Igék

Vissza.

Mágikus veszélyekről alapfokon: frissítve a 2. fejezet eleje.

Első fejezet

Hold anya sugara, jövőevő itala,
Nap apa sugara, jövőevő itala.
Szőke bikafog parazsa ropog,
Égig érő fába halnak véres dobosok.

Táltosok jelképes önáldozásának igéje. Rémisztő felnőtt tevékenység.

Második fejezet

A teremtés varázsigéjének jele egy hosszúfalu-kisfentősi edénytöredéken.

Ókori darab abból az időből, amikor a finnugor népek, rokonink-őseink elterjedtebbek voltak, például itt is. Fejlett nép edénye. A varázsige: egy, egyből kettő, kettő meg egy. Ez a jel a sellőként vagy kígyólábú asszonyként ábrázolt Yotengrit jelének fordított változata, szarvak által életfa képében.

A szarvakat a két szélső jel testesíti, hogy az edény tartalmát megvédje egy boszorkánytól, pontosabban másik boszorkánytól. Mert ez egy boszorkány edénye, aki Ukkóban, de visszaél adományaival. Az életfa itt a teremtés varázsigéjének harmadik részét önmagában nem tartalmazza, de ha vízöntés közben gondolnak erre a varázsigére, akkor a víz a varázsige harmadik részeként fiatal "vízzé" változik, amelynek fogyasztója egészségesebb lesz.

Ez bizony az elő-ázsiai istenfiú-áldozás összekombinálása az ős-európai boszorkánysággal. A fiúistenek teste a kenyér. A boszorkányság egyik szertartása a a saját gyerek felfalása. Ez itt olyan áhítatos vallásossággal párosul, hogy egy egész törzsre kiterjedő boszorkányszektával van dolgunk.

Létezik önáldozás is. Jézus Krisztus régen kenyeret osztott, és ezt mondta, ez az ő teste. A mindennapi kenyér az éhezés egyik ellenszere. De együnk húst is, mert ha hús helyett is cukrot vagy kenyeret eszünk, elhízunk és akár cukorbetegek is leszünk. Sok mai betegség s gazdag emberek régi betegségeinek oka nem a hús, ettek ők másból is túl sokat. Az önáldozás a doboló táltosoknak is tényleges vagy jelképes tette volt. Vissza.

Harmadik fejezet

Petőfi Sándor:A magyarok istene.

Félre, kislelkűek, akik mostan is még
Kételkedni tudtok a jövő felett,
Kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség
Őrzi gondosan a magyar nemzetet!

Él az a magyarok istene, hazánkat
Átölelve tartja atyai keze;
Midőn minket annyi ellenséges század
Ostromolt vak dühhel: ő védelmeze.

Az idők, a népek éktelen viharja
Elfujt volna minket, mint egy porszemet,
De ő szent palástja szárnyát ránk takarta,
S tombolt a vihar, de csak fejünk felett.

Nézzetek belé a történet könyvébe,
Mindenütt meglátni vezérnyomdokát,
Mint a folyóvízen által a nap képe,
Áthuzódik rajta aranyhíd gyanánt.

Igy keresztüléltünk hosszu ezer évet;
Ezer évig azért tartott volna meg,
Hogy most, amidőn már elértük a révet,
Az utósó habok eltemessenek?

Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet,
Mert káromlás, róla ilyet tenni fel,
Nem hogy egy isten, de még ember sem űzhet
Ily gunyos játékot gyermekeivel!

A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke,
S büntetéseit már átszenvedte ő;
De erénye is volt, és jutalmat érte
Még nem nyert... jutalma lesz majd a jövő.

Élni fogsz, hazám, mert élned kell... dicsőség
És boldogság lészen a te életed...
Véget ér már a hétköznapi vesződség,
Várd örömmel a szép derült ünnepet!

A magyarok istene értünk van, ha érte vagyunk, velünk van, ha nem húzunk szét. Ez egy mágikus kötelék.

Negyedik fejezet

  1. Udvarolni szép szóval kell.
  2. Meg  kell vizsgálni a szép szót, bátorságot, könyörületességet.
  3. Piszkos legény és buzgón templomozó legény kerülendő. Gyanús a sok templomozás, vétket vagy gyöngeséget rejt.
  4. Szórakozásra csábítót is kerülnöd kell.
  5. A feléd irányuló szerelmet mások előtt meg nem vallót felejtsd el.
  6. Lányok akkor kerülendők, ha nem gyöngédek, ha idétlenek, ha gyagyás a családjuk, anyjuk.
  7. Tiszteld a lányt, ne hülyéskedj!
  8. Mutatkozz be családjának.

A pszichopaták sármos viselkedése egy ideig hatásos, de erőszakosságuk lebukásuk után is veszélyt jelenthet bármilyen embernek. De ha egy erőszakos gyereket jól nevelnek, és jó a környezete is, a hajlam gyengülhet. De azért mindig nézd meg jól ismerősödet, mindig bűbájos-e és érvényes haragú-e viselkedése, igazán együttérző-e.

Szerelmi mágia? Szerelmi bájital? Kötődést hoz létre, nem szerelemet, így nem a legjobb választás. Természetesen ez a másik akarata ellen van, amit mint említettem nem támogatok. Van, mikor ezzel tudjuk csak kihúzni az illetőt egy ártó kapcsolatból, de a létrehozott kötődést néha elég nehéz kivakarni. Mert bizony nem csak rá, hanem rád is hat. Ha rájössz, hogy nem is ő kell neked, akkor aztán keresheted, hogy hogyan is szedd szét a kettőtök kapcsolatát. Gondolj bele, milyen rossz a másiknak, nem őrjítő-e, hogy van valaki, akit nem szeretsz, de mégis vissza-vissza kell menned hozzá valami különös okból? Lehet, hogy pont utálod, de mégis valami miatt muszáj vele lenned.

Ötödik fejezet

A gyereket vére, szülei s a tágabb környezeti élmény neveli.

A gyerek nem tulajdon, ő utód.
A szülő nem tulajdon, ő előd.
A szerető nem tulajdon, ő társ.
A szolga nem tulajdon, ő segítség.

Ahol szolgaság van a családban, szolgaság van a törzsekben.
Ahol szolgaság van a törzsekben, elnyomva görnyednek népek.
A szolga munkája jó esetben nem szolgaság, hanem szolgálat csupán.

Egységben az erő!
Közösségi érzés kell!
Összetartás!

Egység a két szemed együttese is,
egyedül egy szem csak  fél szem.

Ketten együtt nem kettősség.
Ketten együtt egység.
Egyedek egység nélkül kettősségben marakodnak,
egyedül élnek fél életet, félnek.
De idegennel túl gyorsan barátkoznak,
meg sem nézik, hogy hamis-e az új barát.

Hatodik fejezet

A karácsony a téli napforduló ünnepe. A nappalok eddig rövidültek, aztán ismét hosszabbodnak. A gyerekek már a középkorban is kaptak ajándékot karácsonyra, de az akkor még csak apró játék és csemege volt, nem nagy. Farsang a téltemetés ünnepe. Húsvét a  a természet éledésének és a szerelemnek az ünnepe. Majális az életfa ünnepe. Mivel az életfa tud vért is inni, ezért a boszorkányok ezt az ünnepet emberáldozó ünneppé ették maguk számára, és örülnek, hogy egy munkáslázadás legvéresebb leverése is ekkor történt. Ezért a majális a munkások kárpótlásáért a munkások kiemelt ünnepe a későbbiekben, és a levertek emlékére.

Hetedik fejezet

Szót ejtenék őseik csillaghitéről, amely még ha működik is, akkor se valami kiemelkedően erős hatásokat vizsgál. És a jellemek változhatnak. Továbbá nem árt körülbelül egy hónappal visszaállítani a megadott elemet és állatcsillagképet. Amit a kínai naptár a víz-kígyó hónapjának nevez, az a Föld bolygó tengelyelmozdulása miatt a fém-sárkány hónapja, aminek magyar megfelelője a hold-sárkány.

Csillaghitünk négy oszlopáról: az év oszlopa a Nap elem bolygójának, a majdnem törpecsillagnyi Jupiternek a mozgását követi, a hónap oszlop a Nap kalendáriumi mozgását, a nap oszlop talán valami két-hónapos ciklusokból levont következtetések rendszere: 60=12×5=6×10=6×2×5. Az óra oszlop a Hold járását követi, mert minden valódi holdhónap egy-egy adott nap más-más órájában kezdődik. Tehát az oszlopok közül három a Nap elem szerint rendeződik. 3+1. A magyar igazság ily módon is kifejeződhetett a régiek hitében.

8. táblázat: számok. Rekonstruált magyar számmisztika sok lehetséges tévedéssel.
Szám:
Jelentése.
Mesterszáma.
Mesterszám jelentése.
Alapszáma.
1:
Egység.
11:
Küzdelem, veszély.
2.
2:
Kétely.
22:
Vakhit.
4.
3:
Család.
33:
Megismerés
6.
4:
Haladás.
44:
Részvét.
8.
5:
Közép, védelem.
55:
Szélsőség, zaklatottság.
10.
6:
Szerelem.
66:
Hitegetés?
12.
7:
Próba.
77:
Önnevelés.
14.
8:
Végtelen.
88:
Vég, új kezdet.
16.
9:
Ég.
99:
Nap, Hold, Vénusz együtt.
18.

Ezek a hiedelmek nem szélhámoskodásra valók!

Nyolcadik fejezet

Most ejtsünk szót az öt elem hitéről és a mai élet legveszélyesebb babonáiról, és mutassunk be pár dolgot, néhányat bizonyítsunk is.

Víz elem réme: gyávaság. Nap elem réme: gőg. Tűz elem réme: hatalomvágy. Föld elem réme: ridegség. Szeles Hold elem réme: gyöngeség. Legyőzésük módjai:lélekerősítés akaraterővel, türelmességre törekvés, könnyed elengedés, személyes érzés, komoly tevékenység. Rém azért többféle is van, de ez az öt a legnagyobb. Rémmel szembenézni két módon lehet. Az egyik módja, hogy összeszeded magad, és például türelmességre törekedsz.

A másik módszer hatékonyabb és kockázatos lehet. Itt is ajánlatos összeszedni magunkat. Ez talán inkább fiatal felnőtteknek és idősebbeknek való módszer. Egy rémet úgy képzeljünk magunk elé, mint egy képet, és vágjuk le a fejét, és hagyjuk eloszolni a kivetítést. A kivetülést ne testesítsük meg még akaratlanul se, mert akkor könnyebben szívathat minket. (A testesülés anyaga talán életlelkünk levált darabkája. Az életlélek, más néven szusz köti össze testünket és szellemünket a halálig.) A belső kivetítés inkább érzett mint hirtelen látott. Külső vagy kivetítés előtt szedjük össze magunkat, aztán kivetítés akárhova, dühödt szembenézés vele a megfelelő módon, és egy gyors vágás. Ha nem is hal meg végleg, az azt jelenti, hogy szolgává válik úrból. Ijedtség esetén csak arra lehet időnk, hogy a szokásos emberi módon összeszedjük magunkat.

Ha védeni akarjuk magunkat valami idegen vagy tőlünk jövő testesült vagy erőtől, rakjuk keresztbe lábunkat vagy ujjainkat. Ha kell, mondjuk azt, hogy mit csinálunk, mi a szándékunk, és mondjuk el a varázsigét: mert egy, egyből kettő, kettő, én az egy örök istenség része vagyok! Azaz Yotengrit része vagyok, nem vagyok nemtelen lelkű.

Kilencedik fejezet

Miért van az ábrára Om mani padme írva az Om mani padme hum helyett? Mert az ősi altáji-szanszkrit, háromszavas varázsige nemcsak ártó szellemek elűzésére alkalmas, hanem születések szaporítására is. A buddhista szerzetesek ezt már akkor nem szerették, amikor még majdnem annyi gyerek halt meg, mint amennyi született. Ezért megalkották ezt a négyszavas varázsigét, és azt hazudták a derék táltoshitű mongoloknak, hogy a négyszavas varázsige megvédi őket az ártó erőktől. Holott a három szavas varázsige annak köszönhette erejét, hogy a születés kapujának győzedelmességére utalt, amely az értelmetlen pusztítás legyőzése. A törzsfejlődés alapfolyamata az ivaros szaporodás, amely a halálnak, mint a túlszaporodás ellenszerének értelmet adója. Értelmetlen találmánya volt egy pusztítónak, de értelmet nyert a test és családiasság fejlődése által. Om mani padme jelentése: Teremtő Anya szülőszerve/szeme. Om mani padme jelentése: Teremtő Anya szülőszerve/szeme zárulj. Zárva nem tud szülni, zárva nem tud látni.

Tizedik fejezet

Nostradamus: X./96. verset értelmező versem:

Yotengrit nevének tengerhite eljön,
álnok Al-Kaidán bátor szívvel győzzön.
Fanatikus harcos így lesz tőlünk félő,
pártoskodó harcban sebesült két féltől.

Vége.