Hold Nővér Gyémánt Jurta Szemes Úr

Ami a kártya mögött tanulandó

Vissza. Ez csak kicsit hosszú, és könnyen beosztható. De megint kell tartalomjegyzék. Ez egy elavult változat. Térj vissza az előző lapra. A varázslásról a varázsigés lapon lesz szó.

Ez eredetileg szörnyű hosszú lett. Ezért az előző változatot archiváltam. Az archivált változatban nincsen hibajavítás. Most táblázatok következnek.

TAROTOS KIRAKÁS:
SORS:
TÖRTÉNELEM:
ÉLET:
VÁLASZTÁS:
ÁRADÁS:
JOD-EGY.
NYÁR:
ÜDVÖZÜLÉS.
STÜSZI:
JOD-ATYA.
REDING:
ÉG-NAP.
ELTŰNÉS:
SZABADULÁS.
KÖSZÖNÉS:
BÚCSÚ.
KALAP:
GAZSÁG.
SZENTÉLY:
IGAZSÁG.
TEREMTÉS:
HÉ-SZELLEM.
TAVASZ:
FELTÁMADÁS.
GESZLER:
HÉ-ANYA.
KUONI:
KERESZT-MERKÚR.
MERÉNYLET:
ZSARNOKÖLÉS.
ÁTKELÉS:
KITARTÁS.
PALOTA:
FÉLELEM.
UDVARHÁZ:
SZERETET.
ALKOTÁS:
VÁV-LÉLEK.
TÉL:
SZENVEDÉS.
TELL:
VÁV-MEGVÁLTÓ.
HARRAS:
POGÁNY-HOLD.
HÁZ:
FELKELÉS
HÁZAK:
SZÖVETSÉG.
HALÁLFA:
TUDÁSFA.
HÉJAK:
BEAVATÁS.
KÉSZÍTÉS:
HÉ-TEST.
ŐSZ:
VILÁG.
RUDENC:
HÉ-MENYASSZONY.
FÜRST:
ÉDEN-FÖLD.
VILLA:
BUJDOSÁS.
TÓ:
MENEKÜLÉS.
ÉLETFA:
VILÁGFA.
SZEFIRÁK:
KABALA.
A NAP JÁRÁSA KIRAKÁS:
JOD:
REFORMOK:
HÉ:
UTÓPIA:
ÁRADÁS:
ISTEN.
NYÁR:
SARCOLÁS.
STÜSZI:
BARÁTSÁG-FÉLSZ.
REDING:
IGAZSÁG.
TEREMTÉS:
SZELLEM.
TAVASZ:
ELŐÍRÁS.
GESZLER:
VÁLTOZÁS-FÉLSZ.
KUONI:
EGYSZERŰSÉG.
HITEK:
DRÁMA FOKOZÓDÁSA:
KUTYAVÁRAK:
DRÁMA MEGOLDÁSA:
SZENTÉLY:
IGAZSÁG.
KALAP:
GAZSÁG.
KÖSZÖNÉS:
BÚCSÚ.
ELTŰNÉS:
KISZABADULÁS.
UDVARHÁZ:
SZERETET.
PALOTA:
FÉLELEM.
ÁTKELÉS:
KITARTÁS.
MERÉNYLET:
ZSARNOKÖLÉS.
HÉ:
NYOMORÚSÁG:
VÁV:
FELKELÉS:
KÉSZÍTÉS:
TEST
ŐSZ:
KOCSMÁZÁS.
RUDENC:
MAGÁNY-FÉLSZ.
FÜRST:
GYÖNGÉDSÉG.
ALKOTÁS:
LÉLEK.
TÉL:
ÖNDICSÉRET.
TELL:
ÁLLANDÓSÁG-FÉLSZ.
HARRAS:
BIZALOM.
ÉLETFA:
DRÁMA ELEJE:
HALÁLFA:
DRÁMA SZERVEZŐDÉSE:
SZEFIRÁK:
KABALA.
ÉLETFA:
VILÁGFA.
TÓ:
MENEKÜLÉS.
VILLA:
BUJDOSÁS.
HÉJAK:
BEAVATÁS.
HALÁLFA:
TUDÁSFA.
HÁZAK:
SZÖVETSÉG.
HÁZ:
FELKELÉS.

Kommentár

A tarotos kirakáshoz

SORS:
TÖRTÉNELEM:
ÉLET:
VÁLASZTÁS:
EGYKIRÁLYSÁG.
ÍTÉLET.
MEGVÁLTÁS.
MEGISMERÉS.
SZELLEMKIRÁLYSÁG.
KINYILATKOZTATÁS.
MEGVÁLTOZÁS.
MEGÚJULÁS.
LÉLEKKIRÁLYSÁG.
MISZTÉRIUM.
KONSPIRÁCIÓ.
VÁLLALÁS.
TESTKIRÁLYSÁG.
ŐSKOR.
KÉNY.
MŰVELŐDÉS.
Zsidó szentnégyesség és szellemhitecske

Kétféle szentnégyesség: Az atya két oldala, Tenger és Tűz, valamint a Fiú két oldala, Kegyelem és Igazság, tehát férfias és nőies oldal. Másik szentnégyesség: Jod betű Atya, Hé betű Anya, váv betű Fiú, akik szellemek, valamint Hé betű Menyasszony, aki (megtestesült) lélek, aki meg akarta ismerni az Atyát, de tévedésből egy kreált bálvánnyal párosodott, és méghozzá a saját megcsalt férje nélkül megtermékenyülvén az Űrbe esett, ahol megszülte az Alkotót, görögül Démiurgoszt, akinek, mint elképzelt zsidó istennek a fivére vagy sötét oldala az Ellenség, héberül sátán. Ők a világlélek elemei, akikről a neoplatonisták nem vesznek tudomást.

A szellemvilágok titkos, azaz valláson kívüli rangsora:

A TEREMTÉS VAGY ALKOTÁS FÖLÖTTI 7 IDŐTLEN NAP:
ISTEN:
SEMMI.
ATYA.
IGE:
VÉGTELEN.
FIÚ.
VASÁRNAP:
FÉNY.
SZENTLÉLEK.
HÉTFŐ:
KÁOSZ.
ROVÁSÍRÁS.
KEDD:
ŰR.
SZÓFARAGÁS.
SZERDA:
ÁRADÁS.
LEHELET.
CSÜTÖRTÖK:
TEREMTÉS.
KISZÁMOLÁS.
PÉNTEK:
ALKOTÁS.
ÓEMBER.
SZOMBAT:
ÜDVÖZÜLÉS.
ÚJEMBER.
 1. Atya: kezdet nélkül teremté önmagát, a fényt, saját szavával.
 2. Fiú: beszéd, írás, számolás.
 3. Szentlélek: fény, szellem, lehelet.
 4. Káosz: a faragott Űr rovott határának medre a végtelenben.
 5. Rovás és faragás: oldás és kötés.
 6. Lehelet: Fiú-szőlőfa galambos lehelete a gyümölcs-tojásokra, amik eltörnek.
 7. Kiszámolás: jövőbelátás és kevés beavatkozás az ősrobbanástól kezdve.
 8. Az Alkotó teremtését irányítja a Teremtő, és az Óember alkotását irányítja az Alkotó.
 9. Az Újember győzelme az alkotás által és jó viselkedés által. Alkotás az is, hogyha valaki az új életkorba úgy lép be, hogy lelkileg meghal, és új emberként feltámad.
Magyar szentnégyesség és szellemhitecske

A Földanya szeme az éjjeli Hold, az Égatya arca a nappali Nap, a Hősgyermek jele az esti-hajnali Vénusz. És e hiedelmecske, azt hiszem szittya közvetítéssel kerülhetett az ókori Egyiptomba, hogy ott letelepült görög (ál)tudósok megismerhessék, és ez alapján megírhassák a Tabula Smaragdinát, amiről a wikipédián is olvashatsz, de itt "csak" egy lehetséges kártyás változatát.

 1. Való, hazugság nélkül, biztos és igaz.
 2. Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az Egy varázslatát elvégezd.
 3. Ahogy minden dolog az Egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az Egyből keletkezett.
 4. Atyja a Nap, anyja a Föld, dajkája a Hold.
 5. Ő az Ige, az egész világ nemzője.
 6. Ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul.
 7. Válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől, értelemmel és érzelemmel. Válaszd el a Fényt a Sötéttől, az Éterit az Anyagtól, értelmesen és felelősen.
 8. A földről az égbe emelkedik, aztán a földre visszaszáll, a fenti és a lenti erőket megidézi. Az uralmat önmagad és az egész világod fölött így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér.
 9. Minden erőben ez az erő ereje, mert a finomat és a nehezet áthatja.
 10. A világot így teremtették.
 11. Ez az átvitel varázslata.
 12. Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém.
 13. Amit a Nap műveletéről mondtam, befejeztem.

Ehhez a fellengzős szöveghez hamarosan hozzáfűzöm azt, amit tudok meg sejtek.

Tehát: Földanya és Kék Ég: első vagy sokadik nemzedék. Legkisebb fiuk a Világügyelő. Ha Földanya az első, akkor Világügyelő a Nap. Ha Földanya a sokadik, akkor Világügyelő a (tanácsadó) őrangyal a lélekben. És valamikor a középkorban, de nem későn, bolgár hatásra ezt kezdték hinni, hogy Ég=Nap, mert mindig együtt van a kék éggel, míg a Hold vénuszos-csillagos égtől függetlenül változik. Másik bolgár(?) hatás: Égatya, Holdleány és Napfiú (szintén!) ókori eredetű kultuszából lett ez: Napatya, Holdszűz (tehát Babba), és Világügyelő, a Vénusz. Szerintem ezek a kései avarok vagy onogurok vallásai lettek, nem az ősmagyarokéi, mert közülük talán csak a férfiak jöttek be, a nők és néhány más magyar férfiak valószínűleg kint maradtak.

A jelképességen és a Nap-Hold-Csillag sorrend kései megjelenésén túl még valamit leírnék. Istenfiúság nemek szerint: 2 személy. Kor szerint: három testvér. Mindkettő szerint: 6 személy. És Ég-Föld harmadik fia/lánya a Nap. Föld szeme Hold, Ég arca Nap, Fiúság fénye az Esthajnalcsillag. Ha a Föld elem a testvére a Tűz elemnek, akkor Föld elemnek egy nem-természeti istenpár az őse, és a Föld fia, a Világügyelő nem égitest, de ragyog, mint a Nap.

Szittyák, zsidók és magyarok

Az őskáosz a Noétól származtatott sémita, hámita és jáfetita népcsoportok hitvilágai szerint az istenek őse, aki rátámad utódaira, de ők megvédik magukat, és kettévágják elődjüket, akiből a fenti és lenti vizek lesznek. De a hámita egyiptomiak nem így vélték, mert nem utálták az őskáoszt. A sémita zsidók pedig úgy vélték, mint a jáfetita, azaz indoeurópai szittyák, miszerint az őskáosz csupán egy közeli rossz ismerőse az ősistennek, tehát anyagyilkosságról vagy rossz anyával kezdődésről szó sem lehetett a vallásukban. Így hát elképzeltem egy szittya teremtésmondát, logikusan, de mit sem ismervén.

Tűzanya három fia, Szent Fény napisten, Vitéz holdisten és Ember csillagisten indulnak, hogy legyőzzék a Tengerszörnyet, aki elnyeli Embert, de aztán Vitéz kettévágja őt, és Szent Fény elűzi az új vízistenek egyikét, Tengert. Másik felét, Vizet, a földanyát feleségül veszi Ember fiát, Atyácskát, a levegőistent, aki szűznemzéssel fogant a félig nővé vált Emberben. Megteremtik a világot, benne a Napot, Holdat, Csillagokat, Eget és a Földet, és mindezt fentről vigyázzák, de Tenger, a halálisten mindig följön az alvilágból. A nomádok féltek a haláltól, mert olyan állatokat tartottak egymás közelében, akiknek ragályosak a betegségeik, és ezeket ember is elkaphatja, ha közel van hozzájuk. Egyszer azt hiszem, a görögök néhány szittyát zsidó földre telepítettek, hogy segítsenek elnyomni a leigázott zsidókat, de a szittyák a helyi zsidókkal is jóban voltak Szkitopoliszban.

És mivel szittyásan a Tenger lent férfias, a Tűz fent nőies, ezért a Végtelenben Jod=Mélység, Hé=Magasság. És ezért a kék ruha fiús, a rózsaszín ruha lányos. Elvileg. kártyás képzettársítás: Tűz+Lég az égi szülőség, Víz+Föld a természetbe költözött ősemberiség. Ősemberiség: első ember: a Fiú, az Ige. Első világi ember: Ádám és Éva. Isten-Ádám: Váv. Váv és Hé az első megbánók, akiknek lent maradt részeik a Természetanya és az Alkotó. Azt hiszem.

Ajánlott oldalak: angol wikipédián Numi-Torum, és lefordításához webfordítás.hu.

Vétkek "ókoriul" és "nomádul"
A hűtlen feleségeket az ókori keleten kivégezték. A sztyeppei, azaz pusztai nomádok megbocsátóbb hajlamával ellentétben. De a nomád türelmességet, vagyis toleranciát magáévá tette a kereszténység. Zsidók/keresztények szövetsége Istennel: mint a házasságkötés. Műistent szeretni: bálványimádás. De nomádul a bálványtisztelet a bálványnak, mint tárgynak a lelkének szól, míg az istentisztelet az ábrázolt istennek, akit az égből meghívtak a bálványba, és aki több helyen is lehet egyszerre. De ezt nem vették át a zsidók, mert számukra ez már babona általi esküszegés lett volna Istennek ellenében.
Középkori konspiráció és modern kori pénzirigység

Bor=jézusvér. Tehát fölbosszantott pogányokon túltevő bosszankodó zsidók az üldözött keresztényeket emberevéssel vádolták. És aztán a keresztények a zsidókat. És mivel titokban összebarátkoztak a táltosokkal és az eretnekekkel, ezért a papok költöttek róluk sátáni boszorkányszombatos rémmeséket. És aztán a nagyvállalkozóvá vált földesurak szerint a zsidók uralni akarják pénzzel a világot. Hát az a bizonyos Új Világrend bizony angol álom, és csak kevés angliai zsidóé, de már mindjárt többet álmodhatnak róla az ázsiai nagyhatalmak. És ehhez nem sátánizmus kell, hanem politikai és gazdasági hatalom. Aki sátánizmust akar látni mindenütt, az belelátja, mert bármely isteni jelkép lehet kedves is meg félelmetes is, és bármilyen pogány dolgot könnyen neveznek simán sátáninak. Én erről már elkezdtem leszokni, elég jól haladok a vége felé.

Tarotra utalás
Torony a kétházas kártyán a házak nélkül: elzárkózás és gőg. Majoros kártya akkor: gyűlés. Torony a taroton: olyan magas templom, hogy az már Mennyország-szúrkáló, ezért villám dönti le. Két vár a Hold nevű tarotkártyán: két kutya a várak előtt egymásra ugat. Hasonlít egy indián mesének mondott mesére: a jó farkas és a rossz farkas a szívben. Ezt nagyapa mondja unokájának.

A Nap járása kirakáshoz

Ez a kirakás való álomfejtésre. Szerintem mindkét paklival lehet csinálni, de azt még csak elgondolni sem merem, hogy egyszerre is használhatók-e. Az szinte biztos, hogy álomfejtésre jobb a leghagyományosabb. Aminek része volt négy darab hatos lap is, de azok gyorsan fölöslegessé váltak, így miattuk ne aggódjunk, de talán használhatók. (Tök hatos vak öregember, szív hatos almalövés, makk hatos elveszett, de szerintem vak öregember a fiával, zöld hatos anyai aggodalom búcsúzáskor.)

És még valami: ha korábban a zöld színnél láttad a hiszteroid szorongást, az tévedésből volt ott. Plusz a négyféle emberi alapfélelmet nem a kártyából ismertem meg, de észrevettem, hogy egyes emberek ezt már a 20. század előtt is felfedezték.

Álomfejtés

Ismerni az álmok értelmezésének népszokásait, és figyelembe venni minden álom egyediségét. Nem minden álom jósolja meg a jövőt vagy a jelent. A jósló-javasló álmok ismérve, hogy bizonyos képekhez, jelenetekhez sugallatot kapunk, azt hiszem valami szóbeli hozzáfűzést. A bibliai próféciák neves vagy álneves írói ilyenkor egy magyarázó angyalt láttak maguk előtt.

Istenidézés az álomfejtéshez

Isten az ösztönöddel és a tudásoddal súgja az álmodónak sugallt sugallatok megfejtéséhez. A szertartás/munka előtt kezet, lábat, arcot kell mosni. A szertartás/munka közben gondolni kell a négy betűre és az ő személyeikre, amikor lerakjuk a színeket. Jelképes forgatása a színek lapjainak és a lapcsoportoknak. Mert csoportok felső sorai jobbra rakandók, az alsó sori lapok jobbról balra. És először rakjuk a tököket, tőlük jobbra a szíveket, szívek alá a makkokat, makkoktól balra a zöldeket. A lapok lehetőleg hagyományos színezésűek és fénytelenek legyenek.

Fontos kommentár-kommentálás

A kártyához csak erről a két hermetikás szövegből való kártyás megjegyzéseimet használd tőlem.

Varázsigék

Égitest:
heti nap,
esti óra.
Havi idő.
Áldás, átok.
Varázsige.
Hold:
Vasárnap,
12 óra.
Szólás,
varrás,
szakítás,
hallgatás.
Bölcsesség,
ellentéte butaság:
BoGoDoKoPoRoTo
BoGoDoKoPoToRo
BoGoDoKoToPoRo
BoGoDoKoToRoPo
BoGoDoKoToPoRo

BoGoDoToKoPoRo
BoGoDoToKoRoPo
BoGoDoToRoKoPo
BoGoDoToRoPoKo
BoGoDoToPoRoKo
BoGoDoToPoKoRo
BoGoDoToKoPoRo

BoGoToDoKoPoRo
BoGoToDoKoRoPo
BoGoToDoRoKoPo
BoGoToRoDoKoPo
BoGoToRoDoPoKo
BoGoToRoPoDoKo

BoGoToPoRoDoKo
BoGoToPoRoKoDo
BoGoToPoKoRoDo
BoGoToKoPoRoDo
BoGoToKoPoDoRo
BoGoToKoDoPoRo
BoGoToDoKoPoRo

BoToGoDoKoPoRo
BoToGoDoKoRoPo
BoToGoDoRoKoPo
BoToGoRoDoKoPo
BoToRoGoDoKoPo
BoToRoGoDoPoKo
BoToRoGoPoDoKo

BoToRoPoGoDoKo
BoToPoRoGoDoKo
BoToPoRoGoKoDo
BoToPoRoKoGoDo
BoToPoKoRoGoDo
BoToKoPoRoGoDo
BoToKoPoRoDoGo

BoToKoPoDoRoGo
BoToKoDoPoRoGo
BoToDoKoPoRoGo
BoToDoKoPoGoRo
BoToDoKoGoPoRo
BoToDoGoKoPoRo
BoToGoDoKoPoRo.
Mars:
Hétfő,
8 óra.
Keresés,
tartás,
kidobás,
vesztés.
Gazdagság,
ellentéte szegénység:
GoBoDoKoPoRoTo,
és tovább.
Merkúr:
Kedd,
11 óra:
hatalom órája!
Születés,
ültetés,
szaggatás,
halál.
Utód,
ellentéte kihalás:
DoBoGoKoPoRoTo,
és tovább.
Vénusz:
Szerda,
10 óra.
Gyógyítás,
építés,
rombolás,
ölés.
Élet,
ellentéte halál:

Nap:
Csütörtök,
9 óra:
utód órája!
Nevetés,
szökdelés,
jajgatás,
sírás.
Hatalom,
ellentéte szolgaság:

Szaturnusz:
Péntek,
6 óra.
Béke,
szeretet,
gyűlölet,
háború.
Béke:

Jupiter:
Szombat,
7 óra.
Ölelés,
összeszedés,
bontás,
taszítás.
Szépség:

Istentől kell kérni, időáldozattal és memorizálásáldozattal és figyelésáldozattal, saját vagy más részre. A héber Napok este kezdődnek. (De nem tudom, hogy hétfő az vasárnap, hétfő vagy kedd estétől van-e.)

Hét látható naprendszeri égitest, mint két nyitott szem, két nyitott fül, két nyitott orrlyuk, nyitott száj meleg isteni lélegzete, lehelete.

Elfelejtett leírások
 1. Nehéz megjegyezni, és annyira unalmas, hogyha nem érdekel eléggé a cél, és nem emlékszünk eléggé a sorrendre, akkor bedilizünk, és akár agyi meg más szervi anyagcserezavarunk is lehet. Ez a baj a varázshalandzsákkal. Ha sokáig kell mondani őket tényleg ki lehet kötni a kórházban.
 2. Forgatás: például első varázsige a 3.-5. sorokban. Tehát: BoGoDoKoToPoRo BoGoDoKoToRoPo BoGoDoKoToPoRo.
 3. Meglett Aryeh Kaplan rabbi egyik szakkönyve, így ez alapján javítom ki táblázatomat, ha szükséges. De a Nap és Merkúr felcseréléséhez, és ezáltal más-más varázsigéhez társításához ragaszkodok. Erről majd később. Zsidó szerda kezdődik kedd este. És visszaolvastam, hogy nemcsak napjaik vannak a bolygóknak a zsidók szerint, hanem óráik. És ugye ők is úgy képzelték, hogy Földünktől fölfelé a Hold, Merkúr, Vénusz, Nap, Mars, Jupiter, Szaturnusz. A legelső teremtett mozgó égitest eszerint a Szaturnusz, a legutolsó a Hold.
 4. (Egyébként látható bolygók sorrendje a Naptól nézve: Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz. Ezért mozog egyik gyorsabban, másik lassabban az égen. És összevissza is, mert nem körülöttünk kering.)
 5. Az órákat a téli időszámítás és a hosszúsági körök valódi helyi ideje szerint kell figyelembe venni. (Például hogy hol mikor delel a Nap.) Az áldásokat átokra cserélés módját nem írnám le. Lényeg, hogy más varázsigék vannak hozzá, amik aljasok, ráadásul bajosabbak, mert visszaszállhatnak, hisz átkok. De ugye mindegyik balesetveszélyes, és amúgy sem lennének hatásosak rendes munka nélkül, hisz azon keresztül hatnak, tehát ha meg kell mindenért dolgozni, akkor minek kórházba kerülni az elmekínzóan unalmas vagy fejzúdító varázsigéktől. A balesetveszélyről nem beszélnek annyira sokan. Értelmes varázsigék és fogható-létező kabalák kellenek.
 6. Kéne valami régi értelmes varázsigéket olvasnom néprajzkönyvekben, és megnéznem, hogy melyikben hittek a pásztorok is, nemcsak a parasztok. Mert amiben régen a pásztorok is hittek, az nem lehet olyan nagy tévhit. (Még valami: mivel sokáig fönn kell maradni a zsidó halandzsákhoz, ezért péntek este a legkevésbé fránya alkalom. És mivel elvileg este kell, ezért is balesetveszélyesebb. Vagy inkább szombat-vasárnap délelőtt? Komolyan, hát miért ne lehetne inkább akkor, kérdem én, miközben/kivéve a csúfolódó leskelődök miatti ijedségtől lehet hatástalan vagy mellékhatásos a halandzsa? Vagy még inkább minden napnak az egész napos, jelképesen domináns égitestje szerint?)
 7. Kabala: azonos a magyar kabala szóval, de mint a zsidó misztika egyik formája, úgy ismert, hogy kabbala.

Életfám

Naphimnuszos farajz. És magyarázata. (Vigyázz: a rózsaszín csak ál-szefira. Jelentése tudás.)

Bölcsesség=Hím.
Tűz. Múlt.
Vávval. Jodé.
Korona=Egy.
Ég. Fent.
Joddal. Ponté.
Okosság=Nő.
Víz. Jövő.
Hével. Héé.
Kegyelem=Kegy.
Napkirály. Jó.
JodHéVávval. Vávé.
Szépség=Nap.
Nap. Dél.
HéJodVávval. Vávé.
Szigor=Düh.
Halál. Rossz.
JodVávHével. Vávé.
Győzelem=Tor.
Szél. Kelet.
VávJodHével. Vávé.
Alapítás=Hó.
Hold. Nyugat.
HéVávJoddal. Vávé.
Dicsőség=Dics.
Csillag. Észak.
VávHéJoddal. Vávé
Királyság=Köz.
Föld. Lent.
Hével. Héé.

Magyarázat majd a másik kapcsolódó táblázatnál. Előlegben ennyit: A Korona szefirát Egynek nevezem, és világa hagyományosan az áradás fölötti létezés, mely világ jele a Jod betű képzelt pontja, és pecsétje az én rendszeremben a Jod, amíg az alkotás világának Kegyelem szefirájának hagyományosan is van pecsétje, ami itt a JodHéVáv. És még valami: a világokat eredetileg nem (nagyon) jelképezik őselemek. És a négy isteni betű jelent ugyan világot és személyt is, de tudtommal nem egyszerre a kétfélét. Egyelőre ennyit a fára mászásról. (És: van olyan tor szó, ami győzelmet jelent, és ami meg lakodalmat. Előbbi szó kihalt, ha tényleg nem azonos a másikkal.)

Ha nem fára mászás, hanem fák között varázslás, akkor lehetne tudni legalább 3 dolgot.

Egy hivatkozás a hold járása szerinti tevékenykedésre: http://ezomix.blogspot.hu/2015/09/telihold-szuperhold-verhold-2015szept-28.html.

Táblázatom

A fejezet előző része bővítve, olvasd el. Itt pedig a nem-archivált táblázat olvasható.

Szín:
fekete,
fehér,
veres,
sárga.
Tisztelt:
kő,
hold,
csillag,
nap.
Őselem:
föld,
szél,
víz,
tűz.
Égtáj:
nyugat,
kelet,
észak,
dél.
Halmaz:
szilárd,
légnemű,
folyékony,
plazma.
Félelem:
barátságtól,
magánytól,
állandóságtól,
változástól.
Bolygó:
szaturnusz,
jupiter,
vénusz,
mars.
Isten:
anya,
szűz,
fiú,
atya.
Betű:
bét,
hé,
váv,
jod.
Fém:
ólom,
ezüst,
réz,
arany.
Rész:
test,
légzés,
elme,
ösztön.
Testrész:
láb,
has,
szív,
agy.
Érzék:
tapintás,
ízlelés,
hallás,
látás.
Tapintható:
nyomás,
érintés,
fázás,
főlés.
Íz:
keserű,
sós,
savanyú,
édes.
Szabály:
tiltás,
kötelesség,
jog,
lelkiismeret.
Jobbító:
büntetés,
vezeklés,
bocsánat,
megbánás.
Érzelem:
mérgelődés,
érdeklődés,
üröm,
öröm.
Növés:
talajon,
gabona,
bor,
fényen.
Munkahely:
készítésé,
alkotásé,
teremtésé,
áradásé.
Lélekrész:
árnyék,
anima,
perszóna,
ősvaló.
Családrész:
testvér,
társ,
utód,
előd.
Életkor:
öreg,
ifjú,
gyerek,
örök.

A táblázat 23 soros. Az első sor a cellák színezésére utal, a másik 22 sor a héber ábécé betűszámára. Az életfaábra tíz pontját, szefiráját, magyarul számát összekötő 22 vonal a huszonkét betűt jelképezi. A tíz szefira csoportjai: 3 fennséges plusz 7 nap. A 3 vízszintes vonal a három anya: szél, víz, tűz. Hagyományosan az ég-lég-tenger sorrendben jelöljük. Én: lég, tengerég, égő ég. A 7 függőleges vonal, nálam 7 ág: Bét, Gimel, Dálet, Káf, Pé, Rés, Táv. A maradék 12 vonal a 12 hónap: tavaszelőtől télutóig. A szefirák színei: tűzpiros kárhozat, azúrkék üdvösség, lila ködös holdkórosság, aranysárga napfény.

A fejembe öntött táblázat anomáliái és az őselemek
Társítás:
földhöz,
léghez,
vízhez,
tűzhöz.
Szint:
őslét és anyag,
világlélek,
világszellem,
egy.
Világ:
készítésé,
alkotásé,
teremtésé,
áradásé.
Isten:
anya,
szűz,
fiú,
atya.
Életkor:
öreg,
ifjú,
gyerek,
örök.
Családrész:
testvér,
pár,
utód,
előd.
Lélekrész:
árnyék,
anima és animusz,
perszóna és ősvaló,
ősvaló.
Lényrész:
test,
életlélek,
elme,
szellem.

A föld mindig jelképe az okozatnak, az oknak és az okok okának. Világlélek: értsd világmindenségnek életlelke. Atya-fiú-szűz háromság: valójában a Jodban és Vávban. Tehát a Hé és Váv viszonya: a fiú-szűznek a menyasszonya emberiség vagy a világ. Anima: lélek jelentésű és nyelvtanilag nőnemű latin szó, amit Jung úgy ért, hogy női lélek a férfiban, és az animusz pedig a nőben van. (Az anima csak egyszerűen lelket jelent, rendesen, férfi-ént, női-ént.) Ez kissé egyszerű. Mert milyen férfi van a nem nőies nőben? Férfiasabb a szokottnál?

Perszóna: személyiség, szerep, neveltetés, alkalmazkodás.

Ősvaló: lányban nő, férfiban fiú. Legtöbbször így.

Testvérek: veszekednek és/vagy szeretnek. Veszekedős halálos világban: öregedése és halála testünknek.

Férfias az ember e táblázatban, de valójában lelkileg kétnemű, ha szellemek őt a tőlük tanulásra kényszerítik. Férfias: mint ebihal a hasba, és újjászületik, mint az önző gén. (Könyvajánló: Az önző gén.)

Helyreállítás táblázata, másként nevezve hagyományegyeztető táblázat
Test
lélek,
elme,
szellem.
Föld,
víz,
szél,
tűz.
Kő,
csillag,
hold,
nap.

Népmesék erdői, nyugat-európai alkímista lélekképzetek, hagyományos kabala jelképes összeegyeztetése ez a táblázat, és amelyben nőies minden ember. Szövetség-táblázat. Fiú az emberben, a Hében: bölcsek köve. A szentlélegzet az emberben a Vávval: a halhatatlan vigasztaló lélegző Hold. Mindez csak egy értelmezése annak a szövetséges dolognak, ami belém öntve.

No most már lesz valami érdekesebb. (Bét: ház, világ, szójátékkal betű jelentésű. Minden héber betű őstípusa, mert kertje, fala, tetőkoronája van.)

Egyszerre két szinthez kötés, a szintek színezéseivel szemléltetve
Kabalista szóképek, hagyományosak

Érdekes utolsó kitérő az érdekes mítosz előtt.

Betűpárok a táblázatban
A mítosz

Az érdekes mítosz íródik. Megírva. Megjavítva. Kattints ide. Kisegítő kommentár: itt.

Jung "Aión"-ja

Benne az autista szó nem szakkifejezés, hanem egyszerűen egy hétköznapi jövevényszó az ő szókincsében, vagy nem a mai értelmében vett szakszó.

Két saját hivatkozás

Oldalajánló: érzelgések, tények, megérzések

Végszó:
misztika az ászok és az alsók szerint,
és egy versszak tisztázása,
valamint a négy félelem háromsága

Vége.

Utóirat: 22+2 sor: huszonharmadikban ásványnak nevezve homok, só, higany, kén, és a dolgok okaiként megnevezve anyagi ok, formai ok, cél ok és ható ok.

Függelék

Rájöttem, milyen mondája van a kártyának az én elbaltázott (de másvilágiasnak szánt) versem mellett: az ősemberek őrült és nem őrült rosszaságai közül csak az őszintén megbántakat és néhány kevésbé megbántat rávetít az istenekre.

A monda

Nagyon szigorú Hé mondja, legyen világosság, és megteremti nagyon vad Jodot, aki a nagyon rossz ősrémeket megöli. A kialakult rendben családot alapítanak. Lányuk Hé-2. De Jod sem szereti a makacs fegyelmet, ezért egy bizonyos idő múlva a nagyon elnéző Hé-2-vel van. Hé-2 túl kedves, mert olyan testvértelen, magyányos, de Jod is túl kedves, mert túl biztonságos ismerős kell neki, de ő maga bezzeg lehet veszélyes. Túl szigorú Hé pedig mégis Hé-2-t hibáztatta jobban, mint hazug átvevőt. Jod volt veszélyesebb. De fia életben maradt, és őt kötelező volt megmenteni és fölnevelni. Vávnak sok kedvesség kellett és sok figyelem, hát eloltotta apját. Ezért nevelőanyja ledobta a sírba, az évszakos világba. Ripityára tört, de anyai segítséggel összeküzdötte magát, és lelke a túlvilágon erősebb lett, üdvösebb. Hé-2 megértette Vávot, és így meg tudta értetni Vávval hét, de Jodot nem annyira. Hé-2 és Váv föltámadtak együtt, kibékültek Hével, mindent rendesen megmagyaráztak, és Hé újracsiholta Jodot, és okosabb szigorral formálta-nevelte az ő ösztönét. Még több ősrémség tűnt el. De nem mindegyik. Ezért Váv kivetült a túlvilágra, és Hé-2 a világra. És megteremtették a fajokat, és azokból új fajokat, akik képesek a lelki fejlődésre és visszafejlődésre.

Gazdag Földanya és naporcájú Tengerégatya, más néven Gonosz, tehát "pogányul" napszellem, bizony, és akik az alsó Hé-2 és alsó Váv, ők nemzették Babbát, a Boldogasszonyt, és testvérét, a Világügyelőt. Ők nemzették a három anyát, a napfényes Tűzanyát, a holdvilágos Vízanyát és a csillagos Szélanyát, aki kibékítette nővéreit. Szülték férjeiket, Égatyát, Földatyát és Kiterjedésatyát. Kiterjedésatya lett méltó volt a legnemesebb, ezért ő lett volna a fél világ ura, de irigy testvérei meggyilkolták a vénuszos-tejutas öccsüket, a tejút-életfát, akit barátja, egy hálás állat föltámasztott. Testvéreinek megbocsátott, de kaptak büntetést okulásul, de végül visszatérhettek a pokolból, hogy segítsenek a világ rendjének őrzésében.

Hát, így vélem, remélem túl bonyolult gondolat. sok mindent olvastam, és így sok butaságot is.

Kommentár:

A cselekmény táblázata
Isten:
Anya,
Semmi.
Ige:
Szó,
Végtelen.
Vasárnap:
Atya,
Fény.
Hétfő:
Levágás,
Káosz.
Kedd:
Felépítés,
Űr.
Szerda:
Tűzlehelet,
Áradás.
Csütörtök.
Összeadás,
Teremtés.
Péntek:
Beavatás,
Alkotás.
Szombat:
Feltámadás,
Üdvözülés.

Más mondákkal összevetés röviden
Versemről itt

Most már tudom, hogy ezt azért íratták velem a szellemek, biztosítván nekem nagy szabadságot az alkotáshoz, hogy hülye vagy szomorú felnőtteknek írjam. Tehát ez csak akkor szól neked, ha hülye vagy szomorú felnőtt vagy, és ha bántó a stílusa vagy a története, akkor biztos, hogy gondatlanul írtam meg. Benne a büntetés az nem emberi, hanem elképzelt isteni, és csak halott varázslókra vonatkozik.

Folytatása ennek: a következő függelékben.

Megint egy függelék

Harmadik függelék, a legutolsó

Tenger.
Kezdet:
semmi,
fölfoghatatlan.
Kő.
Legyen:
végtelen,
fölfogható.
Fény.
Világosság:
fény,
igazolható.
Tenger.
Vízválasztás:
káosz,
romboló.
Kő.
Földemelés:
űr,
rendező.
Fény.
Égitestek:
áradás,
ősrobbanás.
(Megint okoskodok.)
Tenger.
Csapkodók:
teremtés,
rendeződés.
Kő.
Csúszómászók:
alkotás,
tanulás.
Fény.
Ünnep:
feltámadás.
üdvözülés.
 1. Isten, mint őstenger: mint nemlétező, aki zengő-rengő szóval teremti meg önmaga létét, lelki létét, tűzasszonyiságának régóta várt fénylését? Na, szóval, ha Isten létezik ő a fény. Isten a kezdet. Szóval teremt. Önmagát teremtette. Tehát Tengeratya, Tűzanya, köztük Földfiú? De akkor mi van? Ha kőr, akkor rovásírás és szófaragás? Ha fiúság, az csak a fényben? Tehát fénylésben az atyatenger, tűzéganya, és fiúmondat? Vagy a nemlétező atya megteremtette önmagát, létező anyát, és fiuk lett a faragott-rovott szó, faragott-rovott írás? Atya=férfi-nő. Szentlélek: lélegzet, a szó pedig szólás. Egymás formái ők. Tehát Háromság a tengerben. Betűzés a kőben. Létezés a fényben. Azt hiszem.
 2. Szefirák: végük a kezdetükbe ágyazódik, mint az izzó szén lángolása. Ez csak egy hasonlat. És ennek kapcsán is kifejtem a szittya vallást, hogy hogyan gondolok róla olyat, amilyet, kifejtem a Puszta című vers magyarázataiban.
 3. Ókori felfogás: semmi=értelmetlen=káosz=tenger.
 4. Áradás: az életfa-istenember fejkapuiból, orrból, szemből, egyébből szefirákba, mint világtojásokba/cseréptálakba, néhány héj eltörik, rendezésük a teremtés és alkotás célja. Ezután jön a táblázatban a csapkodós sor. Törve hét héj, él három. De a szimbolikájában ez is: életfa 10 ép szefirája, és gyökerének halálfának-tudásfának 10 törött héja. Pusztítás, Halálárnyék, Paráznaság, Halálkapu, Felelőtlenség, Veszekedés, Elnyomás, Hamisság, Lázadás, Bolondság. Legyőzendők az "avatós" kondérban. Gondolom, erről van szó.
Vége.

Lesz még folytatás.

Tartalom


 1. Ami a kártya mögött tanulandó
   1. Kommentár
    1. A tarotos kirakáshoz
     1. Zsidó szentnégyesség és szellemhitecske
     2. Magyar szentnégyesség és szellemhitecske
     3. Szittyák, zsidók és magyarok
      1. Vétkek "ókoriul" és "nomádul"
      2. Középkori konspiráció és modern kori pénzirigység
      3. Tarotra utalás
    2. A Nap járása kirakáshoz
     1. Álomfejtés
     2. Istenidézés az álomfejtéshez
    3. Fontos kommentár-kommentálás
    4. Varázsigék
     1. Elfelejtett leírások
    5. Életfám
     1. Táblázatom
      1. A fejembe öntött táblázat anomáliái és az őselemek
      2. Helyreállítás táblázata, másként nevezve hagyományegyeztető táblázat
      3. Egyszerre két szinthez kötés, a szintek színezéseivel szemléltetve
      4. Kabalista szóképek, hagyományosak
      5. Betűpárok a táblázatban
      6. A mítosz
    6. Jung "Aión"-ja
    7. Két saját hivatkozás
    8. Oldalajánló: érzelgések, tények, megérzések
    9. Végszó: misztika az ászok és az alsók szerint, és egy versszak tisztázása, valamint a négy félelem háromsága
    10. Függelék
     1. A monda
     2. A cselekmény táblázata
      1. Más mondákkal összevetés röviden
     3. Versemről itt
    11. Megint egy függelék
    12. Harmadik függelék, a legutolsó
    13. Lesz még folytatás.
   2. Tartalom