Istenek és ősök

Vissza. Javítottam a Tengrivers szövegét. Az Istenek és ősök utolsó szakaszának javítása pedig várható lesz, vagy nem.

Nyitány

Káoszvers:
3/4 re do la ré do lá szün;
3/4 do la szo dó la szó szün;
3/4 szo mi re szó mi ré szün;
3/4 mi re do mí re dó szün.

Szövegdal:
2/4 la la la la szó lá fá ré;
2/4 la la la la szó lá fá ré;
2/4 la szo fa mi fá szó lá lá;
2/4 la szo fa mi fá mí ré ré.

Vizimadár, Ég a neve,
tenger felett repülgetve
tengert hallja, mondja: Teremts!
Teremtéshez nekikezde.

Ám egyedül semmi nem megy,
kell egy segéd, osztódni kell.
Anyja egyik, másik férje.
Mindkét fele másra képes.

Női félnek Ukkó neve,
férfi félnek Gönüz neve.
Ukkó mondja: Gönüz, menj le,
hozzál földet föl a színre!

Gönüz fölhozta a színre.
Ukkó abból mit teremte?
Világunk a tengerszínen.
Alá 4 cethal rendelve.

Alvilág a Világ méhe,
a Föld színén Légnek Égje,
boltozatok közt a lelkek,
felettük az Égnek Lelke.

Még megmondom néktek azt is,
az Ég neve Yotengrit is,
és hogy nem eposzt hallgattok,
de csodaszép mesét kaptok.

Yotengrit, neved az Ősvíz,
Tengert jelent, de Eget is!
Minden teremtmény tebenned,
teremtményben is ott vagy te!

Őseink törvénye régi!
Méghozzá igazságos is!
Forgószeles ikerörvény,
melyből élet, halál, törvény!

Egyesülés nekik vidám,
Ősisteneinknek vidám.
Teremtményeknek is vidám.
Ha szeretik egymást, vidám.

Egyből kettő, kettő meg egy.
Újabb egyből újabb ketten.
Ukkó-Gönüz szerelmespár.
Három gyerekből három pár.

Idő Szélanyának férje,
Holdkirály Vízanya férje,
Napkirály Tűzanya férje,
neje Égnek Királynője.

Szerelmet Idő nem érti,
így a teremtést irigyli.
A teremtményeket rontja,
evolúciót nem tudja.

A teremtést ő irigyli,
mert a szerelmet nem érti.
Romlottságtól nemtelen lett,
képtelen a fejlődésre.

Szél Vénusz helyett lett bolygó,
Jin-Jangtól így kárpótlódott.
Tűzanya volt Vénusz bolygó,
mégis maradt Boldogasszony.

És most térjünk rá arra is,
a világunk hogyan lett is.
Újdonatabb dolog annál,
amit az előbb hallottál.

Mikor anyag még nem is volt,
szellemanyagból a Föld volt.
Élő szellemek már éltek,
már világunk előtt éltek.

Lelkek, sárkányok, lúdvércek,
szörnyek, állatok, növények.
Bizony állat, növény lehet
szellem is odaát éppen.

Egyesek szerint még voltak,
szellemtáltosok is voltak,
akik szintén tanítottak,
táltosnépeket alkottak.

Világunkban létrejöttek
az állatok és növények,
állatokból az emberek,
ősember-társak születtek.

Az első ősemberpárnak
a fiai ikerfiak.
Akik mindig jóban voltak.
Az ókorig jóban voltak.

Az ókor óta sok ikrek
egymásra írtó dühösek.
De nem a Hunor és Magyor,
egyik harcos, másik táltos.

Magyor tudta, kacsa tóban,
tajmíri fekete tóban.
Királylánnyá változtatta,
átokból szabadította.

Hunornak, Magyornak anyja
Tűzanya, a Csodaszarvas.
Hunornak, Magyornak apja
Napkirály, a Mén egyszarvas.

Tűzanyáé csillagos ég,
Napkirályé nappali ég.
Tűzanyánk és Magyor Isten,
segítsétek csúf népünket!

Tengrivers

4/4 mi re do re mí re szün;
4/4 re do la szün do la szo szün;
4/4 la szo mi szo lá szo szün;
4/4 szo mi re szün mi re do szün.
A strófák dallamai lehetnek egyediek.

Jól ellenni együtt,
magunkban, egyedül.
Lustaság, munkásság,
s rosszban jót meglátás.

Szabad, mi nem ront mást.
Segítsél, gondozzál!
Egyén, köz és testvér;
Nem önzés, gép, K.Z.!

A mások lelkének,
szavának, tettének
szabadságát tiszteld!
Mások is tiédet!

Ne higgyél el mindent,
ne lustulj, ne tojj be!
Gondolat, szó és tett
értelmét vizsgáld meg.

Ne erőszakoskodj,
ne hazudj, ne is lopj!
Ha szükség törvényt bont,
szeretet ne múljon!

Büntetés, bocsátás,
jóvá tét fontosak.
Másoknak, magadnak.
Békéért fontosak.

Harcban védjed, mentsed
nőket és gyengéket:
ellenét, sajátod,
foglyodat, bajtársod.

Jó a sereg, hogyha
élettárs hű marad,
árvák és rokkantak
ellátva el vannak.

Hont civil is védje,
veszekvés ne legyen!
Szökött gyermek harcost
végezni ki nincs jog!

Menekvés sorrendje:
kisgyerek s nagy, s öreg.
Ínség szájsorrendje:
utódod s ősöd s te.

Szaporodás fontos,
s milyen lesz anyósod
Nézd még jól a szép szót,
emberét, szándékot.

Lánynak az anyaság
nem vétek, nő korán.
Szülése mikor lesz,
nő maga dönti el.

Őszinteség, hűség,
gyöngédség, segítség.
Durva háztartásból
születnek zsarnokok.

Brancsnak is van önzés,
de vétkes csak egyén!
Ne akarjál rosszat,
se kontár jobbakat!

Lovas törvény

3/4 re re mi do mí, dó lá la szün;
3/4 mi mi do la dó, lá szó szo szün;
3/4 la la szo mi szó, mí ré re szün;
3/4 szo szo mi re mí, ré dó do szün.

Ez volt őseink törvénye,
melyről többet megismerhetsz.
Kezdjük lóval beszédünket,
mesében tett beszédünket.

Lovad megment sok csapástól:
hótól, fagytól, sivatagtól.
Távolság többé nem árthat,
s ránevel a szabadságra.

Természet Mindenségében
szükség van a többiekre.
Fajok között, fajon belül,
Törzsek között, törzsön belül.

Mindenki jó valamiben,
ezért hasznos ettől legyen.
És ha még jobbnak kell lenni,
igyekezzél még jobb lenni.

Példák útja példát mutat,
hogy ezt hogyan kell megtenni:
jószívűség, készségesség,
kitartani, nem hátrálni.

Kitartás a szorgalmasság,
nem félni az istápolást,
segíteni szóval, tettel,
pénzzel: erőd szerint, s mint kell.

Segítés kötelessége
egy olyan törvénynek része,
amely mondja: Mindent szabad,
kivéve, ha ártasz másnak.

A három tündér

2/4 la la la la szó lá fá ré;
2/4 la la la la szó lá fá ré;
2/4 la szo fa mi fá szó lá lá;
2/4 la szo fa mi fá mí ré ré.

A mesénket tündérekkel,
folytassuk a tündérekkel:
három leányistennővel,
két tündérrel; és hősökkel.

Szélanya az ikerörvény,
Vízanya ravasz lefekvész,
Tűzanya forró szenvedély.
Agg, ügyes, szűz három nővér.

Duna tündér, Tisza tündér,
Zöldszakállú Tenger lányi,
akik apját elkergették
óriások a két lányt fogni.

Magyorfi Kál, Farkas, Etéj,
Levedi, Kurszán vonalvér.
Tündérmentő Kurszáni kéz,
honfoglalás közben mentés.

Őket Kurszán megmentette,
Árpád vezérrel segítve.
Nem a népektől mentette,
az óriásoktól mentette.

A népektől kiket mentett?
A székelyeket mentette.
Mert a magyart hívta székely.
Már itt vagyunk, őrződjünk meg.

Őseink erkölcse miatt,
bárhol élünk, éljünk holnap.
Ne csak múltban és jelenben,
hanem jövőben örökre.

Kurszánt németek meghívták,
tőrbecsalták, meggyilkolták,
Árpád vezért is meghívták,
de ő nem fogadta hívást.

Tudta, mire megy a játék.
Hagyta, Kurszánt, hogy megöljék.
Cinkos volt a hatalmáért,
kende helyett hatalmáért.

Kende helyetti király lett,
végre, végre diktátor lett;
de ki hazáját megvédte,
Pozsonyban némettől védte.

Európa királyai
papokkal hatalmaskodni,
urakat, népeket nyomni,
papi segítséggel tudni.

Papok ebben segítettek.
Nem számított a szeretet.
Mesterüktől nem tanulták:
Szeretet helyett elnyomjál!

Árpád-család Vajk királyát,
későbbi nevén az Istvánt,
a magyarok mind gyűlölték,
szlávok, németek szerették.

Törzsek összekevertettek,
lázadni így nem képesek.
Szláv, magyar, német keverve,
közös magyar szót beszélve.

Voltak tündérek és hősök,
valódi és hamis hősök.
Folytassuk a hamisokkal.
Mi történt a magyarsággal?

Pogányok lázadásai,
keresztények visszvágási,
történtek a szent Lászlóig,
aki Magyorhoz hasonlít.

László király keresztény volt.
Igen erélyes király volt,
de olyan volt, mint a Magyor,
a népéről gondoskodó.

László király valódi hős.
Végre ismét valódi hős!
De mert nem eposzt hallgattok,
hősökről keveset szólok.

Bélák, Istvánok, Andrások,
s néhány más nevű királyok
sorából nézzük ki Andrást,
és a fiát, Béla királyt.

Második András királyunk
egyik legrosszabb királyunk.
Pénzein úgy ül, mint kende,
Nap, Hold és Szél közt a feje.

Fia a negyedik Béla,
a világnak nagy bigottja.
De ki Kelet magyarjait
papot küldött megkeresni.

Éjjeli vágta a Kaukázuson által

Eredeti cím: Night ride across the Caucasus.

Dallamívkövető fordítás.

Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!
Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!

Látomások, s emlëkek ott,
dobbanások lovak patáitól.
Tüzek égnek, nevetések,
ezernyi galambnak ëneke.

Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!
Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!

A sötétség palástjában,
a csöndes fáknak látványában,
néznek téged, várnak téged,
különösekről beszélni tevëled.

Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!
Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!

Lehulló csillagok az álmos dombokon
oly messze táncolnak, oly távol.
Rajta, hát, lovagolj, hív a nép, hív a sors.
Sors vezesed, utazód vezesd.

Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!
Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!

Végy magadhoz ez utadon,
hol az időnek a határa mozog,
templomában erdeinknek,
Kihalt nyelveink beszédivel.

Találj választ, mondjál kérdést,
találd meg ősi fánk gyökerét.
Táncolj vélem, s dalolj vélem,
Ahol a Hold s a Tenger találkozik.

Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!
Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!

Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!
Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!

Rövidke magyarázat a vershez: A Csodaszarvas-ünő inkább a mesebeli hős feleségének, a Napkirálylánynak az állata. De a csillagos égnek is, főleg Belső-Ázsiában és Észak-Amerikában. Alább az korábbi befejezés és az ahhoz fűzött versmagyarázat olvasható.

Korábbi befejezés:

Éjjeli vágta a Kaukázuson által

Eredeti cím: Night ride across the Caucasus.

Dallamívkövető fordítás.

Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!
Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!

Látomások, s emlëkek ott,
dobbanások lovak patáitól.
Tüzek égnek, nevetések,
ezernyi galambnak ëneke.

Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!
Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!

A sötétség palástjában,
a csöndes fáknak látványában,
néznek téged, várnak téged,
különösekről beszélni tevëled.

Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!
Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!

Lehulló csillagok az álmos dombokon
oly messze táncolnak, oly távol.
Rajta, hát, lovagolj, hív a nép, hív a sors.
Sors vezesed, utazód vezesd.

Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!
Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!

Végy magadhoz ez utadon,
hol az időnek a határa mozog,
templomában erdeinknek,
Kihalt nyelveink beszédivel.

Találj választ, mondjál kérdést,
találd meg ősi fánk gyökerét.
Táncolj vélem, s dalolj vélem,
Ott, ahol a Hold is a Tengerrel.

Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!
Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!

Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!
Vágtázz,
az éjen át,
vágtázz!

Szertartás

Dobolás:
In: Mámorjáró in Álombálomby Ghymes.

Hold Anya sugara, jövőevő itala,
Nap Apa sugara, jövőevő itala:
Szőke bikafog parazsa ropog,
égig érő fába halnak véres dobosok!

Jószagú tündérek
akárhogyan kérnének,
menj csak a tengernek,
jó szellemet ígérek.

Recsitálás:
Holdas homlokú Ukkó Földisten anyánk
és Naporcájú Gönüz Égisten apánk,
más néven Nagyboldogasszony és Tengri,
akik Yotengrit felei, üdvözlünk!

Vezessétek ezt a derék keresztény magyar
testvért oda, ahol megtalálja a többi magyart!
Segélyetek kéri számára Avar táltos,
hogy a Káspi-tenger mentén északra találjon!

Ősök a tűzben, ti is segítsetek!

Dobosok: támadjatok fel kábulástokból!

Találkozás

Próza:
Ránk találtál hát, testvér!
Emlékezzünk, hogy búcsúztunk akkor!

Szállj, szállj sólyom szárnyán strófa.
In: Kell még egy szó by Kormorán együttes.

Szállj, szállj Sólyom szárnyán
három hegyen túl!
Szállj, szállj, ott várnak rád,
ahol véget ér az út!

Jelen

2/4 la la la la szó lá fá ré;
2/4 la la la la szó lá fá ré;
2/4 la szo fa mi fá szó lá lá;
2/4 la szo fa mi fá mí ré ré.

De most térjünk a jelenhez,
a veszélyes vész jelenhez.
Tatárok támadtak minket,
figyeljétek a híreket.

Bátrak legyetek és bölcsek,
szabadságtok megvédjétek.
Bosszút ne álljatok soha,
ha sebetek kicsi vagy nagy.

Védekezés, nem támadás,
felebarátot nem csúnyálsz,
kerékpározol a pályán,
kerékpár nélkül a járdán.

Magyarázat a vershez: A Csodaszarvas-ünő inkább a mesebeli hős feleségének, a Napkirálylánynak az állata. De a csillagos égnek is, főleg Belső-Ázsiában és Észak-Amerikában. A Tűz a mi hitvilágunk sok irányzatában Nap duálpárja, néha egy másik tűzé, legtöbbször egyáltalán nem a vízé. A tűzvészt kakashoz hasonlították, az áldozati tüzet bikához, akármilyen természetű és fajtájú istennek akármilyen áldozatot is égettek el benne a régi emberek. A Hold a magyaroknál úgy lehet nőnemű, hogy a Földanya homlokéke, vagy úgy, hogy a kínai öt elem tanának hatására bekövetkezett vallásreformban vagy Hold elem nőnemű, vagy a hozzája rendelt Szél, vagy valamelyikük valamilyen aspektusa. Egyébként többnyire férfi. A Tengri név a türk eredetű tenger szó hatására nem supáén eget kezdett jelenteni, hsnem tengert is. Avar sámán intelmeit úgy is érthetjük, hogy ellenség dúlásáért nincsen másik háborúval visszavágás. És biciklizz a pályán, gyalogolj a járdán. Ha valami eddig nem volt érthető, akkor már az lett.