Molnár F. Árpád és az Ég Anyácska üzenete

Vissza.

Első fejezet

Kedves olvasó, a nevem Tekercses Ajtony. Egy rendkívüli féléberről írtam könyvet. A féléber azt jelenti, hogy valaki nem lakik az álomlények, más néven varázslények birodalmában, de képes a transzdimenzionális megérzések értékelésére, értelmezésére. Ez nem azt jelenti, hogy összetéveszti az álmokat a valóságokkal, habár az is igaz, hogy minden álom maga is egy-egy önálló világocska.

Találkozásunk előtt egy reggel az Álomfogó-mesék írójával, Böszörményi Gyulával beszélgettem. Így szólt hozzám éppen:

Máskor olyan eseménnyel kapcsolatos álomtárgyat küldjél az álomvilági postafiókomba, amely nem utal politikai esemányre, mint legutóbb. Amikora a jelképtárgy sugallatától ihletet kaptam, az egyesek szerint kész jóslata lett annak a sok feszült eseménynek, amelyek nagyony hasonlítanak az álomvámpíros könyvemben leírt orbáncos ügyre. Egy csomó heves hangvételű olvasói levelet kaptam emiatt néhány embertől.

Ó, nyugodj meg, most ilyenre nem kell számítani. Sőt, te döntöd el előre, hogy miféle témáról kérsz sugallatot.

Ez pont kapóra jön. Olvasóim nagyon kíváncsiak Monyákos Tuba dohánylidérc barátunk sanyarú gyerekkorára.

Jól van, majd megbeszélem vele, és rögötn értesítelek. Szervusz!

Szervusz

Tubával megbeszéltem Böszörményi úr kérését, és Tuba szívesen állt az író rendelkezésére. Értesítésemet Tuba az első álomtárggyal elküldte a Világfa egyik kéregmélyedésében megbúvó világba, Magyar Írók Rétjére, az ott felállított postajurta Böszörményi-fiókjába.

Ezután a Valóságban elutaztam Olaszországba, könyvtárosi munkám szabdságát érdekesen eltölteni, ahol egy kiváló honfitársammal hozott össze a sors.

Második fejezet

Egyszerű hajléktalannak tűnt, mert az is volt. A neki dobott pénzt megköszönte nekem olaszul szólva, de magyar akcentussal. Lelkesen megszólítottam hát:

Csak nem maga is magyar? Hogy került ide és miért hajléktalan?

Nem bírtam az országosan vezető pozicíójú fehérgalléros bűnöző ellenségeim orcázmányát, és idáig kellett futnom.

És ki ön pontosan?

Molnár F. Árpád, sajnos rendőr, sajon magyar, sajnos ember, sajnos állat. De ne értsen félre, nem vagyok gyűlölködő, majdnem mindenkit és sok mindent szeretek, csak a rossz tulajdonságok és szokások rettenetesen felmérgesítenek.

Szóval maga a Molnár, ismerőeim egyik távoli ismerőse. Ön meg tudja mondani, hogy valóban önzőek vagyunk mi magyarok Magyarországon a gulyáskommunizmus óta? Rég tartózkodtam huzamosabb ideig Magyarországon.

Igen, meg tudom mondani, mi a helyzet. Valóban önzőek vagyunk azóta. Én meg állandóan egy világrekorder mérgelődő a magyarok nép-önmarcangoló természetének kiélésének mezőnyében.

Erre azt gondoltam magamban én, Ajtony, hogy tényleg megtette hatását az anyagi legjobblét túl hirtelen biztosítása és a törvények máig tartó rossz betartatása szovjet nyomásra, ahogy azt egyesek pletykálják.

Árpádot meghívtam szobatársamul abba lepukkant panzióba, ahol aludtam. Örömmel vette meghívásomat. A panzióban arról beszélgettünk, hogy mit tud a Baál-szektáról, mellyel közös ismerőseink harcba keveredtek kis idővel ezelőtt. Azt válaszolta erre, hogy ő most a legnagyobb ellensége ennek szektának, és ő végre le fogja győzni.

Harmadik fejezet

Árpád hamr észrevette, hogy nem tudom, mi az, hogy szocializmus/kommunizmus. Nagyon csodálkozott. Aztán elmagyarázta, hogy szocializmus az a rendszer, amiben mindenkinek van munkája, amiből megélhet. Az, hogy ennek a rendszernek is vannak visszásságai, mert politikusok vezetik, és a politikusok nagy része bármilyen gonoszságra képes, a lényege, mint említette, a tisztességes megélhetés. Utópisztikus rendszer, így eszméje könnyen lejáratható. És jelenleg megvalósíthatatlan, mert az ember önző, feltörekvő és irigy. Péládnak fölhozta Magyarországot. Igaza volt. Kívülről csak a feltétel adatik hozzá a zülléshez, a magukat szocialistának vagy kommunistáknak becéző szovjet-oroszok csak a feltételt adták hozzá a háttérben.

Megkérdeztem újdonsült barátomat, hogyha már szóba került a Szovjetunió, akkor miért bomlott fel, ha ott is volt Baál-szekta, meg Nyugaton is. Ő erre azt felelte, hogy előbb megvárták, míg lejáratja a szovjet rendszer, amit fokozatosan gyöngítettek a lázadások, aztán besegítettek neki egy kicsit, és bízva abban, hogy a szocializmus leszerpelésével jó híre lett a kapitalizmusnak, elterjesztették a szovjet érdekszférában a szabados meggazdagodásnak és a munkanélküliségnek a pénz alapú rendszerét, a kapitalizmust.

Aztán a kényszerű utazásáról kezdtünk el beszélgetni.

Negyedik fejezet

Kényszerű utazásának elbeszélése után elmondta nekem egy élményét, részben visszautalva a Baál-szektával való ellentétére:

Éppen tegnapelőtt éjjel álmodtam azt, hogy Teremtő Atya, akinek létezésében nem hittem, megjelent előttem egy kék nőnek a képében.

Gondoltam, most biztosan Ég Anyácskáról beszél, és valószínűleg keresztény ember lehet.

Azt mondta nekem a Kék Nő, hogy a legfontosabb haros vagyok a Baál-szekta elleni harcban, és nem futamodhatok meg a születésem előtt vállalt feladatom elől. Ha megfutamodnék, alaposan megverne. Halállal.

Gondoltam magamban, hogy tudjuk mi táltoshitű garabonciások is, hogy mennyire szigorú tud lenni néha Ég Anyácska is, ha valaki nagyon nem jól teszi a dolgát. És egy egy olyan helyzet is, amely olyan, mint egy honvédő háború. Civilek is kényszeríthetők rá. A büntetés pedig olyan, mint a katonaszökevények megbüntetése.

Nekem adta egyik könnyét, és én a könnyének feltettem a kérdést. Megkaptam a választ. A kérdést a válasszal bárkinek elmondhatom, akit érdekel a kérdés és a válasz.

Tehát mégis keresztény, nem táltoshitű. És milyen könnyen megkapta Ég Anyácska könnyét. Most még táltos lehet, de ezután ismét egyszerű, de kiváló éber lesz. Pontosabban fél-éber. Megszólítottam barátomat:

Mi volt a kérdés és a válasz?

A kérdésem az volt, hogyan tudom én ezt megtenni? A könny-ereklye válasza az volt, hogy válasszam a keresztény, azaz keresztyén hitet. Nem úgy értem, hogy refomátus kereszténységet. Úgy értem ez a helyes neve az egész vallásnak. És próbáljak meg minél több ember felvilágosítója lenni főnök-ellenségeim mocskos testgyilkos-lélekgyilkos ügyeiről, melyeket ellenük követnek el. És próbáljak közönésgemből minél több embert toborozni.

Tehát a hatalomra legveszélyesebb gyanakvók titkos kivégzéséről és a többség lebutításáról-aljasításáról beszél?

Igen, arról.

És ugye, keresztény? Öö, keresztyén?

Igen,

Gondoltam magamban, talán egyedül üdvözítőnek is tartja hitét, de ez talán nem is olyan lényeges, ha ő egy fontos harcos. A térítő vallások előnye, hogy sok helyen ismert ideológiák. És hogy nem is a vallási oldaluk a fontos, hanem hogy leleplezhetik például a Baál-szektát, és hogy sokfele ismertek. A kereszténység és a buddhizmus további előnye, hogy nem utasít gyilkolásra, de nem is tesz harcképtelenné. (A térítő vallások mindegyike térített egy időben erélyesen, de többségük már békésen térít.) A kereszténység még egy előnye: a jót és a rosszat nem tekinti egymást kiegészítő rendezőelveknek. Tehát a vallási ideolgóia lényege, amondó vagyok, hogy nem a vallás, hanem a közös ideológia(=elmélet, elképzelés), és a sunyi szekták működésének felfedése.

Ötödik fejezet

Mondja, Árpád, miért nem szereti a helyzetet, hogy ön rendőr?

Mert ez a szakma is tele van államki bűnöző főnökökkel.

Ezt mindjárt gondoltam. Az állam féken tartja nem állami bűnözőket, és védi a sajátjait. Egy állam így működik.

Én akkor is bánom, hogy nem civilként védem a becsületet. Habár itt a minap tartóztattak le pár politikust.

Igen, láttam. Nagyon helyes!

Hatodik fejezet

Később így szóltam:

Az emberben biztosan van jó. Érzi, hogy a jó az alapérték a világegyetemben, hisz ha árt, akkor hazudnia kell, hogy elkerülje a megtorlást, vagy jobban sikerüljön az ártás. A jó és rossz ismérvei: Jó dolog, mi használ, rossz, ami árt. És majdnem minden rosszban van valami jó.

Én is így vélem, széles látókörű ember vagyok, de jobban ki tudom fejezni a megvető mogorvaságomat.

Másra tereltem a szót:

Lakhelyemről Budapestre mentem volna pihenni, merthogy magyar vagyok, de az egy barátom szerint elég bűzös város, órákon át fullad az meber, mire megszokja.

Nem büdösebb Rómánál. Az ön barátja biztosan vidéki.

Nem büdüsebb Rómánál? Akkor majd elmegyek oda is.

Kisvártatva így szólt Molnár:

Ne higgye azt, hogy utálom az állatokat, csak őket se tartom tökéletesnek.

Többről azt hiszem nem tudunk beszélni. Meghívom önt egy vacsorára is, mert már itt az ideje.

Vacsora után azt álmodtuk, hogy fölébredünk, és észreveszünk egy jelenést. Ez Ég Anyácska. Felkeltünk gyorsan, és leborultunk a padlóra port nyaldosni.

Ég Anyácska így szólt hozzánk:

Árpád, három próbát ki kell állnod. El kell lopnod három milliárdos bilijét. A rézbilit, ezsütbilit, aranybilit, hogy a hármójuk közös cégénél dolgozó kevés éhező munkásnak add azokat egy megbeszélt helyen. A biztonsági rendszerekre barátod segít ügyelni. Ez nemcsak a harc próbája, hanem a felvilágosításé is. Ha fölt tudod Ajtonyt világosítani a biztonsági rendszerekről, akkor ő tud ügyelni az őrökre, ami azt jelenti, hogy jól magyarázol.

Hetedik fejezet

Amikor felébredtünk, még néhány részletre emlékeztünk. Láttuk, hogy a biliken drágakőberakások vannak, így rézbili is tényleg luxusholminak számít. A munkásokat holnap délben keressétek meg az "Espagnol No Va" kocsmában. A munkásoknak azzal a kikötéssel adjátok oda biliket, hogy falujukon is segítsenek.

Megreggeliztünk, megkerestük a kocsmát, és vártunk. Közben újságot olvastunk.

A cég munkásaira ráleltünk a megadott helyen. Megbeszéltük velük a találkozási helyet, ahol átadjuk nekik a luxusedényeket. Hittek a tervünk sikerében, mert volt valami bilis-köves álmuk mindnyájuknak.

Este elindultunk az első házhoz.

Nyolcadik fejezet

Minden háznál, mint volt kémelhárító szakember, kioktatott a biztonsági rendszereket illetően. Így tudtam őt fedezni. Hipnotizálta kutyákat, kiekrülte a kamerákat, én pedig figyeltem a járkáló őrök és a látható meg láthatatlan kamerák mozgását, készen állva akár tettleges fedezésre is.

A rézbili megszerzése viszonylag unalmas feladatot jelentett.

Az ezüstbilinél már két kutya is volt, így részt vettem tettleges fedezésben is.

A harmadik háznál kikerülhetetlennek bizonyult a biztonsági rendszer, így mindkettőnknek be kellett hatolnia a bili helyére. De a dolgom ott is csak a figyelés volt. Kijutni se volt éppen könnyű. És mindkettőnknek megfázott a bal lába.

Kilencedik fejezet

A munkások nagyon hálásak voltak, így meghívtak minket a falujukban lévő kocsmába egy esti ingyen sörre. Elfogadtuk a meghívást. Másnak délben, miután visszatértünk Rómába, a Vatikán mellett haladtunk el. Árpád így szólt:

Egy Santarcangeli nevű pap mondta nekem néhány nappal ezelőtt, hogy ott lakik a sátán.

Azt hiszem, ennek majd utánajárok, hogy saját fülemmel is halljam ezt a furcsaságot.

Utánajártam. Nekem is elmondta. Aztán láttam is garabonciás szememmel a garabonciások istenében, a viharistenben lakó sötét lélekdarab láthatatlan megtestesülését, Baált. Erről azonban nem szóltam az atyának.

Tizedik fejezet

Ketten utaztunk Budapestre, ahol elváltak útjaink. Tényleg nem bűzösebb Rómánál. Ugyanolyan szennyezett a levegő.

Egyé étteremben ebédeltem, olasz turistának adva ki magam, hogy megtudjam, milyen élményt szerezhet itt egy külföldi.

A számla a kis ebédért és vízért 20 euróra rúgott. Fölment a vérnyomásom. Dacosan tiltkoztam:

Én, Tekercses Ajtony, ezt nem hagyom annyiban! Természetesen a nevemet is olaszul mondtam.

Odajött egy nő, és így szólt fenyegetően a pincérhez.

ÁNTSZ-ellenőrzés! Ahogy látom, maguk fölviszik alaposan a megvezetett külföldi turisták vérnyomását!

Kis idő múlva az utcán így beszélgettünk:

Köszönöm, amit értem tett. És honnan tudta, hogy magyar vagyok, amikor a fülembe súgta gyorsan, hogy jöjjünk ki ide?

Maga Gergő fiam, Zsófi lányom és Monyákos Tubal lidérc barátunk ismerőse az Álomvilágbeli Világfa Lombszintjéről, Tekercses Ajtony, szolgálatkész könyvtáros, többször segített rajtuk. Erre úgy jöttem rá, hogy hallottam hangos tiltakozását az utcáról, melybe saját nevét is belekeverte. Így hát a segítségére siettem önnek.

Köszönöm szépen!

Vége

(Molnár F. Árpád létezik, és teszi a dolgát.)

Itt magyarázatok és bárgyú elméletek jönnek.

Ebből a Leslie L. Lawrence-től Molnár F.F. Árpádig terjedő meseciklusban megtörténtekből csak annyi az igaz, hogy bizonyos szereplők és könyveik léteznek, mint ahogy a könyvekkel kapcsolatos történésekre is van néhány utalás, de csak a Máté- és Böszörményi-könyvekről van egy két valóságos állítás belefűzve ebbe a mesefűzérbe. És valóban létezik egy söpredék szekta is, amelynek tagjai hatalomsóvár kapzsi gazdag aljadékok, és hogy rossz viszonyt táplálnak Molnár F. Árpáddal, és Molnár F. Árpád valóban volt hajléktalan külföldön, de nem látott garabonciásokat. Szóval kevés megtörtént eset, azok is kiszínezve. A kalsszikus mesékre emlékeztető részletek a rátermett sámángyerekek és a három fémből készült bili. A rézerdő a mesékben a Vénusz-királylányt elrabló sárkány erdeje, az ezüsterdő holdas erdő, az aranyerdő a legkisebb királylányt, a Napot elrabló sárkánynak erdeje. A királylányokat a naptulajdonságokkal bíró hős szabadítja ki, aki gyakran a legkisebb fiú. Ő hozza vissza az elrabolt világosságot. (A sötétség nem egyenrangú a világossággal a természet élénk változásai ellenére, mert nemcsak ellenfelek csapásaiból nyert tapasztalatokkal lehet fejlődni, hanem szeretet által is. Az egymást szeretés az igazi dualizmus, nem a jó és rossz harca.) A fémek hármas rendezőelvét illetően le kell szögeznem, hogy a három bili az égitestszabadító mesék vicces szimulációja a régi mesék szempontjából, de komoly próba ebben az utolsó mesében.

Mire vigyázzunk Molnár F. Árpád szavánál:

  1. Irónikus közönséges fröcsögésnek, pedig intellektuálisan szórakoztató;
  2. annyira haragszik az eloroszosodott és tetejébe önzővé vált modern magyarok viselkedésre, hogy dühében sokszor elfelejti mondani azt, hogy tudja, hogy csak pár évtizede vagyunk ennyire ilyenek;
  3. teológiai felfogása visszatetsző, ha Világegyetemet nem képzeljük tündérmesének, mert a predesztináció kegyetlennek tűnjk;
  4. nem tudott azzal érvelni, hogy az Isten az embert úgy támogatja, hogy felkéred Őt, hogy hasson a tetteid, az Isten a tetteiddel és a sugallataival segítve tégedet, miközben némely embernek akár testét is védi saját tettlegességével, akár neked is. Szellemek és álomlények  támadásai és védelmezéseinek módszerei ezek őseink felfogása szerint.

Molnár F. Árpád mindig segít segít a devizásoknak.

Feljelentés

Tibetért

A magyarok története - Kapcsolatok a hatalommal c. szimbolikus film egy rossz üzenet köré. Kommentár A magyarok története filmhez. Másik kommentár.

Olyanok leszünk, mint a kötönyök. (Róluk majd lesz szó a későbbiekben egy alább megadott kiegészítő írásban.) Polgárháborúzni fogunk, düh-csapdába esve. Így ölnek meg minket, mi kezünkkel, de nem teljsen,m ert az ölésektől megcsömörlünk, és barátságossá válunk, sőt újra önzetlenek leszünk. Az üzenetküldők egy szellemfajba tartozhatnak. A szellemfajok manapság gyakran adják ki magukat földönkívülieknek. (L. Álomlények a valóságban c. cikk.) Az üzenetküldők istene talán a háború istenével azonos, akinek a Földön istene Mars a római mitológiából. (Ezt a lehetséges rémisztegést megfricskázom.) Bolygójának kínai-magyar életeleme a Tűz elem, amelynek férfias energiája a Mondák könyvéből Hadak Ura háborúisten néven és Tűzkovácskirály kovácsisten néven ismert ősistenség. Ez az isten az ugor Világügyelő megfelelője. De mivel a magyar nép nem sose militáns, ezért Marsot és Tűzkovácskirályt, akinek magyar-kínai csillagjegye a Ló/Mén, holott a ló Hold elem állata, nem pedig a Tűzé vagy Napé. (A férfias Tűz elem a Nap elemhez hasonlatos.

A Hold elem energiája Szélkirály, akinek a legősibb ménese van.) Egy Mén nevű totemős-hős felnövésének szimbolikus elbeszélése lett a Fehérlófia c. népszerű mese. Mén a Magyarok Istene. A lovasnomád eredetű ugor népek Világügyelőjével szinte teljesen azonos istenség Mén, aki megistenült jószívű, nem militáns hős-ős. Hadak Ura neve egy 19. századi kitalált isten neve, akivel a Mondák Könyvének Tűzkovács Királya később azonosítva lett, hogy a Hadúr-kultusz békepárti kultusszá válhasson. Trianon után a fájdalomtól eltorzult lelkületű gyűlölködő békétlen kultusza alakult ki. Tehát a mitológiák és mitológiaváltozatok istenei mindig csak majdnem azonosak, mert az emberek istenképeket táplálnak hitükkel inkább, mint isteneket. Így jogunk van ledönteni emberevő tűzistenek, emberevő vízistenek, emberevő légistenek, emberevő földistenek, emberevő sokféle istenek bálványait, hogy elejét vegyük gonosz emberáldozatok lehetőségének. Ne áldozzunk Mars-Hadúrnak, ne imádjuk pártus-kardos Jézust. Jézus zsidó volt, akik magyaroknak az egyiptomi sumérokon keresztül rokonaik. A sumérok részben uráli eredetűek, részben mediterránok.

Tűzkovácskirály 5 elemes hitvilágának hatására a 4 elemes hitvilág bolygókultuszában érdekes szentháromság alakult ki. A Nap-Hold-Szél istenbolygók és 5 elemek kultuszának hatására kialakult a Nap-Hold-Vénusz főistenbolygók kultuszának Teremtő-Babba-Világügyelő szenthármasa. A Tűz a szerelemnek, érzelemnek, hevességnek jelképe. Ha ázsiai módra a Nap elem májához társítjuk a szeretet a Tűz elem szíve helyett, akkor sincsen baj, hiszen élő lény nem szerethet érzelem nélkül.

A Mondák könyve nyomán írt versem utolsó versszakaiból idézek, Puszta c. versemből, a célból, hogy értelmet adjak annak a kérdésnek, hogy mért kell minket hitelekkel és marakodásokkal megölniük eme gyáva sunyi, még mindig félig titokban támadó szellemeknek: A Tűz a szerelemnek, érzelemnek, hevességnek jelképe. Ha ázsiai módra a Nap elem májához társítjuk a szeretet a Tűz elem szíve helyett, akkor sincsen baj, hiszen élő lény nem szerethet érzelem nélkül.

Öreg Puszta áldoz lovat Földanyának,
s Vízanyának, s minden fontosabb Királynak.
Tűzkovács Király az Aranyos Szegletből
jött, a Zöldszakállú Tengernek földjéről.

Azt mondta, nem bírja sokáig az földet
Lúdvérctől menteni, kardot azért küldend.
Ezt a szép ős földet a puszták szélében
Lúdvérc karmaitól meg kell, hogy védjétek!

A Hircsárda Álhírportál kacsája-álkacsája a Hírháttér Multimédiáról és az Echelon-ról. (Link törölve: rosszabb szájú, mint amire emlékeztem) Pótlink.

Álomfogók és Éghymese

Álomfogók és Nyirkai Jóslat (korábbiak értelmezésével)