Keresztény-pogány keverékhit filozófiája

Vissza. Utolsó utáni fejezet: kiegészítve további tippekkel, vastag betűsen, az utolsó előtti bekezdés végén, Ukkó utolsó leírása előtt. TIPPJAVÍTÁS történt. Utolsó fejezet megírva. UTOLSÓ UTÁNI fejezetben tippjavítás megint, és annak második táblázata is javítva, de az csak egy picit, de lett felsorolás, 16 szakaszpáré elkezdve, utána összeillések kifejtve december 13-ikán. És legközelebb pedig: szakaszpárok felsorolásának teljes szövegűvé tétele. MÉG VMI: összeillések után befejezés lett leírva, aztán az kiegészítve. 14-ikén: 16 szakaszos felsorolás kész, sorrendje javítva 10, 5, 12-től 10, 12, 5-té; táblázatjavítási hiba is javítva, lázadós szövegbe bekerült undorító szó mellé traumatizált, mint másik féle ember, kakirágós táblázat alatt egy sajtóhiba javítva, összeillés felsorolása kiegészítve végén egy mondattal. ÉS MÉG: női vérzés tisztázása utolsó utáni fejezetben a Márk ötödik fejezete felsorolási magyarázatában. LEGUTOLSÓ JAVÍTÁS: mérleg és vízöntő szavak cseréje egy táblázatban, összevetvén Márkot Hegyi beszéddel. HOZZÁFŰZNÉM: fejezetátrendezés sorrendje is javítva: 4-10-12-5 helyett 4-5-10-12. TÁBLÁZATOK: utolsó utáni táblázatok közül az első kettő javítva picit és bővítve picit.

Márk evangéliuma: hittani fejezet

Első négy fejezete pogányok megtérítéséhez kell, utána következő három fejezet pedig a keresztények békés elvhűségéhez a pogányokhoz viszonyuló gyűlölet vagy behódolás helyett. Ez a legrövidebb evangélium, de nagyon logikus, és a pannon wicca vallás hívei ezzel a keresztény irattal egyeztetik össze újpogányságukat alapítójuknak, Remete Farkas Lászlónak a Kereszt és valóság című könyvében a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapon. Ez az evangélium Máté-logikájú és Lukács-történelmű. De nem ezekre jött rá Remete, csak megérzett valamit belőle, és ebből már könnyű rájönni valamire. A rövidítésekre vidd rá az egeret, hogy legyen szövegbuborék.

Szakaszok.
7: keresztény történelem kötelmei: remény, mérték, hit, bölcsesség, szeretet, bátorság, igazság. (Olasz zászlósan színezett táblázat, kabbalás-tarotos zászló.)
10: főtan.
7: i..
Erényfajták:
isteni,
sarkalatos,
isteni,
sarkalatos,
isteni,
sarkalatos,
sarkalatos.
Vezérmotívumok:
János,
i., r., l., k.,
Máté,
v., m., m., ö.,
farizeusok,
b., h., p., b.,
példabeszédek,
t., b., h., b.,
hitetlenek,
e., sz., gy., k.,
Heródes,
zs., b., gy., ó.,
kananeus nő,
p., i., k., e..
Közönség:
pogány,
pogány,
pogány,
pogány,
keresztény,
keresztény,
keresztény.
Hozzáfűzés:
bízó könyörgés,
apró élvezet,
kitérítő p. fővétek,
kitérítő h. fővétek,
kitérítő gy. fővétek,
gyáva cinkosság,
szeretetkérő cinkosság.
3: sz..
Vezérmotívumok:
üldözések,
r., p., gy., l.,

gyermekek,
h., i., p., gy.,

családok,
sz., M., p., m., sz., h., sz.,
sz.
, cs..


33: főváros.
3+3
Kategóriák:
Isten,

emberek,

csodák.


3: h..
bevonulás, A., r., m., l., gy.,
vita, zs., sz.,
jóslat, v., h..

3: r..
árulás, F., sz., gy.,
halál, p., r.,
feltámadás, t., h..

Csodák listája, fajtája, magyarázata:

ZÖLD: csoportösztön-viselkedőösztön, föld-víz.
TÖK: énösztön-csoportösztön, tűz-föld.
RUDENC:
tündér típus/
jutalomösztön.
Illik alkimistához.
Gyűlölködve válik lovagtól.
Fő erénye: remény.
Ellentéte: lustaság.
Gobbinál: bujaság.
Tévedése: utópizmus.
Boldog, ha vigasztalandó: 2.
(Értsd: második boldogmondás.)
FÜRST:
szolga típus/
barátságösztön.
Illik királyhoz.
Gyűlölködve válik bölcstől.
Fő erénye: bátorság.
(Másik: szeretet.)
Ellentéte: gyávaság.
Gobbinál: lustaság.
Tévedése: óvatlanság.
Boldog, ha vértanú: 8.
STÜSZI:
alkimista típus/
mértékösztön.
Illik tündérhez.
Gyűlölködve válik szűztől.
Fő erénye: mérték.
Ellentéte: mohóság.
Gobbinál: torkosság.
Tévedése: önsanyargatás.
Boldog, ha önmegtagadó: 1.
REDING:
király típus/
életösztön.
Illik szolgához.
Gyűlölködve válik bolondtól.
Fő erénye:igazság.
Ellentéte: gőg.
Másik: szolgalelkűség.
Gobbinál: irigység.
Boldog, ha béketeremtő: 7.
MAKK: viselkedőösztön-cselekvőösztön, víz-levegő.
SZÍV: cselekvőösztön-énösztön, levegő-tűz.
TELL:
szűz típus/
szerepösztön.
Illik lovaghoz.
Gyűlölködve válik alkimistától.
Fő erénye: alázat.
Ellentéte: gőg.
Tévedése: szolgalelkűség.

(Szolgalelkű: főnöki szeretetért
bármilyen parancsot teljesítő.)
Boldog, ha irgalmas: 5.
HARRAS:
bolond típus/
lélekösztön.
Illik bölcshöz.
Gyűlölködve válik királytól.
Fő erénye: hit.
Ellentéte: bugyivadászat.
Gobbinál: kevélység.
Tévedése: bigottság.
Boldog, ha tiszta szívű: 6.
GESZLER:
lovag típus/
szenvedélyösztön.
Illik szűzhöz.
Gyűlölködve válik tündértől.
Fő erénye: szeretet.
(Másik: bátorság.)
Ellentéte: gyűlölet.
Másik: közöny.
Gobbinál: fösvénység.
Boldog, ha szelíd: 3.
KUONI:
bölcs típus/
bontóösztön.
Illik bolondhoz.
Gyűlölködve válik szolgától.
Fő erénye: bölcsesség.
Ellentéte: mismásolás.
Gobbinál: harag.
Eltévesztése: balgaság.
Boldog, ha kíváncsi: 4.

Fő vétkek hitetlen rendszere: mohóság és lustaság, gőg és szolgalelkűség, bugyivadászat és bájolgás, kétszínűség és gondatlanság, gyávaság és ezekből eredő közöny, ezekkel kapcsolatos kíméletlenség. Számuk 11: a veszélyjelzés mesterszáma a zsidó misztikában. A Stefano Gobbinak Boldogasszonytól megtudott ellentételezései valószínűleg így értendők: félrenevelődöttek bujasága, jómódúak torkossága, haladárok kevélysége, fajgyűlölők haragja, nagyvállalkozók fösvénysége, maradiak lustasága, kommunisták irigysége. (Haladár: modernet kedvelő. Kommunista: mosolygó alacsony rangú embert gazdag tolvajnak néző bunkó.) Ezek yotengrista ellensúlyozása:

 1. a teremtés céljaként mindig megvalósítandó egyre javulóbb élet testileg és erkölcsileg,
 2. a természettől elvett földön megdolgozott javak egy részének visszaadása az állatoknak,
 3. alázatos elvhűség bármilyen emberbarát és természetbarát szelíd és határozott elv szerint,
 4. tények tisztelete a félig ismert dolgok jobb megismeréséért a nemtelen rágalmazás elhalasztásával,
 5. a lelkiismeret aranytükrének épségben hagyása vagy megjavítása,
 6. bátor kiállás a fent említett lélekerősítő az elvekért,
 7. őszinte hangú megfeddés titkos vagy tudattalan irigységtől mentesen és mások becsületes sikerének örülvén.

Végül pedig Jézusról:

Író:
Máté,
Márk,
Lukács,
János.
Temperamentum:
melankólikus,
flegmatikus,
kolerikus,
szangvinikus.
Műfaj:
mítosz,
tragédia,
geszta,
apológia.
Lény:
angyal,
bika,
oroszlán,
sas.
Csoportjuk:
ember,
jószág,
vad,
madár.
Csillagjegy:
Vízöntő,
Bika,
Oroszlán,
Skorpió.
Elemük:
levegő,
föld,
tűz,
víz.
Emberben:
lélek,
hús,
vágy,
vér.
Életben:
születés,
halál,
vétek,
fogantatás.
Üdvtörténetben:
Messiás,
feltámadás,
kárhozat,
újjászületés.
Erény:
remény,
bátorság,
hit,
szerénység,
igazság,
mérték,
szeretet,
bölcsesség.
Istenben:
Fiú,
Leány,
Atya,
Anya.
Világban:
fa,
búza,
Nap,
Égbolt.
Angyal:
Gábor követ,
Jézus=Messiás,
Mihály miniszter,
Yotengrit főisten.

Jézus, a Fiúistenből lett ember és emberből lett feltámadott angyal élete:

 1. származás Máté szerint,
 2. születés és felnövés Lukács szerint,
 3. keresztelés Máté szerint,
 4. munkásság Márk szerint,
 5. erkölcsös példázatok Lukács szerint,
 6. Lázár föltámasztása János szerint,
 7. bevonulás Márk szerint,
 8. jóslat Máté szerint,
 9. elfogatás Máté szerint,
 10. kihallgatás János szerint,
 11. kivégzés Máté szerint,
 12. feltámadás Lukács szerint.

Ezután tekintsük át az evangéliumok, istenek és személyiségtípusok kapcsolatát egy érdekes személyiségtipológiával, de előbb következzék egy hagyományosabb személyiségtipológia, amely valóban hagyománykövető az elemek és temperamentumok párosításában.

TEMPERAMENTUMOK HAGYOMÁNYOSAN ÉS PÁROSAN.
TÖK: NAPOS ÉGAPA ITT NAPAPA.
SZÍV: NAPFIÚ ITT CSILLAGFIÚ.
Tök kolerikus ösztöne:
külső-közösségi,
azaz törvény, igazság.
Tartós Napnak és Földnek állandósága:
tüzes énösztön igazsága,
földes csoportösztön szeretetében.
Szerelmessége is földes: szülői és nőies.
De tűz férfias és szülői.
Szív szangvinikus ösztöne:
külső-egyéni,
azaz kutatás, remény.
Határozott Szélnek és Napnak futása:
levegős cselekvőösztön reménye,
tüzes énösztön igazságában.
(Remény és szeretet helyet cserélhetnek.)
Szerelmessége is tüzes: férfias és szülői.
De levegő férfias és gyerekes.
ZÖLD: FÖLDANYA.
MAKK: TŰZLEÁNY ITT NYIRKOS HOLD.
Zöld csoportösztöne:
belső-közösségi,
azaz hagyomány, szeretet.
Gondozó Földnek és Holdnak bizalmassága:
földes csoportösztön szeretete,
vizes viselkedőösztön hitében.
(Remény és szeretet helyet cserélhetnek.)
Szerelmessége is vizes: nőies és gyerekes.
De föld nőies és szülői.
Makk viselkedőösztöne:
belső-egyéni,
azaz lelkiismeret, hit.
Változó Holdnak és Szélnek kalandozása:
vizes viselkedőösztön hite,
levegős cselekvőösztön reményében.
Szerelmessége is levegős: gyerekes és férfias.
De víz nőies és gyerekes.

A következő táblázat is hagyománykövető a temperamentum-elem párosításokban, de újító az író-lény párosításokban pont úgy, mint az előző előtti táblázat.

Ha Lukács, akkor geszta.
Ha geszta, akkor oroszlán.
Ha oroszlán, akkor vágy.
Ha vágy, akkor tűz.
Ha tűz, akkor kolerikus.
Ha kolerikus, akkor Lukács.
Tűzvallás=szigorú vallás,
Lukács-irat így kötelez igazságra,
de Lukács kolerikus,
irata így kötelez igazságra.
Ha János, akkor apológia.
Ha apológia, akkor sas.
Ha sas, akkor lélek.
Ha lélek, akkor levegő.
Ha levegő, akkor szangvinikus.
Ha szangvinikus, akkor János.
Légvallás=térítő vallás,
János-irat így kötelez reményre,
de János szangvinikus,
irata így kötelez szeretetre.
Ha Máté, akkor mítosz.
Ha mítosz, akkor hős.
Ha hős, akkor test.
Ha test, akkor föld.
Ha föld, akkor melankólikus.
Ha melankólikus, akkor Máté.
Földvallás=tételes vallás,
Máté-irat így kötelez hitre,
de Máté melankólikus,
irata így kötelez reményre.
Ha Márk, akkor tragédia.
Ha tragédia, akkor bika.
Ha bika, akkor vér.
Ha vér, akkor víz.
Ha víz, akkor flegmatikus.
Ha flegmatikus, akkor Márk.
Vízvallás=szeretetvallás,
Márk-irat így kötelez szeretetre,
de Márk flegmatikus,
irata így kötelez hitre.

Most pedig ismét a csillagjegyek elemei szerinti felosztásokkal rendszerezünk.

Lukács oroszlánja:
geszta Jézus igaz tetteiről.
(Geszta: krónikaszerű.)
Lukács temperamentuma: kolerikus énösztönű,
legyőzte tüzes vágya tüzes vétkét,
fő erényei igazság és mérték,
Saját temperamentumának tüzével mérték.
Atyaisten oroszlános tüze, Napja:
igazságos, mértékletes férfi,
nőjogúságban engedelmes férj.
Emberi álférfi tüze, Napja:
férfijogúságban sértőn elnyomó férfi.
Emberapa tüze, napja:
igazságos, mértékletes apa.
János sasa:
apológia az eretnekség ellen és a szeretetért.
(Apológia: békés/harcias védőbeszéde hitnek, tettnek...)
János temperamentuma: szangvinikus cselekvőösztönű,
leereszkedő jószívű szeretettel kiállt szerencsétlenekért,
fő erényei szeretet és bölcsesség,
Márk temperamentumának vizével alázat.
Anyaisten sasos, vize, Ege:
szerető, bölcs nő,
nőjogúságban parancsoló feleség.
Emberi álnő vize, Ege:
nőjogúságban fojtón és oltón elnyomó nő.
Emberanya vize, Ege:
szerető, bölcs anya.
Máté angyala:
mítosz bátor mesélése.
(Mítosz: legendaszerű, meseszerű, mondaféleség.)
Máté temperamentuma: melankólikus csoportösztönű,
aki nagy levegőt véve magasztalta Jézust,
fő erényei remény és bátorság,
János temperamentumának levegőjével bölcsesség.
Fiúisten angyalos levegője, légje:
reménykedő, bátor férfi,
férfijogúságban parancsoló férj.
Elnyomott emberférfi levegője:
lelkileg fojtott erős férfi.
Derék emberfiú levegője:
reménykedő, bátor fiú.
Márk bikája:
tragédia Jézus életéről példamutatásáról.
(Tragédia: halál témájú dráma, színdarab.)
Márk temperamentuma: flegmatikus viselkedésösztönű,
jópofizó lelkesedését megkomolyította,
fő erényei hit és alázat,
Máté temperamentumának földjével bátorság.
Leányisten bikás földje, földkereksége:
hites, szerény nő,
férfijogúságban engedelmes feleség.
Elnyomott embernő földje:
testileg sértett gyönge nő.
Derék emberlány földje:
hithű, szerény lány.

Víz gondozó/fullasztó, tűz példamutató/égető. Nő-lányembernek gondozás adása-kapása a legfontosabb, férfi-fiúembernek apa-fia kapcsolatban példa adása-kapása. Víz, mint tüzet kiegészítő: szülő és oltva befogadó, jáfetita tűz-eredetmonda nyomán, mert villám esőből, Nap tengerből. (Tűz: férfi testi erő. Víz: női lelki erősködés. Az ősemberek nőjogúan éltek, pedig a férfiak voltak erősebbek. De nem rosszak, hanem gondoskodásért hálásak. Aztán sok zsarnok nő ellen föllázadtak a férfiak.)

Tűz lehet Atya és Fiú. És magyarosan Tűz lehet Leány vagy Fiú, Nap lehet Leány vagy Fiú. Tűz lehet forró nászi szerelemnek és gondozói szerelemnek is jelképe. Így aztán Szeretetláng=Jézus.

Rózsafüzér (félpogány változat): imádkozás

 1. Rövid ismertető.
 2. Keresztény Szeretetláng rózsafüzérek:
  1. Hagyományos rózsafüzér szeretetlángos ismertetője.
  2. Családok szeretetláng rózsafüzérének ismertetője.
  3. Rövid szeretetláng rózsafüzér magányos imának.
  4. Szívecskés szeretetláng rózsafüzér: kegytárgy.
  5. Öt seb rózsafüzér félpogány változat ismertető.
  6. Teljes szöveg.

Összesítés.

Szeretetláng honlapok:

 1. Legfőbb honlap.
 2. Alapítványi honlap.
 3. Blog.
Magyarság öt-seb-titka rózsafüzér, sok más rózsafüzérekhez hasonlóan csak magános ritka időhasználatra: itt.

Pogánykodás és hétköznapi néphit

TÖK
SZÍV
<
>
<
>
KIRÁLY
NYÁR
STÜSZI
REDING
KIRÁLY
TAVASZ
GESZLER
KUONI
Remény:
segíts magadon.
(Közmondás nyomán.)
Végítélet:
durvaságunk mértékével.
(Máté nyomán.)
Feltámadás:
üdvösségre/kárhozatra.
(Máté nyomán.)
Hatalom:
Istentől, megdönthető.
(Kálvin nyomán.)
10
9
8
7
10
9
8
7
Hit:
erénnyel cselekedni.
(Jakab nyomán.)
Szeretni:
barátot, ellenséget.
(Táltosok nyomán.)
Megbocsátani:
vétekmegbánó ellenségnek.
(Táltosok nyomán.)
Önfigyelés:
vétkeink legyőzéséért.
(Pál nyomán.)
ZÖLD
MAKK
<
>
<
>
KIRÁLY
ŐSZ
RUDENC
FÜRST
KIRÁLY
TÉL
TELL
HARRAS
Úrvacsora:
méltón venni.
(Katolikusok nyomán.)
Elhagyni:
veszélyes családtagot.
(Máté nyomán.)
Szeretni:
Istent, embert.
(Máté nyomán.)
Ellenséget:
bosszulatlanul leckéztetni.
(Máté nyomán.)
10
9
8
7
10
9
8
7
Házasságban:
meguntat megtartani.
(Máté nyomán.)
Üldözött keresztény:
önvédő, igazságvédő.
(Máté/Márk nyomán.)
Csábítható:
választott, hitves.
(Táltosok nyomán.)
Beteg:
gyónja vétkeit.
(Táltosok nyomán.)

Bosszulatlan leckéztetés: megalázás keveslése, erőszakos követelése. A szájtátó ellenség kifárasztása végett. Katolikusok: római központú keresztények. Kálvin református kereszténység svájci alapítója. Pál a pogányok legelső apostola, Márk Péter apostol írnoka, az összeurópai félpogány közmondás így hangzik: Segíts magadon, megsegít az Isten. Mert nem létezik mindenható Isten, segíteni tudásához szüksége van kicsi vagy nagy lehetőségeink kihasználásának akarására. És ha már pogányság, akkor istenek:

Ezeket a testvéristeneket Közép-Európai vidékeken nem mindig azonosították az őselemekkel, lásd görög és pun mitológiákba bekerült kabirok, Yotengrit-könyvekben pedig Ünana és testvérei. Istenek és istennők általában ugyanannyinak tartva, de néha három fivérben nem hittek, máshol később három nővérben. Kiegészítik egymást, mindannyian jók, bár egyesek régen úgy tartották, hogy Atya vagy Anya vagy némelyik gyermek néha gonosszá válik. Atya Anya nélkül fél személy, Anya Atyával egész személy, ezt  még a nőgyűlölet széles elterjedése sem tudta teljesen elfeledtetni. Erre utal népdalok később. Bal fül jobb fül nélkül fél fül, jobb szem bal szemmel egész szem. Az előbb említett gonoszság szemléltetése kapcsán pedig következzék egy őskori kelet-európai mondatöredék, amely elveszett, de kikövetkeztethető az istenek rendszeréből:

A Föld fája táplálta a Tüzet, és a Tűz főzte a húst a bőredénybe öntött Vízben. A Víz féltékeny lett a Tűzre, mert őt szerették a főzés segítéséért a legjobban, de őt kevésbé tisztelték ezért. Leste az alkalmat, hogy megölhetné. Egyszer a legidősebb lánynak elege lett az unalmas tűzőrzésből, és késsel megszúrta a tüzet, aki gyilkos dühében fölgyújtotta a lányt. Azóta vannak tűzvészek. A Víz fölajánlotta a megmaradt családtagoknak, hogy eloltja a Tüzet. El is oltotta. Az Ég pedig a Földre lett féltékeny, mert kevésbé becsülték bölcsességéért, mint úrasszonyát. Ezért bosszút állt az emberiségen és a természeten, hideg északi szélfúvással megteremtette a telet. Árka elhozta világba a halált. A Víz elborzadt, hogy mi lett az ő féltékenységének második következménye, ezért havat teremtett, hogy beburkolja a természetet, és az embereknek legyen hova ásni elgyengült társukat a szélviharban, amíg nem hoznak neki segítséget. Végül a Világügyelő küzdött meg atyjával, az Éggel, legyőzte őt, és megtisztította a rosszakarattól. Ezután Álomanya engedelmével elrendelte, hogy a csak legfiatalabb élő lány örökölheti szülei szállását.

A jelenbe visszatérve pedig a sok alsóbbrendű és néhány isteni titokzatos lényről essék szó:

Számszimbolika:

 1. Egység.
 2. Kétség.
 3. Gyermek, elrendeződés. 33: lásd 3+3=6 és 3×3=9.
 4. Nő. 13, mint 1+3=3+1: a négyes szám gyakori rendeződése a Természetben a lélek érzései szerint. A négy elem anyaszellemei.
 5. Férfi, védelmezés és védekezés a világ négy szélét figyelve a középső égtájon tartózkodva.
 6. Nap, kibékülés szerelemmel.
 7. Hold, egyes természeti ciklusok. 7×7=49: lelki fejlődés az önkritika és önszeretet által.
 8. Végtelen. 88: vég, új kezdet. 8+8=16: vég, új kezdet. 8×8=64: lelki fejlődés az önkritika és önszeretet által.
 9. Talán Ég, beavatás.

Szerelmes népdalok istenesen: az élő költészet

Népdalaink legérdekesebb képei:

Most elsősorban a föld és az eső érdekesek, de a tűz is nagyon érdekes. Keresztény eleink tisztelték a Napot, a Holdat és a Szelet, de csak az Égi Atyát, a Földanyát, a Kisboldogasszonyt és Jézust istenítették, közülük az istennőket csak titokban. Az istenleányról még a pogány időkben mintázták a tűzről pattant menyecske kifejezést. Szűz Mária már a föld és víz istennőinek helyettese, aki egyesült a halála után egyesült velük, valamint a bármely őselemhez hasonlítható Kisboldogasszonnyal. Tehát következzen pár föld-dal, majd egy tűz-dal, majd madárdal. A föld és ég közötti esős viszony a szerelmi élet jelképe, a sárra való panaszkodás valaki rendetlen szerelmi életének panaszolása, a tűz a szerelem érzésének jelképe, a madár a szerelmes emberek személyének jelképe vagy szerelmesek hírvivője, a kislány a 15-25 év közötti lányok, nők becézése. Tehát: eső=viszony, tűz=érzés, madár=személy, kislány=nagylány/nő. Az állatokról, növényekről, természeti jelenségekről, bujdosásról, szerelemről, gyászról szóló népdalok mindig érdekesek lesznek annak ellenére, hogy túl hirtelen eltűnt életformában ihlettek. Következzék hát négy hagyományos népdal és három örökzöld sláger.

Jaj de szépen esik az eső

Jaj de szépen esik az eső,
Jaj de szépen zöldül a mező,
Közepibe legel a juhom,
Katona (j)az édes galambom.

Megrakják a tüzet

Megrakják a tüzet,
mégis elaluszik.
Nincs az a szerelem,
aki el nem múlik.

Rakd meg, babám, rakd meg
szomorú tüzedet,
hadd melegítsem meg
gyönge kezeimet.

Szól a kakukkmadár,
talán megvirrad már.
Isten veled, rózsám,
magad maradsz immár...

Szerelem, szerelem,
átkozott gyötrelem,
mért nem virágoztál
minden fa tetején?

Minden fa tetején,
cédrusfa levelén,
hogy szakasztott volna
minden szegénylegény.

Lám én szakasztottam,
el is hervasztottam,
szelíd galamb helyett
vadgalambot fogtam.

Akkor szép az erdő

Akkor szép az erdő, mikor zöld,
Mikor a vadgalamb benne költ.
A vadgalamb olyan, mint a lány,
Sírva sétál a párja után.

Ezt a kerek erdőt járom én,
Ezt a barna kislányt várom én.
Ez a barna kislány Viola,
Én vagyok a vígasztalója.

Jaj, de sokat jártam páratlan,
Mikor házasodni akartam.
Nem találtam kedvemre valót,
Csak az a szeretőm, aki volt.

Erre gyere, erre nincsen sár,
Az ajtómon nincsen semmi zár.
Az ajtómon van egy fakilincs,
Jaj Istenem, még szeretőm sincs.

A csitári hegyek alatt

A csitári hegyek alatt régen leesett a hó.
Azt hallottam, kisangyalom, véled esett el a ló.
Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet?
Így hát, kedves kisangyalom, nem lehetek a tied.

Amott látok az ég alatt egy madarat repülni.
De szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni.
Repülj, madár, ha lehet, vidd el ezt a levelet!
Mondd meg az én galambomnak, ne sirasson engemet.

Arra alá van egy erdő, jaj de nagyon messze van,
kerek erdő közepében két rozmaring bokor van.
Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra,
így hát kedves kis angyalom, tiéd leszek valaha.

Republic: Szállj el, kismadár

Szállj el kismadár
Nézd meg, hogy merre jár
Mondd el, hogy merre járhat Ő

Mondd el, hogy szeretem
Mondd el, hogy kell nekem
Mondd el, hogy semmi más nem kell

Csak a Hold az égen
Csak a Nap ragyogjon
Simogasson a szél
Simogasson, ha arcomhoz ér
Csak a Hold ragyogjon
Csak a Nap az égen
Nekem semmi más nem kell

Kell, hogy rátalálj
Szállj el kismadár
Nézd meg, hogy merre járhat Ő!

Vidd el a levelem
Mondd el, hogy kell nekem
Mondd el, hogy semmi más nem kell

Csak a hold az égen
Csak a nap ragyogjon
Simogasson a szél
Simogasson, ha arcomhoz ér
Csak a hold ragyogjon
Csak a nap az égen
Nekem semmi más nem kell

Soha ne gyere, ha most nem jössz
Soha ne szeress, ha most nem vagy itt
Soha ne gyere, ha most nem jössz
Soha ne szeress, ha most nem vagy itt

Csak a Hold az égen
Csak a Nap ragyogjon
Simogasson a szél
Simogasson, ha arcomhoz ér
Csak a Hold ragyogjon
Csak a Nap az égen
Nekem semmi más nem kell

Omega: Gyöngyhajú lány

Egyszer a Nap úgy elfáradt
Elaludt mély zöld tó ölén
Az embereknek fájt a sötét
Ő megsajnált, eljött közénk

||: Igen, jött egy gyöngyhajú lány
Álmodtam, vagy igaz talán
Így lett a föld, az ég
Zöld meg kék, mint rég :||

A hajnal kelt, ő hazament
Kék hegy mögé, virág közé
Kis kék elefánt, mesét mesélt
Szép gyöngyhaján alszik a fény

||: Igen, él egy gyöngyhajú lány
Álmodtam, vagy igaz talán
Gyöngyhaj azóta rég
Mély tengerbe ért :||

Mikor nagyon egyedül vagy
Lehull hozzád egy kis csillag
Hófehér gyöngyök vezessenek
Mint jó vándort fehér kövek

||:Igen, hív egy gyöngyhajú lány
Álmodtam, vagy igaz talán
Ránk vár gyöngye mögött
Ég és föld között :||

Omega: Hajnali óceán

Itt vagyunk egymagunk, az éjszakában hosszú még az út
Gyengülnek lépteink, vállainkon túl nehéz a múlt
Földereng a pusztaságon túl az óceán
A víz szagát hozza már a szél
És égi jelt kapunk
Hogy zarándoklatunk véget ér

Nézd
A hajnali óceánt
Hulljon gyűrt ruhánk
S térdeljünk a fényben

Nézd
Rongyos szárnyaink
Csorbult karmaink
Tűnnek már az éjben

Nézd
A hajnali óceán
Lemossa porruhánk
S tisztulunk a szélben

Nézz
A Nappal szembe nézz
A fényben az égig érsz
S megpihensz talán
Az ezüst óceán
Hajnalán

Emlékezz, volt idő, mikor értettük a farkasok szavát
Emlékezz, volt idő, mikor együtt követtük szörnyek lábnyomát
És emlékezz egy éjszakára, éjszaka jött megint
És azt hittük, az ég mindig sötét
Ezért bánt, hogy itt vagyunk
Mert zarándoklatunk véget ért

Nézd
A hajnali óceánt
Hulljon gyűrt ruhánk
S térdeljünk a fényben

Nézd
Rongyos szárnyaink
Csorbult karmaink
Tűnnek már az éjben

Nézd
A hajnali óceán
Lemossa porruhánk
S tisztulunk a szélben

Nézz
A Nappal szembe nézz
A fényben az égig érsz
S megpihensz talán
Az ezüst óceán
Hajnalán

Isten képességeiről és lelkiségéről, a magyar néplélekről és kiválasztottságról: fontos magyarázatok

UTOLSÓ KIEGÉSZÍTÉSEK: boldogmondásokra utalás erénytáblázatban, extra mondatok utolsó táblázat alatt,utolsó táblázat idegesítő csúnya szavai néhol átírva..

Eme befejező fejezet témái: Isten nem mindenható; Isten az elemekben.

Tud-e akkora hegyet teremteni, amekkorát nem tud fölemelni. Akár tud, akár nem tud, nem mindenható. Azért teremtett minket, hogy általunk, önkéntes és bátor jóságunk varázsereje által váljon jobb és erősebb istenné saját kidobott sátáni rossz szervei ellenében. Némi rosszat magában kellett hagynia, ez belénk születik lelkileg, ez tudható Órigenész ókori keresztény filozófusra alapozva modern korunkban. Istengyermekek testei az elemek. Boldogasszonyé az anyaméhek, szilárd tárgyak és talajok föld eleme és a magzatvizek, folyadékok, források és csapadékok víz eleme. Jézusé a lélegzet, légnemű anyagok szél és légkör levegő eleme és a vágyak, szeretet, igazság, plazmák és lángok tűz eleme. Ennek ellentéte a sátáni és pokoli gyűlölettűz. Jézus további jelképe a Nap, Máriáé a Hajnalpír. Mint a thrák Napisten és Hajnalcsillagistennő, a vad növények és gabona isteneiként. Jézusként vált vadnövényisten gabonaistenné is. Hajnalcsillagistennő pedig a gyógyforrások istennője lett Atyaistennel egyesült Máriaként. A kék eget jelképező tűz és víz az isteni magasztosság jelképei, a föld és a levegő az emberiségnek és Jézusnak Istentől való származásé.

Tűzhöz tartozik: vágy és vétek, ez két külön dolog, de sajnos van összefüggés köztük a helytelen boldogságkeresés miatt. Ehhez kapcsolódó erény: igazság. A kárhozott a túlvilágon kárhoztatja magát, bár azután is rossz marad, de legkönnyebben önmagát bántja. Vízhez: vér, vérség, fogantatás. Ehhez kapcsolódó erény: szeretet. Aki szereti és segíti felebarátját, újjászületik a túlvilágon istengyermekként fogantatva. Levegőhöz: lélek, születés, lélegzés. Ehhez kapcsolódó erény: remény a Szentlélektől fogantatott Messiásban. Föld: test, halál. Ehhez kapcsolódó erény: hite az ókori szemnek, amely látta a halálból feltámadott Jézust, és hite az első híveknek látszó őszinteségének hívő további híveknek, és így láncolata bízó hiteknek. Hit Jézus szeretetében és igazságában, amik a taoizmus szerint az ember útjai. Hit, remény, szeretet megfelelői a buddhisták szerint: buddhizmus, Buddha, gyülekezet.

Eme színesebb vallásegyeztetések után ismét Isten képességeiről legyen. Van egy közmondás: Segíts magadon, megsegít az Isten. Minél jobban próbálsz segíteni magadon, Isten annál jobban tud segíteni rajtad lényed fölhasználásával. Ha háborúban rendes rózsafüzért imádkoznak az imádkozók, jobban harcolnak a harcosok. Ima segít Istennek, Isten segít harcosnak. A családok szeretetláng rózsafüzére is pont ilyen mágikus csapatmunka, családtagok között, és a családtagoknak együtt Boldogasszonnyal, kicsike vagy nagyocska megváltás társmegváltó Máriával és tán Jézussal is. Domonkos rózsafüzér megváltás lehet Máriával, Jézussal. Ami akkor is hat, ha eleve össze nem illő házaspárokat kell békülve összetartani gyermekeik boldogságáért, hisz pont erre lett kitalálva, mert ez gyakori probléma, és ennek egyik alfaja a családban megjelenő iszákosság is, amikor nem elég vigasztaló a jóban levés, vagy már nem annyira vannak jóban. A szeretetlángos rózsafüzérek és böjtölések Szeretetláng-mozgalma Magyarországról indult ki, Boldogasszony Országából.

Boldogasszony Országának jelképe a kettőskereszt. Eredetileg napos-holdas vagy hajnalcsillagos-holdas életfajelkép volt kék alapon, nem piroson. Spanyol hatásra lett csillag és hold nélküli piros alapon, így véletlenül hasonlított Tűzkovácskirály tűz-ég elemének jelképes színére. (Árpádsáv spanyol hatásra alakult ki, és ennek színéhez igazodtak, a kettőskereszt pedig bizánciasabb lett.) A régi kettőskereszt-ábrázolásokat szerették a pogányok és a Magyarországra menekült eretnek keresztények, ezért Theuton János német inkvizítor sok magyar keresztény rajzot és iratot elpusztított IV. Béla király idejében, akinek kettőskeresztes pénzeit sokáig III. Béla király pénzeinek hitték a történészek. A kettőskereszt nyugat-európai nevei: magyar kereszt, lotharingiai kereszt. Kék egű kettőskeresztes címer Hajnalcsillagát és Holdját a középkori horvát címerbe tétette Szent László királyunk, amikor Horvátországnak is királyává lett. A csillagos-holdas kettőskereszt volt a pecsétje a németországi Szentlélek-rend Jakab mesterének is.

Boldogasszony igaz jóslatai néhány Mária-jelenésben.

Végül essen szó a személyiségtípusokról és legvégül a magyar néplélekről.

ZÖLD: csoportösztön-viselkedőösztön, föld-víz.
TÖK: énösztön-csoportösztön, tűz-föld.
Rudenc:
tündér/rinyáló.
Illik alkimistához.
Gyűlölködve válik bunkótól.
Vágyak:
izgalomra, jutalomra,
támaszra, nyugalomra.
Tulajdonságok:
Szerencsepróbáló, bánkódó,
társfogó, pénzgyűjtő.
Fürst:
szolga/csicska.
Illik királyhoz.
Gyűlölködve válik ripacstól.
Vágyak:
jutalomra, támaszra,
elismerésre, igazságra.
Tulajdonságok:
bánkódó, társfogó,
dicsérő-dicsekvő, fontoskodó.
Stüszi:
alkimista/kakirágó.
Illik tündérhez.
Gyűlölködve válik luvnyától.
Vágyak:
rendszerre, nyugalomra,
igazságra, jutalomra.
Tulajdonságok:
különc, pénzgyűjtő,
fontoskodó, bánkódó.
Reding:
király/góré.
Illik szolgához.
Gyűlölködve válik csavargótól.
Vágyak:
nyugalomra, igazságra,
sikerre, támaszra.
Tulajdonságok:
pénzgyűjtő, fontoskodó,
kétkedő, társfogó.
MAKK: viselkedőösztön-cselekvőösztön, víz-levegő.
SZÍV: cselekvőösztön-énösztön, levegő-tűz.
Tell:
szűz/luvnya.
Illik lovaghoz.
Gyűlölködve válik kakirágótól.
Vágyak:
támaszra, elismerésre,
izgalomra, sikerre.
Tulajdonságok:
Társfogó, dicsérő-dicsekvő,
szerencsepróbáló, kétkedő.
Harras:
bolond/csavargó.
Illik bölcscshöz.
Gyűlölködve válik górétól.
Vágyak:
elismerésre, izgalomra,
jutalomra, rendszerre.
Tulajdonságok:
dicsérő-dicsekvő, szerencsepróbáló,
bánkódó, különc.
Geszler:
lovag/bunkó.
Illik szűzhöz.
Gyűlölködve válik rinyálótól.
Vágyak:
igazságra, sikerre,
rendszerre, elismerésre.
Tulajdonságok:
fontoskodó, kétkedő,
különc, dicsérő-dicsekvő.
Kuoni:
bölcs/ripacsa.
Illik bolondhoz.
Gyűlölködve válik csicskától.
Vágyak:
sikerre, rendszerre,
nyugalomra, izgalomra.
Tulajdonságok:
kétkedő, különc,
pénzgyűjtő, szerencsepróbáló.

Gyűlölködve válást helyettesítheti együtt ártás más ember ellen. Pozitív lovag vonzza negatív szüzet, taszítja pozitív szüzet. Pozitív és negatív itt most nem lélektani értelemben volt használatos, hanem elektromágneses értelemben a lélektani szóhasználat ellenére. Kakirágó: gazdag ember, a táblázatban gazdagszerűen különc és árérzékeny még jól megfizetve is; és mert egyes gazdagok drága macskakakiból szedett tisztított kávét isznak, ezért nevezik őket kakirágóhoz hasonló csúnya sz betűs szóval.

Majdnem legvégül: Perverzek

Általában lovag-bunkó, pontosabban harcias-gondoskodó típusúak. Fontoskodók, kétkedők, különcök, dicsérő-dicsekvők, esetleg pénzgyűjtők, csajutáló/pasiutáló és illetlen játékerőltető bugyivadászféle és efféle, néha-sokszor leszóló-beszóló, fontoskodó-kétkedő-különc-dicsekvőként. Csajutálata/pasiutálata nem mindig feltűnő. És a másik fő típus, a főleg bölcs-ripacs, pontosabban hűvös-heves típushoz tartozó szadista típus, még ha perverz jellegű is, kétkedő, különc, pénzgyűjtő, szerencsepróbáló. Durván csúfolódik erős dorgálásnak hangzóan. E típusok keveredhetnek vagy öszetévesztődhetnek. Viselkedésük: lélekösztönnek önérdek késztetésével, szerepösztönnek szégyentelenség és titkolózás késztetéseivel.

Legvégül: Magyarok

Magyar néplélek: vágyik rendszerre, nyugalomra, igazságra, jutalomra, hajlik különcködésre, pénzgyűjtésre, fontoskodásra, bánkódásra, pénzgyűjtő és bánkódó irigységre, fáradó-duzzogóként lustaságra és marakodásra. Csillagjegye a Nyilas. Amelynek jellemzése ilyetén beszólással a Szókimondó horoszkópból: Megállás nélkül lököd a faszságot, (bocsánat a csúnya szavas beszólásért eme idézetből,) olyan vagy, mint a Vízöntő, csak nem annyira melankolikus. Tele vagy élettel és tűzzel, van eszed is, nem is kevés, de lételemed a baromkodás. A magánéleted az valami nagyon elkúrt "c" vágány, rendre elköveted ugyanazokat a hülyeségeket és az istennek sem tanulsz a saját hibáidból. Szerethető arc vagy, a társaság középpontja, de anyagilag nem vagy nagyon eleresztve, viszont nem is teszel ellene, várod a sült galambot és nem érted, miért nem tartasz sehol. Kevés barátod van, de azok értékállóak és tolerálják, hogy nem vagy normális. Szeretnél családot, de nem jön össze, ha meg igen, akkor a sarokban szorongsz és onnan mesélsz vicceket. Nem vagy egy egyszerű történet.

Még valami: a legtöbb magyar nem fajgyűlölő, ez az igazság. De pénzgyűjtő, különc, fontoskodó és bánkódó. Ám hitkérdésekben nem gyűlölködő, nyelvművelés nevű beszólással csak tanári és politikai hatásra foglalkozik, lazaságnak nevezett nyelvferdítéssel pedig erőltetett amerikai poénok hatására, eme nyelvhasználati végletek csak pár évtizedes jelenségek minálunk. Szóval: bánkódó, pénzgyűjtő, fontoskodó, különc, de nem fajgyűlölő, nem hitgyűlölő.

Ráadás: sorsról ősmagyar, héber, szláv hittel

 1. Szláv néphit szerint anyai lélek tovább él gyerekben, és meghatározza sorsát.
 2. Kínai eredetű lovasnomád asztrológia és kabbalisztikus asztrológia lényeges vonásai, hogy anyai hatásokat meg kell mutatnia horoszkópnak. Kabbala asztrológiája azért nem volt tiltott asztrológia, hanem engedett, mert anyai hatásos szittya, nem pedig jósolgatós kelet-mediterrán.
 3. Bangladesi közmondás: amilyen a király, olyan a nép, amilyen az anya, olyan a család. Ha anyu ostobán gyáva, és apu ezért tudja könnyen bántani, akkor vert fia ostobán gyáva gyanakvó közellenség lehet nagykorában.
 4. Istennek lélekszülései nem akaratlagosak, hanem ösztönösek, mint az emberi szülés. Legrosszabb bántalmazók lelke sátántól csinálva és testbe téve.
 5. Szűz Mária a Szeretetláng mozgalom elindításakor: ha valaki nem bízhat remény erényben, akkor semelyik másikban sem akar bízni, így boldog rossz embernek lesz álboldog rossz gyereke, aki túlvilágon önzéséért, ártatlanok bántásáért kárhozatra ítéli magát, mint mindenkit bántani akarásnak magára vivés, mert túlvilágon csak saját magát tudja bántani. Nem Isten ítél, ő üzeneteiben hagyományhűségből nevezi magát ítélőnek, de nem akar ítélni, mert nem minden rossz elkényeztetett, és mert az elkényeztetett ugyanúgy önmagát ítéli kínjában, Isten dolga itt fölösleges. Akár sátáni származás miatt, akár eltúlzott gyanakvó gyűlölet miatt, akár ezer évig, akár örökkön-örökké, önmagát ítélve önbántó a lélek.
 6. Isten nem mindenható, nem tud figyelmeztetni olyan embert sátáni veszélyre, aki túlzott jóhiszeműséggel nyomja el saját megérzőképességét.
 7. Lelki szegénység úgy lelki gazdagság, hogy a lelki szegény gazdagon sem irigy, és gyűjt ilyen érdekes lelki gazdagságot mennyben, de még itt élőként, erénykincset.

Utolsó utáni fejezetek és táblázatok kezdete

Boldogok:

 1. Vigasztaló Szentlélekzet Egyisten nevében:
  1. Lelki szegények, mert övék Isten országa.
  2. Szomorúak, mert vigasztalódnak Istentől.
 2. Kegyelmes Ukkó földanya nevében:
  1. Szelídek, mert övék lesz a megújult Föld.
  2. Kíváncsiak, mert megelégíttetnek.
 3. Igazságos Gönüz napatya nevében:
  1. Irgalmasok, mert irgalmat nyernek.
  2. Tiszta szívűek, mert meglátják Istent.
 4. Vértanúságtevő Jézus hősfiú nevében:
  1. Béketeremtők, mert Isten a fiainak nevezi őket.
  2. Igazságot védő bátor üldözöttek, mert övék Isten országa.

(A kártyafigurás nyolcösztönös táblázatban irgalom és szelídség fölcserélve, javítva: szelídség Geszlerhez, irgalom Tellhez. Vér: származás és életerő jelképe. Emberjavításért kiomlott hősi vérvíz öl pokoltüzet, csitít igazságtüzet, tisztítja lelkiismeretnek napkorongszerű aranytükrét.)

32 LAPOS KIRAKÁSHOZ ÚJ FELFEDEZÉS: 8 BOLDOGSÁG, 8 RÉGI PARANCS, 8 ÚJ PARANCS, 8 ERÉNY. Javítva.
TÖK.
SZÍV.
Király:
gazdagság megosztása.
Nyár:
lopás tiltása.
Stüszi:
esküvés egyszerűsítése.
Reding:
rágalmazás tiltása.
Király:
kéjencség tiltása.
Tavasz:
megcsalás tiltása.
Geszler:
mérték erény.
Kuoni:
bölcsesség erény.
Templom:
lelkiismereti boldogság.
Kalap:
irgalmas boldogság.
Család:
feltétlen szeretet.
Lap:
felebaráti szeretet.
Udvar:
vigaszi boldogság.
Erőd:
lemondó boldogság.
Evezés:
remény erény.
Lövés:
hit erény.
ZÖLD.
MAKK.
Király:
gyűlölködés tiltása.
Ősz:
gyilkolás tiltása.
Rudenc:
tanuló boldogság.
Fürst:
szelíd boldogság.
Király:
szülők gondozása.
Tél:
szülők tisztelése.
Tell:
bátorság erény.
Harras:
szeretet erény.
Tíz:
kalásztépés, gyógyítás.
Kilenc:
szombat megtartása.
Vész:
befogadás, adás.
Ház:
uzsora tiltása.
Tíz:
bátor boldogság.
Kilenc:
békés boldogság.
Torony/Folyó:
alázat erény.
Házacska:
igazság erény.

Hogyan lett ez kitalálva? Ilyen lappárosításokkal:

MÁRK EVANGÉLIUMÁNAK 16 FEJEZETE, HEGYI BESZÉDNEK 16 SZAKASZA, 16 PÁRBAN.
TÖK.
SZÍV.
4: OROSZLÁN. Tűz. Nyár.
Szent Jakab hava.
Szabbat.
9: SZŰZ.
3: VÍZÖNTŐ. Levegő. Tél.
Nagyboldogasszony hava.
Név. Szentháromság.
13: ÍTÉLKEZÉS.
Márk: titok.
Máté: igeevő.
Márk: gyerek.
Máté: törvény.
Márk: farizeus.
Máté: szelíd.
Máté: szálka.
Márk: világvége.
6: NYILAS.
10: KOS.
5: HALAK.
15: KÉTSÉG.
Máté: lelkiismeret.
Márk: Heródes.
Márk: család.
Máté: szeretet.
Máté: irgalmas.
Márk: ellenség.
Máté: kérés.
Márk: halál.
ZÖLD.
MAKK.
2: BIKA.
14: VÁD.
1: IKREK.
11: MÉRLEG.
Márk: Máté.
Máté: szomorú.
Máté: gyöngyök.
Márk: per.
Márk: János.
Máté: szegény.
Máté: alázat.
Márk: bevonulás.
8: BAK. Föld. Tél.
Karácsony hava.
Szeretet.
16: HITHŰSÉG.
7: RÁK. Víz. Nyár.
Szent Iván hava.
Hitelezés. Törvény.
12: SKORPIÓ.
Márk: üldözés.
Máté: bátor.
Márk: pogányok.
Máté: hitigazság.
Máté: béketeremtő.
Márk: pogány.
Máté: javak.
Márk: hitelesség.

Szokványos lappárosítás: ami eddig mindig lappárosításnak volt nevezve, és egyik lapból másikba menést mutat be. Közönséges lappárosítás: ahol a lapok nem követik egymást, hanem kézen fogják. Ahol e mostani táblázatban a szokványos lappárosításnak páros lapja tartozik Márkhoz, az dőlt betűs rész, és a dőlt betűs részek alakzatai: háromszögbe foglalt félkereszt, függőleges oszlop. Ezen alakzatok az előző táblázatok közönséges lappárosításaiban a fő erények és a boldogmondások lapjaivá lettek, más elrendezésben, mint az itteni 16 szokványos lappárosításban. Az előző táblázat elszórt szokványos lappárosításai a zsidó parancsok Máté-evangéliumi megújításait és megerősítéseit tartalmazzák. Tehát az alakzatok lényege, hogy e mostani táblázatban Már-lapok párosságát jelzik, előző táblázatban a kereszténység legfontosabb tanításait, a márki és hegyi beszédi erényeket oszloposan, és a szentnégyességes boldogmondásokat félkeresztesen. Ezek zsidó stílusú kibontásai a régi és új parancsok szokványos lappárosításai. De mit is jelent a márki fejezetek és hegyi beszédi szakaszok sajátos párosítása?

E mostani táblázat lappárosítási értelmében 1 fejezet, 1 szakasz, 1 fejezet 1 szakasz olvasandó. Ha nőnek nő vagy csillár kell férfi helyett, akkor fél férfiaktól oly undorító vagy bántódás általi módon, hogy lázad teremtésnek szerelmes rendje ellen, vagy anyai jóságot hiányol oly szomorú módon, hogy anyapótló idősebb nőt keres. Előbbi esetben sokszor lovag típusú, utóbbi esetben sokszor szolga típusú. Lovag típusúként keressen olyan szűz típusú férfit, aki valami kínos filmszereptől nem hírhedtnek érezné magát szégyenlősen, hanem híresnek elégedetten. Ha még ettől is fél, akkor 1800-as évekbeli özvegyasszonyosan ilyen típusú legényt keressen, de ha még gyávább és ily módon támadólag boszorkányosan vagy katonásan le akarná győzni a megnyerő helyett ízletesnek titulált legényt, nőt, férfit, de még nem evett bosszúból az ütődötten gyanított veszélyességért, akkor 1 fejezet, 1 szakasz lelkiismereti önfejlesztés gondolati vétek megbánásával. 8+8, 8×8, 88, 7+7, 7×7, 77: eme tevékenység és folyamat szent számai.

A lappárosított számok sorrendje: a Márk-evangéliumos táblázat sorrendjében Márk cselekményének táblázati oszloposítása és a Hegyi beszéd bölcselete szerint: 1, 8, 11 remény szerint;
2, 3, 9 hit szerint;
4, 5, 10, 12 szeretet szerint;
6, 7, igazság szerint. Mind ez eddigi az állatövi jegyek tulajdonságai és a Hegyi beszéd szakaszainak bölcselete szerint; 13, 14, 15, 16, Jézus drámájának emlékezete és a Hegyi beszéd bölcselete szerint; 1 fejezet, 1 szakasz módszerrel. Mert a rendes szerelem a teremtés rendje, ezért kell tudni Ukkó földanya szerint az undorító és szomorú szerelembetegségek megoldását. Szolga típusú nő ezért lehessen boldog király típusú férfinál, abból is olyannál, aki inkább rosszfiúkon állandóan fölháborodó, mint mindent mindenütt igazgató. Tehát, lovag: fontoskodó, kétkedő, dicsérő-dicsekvő, különc. Szűz: társfogó, dicsérő-dicsekvő, kétkedő, szerencsepróbáló. Szolga: bánkódó, társfogó, fontoskodó, dicsérő-dicsekvő. Király: pénzgyűjtő, fontoskodó, társfogó, kétkedő. Leendő bántó nőtárs/férfitárs: kétkedő, különc, de dicsérő-dicsekvőnek tűnő, mellékesen meglévő fontoskodása nem vonatkozik saját késéseire, barátaid szerint nincs valami rendben vele. Boszorkányosan gyanakvó vagy inkább szórakozó izétől szenvedett áldozatnak: fenti módszerekkel való párkeresés, mert megfelelő pár megfelelően tud ijedt félelmet vigasztalni. És: bővebben lent, a 16 szakaszpár kifejtése után.

Embernő után istennő híres embernővel. Fiú zsidó Jézussá testesülve, zsidó Mária Anyával egyesülve. Anya magyar neve: Boldogasszony. Kabbalai neve a Leány-résznek: Sekíná. Gnoszticizmusban: Szóphia. Görög többistenhitben Démétér anya, Perszephóné leány. A gnosztikusok olyan őskeresztények, akiket kabbalai zsidó és szkitopoliszi szittya hatás, majd bölcseleti görög hatás ért, és hittek az Anyában és a Leányban. Ismerték a lelkiismeret szó két értelmét: jóság, önismeret. Amely gnosztikusok életellenesek voltak, a tudási ismerettel a törődtek a lelkiismeret kárára, akik meg nem voltak életellenesek, azok mindkettővel foglalkoztak. És oly módon is csoportosíthatók voltak, hogy a zsidók védőistenét védőistennek vagy sátánnak tartották-e. De idővel mindegyik gnosztikust kiutálták a hagyományosabb keresztények. És utálták Mithrász isten római kultuszát is. Ennek ellenére az alkímia egyik ága, az anyagi arany helyett lelki aranyat csinálni akaró irányzata hitt a Mitraizmus rosszaság-ölésében és a gnosztikus ismeretfajtákban, a kabbala szentnégyességével együtt, és ezt még papok is csinálták a középkorban. Ahogy Szentlélek első és második boldogmondása találkozik Jézus nyolcadik és hetedik boldogmondásával a lista két végén, úgy Ukkó harmadik negyedik boldogmondása Gönüz hatodik és ötödik boldogmondásával a közepén.

Dicsőség az Atyának, Anyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. A szakaszok:

 1. János: egy lelki szegény és ténylegesen szegény ember, keresztelő szent János megkereszteli Jézust vízzel, és Jézus próbákat áll ki a pusztában, ezután elkezd gyógyítani testi bajokat okozó lelki betegségeket saját lelkének varázserejével. Teremtés rendje elleni lázadás valami titokzatos irtózás miatt: lelki betegség.
  1. Szegény: a lelki szegény le tud mondani az élvezetek pazar űzéséről, és gondol más bajára is, akkor is, ha nagyon nagy bajban van, amiből pár időre kikerülne más hosszú baja árán.
 2. Máté: ünnepen lehet sokat enni, de nem minden nap ünnep. Így is az apró örömöket különleges örömökkel kiegészíteni csak hagyományosan különleges napon lehet.
  1. Szomorú: lehet vigasztaló varázst kérni a Szentlélektől, hátha tud elviselhetőbbé enyhíteni bánatot, hogy ne haljunk meg, ne bolonduljunk meg, ne vaduljunk meg tőle, hogy önsajnálatot ne túlozzuk el összeroppanástól, és jobban tudjunk ügyelni eltúlzására.
 3. Farizeus: olyan vészhelyzetben lehet megszegni valami alapszabályt, amelyben nem teszünk tönkre embereket, dolgokat, ha megszegjük, mert a szabály van értünk, és másokat védeni ellenünk, és nem mi vagyunk a szabályért, és jó szabály nem tesz másokat rabszolgánkká, bábunkká.
  1. Szelíd: aki szelíd, és nem vad, az nem második halálra támad fel angyaltestben, hanem édenkerti örök életre a földgolyó angyalanyagi állapotában bármely korban.
 4. Titok: a titkok többnyire növényekkel kapcsolatosak. A természetben elmélkedve sok sugallt igazságot meglát lelki szemünk, szépet és rémítőt, javulásunkért, amit jó isten sugall.
  1. Igeevő: sugallt igazság, kutatott igazság megelégíti azt, akinek a kevés is elég, a sok is elég, és akinek a szép tény is jó tény, de a furcsa tény is jó tény, aki nem akar mindig hinni saját tévedésben, csak mert olyan szépen hangzik szép ténynek.
 5. Ellenség: ez megint gyógyító fejezet, de már nem Jézus bemutatása a cél, hanem az a lényeg, hogy pogány és zsidó betegek vannak benne, egymás ellenségei, valamint mindketten a keresztény nemzsidók későbbi ellenségei, másrészt nők félelmei férfiaktól orvosoktól, férfiak félelmei olyan női vérzéstől, ami nem sebesülés, meg női vérzés felnőttségének enyhe elnyomása. (Eme női vérzések e fejezetben: a Jézustól gyógyuló nő vérzése nem rendes női vérzés, hanem a rendes női vérzéstől félés miatti rendellenes vérzés, Jairus lányának kora és jóltápláltsága miatti rendes vérzése: ivaréttségtől, mert pete has néha megtermékenyülne, de nem termékenyül, okoz kicsi vérzést, ami vagy semmilyen, vagy olyan, amit meg lehet szokni, ha kell, vagy ismeretlen lelki/mérgezési/fertőzési/genetikai okból megszokhatatlanná válik, de sokan megszokják.) Tehát hit, nemzet, nem, kor szerinti ellentétek, ellenségszeretet, ellenségként kezelés tévességének fölismerése, akkor is, ha nem tudatosan kezelve valaki úgy. E fejezet megemlíti még a gyógyulni akarást.
  1. Irgalmas: túlbüntetés vagy rendíthetetlen erőltetés könnyen lehet bántás. Aki bánt életben, magát tudja bántani halálban, amennyire másokat, annyira magát.
 6. Heródes: tisztátalan szívű és gyáván cserbenhagyó uralkodó.
  1. Lelkiismeret: lelkiismereti tisztasággal, nem mocsokkal, nem homállyal, hanem tisztasággal, tisztázással élve látja ember az Istent.
 7. Pogány: ha nem is félünk a zavarótól vagy a kicsitől, akkor meg merészek és hatalmaskodók ne legyünk. A szabályok nem alakíthatók önkényesen, nem értelmezhetők össze-vissza, saját magunkért vagy érdem nélkül kedvezményezettünkért.
  1. Béketeremtő: a haragtartás fárasztó lehet egymásnak, magunknak, ha valaki nem gyöngébbel még haragban állunk, és ő velünk. Ugyanígy gyöngébb felé tett mérgesítő dolgainkat még inkább bánjuk meg.
 8. Üldözés: ha hangoskodva lázadók és még hangosabb pártfogóik teljesen megvadulnak, akkor is a gyógyulásért ki kell állni. Őrizkedni kell az olyan megértésétől eme betegségnek, amely nem javasolja a gyógyítást, sőt, még néha meg is tiltja, mint nem-is-betegségnek.
  1. Bátor: az igazság bátor védőjének erkölcsi fölénye, ha vállalja a meghurcolást.
 9. Gyerek: ne kényszerítsük hitünket, véleményünket se erővel, se hitegetéssel más hitűre, véleményűre, származásúra, neműre, korúra. Legyünk tiszták, ne piszkítsunk. A gyerek e fejezetben a keresztény hívő jelképeként megjelenik, de valószínűleg bármilyen normális istenhívőt jelenthet, hisz a főistenben az a többistenhívő és az egyistenhívő is hisz.
  1. Törvény: semmi önkényes szabályszegés, semmi bosszú formájú leckéztetés, csakis olyan leckéztetés, hogy a haragosnak szólni, hogy elfelejtette megverni az arcunk másik felét, milyen feledékeny hülye, és hogy állami kényszermunkát önként túlteljesíteni, ha az közhasznú, és hogyha nem uzsorás kér tárgyacskát tőlünk szívtelenül, hanem törvényes mértéket követelő, amikor nem tudunk visszafizetni kölcsönkért pénzt, legyünk készségesek, ha nem a házunkat, családtagunkat, állatunkat, növényünket kéri. No, tehát ne önkényt engedjünk, csak ne bosszuljunk, és mi se önkényeskedjünk, tudjuk, hol a határ, nekünk is, másoknak is, törvényi és illemi határ.
 10. Család: tilos megszabadulni megunt és idegesítő társtól, el kell hagyni veszélyes családtagot vagy rokont a veszélytelenekkel és esetleg kevésbé veszélyesekkel együtt.
  1. Szeretet: ellenségeink is szerethetik családjukat, rokonukat, barátukat, és rájuk süt Nap, rájuk esik eső. És ha ellenségünk velünk egyenrangú, meg nem túl fölényeskedő, nem halálosan mértékben annak tűnő, akkor talán szerethető vagy elviselhetőbb.
 11. Bevonulás: Jézus Isten dicsőségét megmutatja, imádkozva kérést megtanítja.
  1. Alázat: ahogyan ismeretleneknek mutatni tetteinkben Isten dicsőségét, úgy ismerősöknél nem hencegünk jótettekkel saját hiú dicsőségért vagy kipuhatolt bizalomért. Istentől kérni jót szintén szerényen kell.
 12. Hitelesség: adózni kell az államnak, áldozni az isteneknek. Özvegyülések és újraházasodások nem bonyolíthatják föltámadás utáni állapotot. Felebaráti szeretet megkönnyíti az önszeretet, amelynek szigora lelkiismeretes, de nem önutáló, és ezért nem is bosszúból másokat is leigázó. Jézus beszél Szentlélek általi származásáról, Dávid leszármazotti családjába fogadottságáról, istenfiúságáról.
  1. Javak: a lelki szegénység lelki gazdagság, mert a lelki szegénység harácsolás nélküli jószívűsége szereti a jóság mennyei kincseit. A megélhetésnek nem kell mindig kényelmesnek vagy nyugalmasnak lennie, egyszerűen jó, ha megvan. Aki lop, az tolvaj vagy kéjenc.
 13. Világvége: néha fölfordul a világ, mindenki megkergül.
  1. Szálka: ha megkergül a világ, saját nem nagyon tudott hibát, mely amúgy nagyon utálva, de vannak belül, könnyen rávetülhet hasonló emberekre, aki ebben kevésbé hibás. Ha valaki észreveszi a hibáztatón e hibát, az lehet elfojtott önutálatának jele. Változni szigorral, de önszeretően a javulásunkért, mert a világnak az emberben kell megváltoznia, és ehhez jó példa kell embertől.
 14. Per: Jézus szenvedésének kezdete.
  1. Gyöngyök: ugyan bátornak kell a bajban lenni, de az erélyesen tartózkodókat nem kéne óvatlanul fölbosszantani, hogy ne kelljen kiállni kínokat bátran.
 15. Halál: miért hagyta Isten a fia szenvedését?
  1. Kérés: megélhetés, biztatás, tanács kérhető imában. Biztatás, tanács sugallva lesz.
 16. Pogányok: feltámadott Jézus kér hittérítést pogányok között, mert a Római Birodalom pogányai közül sokan romlottak, sokan szomorúak, esetleg mindkettők voltak.
  1. Hitigazság: Jézus szemtanúinak őszintén hívők re alapozott bizalmi láncolat nem arra való, hogy nevében durvulni lehessen, hanem nevében szeretve remélni, és igazából igazságos szigorral jól megdorgálni szerető visszafogadáshoz.

A sorrendekről:

Közös legerősebb vágyaik összeillőknek:

 1. Alkimista+tündér: nyugalomra és jutalomra. Legfőbb ösztönkésztetések: kielégülésre/önvisszafogásra, keresésre/megtartásra.
 2. Király+szolga: igazságra és támaszra. Legfőbb ösztönkésztetések: fölismerésre/elismerésre, kapaszkodásra/önállóságra.
 3. Lovag+szűz: sikerre és elismerésre. Legfőbb ösztönkésztetések: személyességre/személytelenségre, kiállásra/szégyenlésre.
 4. Bölcs+bolond: rendszerre és izgalomra. Legfőbb ösztönkésztetések: odaszúrásra/önmarcangolásra, lelkiismeretre/érvényre. Letámadó bölcs bátran tűrő bolondot támadjon le, de ne másokat, az tilos. Tépelődő bölcs izgága bolondot kicsikét támadjon le, ha megijed, úgysem együtt vagánykodnak világ ellen, hogy aztán saját tréfáikat egymásra kenjék lebukáskor.
 5. Pásztorfiú+pásztorfiú: igazságra és támaszra vagy sikerre és elismerésre. Vigyázat, minden vágy erős, de itteni két vágypár közül melyik erősebb, aszerint kell párosítani az ismeretlentől jobban félőt a felelősségtől jobban félővel. Az ismeretlentől jobban félő jobban akarja irányítani a felelősségtől jobban félőt, és felelősségtől félő az irányítás felelősségét nehezebben viseli. Amelyik leereszkedőbb, az fél jobban ismeretlentől, amelyik felnézőbb, az fél jobban felelősségtől. Ismeretlentől félő alapfélelmek: elmúlástól, meghittségtől. Felelősségtől való alapfélelmek: állandóságtól, magánytól. Pásztorfiúnak mindnégy alapfélelme erős, de van legerősebb neki is. Elmúlástól legjobban félő többiek: többnyire király és alkimista. Meghittségtől: többnyire lovag, bölcs. Gyilkos bölcs, gyilkos akárki sokszor fél haláltól. Állandóságtól: többnyire szűz, bolond. Magánytól: többnyire szolga, tündér. Bántott szolga, bántott tündér sokszor fél meghittségtől, és ettől magányos. Tehát választások ezek alapján. Ösztönkésztetések: melyik a leggyakoribb/legeslegerősebb/legjobban önmagára erőltethető az erősek és gyöngék között, az is segítő jel. Illetve: hogy e gyakori tulajdonságokkal levő ember többnyire taszít vagy többnyire vonz attól függetlenül, gyakori tulajdonságai közül melyik legesleggyakoribb, meg ilyesmi.

Négy alapfélelemből négy temperamentum. Négy evangelista négy temperamentuma. Máté embere: zsidó hit, mert ember teremtve istenképűvé. Márk bikája: görög dráma, mert tragédia eredeti jelentése kecskejáték, és kecskenapisten eredetileg bikanapisten. Lukács oroszlánja: középkori birodalom, mert leggyakoribb címerállat az oroszlán. János sasa: turulsólyomszerű, mert a tengrizmusban e sólyomfaj a legnagyobb nomád királyok totemállata. A kereszténységet zsidó hit, görög bölcselet, középkori hatalomvágy vegyítve hittérítéssel alakította, és kiegészíthető magyar ősvallással. Az Atya, az Anya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Függelék: többi evangéliumról röviden

Kifejtések feltöltés alatt. Karácsony harmadnapjára: első itteni táblázat jobbá tevése hit fejezetnél, és magyar tarokk ismertetése, pontokkal aláhúzott rövidítésekre rá kell vinni az egér jelét, a kurzort.

Hit, fej, tételek; szeretet, mell, misszió; remény, has, intelmek; hit, fej, feltámadás. Ezek a 4×7 fejezet hit, szeretet, remény és hit témájú ciklusai.
Egyház: Jézus és a többiek.
Történelem: keresztény erkölcs.
3 a 7-ben: szeretet, remény, hit. Hit, remény, szeretet. Sorok: h-sz-r-h.
Jézus,
keresztények H., gy.,
megtérés,
kísértés,
szeretet v. v. e., bbisz.,
remény szimr.,
hit íhkihhb.;
mindenkié,
szükség M. m. f.,
küldetés é., gy.,
igazság gy., f., v., A.-i.,
irgalom L. e. j. cs. sz.,
hitetlenség a. cs. m. h.,
megmentő H. h. r.;
gyógyító J. e. h., hithűség 1. j. k. é., v.,
feltárás m. 2.,
kicsiség r. i. k. gy. v.,
család v. gy. u. sz.,
felfogadás r. m. 3. u.-sz. r.,
bevonulás sz. h.;
vita Sz., sz.-f., feddés m. e.,
vég,
ítélet a.,
árulás 4. sz.,
halál f. r.,
feltámadás f. h..

1. év: 3-11. 2. év: 12-13. 3. év: 14-21. Fő egységek: 5-7., 18-20. Ebben az evangéliumban a fejezetek utolsó mondatait vagy mondatfüzéreit össze kell vetni a fejezet témájával, és a benne lévő kisebb részeket a többi fejezet kisebb részeivel. Ez pap dolga. Az első ciklus a helyes viselkedésről szól, a második a hittérítés módszerét mutatja be, a harmadik a mindennapok túléléséhez és a szép elvek bátor megvédéséhez nyújt érzelmi és hitbéli segítséget, a negyedik ciklus Jézus harcának, szenvedésének és feltámadásának állít emléket.

Lukács és Márk evangéliumai, az emlékezet evangéliumai. Hogyan lett Márk evangéliuma?
Máté evangéliumának mitikus cselekménye:
a valós sorrendek módosítása úgy,
hogy egymást követő két eset fölcserélve,
egymást követő hasonló esetek közül más említve, mint Lukácsnál,
egyik eseménysor tanmeseszerű áthelyezése korai időszakra,
nem szó szerint veendő nagy csodák vegyítése szó szerinti kicsik közé.
Lukács evangéliumának történelmi cselekménye:
különböző szemtanúk különböző véleményei,
legkevésbé hatásvadász feltámadástörténet,
legrészletesebb feltámadástörténetként leírva,
folytatva az Apostolok cselekedetivel,
amelyben néha Lukács is szemtanú.
Mindebből Márk evangéliumává összeolvasott és jól beosztott cselekmény.
Igazság: Jézus 7 erénye.
Szeretet: Jézus intelmei.
Hit: Jézus harca.
Remény: Jézus diadala.

János evangéliuma egyszerű, jól érthető erős hitvédelem.

Hármas előszakaszok.
Középszakaszok.
Párjaik.
Középpáros-kiegészítők.
Hit: a Fiú testté lett, amúgy lélekben mi is lehetünk fiak, de jól higgyünk, ne rosszul. Has, Víz.
Szó,
Fiú,
fiak,
pogány,
zsidó,
élet,
merénylet.
Szeretet: Isten szereti a szerencsétleneket és a nem legrosszabb rosszakat. Mell, Szél.
Ítélkezés,
kirekesztés,
gondoskodás,
föltámasztás,
bevonulás,
apostolok,
szentháromság.
Remény: Jézus vállalt hősi halált és rövid kárhozatot, és ezt kiegészítette szeretettanítással. Fej, Tűz.
Gyűlölet,
gyász,
üdv,
elfogatás,
halál,
feltámadás,
búcsú.

Máté evangéliuma Jézus írott teste, Lukács evangéliuma Jézus történelmi emléke, Márk evangéliuma az isteni szent számok tanító evangéliuma, szinte megtestesült Szó, de inkább a Szó szava, János evangéliuma pedig Igeszerű, azaz Szószerű hitvédő emlék, és az Ige régen szót vagy varázs-szót jelentett. János evangéliumának ciklusrendje hasonlít Mátééra, de máshogy állít emléket az Isteni Szó isteni és emberi testének, mert a fejet a remény ciklushoz társítja. A táblázatba foglalt evangéliumok rendszeréhez hasonló egy bizonyos közép-európai kártyajáték adu lapjainak rendszere. Bővítés Jánoshoz: Istentől született Szó a Jézus, Istentől lehelt lelkek a mieink, a sátáni viselkedés pedig nem sátán lehelte lelkű boldog bántalmazót jelent eme evangéliumban, hanem egyszerűen csak félrenevelődött rosszalkodót, aki nem a jóságos halandó volt ősapja elvei szerint él, hanem a sátán kísértéseinek mindig vagy nagyon sokszor engedve. Tehát most már következzék a tarokk-kártyatéma, mert ennek laprendezéssel kirakott ciklusairól lenne most szó a Máté és János felosztásához hasonlóról.

Magyar tarokk, az osztrák Industrie und Glück tarokk B-típusának nevezve, itt most részben saját javasolt lapelnevezésekkel:

Dzsóker:
skíz/bolond=22. A pagáttal együtt Petőfi Sándorra utal, bábuja a Föltámadott a tenger című versre.
Hit:
pagát=1,
turul=2,
szűz=3,
pápa=4,
király=5,
szerelmespár=6,
remete=7.
Remény:
parancsoló=8,
igazság=9,
szerencse=10,
erő=11,
időmúlás=12,
látó=13,
mérték=14.
Szeretet:
ördög=15,
idill=16,
csillag=17,
hold=18,
nap=19,
világ=20,
ítélet=21.

A lapok neve a Marseille Taroton alapszik, és sorrendjük picit eltér az eredeti nevek sorrendjétől, de a szeretet ciklusban megegyezik. A kártyaképek és kitalált neveik pogány magyarázata a 7-107 éves kedves olvasóknak mostantól januárig meglesz hamarosan. Most még félrefogalmaznám őket, bocsi; de meglesz. A tudásajándékozás folytatódik. Képek itt és itt, innen kiindulva. Ha biztosan B-típust akarunk találni máshol a neten, akkor keresőkifejezés: Paskievics-tarokk, ami olyan játék, mely eme típuson játszódik legtöbbször. Akkor kezdődjön a 21 számozott lap 3 ciklusa a skíz nevű számozatlan huszonkettes nélkül.

Hit ciklus, bátorság erény:

 1. Pagát: bérmálás szentsége. 14 éves korban, azaz a gyermekkor és felnőttkor közötti időben a hittételek megértésének elmondása, egyfajta második keresztelés.
 2. Turul: gyermekkeresztelés és megtértek keresztelésének szentsége. Yotengrit őstengeristen víz elemére utalva.
 3. Szűz: egyházi rend szentsége. A minél több rendes pap és az ugyanennyi rossz pap minél logikusabb és fegyelmezettebb intézményi rendszere a hit erősítésére való többféle meghatározott felhatalmazással. A lap két képe Johanna nőpápára utalgat, pontosabban a fontos dolgokért történő víg vagy kényszerű női alkukra utal, amik férfiakkal köttetnek.
 4. Pápa: Eucharisztia, az oltári szentség. Eucharisztia: a Jézus húsává és vérévé átlényegült ostya és bor átadása és elfogyasztása az istentiszteleten. Egyik fönti táblázatban Úrvacsorának nevezve, bár ez a szó inkább az istentisztelet megfelelője.
 5. Király: betegek kenetének szentsége. Itt most tényleges királlyá felkenés helyett. Ezt még értelmezni kell leírás előtt. Egyszerűen csak kenetekről van szó.
 6. Szerelmespár: házasság szentsége. Megunt társat tilos kidobni, bántalmazó társat ajánlatos elhagyni.
 7. Remete: vétekmegbánás szentsége. 7: természeti ciklusok és alakzatok száma, jáfetita főistenek létszáma, Teremtő Istennek szent száma, és a Hétszentség száma.

Remény ciklus, mérték erény:

 1. Parancsoló: hit erény Máté evangéliumának 7. fejezete és Márk evangéliumának 3. fejezete értelmében.
 2. Igazság: igazság erény Márk evangéliumának 7. fejezete és Lukács evangéliumának 16. fejezete értelmében.
 3. Szerencse: bölcsesség erény Máté evangéliumának 7. fejezete és Márk evangéliumának 4. fejezete értelmében.
 4. Erő: reménylés erény Máté evangéliumának 6. fejezete és Márk evangéliumának 1. fejezete értelmében.
 5. Időmúlás: szeretet erény Máté evangéliumának 4. fejezete és Márk evangéliumának 10. fejezete értelmében.
 6. Látó: bátorság erény Márk evangéliumának 6. fejezete értelmében.
 7. Mérték: mérték erény Márk evangéliumának 2. fejezete értelmében. 14: lelki csiszolódás száma.

Szeretet ciklus, igazság erény:

 1. Ördög: dologrend parancsa lustaság vétek ellenében.
 2. Idill: uzsora tiltása fösvénység vétek ellenében.
 3. Csillag: megcsalás tiltása bujaság vétek ellenében.
 4. Hold: hazugság tiltása torkosság vétek ellenében.
 5. Nap: gyilkolás tiltása harag vétek ellenében.
 6. Világ: lopás tiltása irigység vétek ellenében.
 7. Ítélet: tisztelet parancsa kevélység vétek ellenében.

Bölcsesség ciklus, alázat erény:

 1. Bolond: szent bolondok bölcsessége.

Számok erényei nem annyira a fenti kártyás sorszámozás szerint, hanem inkább saját általános jelentésük és a 7 fő erény szerint:

 1. Egység a hitben.
 2. Kétségből remény.
 3. Mérték a tűz és víz kiegyenlítésének levegőmérlegében.
 4. Bölcsesség az Apuleiusról elnevezett logikai négyszög jegyében.
 5. Bátorság a védelem jegyében.
 6. Szeretet a béke jegyében.
 7. Igazság a tízparancsolat 7 embersegítő parancsának jegyében az egyistenáldó 3 parancs után.

Javítás:

 1. Hit. Közös hit egységének őrzése, más közösség hitével egyeztetése. Egység, nem egyediség.
 2. Bátorság/Remény. Legyőzött kétség.
 3. Remény/bátorság. Sikeres próbálkozásért való cselekvési hajlandóság.
 4. Bölcsesség. A logikai négyszög ellentétpárjai szerint.
 5. Mérték. A középmérték a tűz és a víz, a kevés és a sok között, az élet ellentétei között, megalkuvás és dühöngés nélkül, valamint az egymást csak látszólag kizáró pároknak, azaz értelemnek és érzelemnek, szeretetnek és igazságnak egyesítése.
 6. Szeretet. Béke és gondoskodás.
 7. Igazság. A természet működésének rendje, a lélek érdemének rendje.

Ugor-thrák-keresztény összehasonlító:

 1. Üresség, teljesség, kezdet, vég, örökkévalóság, megvilágosodás a buddhizmusban, japán vagy kínai neve enszó. Görögöknél 10 a teljesség, amely 0-ra végződik. Magyaroknál 1 a teljesség.
 2. Egység/hit.
 3. Kétség/bátorság.
 4. Gyermek/remény.
 5. Nő/bölcsesség.
 6. Férfi/mérték.
 7. Napleány-szenvedély/szeretet.
 8. Holdöreg-ciklus/igazság.
 9. Tökély/alázat.
 10. Titok/alkotás. Ez saját kiegészítés.
 11. Teljesség/rend-összeg. A stabil 3 és a természetszabályozó 7 összege.
Új értelmek az olasz zászlóban is meglévő színháromságnak.
Dőlt betűsek: középkori itáliaiak találták ki a Tarotban.
Vastag betűsek: ókori itáliaiak találták ki tavaszünneplésre.
Vastag-dőlt betűsek: újkori itáliaiak találták ki a meglévő zászlóhoz.
Zöld,
fehér,
piros.
Anya,
Atya,
Fiú.
Föld,
Ég,
Víz.
Test,
lélek,
vér.
Kikelet,
levegő,
élet.
Remény,
hit,
szeretet.
bölcsesség,
igazság,
bátorság,
alázat,
alkotás,
mérték.
Búza,
Szentlélek,
bor.

És végül az evangéliumokhoz vezető hitváltozás történelme:

Befejező mondatok: áldás! Eme néphitecske lapon ennyi volt a mondanivaló. De ez nem is annyira néphit volt, mint inkább néphitszerű hittanocska Ukkó által. Dicsőség az Anyának, Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, és dicsőség az egész szent József-családnak, miképpen régebben, most és mindörökké. Ámen.

Istenek és erők

Hit kártyásan

Kultúrtörike

Család és veszély

Irodalomajánlás előtt

Magyar Adorján ama könyvének magyarázata, ami fel lesz sorolva az Ajánlott irodalom című listában.

Könyvmagyarázás írandó e fejezetbe.

Ajánlott irodalom