Ég Anyácska Szentély

Vissza.

Panteon


Ég Anyácskánk.

Tengrihitének mandalája.

Ukkó Földanyánk.

Gönüz Égapánk.

Vízángyikánk.

Tűzbátyánk.

Holdnénénk.

Szélsógorunk.

Csillaghúgaink.

Napfivérünk.

Boldogasszony, a vezérlő Hajnalcsillag.

Fehérlófia, a Magyarok Istene.

A négy elem istenei, az égitestek szellemei ők és nemzetünk védői ők. A négy elem: Föld, Ég, Víz, Tűz. A négyféle égitestek: Nap, Hold, Csillagok, Szél.

Ég Anyácska nőies oldala Ukkó.
Ég Anyácska férfia oldala Gönüz.
Ég Anyácska az Ős-Istenség.
Az Ős-Istenség lénye a Kozmikus Ember.
Az Ős-Istenség lénye végtelen és teremtményeiben is élő.
A végtelenség jelképe a kígyólábas ember formájú Életfa. Növény, állat, ember.

Szélörvény-mandala. Ez a mandala is az én munkám.
Szélörvénylés Ukkó és Gönüz szerelmes ikerforgataga.
Körbe a mandalán: Tűz, Nap, Föld, Hold, Víz, Csillag, Ég, Szél.
A kör az Ég és tökély szimbóluma, a négyzet a Földé és az észé.
A kereszt a Középé, felosztásé és egységé.
A négyes szám jelentése itt is világi állandóság és kavargó változás.

Imák

Örök-ég anyánk,
örök-ég apánk,
tekintsetek le ránk!
Erősítsétek lelkünket,
bátorítsátok szívünket,
hitet, hogy tehessünk
jóságról, igazságról,
békés jó szomszédságról,
hont védő harciasságról!

Istenem, Istenem
mindjár lehunyom szemem,
Engemet te el nem hagytál,
ételt, italt bőven adtál.
Adj másnak is, aki kódis,
még ha jóra nem való is,
mert csak te tudod, ki mit ér,
magam fajta jobb ha nem ítél.

Nap fénye világosságot,
Hold fénye teljességet,
víz színe tisztaságot,
csillagok fényességet,
adjatok!

Újhold, új világ,
vendégségbe hívattál,
de én nem mehetek el,
betegségem küldöm el.

Boldogasszony, égi ősöm,
téged hílak örökösön,
mert csak te vagy már a remény,
keserűség sós tengerén!
Égi anyám, ne hagyj el,
maradj mindig lelkemmel,
annak sebe, hogy béforrjon,
sorsom meg jobbra forduljon.

Boldogasszony anyánk, régi nagy pátrónánk,
nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról,
ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Szent ispiláng(=pünkösd),
mennyei láng,
gyújtatlan gyulladó,
oltatlan aludó, -
Magyarok Istene
oltalmazz minket!