Szélörvény-mandala. Az elemek és égitestek körbefutnak
        rajta. Tűz, Föld, Víz, Ég. Nap, Hold, Esthajnal, Szél. 

Ég Anyácska

Vissza.

"Három nővér"-szentély

Kisasszony, Szépasszony, Vénasszony, mint Párkák.


Boldogasszony, mint Kisasszony.

Holdnénénk, mint Szépasszony.

Vízángyikánk, mint Vénasszony.

A Leány-Fiatalasszony-Öregasszony hármasság kifejezői a mi hitvilágunkban a három nővér. A meséink ősi világában mindhárman fiatalok, és ott még a Nap, Hold, Csillagok istennői. A Napleány a legkisebb. Ő a sárkányölő hős felesége.

Ha Boldogasszonyt Kisasszonynak nevezik, akkor Ukkót nevezik Boldogasszonynak. Ha Kisasszonyt  Boldogasszonynak nevezzük, anyját Nagyboldogasszonynak vagy szintén Boldogasszonynak nevezzük. Ha Boldogasszony alakja az Esthajnalcsillaggal azonosul, akkor sokszor inkább Ukkó emberközelibb alakja, ha meg a Csodaszarvassal, akkor meg a legkisebb leánnyal azonos. A szarvas európai őseink szerint Nap-állat, ázsiai őseink szerint Csillag-állat.

Ha a Szépasszony azonos a Holddal, akkor azonos Babba alakjával. Róla nevezték el szépasszonyoknak az élő szellemek legcsábítóbb női csoportjait. A Holdat és a Csillagokat fényes és nagyon szép égitesteknek tartották.

A képen látható, Kovács Margit alkotta szoborban Vízángyikánkat könnyen összetéveszthetjük Szélanyával. Egy régebbi hiedelemréteg tagja, amelyben az elemek istennői Földanya, lányai, Szélanya, Vízanya és Tűzanya; és az időjárás istenei Égapa, fiai, Udag, Hold, Nap. Udag a jégeső istene volt, később kívülálló sátánalakká vált. Ez az általam rekonstruált irányzat vagy réteg csodálkozásomra és örömömre a vitéz és jószívű finnugor atyafiak legfőbb vallási kultuszaival igen közeli rokonságot mutat. És a királyi szittyák kígyós Argimpasza istennője hogy össze lett gyúrva Szélanyáékból! A Szélanyás irányzatot egy későbbi irányzatból rekonstruáltam. Ez a későbbi irányzat öt elemről beszél: Víz, Nap, Tűz, Föld, Hold; kínai hatású irányzat. Ezek ismert elemek, mint ahogy Szélanya egy ismert figura. A Mondák könyve című mesekönyv nyomán rekonstruáltam az öt elemes irányzatot, amely a finnugoros irányzatra visszahathatott, és így születhetett meg az az irányzat, aminek három fontos istenéről itt ezen a lapon olvashatsz.

Még valami: a nővértriász tagjai egyszerre lehetnek fiatal lányok vagy vénasszonyok is. Így vélem.

Imák

Boldogasszony, égi ősöm,
téged hílak örökösön,
mert csak te vagy már a remény,
keserűség sós tengerén!
Égi anyám, ne hagyj el,
maradj mindig lelkemmel,
annak sebe, hogy béforrjon,
sorsom meg jobbra forduljon.

Nap fénye világosságot,
Hold fénye teljességet,
víz színe tisztaságot,
csillagok fényességet,
adjatok!

Tenger.Őstenger.
        Jotengrit.