World of the World

Trial version. (Próba verzió.)

Világ világa, virágnak virága. (World of the World, flower of the flower.)

Guestbooks. Forum. Assistant Forum.


Záró vers
Final Poem

Back.

Élet

 1. Józan ész, okulás.
  Másokra vigyázás:
  Erő szerint vívás.
  Magadra is vigyázz.
  Munka és ünneplés.
  Értelem, érzelem.
  Építsél, kételkedj.
  Magad és mást szeress.
 2. Boldog elme az lesz,
  ki máson segíthet,
  akin más segíthet,
  ki tanít, ki enged.
  Ami rossz, javítsd meg.
  Jó használ, többi nem.
  Jó rossz nélkül is jó,
  Jó rosszban is lehet.
 3. Fajfenntartó lehet
  öröme feleknek.
  Párválasztáshoz kell
  próbálni, illő-e.
  Jó és okos ember,
  bátor férj, bölcs asszony
  megértő, őszinte
  szerető élete.
 4. De még soktól függhet,
  illenek-e össze.
  Oly asszony, oly család,
  így figyeld meg anyját.
  Gyerekjog, felnőttjog,
  öregjog, három jog.
  Szeretet látassék
  felnőttel, gyerekkel.
 5. Nagy testvér kicsire
  kis időt vigyázzon,
  ne az legyen vége,
  hogy egymást utálják.
  Összetartó legyen
  családban szeretet.
  Zsarnokság ne legyen,
  mert népen ígyen lesz.

Life

 1. Be clever and cleverer.
  Protect/help the others:
  you've how many power.
  Look out, protect you.
  Working and holiday.
  The ration and the feels.
  Good needs not bad to be
  good, many bad has good.
 2. Who can become happy,
  who can help anyself,
  who can be helped,
  who teaches, who allows.
  That's bad, do, make to good
  Good uses, other not.
  Good needs not bad to be
  good, many bad has good.
 3. Specy's life-giver can be
  smile of the man-woman.
  Who is the good partner,
  Good partner misses, good.
  Good and clever humans,
  brave husband, clever wife,
  tolerant and not lies,
  lover life, lover life.
 4. Who is the good partner,
  good partner misses, good.
  So wife, so family,
  therefore look her mother.
  Rules of children, adults,
  old men, three rule-system.
  Show your love, show your love
  to adults and children.
 5. Big brother let sitter
  for a little time, or
  the big brother will
  hate the little, and back.
  Love let be the unite
  of the families.
  Not tyranny or it
  causes state's tyranny.

Szabályok

 1. Fontos az elvhűség,
  hited van akármi.
  Világképek, eszmék,
  tudjál is, ne csak higgy.
  Hitet ne erőltess,
  vigyázz, hogy mit hiszel.
  Emberek elméje
  hiteknek étekje.
 2. Vétket okoz önzés,
  indulat, tévedés.
  Lelked Kozmosz-rész is,
  Igyekezz, hogy szépítsd.
  Jót akarj, de csak jól,
  különben nagyon rossz.
  Rosszul jót akarni
  rosszabb, mint becsapni.
 3. Rossz tettet ne tegyél,
  Jó tettet, azt tegyél.
  Tegyél akár kis jót,
  de rosszat ne tegyél.
  De közönyös se légy,
  mert az biz ridegség.
  Butított se legyél,
  legnagyobb ez veszély.
 4. Senkinek semmijét,
  senkijét ne vedd el.
  Ne zsarolj, ne sarcolj,
  ne alázz, ne gyilkolj.
  Hazudást ne szólalj,
  se káros igazat.
  Soha ne gyújts lánggal
  rombolva, pusztítva.
 5. Jó törvény tőled véd,
  tégedet baj nem ér.
  Békének törvénye
  jobb, mint harc törvénye.
  Háborúk mind rosszak,
  akármit mondanak.
  Jóknak szomszédsága
  háborút nem akar.

Rules

 1. Principles needs faith,
  have a faith, anything.
  Knowledges, and beliefe,
  also know, and believe.
  Be tolerant, also
  look out, what's your faith.
  Food of believes is the
  spirits of the men.
 2. Don't be egoist,
  vehement, stupid.
  Your spirit is Nature's,
  Make your mind to beauty.
  Want good, but only well,
  but only, only well.
  Don't want good badly,
  it is worse, than svindle.
 3. Don't do bad, don't do bad,
  do good thing, do good, for
  example a little;
  but don't bad, but don't bad.
  Do not be egoist,
  help to men, do things.
  Don't be changed to stupid,
  this is most dangerous.
 4. Don't catch somebodies and
  somethings of somebody.
  Don't humiliate, and don't
  murdering, don't blackmail.
  Don't tell lies,  don't tell lies,
  don't tell bad truthes, too.
  Don't make fire to ravage,
  don't ravage, don't ravage.
 5. Good law protects of you,
  bad law attacks you.
  Laws of peace are better,
  than laws of the war.
  Wars all are bad,
  anyting else is said.
  Good men neighbourness
  does not want war.

A Végső vers magyar szövege nem csupán vers, énekelhető a Ha én rózsa volnék dallamára. A Ha én rózsa volnék egy magyar műdal egy magyar népdal, a Megkötöm lovamat piros almafához dallamára. Az angol szöveg versszakai talán nehezen vagy sehogy nem énekelhetők. Az angol nyelvben a hosszú magánhangzókat szembeállítják a rövidekkel, de a hosszú mássalhangzókat nem állítják szembe a rövidekkel, így nincs köztük különbség. A versszakok fontosak a lényeg memorizálásában.
The Hungarian text of the Final Poem isn't only a poem, you can sing it by the song of "Ha én rózsa volnék" (If I'll be a rose). The "Ha én rózsa volnék" is a Hungarian world song by a Hungarian folk song, called "Megkötöm lovamat piros almafához" (I knott my horse next to a red apple tree). The English text's strophes perhaps can not be sung esaly or how, their rythmes can be unique. The English language has contrast of short and long vowels, but it hasn't contrast of short and long consonants. The strophes memorise the important things.

Ha én rózsa volnék

Ihlető: A Yotengrit-könyvek
Inspirer: Yotengrit books

Összesen 4 könyv + az ifjúsági/oktatói kötet.
It is 4 books, plus the kids'/young men/teachers' book.

Máté Imre egy '56-os szabadsághős. A forradalom harcosai Nyugat-Németországba és Világ többi tájára költöztek az orosz támadás után. Máté Imre hazajött Magyarországra a kelet-európai szocializmus felbomlása után. A Yotengrit-könyvek 2004 és 2008 között lettek publikálva Magyarországon. Az első Yotengrit-kötetet már Németországban is publikálták. A németországi kiadó a Salon LiteraturVerlag (http://www.salonliteraturverlag.de/).
Máté is a hero of Hungarian revolution in 1956 year. The fighters of the revolution moved to West Germany and the World after the Russian attack. Máté went back Hungary after the end of East-Europian socialism. The Yotengrit books were published in Hungary from 2004 to 2008. The first Yotengrit book was published in Germany, too. The German publisher is the Salon LiteraturVerlag (http://www.salonliteraturverlag.de/).

Up.