World of the World

Trial version. (Próba verzió.)

Világ világa, virágnak virága. (World of the World, flower of the flower.)

Guestbooks. Forum. Assistant Forum.


Alap vers
Base Poem

Back.

 1. Egyesülés vidám
  Isteni Szülõknek.
  Teremtményeknek is.
  így lett ez teremtve.
  Korán az anyaság
  Nem baj, csak van korán.
  Kényszer sok abortusz.
  Ne kelljen abortusz!
 2. Szabad, mi nem ront mást.
  Segítsél, gondozzál.
  Egyén, köz és testvér.
  Nem önzés, gép, KZ.
  Más cselekvésének,
  Szavának, lelkének
  Szabadságát tiszteld,
  Mások is tiédet.
 3. önállón is gondolj,
  Ne lustulj, ne tojj be.
  Gondolat, szó és tett
  értelmét vizsgáld meg.
  Ne gyilkolj, ne lopkodj,
  Ne hazudj, ne légy rossz.
  Ha szükség törvényt bont,
  Szeretet ne múljon.
 4. Büntetés, bocsátás,
  Jóvátét fontosak.
  Másoknak, magadnak.
  Békéért fontosak.
  Harcban védjed, mentsed
  Nõket és gyengéket:
  Ellenét, sajátod;
  Foglyodat, bajtársod.
 5. Jó a sereg, hogyha
  élettárs hû marad,
  árvák és rokkantak
  Ellátva el vannak.
  Hont civil is védje!
  Veszekvés ne legyen!
  Szökött gyermek harcost
  Végezni ki nincs jog.
 1. Making love is cheerful,
  It's felt by Parent Gods.
  Also by creations.
  Created in such way.
  Earlier motherhood
  is not bad, but early.
  Many aborte's needly.
  Let not be aborte need.
 2. Doing of good things are
  free and important things.
  Freedom, workers, brothers.
  Not selfing, colds, murders.
  Respect the freedom of
  words and soul and acts of
  others, and they let do
  respecting of yours, too.
 3. Question everrything and
  do not be lazy, be brave.
  Examine the means of
  the words, thinkings and acts.
  Don't murder, do not steal,
  do not lye, don't be bad.
  If you are in need, love
  in that time, too; always.
 4. Penalty, redemption,
  Forgiveness: important.
  Forgive to others, and
  yourself because of peace.
  In war save and protect
  women, and helpless men:
  your own and enemy,
  prisoner, companion.
 5. Factors of good army:
  faithful lover or wife,
  Families, injureds
  let not became poor then.
  Civil let save country,
  too, don't hate each other.
  If kid soldier deserts,
  He (or She?) let live.

Záró vers
Final Poem

Up.

élet

 1. Józan ész, okulás.
  Másokra vigyázás:
  Erõ szerint vívás.
  Magadra is vigyázz.
  Munka és ünneplés.
  értelem, érzelem.
  építsél, kételkedj.
  Magad és mást szeress.
 2. Boldog elme az lesz,
  ki máson segíthet,
  akin más segíthet,
  ki tanít, ki enged.
  Ami rossz, javítsd meg.
  Jó használ, többi nem.
  Jó rossz nélkül is jó,
  Jó rosszban is lehet.
 3. Fajfenntartó lehet
  öröme feleknek.
  Párválasztáshoz kell
  próbálni, illõ-e.
  Jó és okos ember,
  bátor férj, bölcs asszony
  megértõ, õszinte
  szeretõ élete.
 4. De még soktól függhet,
  illenek-e össze.
  Oly asszony, oly család,
  így figyeld meg anyját.
  Gyerekjog, felnõttjog,
  öregjog, három jog.
  Szeretet látassék
  felnõttel, gyerekkel.
 5. Nagy testvér kicsire
  kis idõt vigyázzon,
  ne az legyen vége,
  hogy egymást utálják.
  összetartó legyen
  családban szeretet.
  Zsarnokság ne legyen,
  mert népen ígyen lesz.

Life

 1. Be clever and cleverer.
  Protect/help the others:
  you've how many power.
  Look out, protect you.
  Working and holiday.
  The ration and the feels.
  Good needs not bad to be
  good, many bad has good.
 2. Who can become happy,
  who can help anyself,
  who can be helped,
  who teaches, who allows.
  That's bad, do, make to good
  Good uses, other not.
  Good needs not bad to be
  good, many bad has good.
 3. Specy's life-giver can be
  smile of the man-woman.
  Who is the good partner,
  Good partner misses, good.
  Good and clever humans,
  brave husband, clever wife,
  tolerant and not lies,
  lover life, lover life.
 4. Who is the good partner,
  good partner misses, good.
  So wife, so family,
  therefore look her mother.
  Rules of children, adults,
  old men, three rule-system.
  Show your love, show your love
  to adults and children.
 5. Big brother let sitter
  for a little time, or
  the big brother will
  hate the little, and back.
  Love let be the unite
  of the families.
  Not tyranny or it
  causes state's tyranny.

Szabályok

 1. Fontos az elvhûség,
  hited van akármi.
  Világképek, eszmék,
  tudjál is, ne csak higgy.
  Hitet ne erõltess,
  Tudás is csak hited.
  Nézd, hogyan tudsz, hiszel,
  Lehet az másképpen.
 2. Vétket okoz önzés,
  indulat, tévedés.
  Lelked Kozmosz-rész is,
  Igyekezz, hogy szépítsd.
  Jót akarj, de csak jól,
  különben nagyon rossz.
  Rosszul jót akarni
  rosszabb, mint becsapni.
 3. Rossz tettet ne tegyél,
  Jó tettet, azt tegyél.
  Tegyél akár kis jót,
  de rosszat ne tegyél.
  De közönyös se légy,
  mert az biz ridegség.
  Butított se legyél,
  legnagyobb ez veszély.
 4. Senkinek semmijét,
  senkijét ne vedd el.
  Ne zsarolj, ne sarcolj,
  ne alázz, ne gyilkolj.
  Hazudást ne szólalj,
  se káros igazat.
  Soha ne gyújts lánggal
  rombolva, pusztítva.
 5. Jó törvény tõled véd,
  tégedet baj nem ér.
  Békének törvénye
  jobb, mint harc törvénye.
  Háborúk mind rosszak,
  akármit mondanak.
  Jóknak szomszédsága
  háborút nem akar.

Rules

 1. Principles needs faith,
  have a faith, anything.
  Knowledges, and beliefe,
  also know, and believe.
  Be tolerant, and see
  your faith's, knowledge's error.
  Food of believes is the
  spirits of the men.
 2. Don't be egoist,
  vehement, stupid.
  Your spirit is Nature's,
  Make your mind to beauty.
  Want good, but only well,
  but only, only well.
  Don't want good badly,
  it is worse, than svindle.
 3. Don't do bad, don't do bad,
  do good thing, do good, for
  example a little;
  but don't bad, but don't bad.
  Do not be egoist,
  help to men, do things.
  Don't be changed to stupid,
  this is most dangerous.
 4. Don't catch somebodies and
  somethings of somebody.
  Don't humiliate, and don't
  murdering, don't blackmail.
  Don't tell lies,  don't tell lies,
  don't tell bad truthes, too.
  Don't make fire to ravage,
  don't ravage, don't ravage.
 5. Good law protects of you,
  bad law attacks you.
  Laws of peace are better,
  than laws of the war.
  Wars all are bad,
  anyting else is said.
  Good men neighbourness
  does not want war.

E versek magyar szövege nem csupán versek, énekelhetõek a Ha én rózsa volnék dallamára. A Ha én rózsa volnék egy magyar mûdal egy magyar népdal, a Megkötöm lovamat piros almafához dallamára. Az angol szöveg versszakai talán nehezen vagy sehogy nem énekelhetõk.
The Hungarian text of these poems aren't only a poems, you can sing theme by the song of "Ha én rózsa volnék" (If I'll be a rose). The "Ha én rózsa volnék" is a Hungarian world song by a Hungarian folk song, called "Megkötöm lovamat piros almafához" (I knott my horse next to a red apple tree). The English text's strophes perhaps can not be sung esaly or how, their rythmes can be unique.

Ha én rózsa volnék

Up.