Indo-Ural-Altai

Translated from Urál-Altáj.

Spirit

Symbols and migrations of (neolithical) Central Europe

After the Ice Age, Central Europe became the medium of neolithical revolutions, because a few groups of non-Semitic and non-Hamitic biblical peoples were adopted by some Central European hunters. Local three peoples, not only three cultures and the Jafetitic peoples become three new peoples, an one of those was the Imperial Scythian people. That people was the people of sacral and democratic shaman kings, whos loved the whole world, but one ofe them would like to defeat the whole world, while the East European Steppe became the homeland of main Indo-European tribes. Aryans and Uralic peoples lived together at many places in Eurasia. Then Celtic tribes with non-Indo-European tribes went to North China, and they remembered the iron. I can prove that Uralic tribes were the aboriginal Central European peoples. Many finno-Ugric peoples become Indo-European peoples. Finno-Ugric and Samoyed peoples are Uralic peoples. The common ancient haplogroup of Finno-Ugric and Indo-European and non-early Turkic peoples is R1a, also called Eu19. Other words see later, the other words about indo-uralic culture.

Vérszomjas Szaturnusz isten. Általa a kígyólábú lények
    olykor tudás-jelképek is lehettek, de a kegyetlen lényeknek is
    mintája ő. Baállal azonos. A kelet-medetirrán földművesek a
    közép-európai vadászokkal keveredtek, így létrejött a
    spirálkígyós lábú jóságos főisten alakja.
Evil god Saturn. He ate humans at the beaches of Mediterran sea. He had snakes as legs. He is Baal. His legs inspired legs of the good Main God of the ancient Central Euroen peoples of Ice Age. Those legs are the Vortices of Mother Universe. Female Vortice and Male Vortis. Dualism of good ones. It is the real dualism. Betraying is a tactic of holding of mankind.

Let's see a few symbols.

Egy, egyből kettő, kettő meg
    egy. Uráli eszmei ige. Ősmagyar nyomán.
One, two from one, two and one.

Kígyólábú
    őseurópai-magyar-szkíta főisten. Kígyólábú őseurópai-magyar-szkíta főisten
    életfajelleggel. Illír
    kor előtti és íllir kori kárpát-medencei kincs szerkezete.
Shape of snake-legged arch-European-Scythian-Hungarian gods.
As Tree of Life.
System of Carpathian-Balcanian treasures before and while Illyrian age.

Mojgrádi aranykincsdarab elméleti
    ideológiai struktúrája. Herkules szeretője, szkíták őse. Az archaikus és magyar népi
    sellőábrázolások szerkezete.
Structure of a peace of golden treasure in Mojgrád.
Wife of Scythian Hercules.
Archaic fish-syren.

 Életfa. Szarvak: őrszellem. Tulipánok: 1, 1. Madarak: 2.
    Egy, egyből kettő, kettő meg egy. Énlaka, rovás. Megfejtése: Egy az Isten. Unitárius
    jelmondát székely rúnikus betűkkel és hieroglifákkal: betűzött
    mondat fent, eGY, eNT/TeN és US/IS(Z) betűk virágszerű
    ligatúráai a sarkokon, és ezek hieroglif változata egy vázabeli
    tulipán-almafa formájában, amelynek négy levele és két cifra ága
    van. Szkíta kardhüvel
    kettőskereszt életfával. Kettőskereszt=egyenlőségjel. Youtube:
    Mongóliában az egyenlőségjel függőleges változata jelképezi a
    női-férfi egyenlőséget, a vízszintes az állatokét.
A Hungarian Tree of Life.
A Hungarian Tree of Life from Énlaka in a Hungarian part of Transsylvania.
Tree of Life as ornametic shape of mathmetical/religious sign of equality. In Mongolia that sign is vertical if it is a sign of sexes of humans. Youtube search: Hotzetiger Mongolia.

Kígyós magyar népi minták.
Hungarian motives with snakes. Based on: http://www.nemesfamives.extra.hu/szakdoga22.htm.

Mari
    napjelkép. Mari
    zászlómotívum. Türk
    motívumok.
A symbol of Sun by Mari people.
Mari flag-motive.
Turkic motives.

Türk ember
    minta. Türk jurta minta, női oldal,
    férfi oldal.
A picture of man by a Kazakh (Kasakh?) motive.
A picture of yurt and sides of sexes within a yurt, by a Kazakh (Kasakh?) motive.

Tuvai
    motívumok.
Motives in Tuva. (Siberia and Central Asia.)

Tunguz
    motívumok.
Motives of Tunguz people. (Siberia and Central Asia.)

Jakut
    májusfa.
A Life of Tree of Yakut people. (Siberia.)

Kr. e. 3. évezredbeli kínai neolitikus
    cikk-cakk urna-minta a Jangsao régészeti kultúrából.
Neolitchic urn in 3rd millenium before Christ in Yangshao culture in China.

Neolitikus kerámiák a belgiumi Lüttich
    lelőhelyről.
Neolithic ceramics from Lüttich in Belgium.

E flamand Párkák-képen Kloto a
    lefiatalabb, nem a legidősebb.
Moiras in Belgium. Cloto is the youngest one at the image.

Kovács Margit: Párkák. Magyar értelmezés
    szerint a három nevelő ős: Tűzanya(=Kloto), Vízanya és
    Szélanya.
Kovács Margit: Párkák. As: Mother Fire (=Kloto),  Mother Water and Mother Wind.

History

Khanti-Hungarian-English

Ugric tradition: youngest son is next owner o house. Scythian tradition: youngest son is next king. Ugric peoples: Hungarians and two Ob-Ugrian peoples: Manyshi and Khanti. Let's see Khanti and Hungarian words:

Brothers

"Male"
"Horse"
Names
Names
Hunor Mag(y)or
Handi
Mandi
Peoples
Peoples
Khanti
Manyshi
Komi
Mari
Hun
Magyar

Mari and Manyshi can mean man, Khanti can mean crowd.

Magyar/Magyor means Hungarian, also crowds with horses. Magor means tribe of totem horse.

Brothers in Steppic and Northern mythes can love each other.

Alpabets

Most anticque runes by Semitic letters for Illyrian tribes,
with Finno-Ugric and Celtic letter-names by Semitic letter-names,
as  a moment of history of Indo-Uralic culture around/in Central Europe

Voice
Name
Accent
Modern Hungarian accent
Mean
A
Alpha
Al pähe
-
Alkirály, Isten-Lánya
V>B
Betä
Vendä
Véd
See, look, protect
G
Gamla
Gamla
-
Camel
D
Deltä
Teltä
Telt
Full
E
E
E
E
E
V>U
Vau
Vah
Fog
Tooth, catch
TH/DH>Z
Zetä
Hitä
Egy?
1
H
Hetä
Koda
Ház
House
K
Kappa
Kappa
Kap
Catch, find
TH
Thetä
Täh-de
Tűz
Fire (in centre), stick (to centre)
L
Lamda
Lamda
Lód(-ul)?
Run suddenly
I
Iota
Yotän(gir)
Jotengrit(=Yotengrit)
Main God
M
Mem
Men
Menny
Heaven
N
Nun
Nande
Nagy
Big
O
O
O
O
O
SH
SHin
Shen(-endeül?)
Zsendül
Plant becomes older
KSH
SHi
Kish
Kis
Little
P
Pi
Pu
Fa
Tree
R
Rasha
Räshä
Rés
Hole
Ke/NG
Koppa
Kuppa
Kupa, kobak
Head, instrument to drink
PH
Phi
Puh
Fúv-ik
Air moves by mouth or wind
KS/KH
Si/Khi
Hikä
Szeg, heg, ék
Rune, wound, stick
T
Täü
Täh

Stick
SZ
Samka
Sängä
Szeg, (Zeg-(ug), cikk-(cakk))
Stick, zigg-zagg, village
U
U
U
U
U

The letter names were complained in Hungarian, before the history of Hungarians and other Ugric peoples. So, the Ob-Ugrian languvage was survival accent from illyrians. The neolithic age of Indo-Uralic culture was the ancient modernisation of the Samoyed culture. If we look the letter KS/KH and the most ancient Finnic runes, we can see that this alphabet was invented at East European Steppe. S- voice of Aryan words became H- voice. Scythian language area near illyrian one: Also was it nearly too Centumic Italo-Celtic or not? Finnic runes are since around 2000 BC. It was a wide geographical area of tribes around Carpathian Mountains. Yotengrit is writed in medieval age of Christian Hungarian Kingdome by inquisitors: as ioltenrim, yoltenri.


Syren at early medieval age of Europe.
Yotengrit, the non-Sky-, but Sea-God in mytology of many Avar and Hungarian tribes?

Scythian prince of Issyk curganMy Finno-Ugric so1.:lution by Finnish and Scandinavian runes:
1.: DHEKMEKRKH
2.: RKS|PRKYSKLTKMVAR|AY|PK|SK|LT!
1. DHEK MÉn KeReKeH!
2. RoK SaPRa KiI SeKeLT, KiM VAR|AI PeK SeKeLT!
(Dhek mén kerekeh. Rok sapra kii Sekelt, kim varai Pek Sekelt.)
My blond horse, get ready. (Let's) Hurry up to Sky, Pek prince (who'd became god) waits me in Sky, (I'm going to become a god).

If NG has been in this alfabets instead eK/Q, Sekel would be Sänge-l.

Most important rules of Hungarian runic script by agglutination and harmony of vowels:
1.: We have to write a vowel when it is long or diphtongue.
2.: Also we have to write the vowel of the first syllable sometimes.

Uralic

Few bases

Internet

 1. http://churchofgod.hu/content.php?act=hexagram.
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Scythian_religion.
 3. Google: mojgrád, arany, rézkor, rézkori, magyar, népi, népművészet, hímzés, szűrrátét, Uralic, Finno-Ugric, Ob-Ugrian, Hungarian. Stb.
 4. http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MTcyOA==.
 5. http://www.michelangelo.cn/.
 6. http://mirrorpalace.wordpress.com/2009/08/25/aphrodite-goddess-of-death/.
 7. http://slavonicweb.chat.ru/sl5.htm.
 8. http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Tiszaszolos/pages/Tiszaszolosi_kincs/011_kepek.htm.
 9. http://www.szokincshalo.hu/szotar/.

Books

 1. Blagoje Govedarica: Zeptertrager - Herrschen der Steppen.
 2. E. Jacobson: The Deer-Goddess of Ancient Siberia: A Study in the Ecology of Belief.
 3. Grandpierre Attila: Atilla és a hunok.
 4. Hans Christian Meiser: Schöpfungsmythen. - München, 1988.
 5. Herodotos.
 6. Máté Imre: Yotengrit 1-4.
  1. Yotengrit I - oder der Name des Meeres von Imre Máté von SALON LiteraturVerlag (15. November 2006).
 7. M. Boyce: Textual sources for the study of Zoroastrianism, edited and translated by Mary Boyce.
 8. Michelangelo Naddeo: Honfoglalás.
 9. Michelangelo Naddeo: Rovás.
 10. T. Douglas Price és mások: Stroncium Isotopes and Prehistoric Human Migration: The Bell Beaker Period in Central Europe.
 11. A vízimadarak népe.