Hagyomány és túlélés


Harc

Vissza.

Legelemibb alapok

Harcban védjed, mentsed
Nőket és gyengéket:
Ellenét, sajátod;
Foglyodat, bajtársod.

Jó a sereg, hogyha
Élettárs hű marad,
Árvák és rokkantak
Ellátva el vannak.

Hont civil is védje!
Veszekvés ne legyen!
Szökött gyermek harcost
Végezni ki nincs jog.

Evakuálási sorrend:

Székely harcmód

Lófő: 3 ujj széles könnyű de erős fémlemezpáncél, minden székely: a ló szügyén is páncél.

Haditechnika

Harci szekerce enyhén S alakban görbített: lovad oldalához simul, és kikerüli ellenfél védőcsapását. Nincs egyéni hős, a társak figyelik és védik egymást. Legyen tartalék fegyver és alkatrész! Szőrbelű süveg sima külsejéről a szőrös szélen át hátracsordul a víz, de verekedésnél a szőrös bél kint, hogy a fejről lecsússzon az ütés. Páncélkemény bőrmellény: magas gallér nyakhoz simul, begombolás jobb oldalon védeni szívet. Balkezeseknél ez a bal hónaljtól indul. Szösz-ing, szöszgatya: szúr, de ha jól is véd, ahogy kell, akkor megáll a földre állítva. Olyan, mint a golyóálló mellény. Hosszú köpeny: a szöszruhák helyettese gyalogszékelynél. Kemény szárú csizma: alsó lábat védi, a felsőt kurti: rövid nagykabát.

Egyenruha

A vitézkötés rangjelző. A lovat erős szövésű lópokróc vagy állatbőr védte. Szügyén a pajzs kétfülű. A ló az Valaki. A gazdi és ló legyen szinkronban.

Étel

Növénytermék, túró, füstölt szalonna, hosszú hús, kolbász, húspor.  Tűzrakás este. Tarisznyában 3 napi étek, szekéren 30 napi + felszerelés, tartalék, gyógyszer, kötszer. Komoly előkészületek állandóan.

Hadbaszállás, mozgósítás

Lármafa (métafa): Nagyon kiszárított fenyőszál földbeállítva, majd lekenve szurokkal, méhviasszal, bekötve száraz szalmával, befaggyúzva és beviaszozott hosszú huzat ráhúzva. Bármikor meggyújtható riadójelző. Alakzatba helyezve, ahol a meggyújtás az ellenség jövésirányát, erejét, segítségigénye mértékét jelzik együtt. A falu 2/3-a csak nagy baj esetén hadba, 1/3 mindig marad helyben védeni.

A lány-asszonyok

Éppoly jó harcosok, mint a férfiak. Faluvédők.

Harci tized

Bármilyen csapattárs 3 fős csapatba csak az összeverődésig választható, utána már marad az összetétel.

Parancsnok

A tizedesnek elfogadás többieken múlik és Alkalmasságon a 10 fős csoportba. Alkalmasság: bölcsesség, tapasztalat. Aztán alparancsnok-választás, a tizedes jóváhagyásával. A parancsnokot védik a fiatal tagok.

Van még az egynapos összeszoktató tábor.

Harcmodor

3+3+3+1 ember=1 tized: a tizedik ember tartalék és figyelő. Hármas csoportban
Első ember: elsődleges támadó, figyelemelvonó.
Második ember: az igazi támadó. A harmadik Hátvéd.
Színlelt megfutamodás: túlerő esetén, hirtelen visszatámadással.
Lovasok sorai: 1. sor: Nyilasok. 2. Pányva ( vagyis kenderkötél): ez egy lasszó.

Hadizsákmány

A falu és a parancsnok számára, szabályozva az arányok. A halott bajtárs hamvait hazavitték, a sebesültet, szerszámokat, lehetőleg lovat is kimentették.

A siker titka

Neveltetés, engedelmesség, csapatmunka.

Akciókatalógus

 1. Mit értünk el eddig eszközeinkkel?
 2. Milyen okai lehetnek egy csekély eredménynek?
 3. Mivel növelhetjük az eredményességet?
 4. Ismerjük-e az összes bevetett eszközt a történelemből?
 5. Ha nem, miként tehetünk szert a megfelelő tudásra?
 6. Ha már szert tettünk rá, képesek leszünk-e sikeresen bevetni?
 7. Tudunk-e ősi magyar hagyományaink alapján erős hitet és kitartást ébreszteni, ezt épségben tartani, és állandó jelleggel új tagokat mozgósítani?

A beindítás kitartást és hosszú, rendkívül összetett munkát igényel, mellynek eredményeképpen a szervezettég olyan fokát lehet elérni, hogy a mozgalom megállíthatatlanná válik. Az eszközök és módszerek sokaságával rettenetes politkai nyomást lehet gyakorolni az ellenfélre. Kriminalizálási csapdák: a törvényen keresztül. Azok teszik ki magukat ilyen csapdáknak, aki például:

Polgári akciók a nemzetközi jogok chartája és az alkotmány értelmezése képezi az alapot. Elsőrendű feltétel a felvilágosítás és az öntudatébresztés, enélkül nincs mozgósítás, mozgósítás nélkül nincs tömeg, tömeg nélkül nem alakulhat ki a szükséges harci szellem. Az akció kiválasztásánál meg kell vizsgálni az akció:

 1. veszélyességi,
 2. alkotmmányellenességi,
 3. törvénytelenségi,
 4. kivitelezhetőségi,
 5. közvetíthetőségi (a tömeg felé),
 6. egyszóval a militánssági fokát,
 7. és folytathatóságát.

A fenti kritériumok elemzésének alapján meg lehet állapítani az akció miltánssági együtthatóját. Erre a következő módszer alkalmazandó: az első 6 vagy több feltétel mindegyikére adunk egy jegyet Jé1-től  Jé6-ig vagy többig, pl. 1-től 10-ig, ahol 10 a legnagyobb jegy; és adunk még a fontosságuknak megfelelően 6 vagy több súlyozási értéket pl. eS1-től eS6-ig vagy többig, pl. 1-től háromig, hol 1 jelentéktelennek, míg 3 nagyon fontosnak, nagyon veszélyesnek, nagyon törvénytelennek felel meg. Az akció militánssági fokát (eM) tehát a következő képlettel lehet kiszámolni:

M=
i
SZUMMA
n=1
MJi
MSi

i
SZUMMA
n=1
MSi

Miután meghatároztad az akció militánsági fokát ugyanolyan fontos meghatározni az akció folytathatóságának jelentõségét (eF) is. Ehhez az előbbihez hasonló módon különbözö feltételeket állítunk fel és ezeknek jegyeket adunk, fontosságukat pedig súlyozzuk.

F=
j
SZUMMA
m=1
MJj
MSj

j
SZUMMA
m=1
MSj

Az akció militánssági foka sosem szabad meghaladja az akció folytathatóságának fokát, vagyis az M-nek mindig kissebbnek kell lennie F-nél! Ha M egyenlö F-fel, akkor az akció folytathatósága a különbözö politikai tényezök és a társadalmi összetevök alakulásától függ. Hasonló egyszerü módszerekkel lehet a legkomplexebb biztonságpolitikai folyamatok matematikai modelljeinek felállításához szükséges együtthatókat megállapítani, amelyek segítségével regionális konfliktusokat lehet szimulálni. Át kell gondolni az ellenféltöl várható repressziókat és azok következményeinek minden vetületét is. Ki kell dolgozni a repressziók enyhítése vagy legkedvezöbb esetben teljes elkerülése érdekében a megfelelö ellenlépéseket.

Tüntetői védőkezőeszközök: bodyhammer.pdf

Felhasznált irodalom