Frissülő hosszú jegyzetek a harmadik világháborúról

Vissza.

Nem tökéletes jegyzet, figyelni kell a híreket és a tényfeltárásokat.
A cikkek és jegyzetek egyformán fontosak!
A jóslatokal vigyázni kell, mert mondani bármit lehet!
Meg mindenben tudni kell kételkedni!

1776

A Bajor Illuminátus Rend alapítása és a 13 amerikai gyarmat elszakadása Angliától, hogy megmeneküljenek az Angol Nemzeti Bank veszedelmétől, Rotschildtól. A Rotschild-bankárdinasztia tagja az Illuminatinak, amely szekta Amerikába is bejutott. Az Illuminatit a szabadkőművességen belül alapította Adam Weishaupt. Az Illuminátus jelentése felvilágosult, a Sátán Lucifer neve fényhozót jelent. A nagy francia forradalom angliai irányítású szabadkőműves tevékenység volt. A világuralmat a legfőbb oligarchia a kaukázusi fajtájú embernek szánja, Európában pedig csak a magyar nem számít kaukázusinak a fehér bőrű népek közül. 1776 óta minden háborút az Illuminátus bankok pénzelnek.

A héberek Ehnaton hívei és azok utódai voltak. Babilonban önmaguk sémiként feltüntetése biztosította túlélésüket és méltóságukat. A Tóra a kaukázusi fajtájú kazárokat és a kusita fajtájú etiópokat zsidó éntudatú néppé formálta. A Talmud és a Kabbala és a többi ilyen mű a Levitáknak, a farizeusoknak és a többi ilyen sátáni csoportnak köszönhető.

Magyarország

Polgárháború pártállás miatt; és esetleg koncentrációs tábor háborúelleneseknek, bármi amitől ugyanolyan létesítményig, talán áruházlánc tagjai őrizhetők jól, egyiktől másikig autópálya. Nő a Yotengrit népszerűsége. Nosztradamusz tizedik könyvének kilencvenhatodik centuriája szerint a tenger nevének vallása legyőzi Adaluncatif fiának szektáját. Polgárháború kezdete Bogár László szerint 2010 november és 2011 március között gazdaság általi polgárháború lesz. A polgárháború pártállás általi bekövetkeztéről a Nyirkai Jóslat beszél. Novemberben lesz Baba Vanga és mások szerint.

Auschwitz-díszletek Magyarországon: kettőről tudok: Piliscsaba, Fót. Keresőben próbáld ki az auschwitz-díszlet -fót -piliscsaba karaktersort.

Tesco: a magyarországiakról állítólag: amerikai tulajdon angol helyett, és azért autópálya Tescotól Tescoig, mert talán koncentrációs tábor lesz az épületük. Talán ezek lesznek a magyarországi koncentrációsok. De ez csak feltevés és pletyka.

Álomfogók-sorozat Böszörményi Gyulától: Gergő és az álomvámpírok: Orbánc főtáltosjelölt bukása., habár serege legyőzése közben előbújik, és az ünnepléskezdők negyedét egy cseles varázsmozdulattal megöli, de aztán elkapva. Zsófi és az ősboszorkány: Lúdvérc új világrendjéhez magyarmesehős konzentrációstáborban kivégzésre, de túléli. Bővebben: Álomvámpír második kötet tizenharmadik fejezettől. Ősboszorkány kötetbe beleszerkesztett Zsófi és a dalnok című könyvnek első fejezete kezdődik a 457-edik oldalon. 588-adik oldalon szó van Lúdvérc új világrendjének építéséről, 599-edik-600-adik oldaltól pedig egy koncentrációs táborról barakkokkal, benne olyan meseszereplők, kik szembenállnak az agyrabló rajzfilmszerep ötletével, pedig régi mesék fokozatosan felejtve. Dalnok pár hónappal játszódik álomvámpír után. Lehet, hogy jóslatok? Fehérlófia mesehős a Magyarok Istene egyik alkotószemélye, a másik alkotószemély Mao-Tun.

De volt egy nem dunántúli jós ember is, tiszalöki János bácsi, aki azt jósolta, hogy 2010-2015 között nagy világégés lesz, de Magyarország megússza aránylag szárazon. Lesz egy kis belháború, aztán észhez térnek. Ez volt tiszalöki János bácsi jóslata. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz... Tiszalökiről itt olvastam.

Hanganyag

Melyet a Hírháttér tett ismertté, ezt írtam át: Ezért létrehoztuk az immau új generációját. Persze azt ők nem tudják, hogy miért műveljük ezt velük, csak azt, hogy semmit többé elhinni nem szabad. Ezt is azért forgattuk ki, hogy egyszerre ébredjenek rá arra, hogy mikor már másról beszélünk, elveszejtették a lelküket. Hadd fejezzem ki örömömet abban, hogy...sikerült ezirányban fordítanunk. Hogy áldás helyett átokként mérje az igazságtalanság csapásait erre a primitív fajra. Meg fogjuk ölni a magyarok új generációit, hogy helyet készíthessünk az ősöknek. Azzal, hogy minden ellenállást kiírthatunk, teljessé tehetjük a művet, melyről annyi ezer éve álmodozunk. Íme, eljöttünk közétek, s most már csak velünk élhettek tovább. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy amit tettünk, megismétlődjék. Sőt, az ölések és a népi mozgalmak tömeggyilkosságait a tökélyre kell fejleszteni, hogy mindenki megértse, evilágon csak bennünk lelhet védelemre és totális felhatalmazást. Megöljük, akik nem hozzánk pártolnak. Sikerülni fog újra az egész világot elnyelnünk, de akkor a patkányok generációja már nem lesz többségben, és ezért kell mindent a tervek szerint végrehajtanunk. Hiszek abban, hogy a mi fajunk tökéletesen fog levizsgázni minden illetékes hatóság előtt, és ezzel a felettesítéssel sikerül a vengri fajt végleg eltévesztenünk a figyelem központjából, hiszen annak, amit teszünk velük, már semmi értelme. De ezt csak mi ismerjük, ők pedig azt hiszik, már eleget tudnak, mikor eljön rájuk, mert elhoztuk, ahogy az Isten elvégezte, a vész. Köszönöm önöknek azt az áldozatot és fáradhatlan küzdelmet, amellyel részt vettek a magyarok és a világ népeinek elveszejtésében, és az emberi faj csaknem teljes kiírtásában. Sajnálom, hogy ez nép teljesen nem kiírtható, de örülök annak, hogy végül sikerül majdnem teljesen kiírtani minden emberi lényt. Még egyszer köszönöm. Bár mi irányítottunk szinte mindent, önök nélkül, uraim és hölgyeim, ez sosem sikerült volna. Áldozatuk az Isten helyett minden sötétségnek...csak mi tudjuk, miféle csodálatos szavak ezek, és csakis azok, akiket alárendelhetünk a mi sötétségünkbe. Áldassék ezért a mi Istenünk neve, kinek legyen neve a...

Nosztradamusz 996. centúriája (N. X./ 96.):

Franciául

Religion du nom des mers vaincra
Contre la Secte fils Adaluncatif
Secte obStinee deploree craindra
Des deux bleSSez par Aleph et Aleph.

Angolul

The Religion of the name of the seas will win out
Against the sect of the son of Adaluncatif:
The stubborn, lamented sect will be afraid
Of the two wounded by Aleph and Aleph.

Magyarul http://webforditas.hu/ által

Franciából:

a tengeri név vallása győzni fog:
Adaluncatif szektafonalai ellen,
helytelenített makacs szekta félni fog
kettő Âleph és Aleph által fáj.

Angolból:

A tengerek nevének a Religionje diadalmaskodni fog
Adaluncatif fiának a szektája ellen:
A makacs, siratott szekta ijedt lesz
Az kettő, amit megsebesítettek Aleph és Aleph.

Orbán Viktor

Talpát nyalja Izraelnek, Amerikának, és még Kínának is. Oroszországgal nem tisztázott a kapcsolata.

Dél-Amerika lehet Iránék szövetségese. Afrikáért Amerika és Kína vetekedni fog, mert jelenlegi tulajdonosai ők a földrésznek.

A Közel-Kelet az ókor óta folytonos háborús övezet. Törökország szövetségben 7 arab állam szövetségével. A török zászlón a Baphomet-pecsét látható.

Oroszország nagy része nem szláv, hanem türk-finnugor, kik sokkal mozgékonyabbak a lomha szálvoknál, itten sebezhető az orosz állam, amely újjá lehetne éleszteni az urálaltáji, tehát turáni eszmén keresztül a tatár birodalmat lázadással és Törökország beavatkozásával. Oroszországot mégis teljes hosszában bombázná Obama kormányzata, mely Wall Streeti zsidókból és iszlámokból áll. A világtőke iszlám részéhez tartozik a 7 teve, melynek 6 arab ország és Ozmán vad népének Törökországa a tagja. Céljuk az Európai Unió bombázása Magyarország területéről, miközben a kalifátus részének tekintve a Kárpát-medencét (más néven a Közép-Duna-medencét), a maniheizmuson keresztül az iszlámot is elterjesztenék Magyarországon, azáltal, hogy ősiséggyártó köreink általuk a maiheizmust tartják ősvallásunknak.

A harmadik világháborúban USA ezek ellen: Kína+Oroszország+független iszlámok+Észak-Korea.


Lehetséges forgatókönyv http://hundns.org/ szerint

Camelot project

"Legyen a szférák zenéje" - Álom és elragadtatás a totális kontrollról

Az emberiség hosszú menetelése? Maoisták Indiában.

Az ébredés (The awakening) from www.valosag.net on Vimeo.

A Nyirkai jóslat

Nyirkai Jóslat elemzései.

A girosz biztosan arab étel?

2009-03-16 Barasits Zs./V.Cs.

Forrás: http://www.q-igaz.hu/

Kín máli népi megfeleltetés
ősz tanában megjelenik végkifejlés
ó lámpám néhai mentő szálán
nemzetemnek jeleníti
minden mi él merevíti hamis világ
lét virágát összetöri
hólelkű emberek jelentől
mindent világon
nyom ős szálon megfényesítő ágon megírt szavam
néhai megkopogott javam
vigyétek embereknek jelemet
örök jó szálon
mi nevelkedett vinni hírem
megfényesítő éren menti népem
ha indul meg vihar nagy mán szentélyében

mö világa ágy hőt viszi nemzeteknek
jövőt tengereken megjövendölt
szándékom növeli meg égi erőt
szalander óperenciákon át
menti mi védi nemeknek ott ávét
ős szakadár nemzeteknél megindítom
mi nagy lármában megkeresi
mi növeli meg jövőnek remény

nincs láncomnál mintákban mi égi vár
hatalom nem földi indám
móka mi mondott nem igaz emberek
jelenben nagy veszély már fenyeget

őzi égi Ile in gondolámmal viszi hír
nyom táraknál öv tó mentő várán
növeli ég fény rovásán
mi embereknek jelenben
megrengeti égi nap szelemmel
óvást tegyen minden ember
ne engedje ízeket mi tépi
mikor ördögi emlékeket jelent ős
szétválaszt ó híreket embereknek
ott megjelent szavam nótám
nekik jelenítse ég ormán
palánk mi véd fontos szándék
ontom magyaroknak jelenítem ég ajándék

növekedő Sen nagy lármát viszi len
indulaton mérges szándék jelenik
ott ördögi halált visz
üzeni nagy Dz Dzs ég fénye
himalájában még ott van
mi élet vivője
hóval mosott ős szekér
nyom neme indi népi vér
Usza győztes szellemi norma
álmokon pehely mintát megfonja

láncon nyalánk jenki nem leli
mi népében máztól már ott jeleníti
megforgatott égi ér
nem lel mintában meg égi kép
történelem nagy láncán
nemzeteknek ott viszi
mi nem növeli mikor népeknek ott
világon koránnal háborút megkeveri
minőségében minden ember
három nemnek fényében megjavul
ha indítom mi élet vivő
igében forr jó téte le
ikoni ég igéje igében nem lel hőt
ördög neme indította világon
mi életeket elvivő
szűrés ódában min indájában
mindenkor ott van igaz szólásban

pad Kend fon törvényében mindenség fényében
övéinek ott fent vivésében növeli ír ő tövében
ír égi nő őstől óvásom markomban van tollvonásom

lyáni hőt vin rovásában min
koronásával szétkovászolt világot
viszi mába *nagy mán
szentélye koronás
szövetség fény országában
mintákban megkel ő tanító szálában
messze min ég font várában

megrendül ökológiája Törökországnak
náluk nem növekedik nemzetében
mi növelkedik ordas szándék
javít ó szőtt néhai mementó
megélése nagy vérsége éled font ősztől
mindenhol indított hó ármánnyal megképezett
szigeti népnél minden mi vétket vinni meg
kitakarítja szél mángorló
merész tömeget jövőt szál álmán
nyomorgó tömeg nő tarolók szándékán
nép nem néhai emlék indít
megjelenik ott választás szereplőknek
nem lesz tovább haszon húzás
ős erem éledő tömeg jelen ómen emlékében
nyomában megkoronázott talárban
megindítom népemnek jellemmel
növelem meg kemény napokat
viszi eme háború patakzó vérrel nekik
meg jövőt valót szándékot
mikor megjelenítem ajándékot
meg kell indulni meg kell fokozni
mi mentő szintet megjeleníti
emberek otthonát örök jegyemmel menti
harácsolóknak ott vesztetem
minden ármányt őnekik megfeleltetem

Oa dám népi hám népemnek jegyében
ott van Án nyom láncával terülj asztalkám
ime néhai mért vén igében megjelenik
jelentős szellemi nagy törvényem
nem lel jövőt mindenki minőséget ki felejti
nem találja égi mesében mi életében jövőt jeleníti

Hád kenő szenteket elkerülő tarolja hazákat
mindent iszkolót ő partján találhat
megfokozott világban rabló pártok jelenben
nagy táncot visz erekben
nótám nekik ott tógám
nem latorság mentő országomnál
Magyarország fény nagy láncán minőségében
megnő tanítók szálán
népemnek ott világít őrtől
mintában hírekkel megáld kínt
virgácsolás szándéka át nem enged ég
országba ívemen népemnek ott vinni meg ég jövő

nagy lemezen puttonyommal jár-kel ország
kettő szent tő malátát visz tanító láncán
nyom patakoknak oltott vendég koron
minta lapommal ódában már hír rég ott van

öv sanyargatása ízt veszt
indi világba nigéria indul meg
jövőt vivő nagy lakókkal
ó sámin nomád fény
népi normában megkovászolt
ötödik világban nem leli mentő szálam háborús tanába

Csaba vezér nevű blogger hosszú jóslatgyűjteménye

Idézek valakit egy fórumról

Harmadik világháború honlap vendégkönyvéből nagyon régi idézet, talán már nincs fent: Én Erdélyben élek, pontosabban Csíkszentdomokoson, tudnillik egy nagyon dimbes dombos hely, tele van nagy hegyekkel, hiszen a Keleti kárpátok kozepén van, amiota megszulettem (1990)nagyon gyakran hallok egy kőrő amire rá van irva hogy: "a III. világháborut csak itt lehet tulélni Nagyhagymás lábálán" Nagyhagymás egy nagy hegység, sziklás hegy( hasonlo hely mint pl:Svájc )ez az irás: az ősi Székely ROVÁS IRÁSSAL VAN RÁ IRVA!!!!! rá vésve egy kőtáblára.... székely rovás irást nagyon rőg hogy használtak itt, 2 világhábori előtti időkben. Szerintem nagyon érdekes lehet ennek a története és én 10 km re lakok ettől a táblátol. A közeljövőben sok minden történhet velunk, érdemes odafigyelni.... Az idézethez hozzátennem, hogy Hopiföldre is ilyesféle jóslat áll. Hagymás-hegység képei és leírása, sajnos sérült ziparchívum, ezért a keresőbe vagy képkeresőbe be kell írni, hogy Nagy-Hagymás. Más információ a Nagy-Hagymásról: Wikipédia-szócikk.

Baba Vanga. Vissza a korábbi szövegrészhez.

Önvédelem tüntetőknek. Másolat.

Praktikus, bár hosszú olvasmányt találtam. Másolat. Másolat tömörítve.

Lap elejére.