Szabadkőművesség, zsidók, magyarok, Talmud, muszlimok
Cáfolatok és tényfeltárások

A szabadkőművesség tárgyalása a hozzá társított jó és rossz körökkel.

Vissza.
2013.05.17.

Első cáfolatok és tényfeltárások:
A szabadkőművesség igazi arca c. videó szabadkőműves jelképeiről

Először is a szabadkőművességről. Itt csak a fentebb látott hexagrammák egyike számít igazi/eredeti/kizárólagos szabadkőműves jelképnek. A többi jelképről később. A szabadkőművesség a magyar-morva származású Comenius ötlete lehetett, aki végül mégiscsak buzgó keresztény csodafelnőttként fejezte be életét. Talán Angliába vándorolt félig őshitű, félig manicheus vallású táltos találmánya a szabadkőművesség. Anglia számos vándort befogadott a történelem folyamán, sokan menekültek oda. Ez volt az angolszász rítus. A Grand Orient irányzat rítusa latin. A latin rítus száműzte a Nagy Építőmester hitét, politizál, tagjai közé nőket is felvesz, társadalomalakítási tevékenységei az illuminátus demagógia módszereivel zajlottak. Az angol rítust hasonlítsuk össze a magyar kultúrával.

Szabadkőműves eszmények. Ősmagyar eszmények.
Alaptételek.
Felvilágosodás és hit a Világegyetem Nagy Építőmesterének nevezett legfelsőbb erőben bármilyen vallási alapon. Logika és hit az Önmaga anyagából teremtő Istenségben, Főistenben.
Vallási vitának helye nincs. Politikai vitának helye nincs. Vallási intoleranciának helye nincs. Pártoskodásnak helye nincs.
Szellemi, vallási, politikai állásfoglalás szabadsága. Lélek, szó és cselekvés szabadsága.
A szabadkőművesek segítik egymást és másokat. A jó szomszédság törvénye értelmében tilos ártani, és kötelező segíteni erőd szerint.
Fontosabb jelképek.
A nyers kő az inas jelképe, a faragott a mesteré. Az önjobbításra törekvés a szellemanyag csiszolása.
A derékszög a körzővel és kettejük között a G betűvel hexagrammát alkotva a Nagy építőmester jelképe. A körző az önfegyelem jelképe, a derékszög a becsületé, a betű közvetlenül a Nagy Építőmesteré. A körző tűz. A szenvedélyes tűz elem kínai-magyar erénye a szemérem. A hexagramma a nemek egyesülésének pogány szerelmi jelképe. Az eszközök kiegészítik egymást. Az önfegyelem és a becsület együtt visznek előbbre. A nemek kiegészítik egymást. A dolgok egymásra vannak utalva.
A tagelvételi szavazás igen szavazatait fehér gömbök jelképezik, a nem szavazatokat fekete kockák. Az igen/nem jelentések manicheus hatások, nem őshitűek A kerekség és a fehérség az atyai nemi szervnek és az Égnek jelképe. A szögletesség és feketeség az anyai nemi szervnek és a Földnek a jelképe.

Az egymást kiegészítés eszméjéről bővebben: a nemek dualizmusa nem az ellentétek harca, hanem az egymás hiányait kitöltő felek harmóniája. És hasonló vonzza a hasonlót. A harmónia és hasonlóság jegyében Vízanya férje Holdkirály, Tűzanya férje Napkirály. (Nap és Hold, mint önálló bolygóistenek mindenképpen férfiak.) Nemcsak a nemek egészítik ki egymást, de még a fajok, népek, alapeszmék és páros testrészek a kettőskereszt eszméjének uráli dualizmusában. Tehát egy szem az fél szem. Az ördögnek csak fél szeme van, de az is karikás, mert sosem alszik.

A videóban látott számos sátánista jelkép eredetileg nem volt sátánista, inkább kötődtek a dualizmushoz, földanyasághoz, és még sok más ősi pogány dologhoz. A fordított kereszt eredetileg szent Péter jelképe. Az orvosi jelkép eredetileg a szelíd főistenek, mint kígyó alakú princípiumok szerelmes együtt örvénylését fejezte ki. Ami itt ténylegesen sátánista jelkép, az a bika képében is ábrázolt sémita Baál viharisten jele. Baál követelte az emberáldozatokat, sokszor gyerekeket is. A zsidók elvetették kultuszát, habár nem kizárt, hogy pár rabbi gyakorolta ezt még a középkorban is és még napjainkban is. Baált József Attila sem szerette.

József Attila:
Baál

Vén Baál, te kapzsi, gyáva, rút gyászisten,
Fösvény aranykorcs, véres dalbakó!
Nem látsz elődbe csúszni szolgahitben,
Könnypocsolyában - még szűztiszta hó
A lelkem - hát imádjon béres-hadja
Pénzedre szomjas embereknek,
Én nem leszek soha vértrónod rabja,
Legyen bár torlasz álomfellegeknek!
Nagy a hatalmad? hát én megvetem,
Nem áldozom föl néked életem,
Hiába görnyedsz ott bután, henyén,
Papod soha nem leszek, nem én!
Tömjénezzen neked a nyomorúság,
Énbennem ég a bátor háborúság,
Daloló uri gőggel elöllek,
Te arany, buta Baál, be gyülöllek!
Dübörögve ha zúg az erő a szivemben,
Akkor sunyi két szemed észrevesz engem,
Fölemelt fejemet, korbács a kezemben,
Akkor, akkor, végnapodat, nyomorult, buta Baál,
Nagy-erős örömökkel, ihajjal zengem!
Száz éhes kis papod papolhat -
Tőled s tőlük - soha én nem félek,
Vén Baál, de akkor megrabollak!

(Aludj, aludj, nagy álmot aludj,
Koldúsból szökkent árva lélek!)

1922. aug.-szept.

A zsidó vendégek a fényképeken többnyire csupán egyszerű vendégeknek tűnnek, akik szeretik, ha mások is kipában van olyankor. Ez csupán egy külsőség hóbortos elvárása. Az amerikai elnökök közelében álló zsidók minden bizonnyal érdekvédők vagy irredenta cionositák lehetnek. A jézustagadás csupán messiástagadás, de sokan közülük tisztelik Jézust. A Talmud témája megér egy külön misét.

További cáfolatok és tényfeltárások:
A szabadkőművesség igazi arca c. videó Talmud-idézeteiről

 1. A gójok témája erősen emlékeztet a muszlim hit világképére, amely az embereket jó muszlimokra és többi emberekre osztja fel.
 2. Kánaán nem szemita volt, hanem hamita. Izmáel sémita volt ugyan, de nem fia Hébernek, hanem rokona.
 3. A gójok megölése erősen emlékeztet a szabírok elüldözésére a Kaukázusból az arab hódítás idején.
 4. Ha elolvasnánk a Koránt már jóval a megtérítésünk első kísérlete előtt, meghökkennénk a békétlenségétől.
 5. Tinódi Lantos Sebestyén: Tudjátok, magyarok:
  Az tereknek hiti erősen azt tartja, Ha hittel, szép szóval kavort megcsalhatja, Ajándokkal vagy lóval elragadhatja, Isten azért néki menyországot ada.
  Nemcsak a Habsburgok voltak hazugok. Törökdúlás volt ugyan, de nem utáljuk a törököket, nem vagyunk fajgyűlölők.
 6. Három évnél idősebb kislányt molesztálós témához hozáfúzni való: a muszlim jog szerint egy tizenkét éves kislány feleségül vehető. Másrészt mitől kislány eg gój kislány, ha nincs emberként elfogadva? Ellentmondás, uszítás.
 7. A zsidók közül sokan tisztelik Jézust, mint egy tanítót, nem mint Messiást, másrészt ők a zsidók nem Mennyben és Pokolban hisznek, hanem Szeolban.
 8. Ha meg kell ölni egy gójoknak adakozó zsidót, akkor mért élik túl mégis? És ha mégis megölik, mi értelme van az elveszett gój holmi visszaadásának Isten hírnevének öregbítésére?

Tehát a Talmud-idézetek többnyire a Korán paródiái vagy kiszínezett utánzásai, néha hitetlenséggel vádolások, egymásnak olykor ellentmondók.

Utóirat: Perszephóné vagy más néven Koré a Boldogasszony. Nagyboldogasszonynak, Démétérnek lánya.