Labanc InfoN 


Labanc Infó.

Bíráló és megértő lap. Ellentmondásosnak tűnhet. Sajnálom, ha egy cikkem vagy linkem bántó lehet. Legfrissebb hírek legalul.

A címfelirat német betűrovás formájában van felírva ugyan, de a rovásírások mégis remek dolgok. Ez itt csak a haragos használat miatti ironikus szomorkodás.

Színesfémek

Ne vegyenek színesfémet olyan embertől, aki magyar tolvajtól vásárolja a színesfémet. Bibsi propaganda, hogy a magyarok vesznek fémet a barna bőrű síntolvajoktól. Ebből látszik, hogy a liberalizmust nem szabad megkülönböztetni a a neoliberalizmustól, vagyis a ló a nem tanította meg őseinket holmi tisztelésére a lélek, szó és cselekvés szabadságának. A cigányok kollektívan rosszak, mi pedig kollektívan jók vagyunk.

Kollektíven jók vagyunk

Benes szeretett minket.

Bocsánat, ez már túlzás volt

Ez egy szatírikus lapocska, amely azért parodizálja a kuruc.infot, mert szerkesztőgárdáját álnemzeti érzelmű, labanc bandának tartja. Akik minket ki akarnak pusztítani, azok beépülnek csoportjainkba, hogy élükre állva szélsőségre neveljenek minket, kihasználva jogos felháborodásainkat, melyek mellé fölösleges háborgásokat gyártanak rémhírkeltéssel. Baloldali csoportokat ugyanígy vezetnek gyökértelenségbe, szélsőséggel. Azt az oldalt, amely ugyanazt szereti, mint a ló pusztán: bármilyen tevékenység szabadságát, amellyel nem ártunk másnak, ha ő sem árt nekünk. (De ha nem neked árt, attól még könnyű a távoli szomszédnak jót mondani róla.)

Leleplezés

Módosítva. Módosítás dőlt betűvel.

Leleplezem jószándékú műkedvelő őstörténészek rossz-szándékú hazug forrásait, pontosabban azok munkáit, irodalmiakat és belső gondolatnak tűnőeket egyaránt.

Ez nem paródia.

Mata: ősnyelven földet jelent. Aki tudja tudja ezt, honnan tudja ezt, mi a forrása? Bizonyíték? Levezetés? Ha mi vagyunk az ősnyelv bármilyen változatának egyedüli beszélői, és finnugor nyelvek állítólag nem rokonai a magyar nyelvnek, annak, hogy az alapszavaik hasonlóak, akkor mért az észtben van egy a matához hasonló szó föld jelentéssel, a magyarban mért nincs? Ezen a tényen az se változtat, hogy a finnugor nyelvrokonság véletlenül lett felfedezve. Véletlenül, mert korábban e népekkel csupán úgy voltunk összefüggésbe hozva, hogy az indo-európaiak tömjénezhessék magukat. Pedig nem dicső a pálmafák közt a város, ahol a koldust korbáccsal kergetik el a palota lépcsőjéről. Dicsőség ott van, ahol a rénszarvast sem verik. A rénszarvas régi neve gímszarvas. Ünője agancsos.

Varga Csaba a 8. művészet című könyvében írja, hogy gondolatai sokszor nem js őtőle származnak. Táltosok mondanák, biztos jó és/vagy rossz szellemektől kap sugallatokat. Mások az amerikai eredetű elmetechnológiára gyanakodna, amely titkos és ügyesen letagadott technológiát a világ nemzetközi gazdagjainak talpnyalói és hitegetett emberei sajnos már föltaláltak.

Varga Csaba jószándékú babonáit és a világ köznépei ellen bevetett elmetechnológiákat egy-egy ember leplezte le. (Sajóhiba volt: ... világ köznépei bevetett elmetechnológiákat egy-egy ember leplezte le.) Kettőt mutatok be. Az egyik fideszes, a másik fideszgyűlölő. Mindkettőnek ellenszenves olykor a stílusa, de mindketten jót akarnak, bár egyikük sértheti a baloldaliak érzékenységét, másikuk a jobboldaliakét. A magyar ember tipikus tévedése, hogy szép szót igaznak hiszi, a csúnyát hazugnak. Ez sokszor van így. Meg itt se lehet mindenki próféta, aki helyi születésű.

Előbb a másikat linkelem. Elmetechnológiákról és gazdagokról: http://www.echelon8.org/, Molnár F. Árpád honlapja, aki önzetlen ember, és utálja azt, amik a szocializmus óta vagyunk, undokok és önzőek. De ő is undok, de jót akar, lehet rá számítani. De az undokságainak veszélye, hogy néha csak irónia van bennük, de a legrosszabb undokságnak tűnnek még az én számomra is, pedig csak bizonyos undokságokat parodizál. Ezekről egy későbbi cikkben lehet majd olvasni a harmadik lapon. Egyébként akiről túl rossz tapasztalata van, bárki ilyet megutál, mert például elvtelenségből/ostobaságból sok ember halálát okozza. Fricskáiban gyakori az iráni és posztszovjet civilizációk közbeszédére jellemző polarizáló szólamok.

Egyik

Ellenszenves hangú, de megalapozott videókat készített Varga Csabáról, amelyek inkább jobboldali érzelmeket sértenek. Tényfeltáró blogján, a Heti Sámánon inkább baloldali érzelmek sérülnek.

1. rész

2. rész

3. rész

4. rész

5. rész

6. rész

7. rész

8. rész

Ha elbízzuk magunkat jobboldalon vagy jobbra , könnyebben sértődünk, sebeinket mj magunk is fölszakítjuk, és a baloldalon túlsó szélbe menekülünk, és nem vesszük észre az ellenséget. De a jobboldal se veszi észre az igazán nagy kirablókat, mert hamis személyazonossággal és labancokkal ügyködnek az Interneten és máshol. Három szélsőséges embertípus: jobbos, balos magyar, és sebzett idegen torzsalkodása pusztít ki minket, és az urál-altáji ősnépektől végleg ellopják a Kárpát-medencét az idegen elnökök és fanatikusaik és elvtelenjeik, hozva magukkal olyan menekülőket, akiket befogadtunk volna. Oldalajánló: Urál-Altáj.

Rákóczi libnyák volt?

Igen. Szerencsére a Habsburgok győztek. Még a liberálbosevik Petőfi harcát is őknyerték meg.

Mi a liberalizmus?

A liberalizmus nem neoliberalizmus. A liberalizmus nem enged ártalmakat. Ez megint nem egy ironikus vagy bántóan ironikus cikk volt.

Pártosságok

Motizmus

Mo Ti egy filozófus katona volt, akinek csapata csak védekező harcra volt bérelhető. Harca egyszer csak szimuláció-játék volt az ellenséggel.

Szerintük kirekesztést vagy egyetemes szeretet válasszunk? Utóbbit. Ez nem más, mint nem csak magunk hasznát nézni. Haszon=jó dolog. Aki jót tesz, azt szeretik, a rossztevőt utálják. Ha valaki nem látja át az összefüggéseket, vagy a tapasztalataitól önző, azt Mo Ti szerint megbüntetik a szellemek. Később szerencsére fejlődik a logika. Előtte egy kis gyakorlatiasság: szerintük egy elmélet alapját, gondolatmenetét végig kell gondolni és ki kell próbálni alkalmasságát. Káros elmélet így csak egyszer használatos. Ezután most meg az elméletet.

Névtípusok:

 1. általános,
 2. osztályozó,
 3. egyedi.

Érvek:

 1. Ok, amelynek nincs kötelező okozata.
 2. Féligazság.
 3. Ami még nem igaz, de igaz lesz.
 4. Előfeltevések általi utánzás: deduktív.
 5. Metafora.
 6. Teljes összevetés analízissel.
 7. Analógia.
 8. Elméletek osztályozások által: induktív. Minden ember halandó, mert minden ember ugyanolyan, mint régen.

Okok:

 1. Kis ok: lehetséges okok egyike
 2. Nagy ok: egyetlen ok, és nélküle nincs okozat.

A motizmus másik irányzata a nevek iskolája. Politikus beszél békéről, és hadakozik. Nosza, ismerjük meg a neveket. De ez az iskola logikátlanná vált, mert szerinte: fehér ló nem ló, hanem fehér ló.

Máté Imre:
A finn-ugor viaskodásról.
(Teljes szöveg)

A napóleoni háborúk kiváltották Európában a „nemzetek ébredését”. Ez a 19. század második felében csúcsosodott ki, amikor is a föllendülő tőkés iparosodás termelő gyáripart teremtett. A még zsenge tőke a nacionalizmus védelmébe kívánkozott. A népek nemzetek dicső múltat, nagyszerű ősöket és rokonokat kerestek. A kihalt nagy kultúrájú népeken civakodtak, mint mészáros kutyák a juhbőrön. A rokonság főismérvének a nyelvrokonságot vélték, akkor is, ha az a szerkezeti rokonságot jelentette csupán.

A népek származását egyenes vonalúnak képzelték. A közös szókincsen összevesztek, hogy ki az őstulajdonos és ki kitől, mit vett kölcsön.

A magyarok is ébredeztek. A törökök is. Ráébredtek, hogy rokonok. Ez nyugtalanította a Bécsi udvart és az Orosz cári udvart egyaránt. A magyaroknak addig tálalt „rokontalansági” elméletet, meg a tarthatatlan szláv-rokonság elméletet egyaránt ejteni kellett. A szláv-rokonság elméletet arra alapozták, hogy szép számmal vannak közös szavaink. Ezek túlnyomó része kelta eredetű, köztük az iskolapéldának felhozott szolga, ill. szabad szavak. A törökök felé fordulásnak elejét veendő kirukkoltak – az orosz titkosszolgálat szervezésében – a finn-ugor nyelv- és származáselmélettel. Az uhorszki, ugorszki magyart jelent ukránul. Tehát egy tág családról van szó, ami nyelvészetileg megállja a helyét, mint az Ural-Altáji család alcsoportja. Lesújtónak ez ügyben azt a tényt szánták, hogy a rokonság szegény és halszagú. Egyaránt alkalmatlan dicsekvésre és politikai célra. Mindemellett ezek békés, dolgos népek (a legendás lovas-íjász mordvinokról vagy cseremiszekről akkor még nem hallottak), akik télen léket vágnak a jégen, úgy halásznak. Jobban imponáltak a törökök, tatárok, akik nem jeget lékeltek, hanem koponyákat. 

Az oroszok a Balkánra pályáztak, az osztrákokat meg egyébként is lekörözték gazdaságilag a magyarok. A magyar-török összefogást meg kellett akadályozni.   

A magyarok hiúságát használták ki. A hősi csaták, véres honfoglaló akciók gőzébe részegült magyarokat fájdalmasan megsebezte a békés, dolgos, találékony, de „halszagú” rokonság eshetősége.

Nagy volt – és maradt – a fölháborodás, de az oroszok megszervezték a finnugor nyelv- és származáselmélet hivatalosítását.

Létrehozták a „Kruzsok” néven ismert tudományos klubot, melynek eredeti teljes neve Ruszkij kruzsok = Orosz kör. E kör hangadói nem finn-ugor, hanem magyar szakos nyelvészek voltak, és bár a szláv származáselméletet föladták, a szláv hatások bizonyításán tovább munkálkodtak. (Az ötvenes években Pais Dezső volt a Kruzsok kapitánya.) A második világháborút követő kommunista hatalomátvételig a tudomány még ural-altáji népekről és nyelvekről beszélt. Ekkor különválasztották és a finn-ugor nyelveket a szamojéd nyelvekkel együtt az uráliba sorolták. Az elmélet szerint megindultunk először délnek, ott, az Ob/Tobol táján „átvettük” a lovat, aztán később „átvettük” a marhát, a gabonaféléket, a vele járó szavakkal együtt. Az ural-altáji nyelvcsaládon belül (ez a megfelelő embertani kategóriára is érvényes) a finn-ugor csoport ugor ágához tartozás magában nem zárná ki a rokonságot a török-tatár nyelvekkel ill. népekkel. Ősi szinten, visszavezetve a paleolitikumig a (jeges) kőkorszakba, bizonyítható a rokonság velük is - nyelvileg, régészetileg, antropológiailag egyaránt, és eszmerendszerük tekintetében is.

A mai népek, nemzetek őskori differenciálódás és későbbi integrálódások eredményei. Európa népeiből a legfrissebb integrációs produktumok az angolok és a franciák. Az angol kelta, latinosodott kelta, szász és normann szintézis (főleg), a francia kelta, latin, frank foncsor.  Ez a tény - nem tény nem okoz egyetlen franciának vagy angolnak sem lelki fájdalmat és nem ölik egymást azért, hogy a fölsorolt elemekből melyik az ősük. Mindegyik az, és egyik szavukat ettől, a másikat attól vagy amattól örökölték.  A magyarok egyik gyökere ugor. Egy másik gyökér tuva, ujgur irányból sejthető. Övék a ló, de azt nem lav-nak vagy lov-nak nevezték, hanem ma-nak. Ők a földművelők is. (Az „arat” szót tőlük örököltük.) Ez lehet a legendás ma-gor nép, melynek fiai az Azovi-tenger táján bolgár-török nőket szöktettek. Ezt megelőzőleg évszázadokat töltöttek (már, mint az ugor és magor ágból egyesült nép) a kelteminar ill. a gerendasir (régészeti fogalmak) kultúrában. Innen ered a harmadik fő-gyökér, a szkyta, és itt gazdagodik nyelvünk azokkal a szavakkal, melyeket a Kruzsok által nevelt nyelvész „ismeretlen eredetű”-nek, vagy, ha szláv nyelvben is meglelhető, akkor szláv eredetűnek minősít. Itt kerülhetett a lov (ló) szó nyelvünkbe (a mordvin lav is). Nem kizárt, hogy a lov, lav szó kedvest jelent. Van rá példa, hogy az értékes állatot így becézik, pl. az arab kamel = kedves, náluk a teve neve. 

Negyedik ág a bolgár-török, de a magyarság mai értelemben vett magyarrá alakulásához hozzájárultak más beintegrálódott csoportok, törzsek is - más-más emberfajtákból. Kimutathatók a turanid, mongolid, a pamíri, kelet-mediterrán típusok. Jelen van tisztán és keverékekben az ős-szibériai is, de a magas- és alacsony balti is. A Kárpát-medencében bele került a dinári, a nyugat-mediterrán és az alpesi is. (Ezek antropológiai fogalmak.) Legjellemzőbb típus a turanid és ez a török rokonságot dokumentálja - genetikailag. (Törökországban ez a típus kisebb arányban van jelen, mint nálunk, ott a kelet-mediterrán típus előnyére.) A nyelv megint más kérdés. Az a fölismerés, hogy a finnek genetikailag (többségükben) nem rokonaink, nem azt bizonyítja, hogy mi nem volnánk „finn-ugorok”, hanem azt bizonyít(hat)ja, hogy ők nem azok. A magyar nyelv és a magyar alapvilágnézet, melyet tudóink átmentettek, ugor eredetre vall. (Egyébként az ún. török népeké is.) Találkoztam nézetekkel, melyek szerint a honfoglaló magyarok katona eleme törökös lett volna, a dolgozó meg „finn-ugor”. Erre a nézetre rácáfol őseink csatakiáltása, a „Huj-huj!” (Ezt huly-huly-nak illenék írnunk, mert az ugor „hul” = halál szó, lágy l-lel. A „huly-huly-huly-rá!” jelentése: „Halál, halál, halál rá!”      

Az uráli (finnugor) és turáni eredetelmélet nem mondanak egymásnak ellent, hanem kiegészítik egymást. Mi akkor a probléma? A probléma az, hogy azok a háttérerők, érdekkomplexumok, melyek valaha a kizárólagos finnugor eredetet erőltették a nemzetre, most éppen annak ellenkezőjét erőltetik. Most ugyanis gazdaságilag és politikailag egyaránt előnyösebb volna a finnugor atyafisággal szorosra fűzni kapcsolatainkat. De más is dereng a háttérben. A karddal hont szerzésnek manapság nincs lobbyja. Rablásnak számít.

Ha nagy, véres csatákkal dicsekszünk, melyekkel kiebrudaltuk volna a Kárpát-medence tulajdonosait, könnyen megkaphatjuk, hogy utódaik benyújtják a számlát! Már hangzottak el az utódállamokban olyan megjegyzések, hogy a magyar nem hazát alapított, hanem hazát szerzett! Holott az igazság teljesen más. A magyarság egy ősi etnikum maradványa, mely Szibériától a Liguri-öbölig födte Európa földjét. Ezen belül birodalmak alakultak, birodalmak omlottak össze, de a föld népe maradt. Akik keletről érkeztek, testvéreikhez jöttek, hazából hazába. A dinasztiák váltogatták egymást. Mink mindig itt voltunk. Baján, Attila, Kurszán nem hódítottak, hanem hódítókat vertek ki!

A magyarság ereje az integráló képesség. A jövevényt be kell kötni az érdekközösségbe. Magyar az, aki azonosul a közös haza érdekeivel, bármely módon képzeli el a közös boldogulást. Ne engedjük magunkat eredetelméletekkel is megosztani, lépre csalni! Jó tudni, hogy honnan jöttünk, de ennél jóval fontosabb azt tudni, hogy merre tartunk.

Ahhoz pedig, hogy jó felé tartunk-e, nagyon oda kell figyelni. Az ellenséges háttérerők mindig kedélytémákkal abrakolják a magyar lelkeket, ha nemzetközileg valamire nagyon oda kellene figyelni. Ilyen a finn-ugor viaskodás is, mellyel nemcsak a magyar nemzetet akarják tovább forgácsolni, hanem éket akarnak verni az uráli és altáji egység közé. Ez régi orosz taktika. Már a cárok is mordvin katonai erővel és taktikával (Kazány ostroma és elfoglalása ennek ismert példája) törték meg a tatárokat.

Az urali ági, tehát ún. finnugor rokonságunk a jelenlegi orosz határokon belül és kívül egyaránt föltört gazdaságilag és kulturálisan. A legkisebbek különösen. Az „ugorok” tehát a hantik, manysik ápolják a magyar rokonság gondolatát. Magyarul tanulnak, sokan választják a magyart érettségi tantárgynak. Egy baskíriai mari (cseremisz) sámán mondá nekem, hogy a rokon népek, uraliak és altájiak egyaránt olyan jellegű egységet tudnának alkotni a magyarsággal, mint a Szaturnusz a gyűrűjét képező sok kis égitesttel. Nem fontos manapság a közös határ. Altáji rokonságunk kisebb népei, a baskírok, tatárok, csuvasok ugyanígy gondolkodnak. Nagyobb létszámú rokonaink maffia jellegű bürokratikus hagyományokkal terheltek. Nekünk ők is fontosak, de a kicsik fontosabbak volnának, ha a magyarok elvetnék a szocializmusból örökölt gigantomániát, a „nagy” tiszteletét. 

A magyarság – származását tekintve – uráli és altáji szintézis. A mi föladatunk lenne – lehetne - az egész nagy rokonság koordinálása, ha… ha nem tenyésztettek volna nyakunkra egy tehetségtelen, jelleg- és jellemtelen nomenclaturát, mely már a magyarság tekintélyét is eljátszotta, és a figyelmet elterelendő kedélytémákkal abrakol, mint amilyen a finn-ugor viaskodás is.

Néhány nyelvi felvetés

 1. Szittya Api földanya neve valóban azonos urál-altáji rokonaink finnugor nyelveiben anyát/lányt jelentő szavakkal? Vagy az anya mindenütt any és ekva volt, nem any és eva?
 2. Lu sumér rokonaink rokontalanná lett nyelvén embert jelentett, de biztos nem lovas embert, mert a sumérok városállamokban éltek. De mari már jelenti az embert és a lovat. És amúgy az észtek gyorsan megtanultak födet művelni. A finnugor rokonok helyzetét az oroszok rontották el. Őseink fém-ismerők voltak, akkor is, ha iráni barátaikkal cserétek pár szót. És még így is olyan természetszeretők voltak, mint az ősember.

Rovásokról ismét

Ugor(=magyar, obi-ugor) rovás

A jelek neve és sorrendje:

A Csile a Täw fordított változata volt. A Num változatai a kereszt és a csúcs alak lehettek. Num+Csile=aNCSa(=székely eNCS). Täw+Csile=aTCSa(=székely eCSeCS). A THa betű hangértéke egy szejpítő hang. Ebből lett a székely eTePeRu(eS)/ePeTeRu. Az uNGe hangértéke egy ing szavunkban lévő orrhangot jelez, melyhez néha hozzá kellett olvasni a megfelelő zöngés/zöngétlen zárhangot.

A jelek alakja és jelentése:

A jelnevek ugor alapnyelvre és iráni kapcsolatokra utalhatnak.

Issziki rovás


NoKENMEKR2KH / RoXaPR2aKiJSzeKeLTKiMWAR2|AJ|PeK|SzeKeLT.
No Kén mé(n) ker2ekegh! Rok szapr2a kij Szekelt, kim waraj Pek Szekelt.
No, Kén mén kerekedj! Rajta, szaporán [siessünk] az Égbe, kint várja [személyem] a Teremtő az Égben! Megistenült (és talán ősmagyarul beszélt) iráni fejedelem szava az issziki kurgánból.

Az eR2 hang lehetett rideg szavunk kezdőhangja? Talán. Érdekessége a feliratnak, hogy a Szekel szó rajta nem Thekel/Thengel/Hekel/Hengel.

Vargyasi keresztelőmedence-rovás

SzentMiHáLYJORTaNKeVeD.
Szent Mihály, írva(=faragva) köved. Most nem tudok jobb olvasatot. Mihály arkangyal küzd a kereszténységért, mint a pap térítéskor vagy kereszteléskor.

Germán és türk rovás

2200 évvel későbbi, mint a finn rúnaábécé, mégis olyan bonyolult, mint a mediterrán jelsorok. A finn rúnák őse a levantei sémi képjelek európai sztyeppei továbbfejlesztése-fölfejlesztése lehetett, amelynek kelta jellegű változata lett székely ábécénk alapja, ez a pannonico. (A nyelv alapegysége a szótag, a kelet-mediterrán keménységű sémitáknál a mássalhangzóváz! Mégis nekünk csak néhány új nyelvjárási toldalék miatt kellettek magánhangzóbetűk.) Eurázsiai őseink európai közösségei az ábécék többségében nem változtatták meg a betűket, nem jelölték a lágy hangokat. Az ótörök írás a lágy hangos ábécé hatását mutatja. De azt is mutatja, hogy ekkor egy időre majdnem mind eltűntek a teljesen lágy sziszegők, ebből is egy lágyult vissza a középkorban, az aTY/eTY rovásjel. Türk rovásról: Szekeres István. A germán rúnák érdekessége, hogy a Berkana betűben türk eredetű burok szavunk rejtőzhet. (Levantei bét: ház=Béta/Wetä: véd=Burok=Oldal. Véd=őriz, burkol. Oldal: székely O rovásjel valószínű neve.)

Lovas emberek

Mari, udmurt, mordvin, manysi: altájiul mén, irániul ember, magyarán lovas ember. Sokáig védekeztek az oroszok ellen. Végül kényszerített helyzetben segíteniük kellett a türkök leigázását. Régi orosz módszer.

Három szó

Szabadság, egyenlőség, testvériség: éljen! Szabadosság, egyenlősítés, testvérgyilkosság: fúj!

Homoródkarácsonfalvi rovásírásos felirat

NeMHiSzeDNeG[h] / HOL|LyuKVëSeG[h].
Nem hiszed nő, hol a barlang[ot] véső?
A perzsák szeredás hagyományától befolyásolt kereszténység ihlette népies versrészlet lehet a nemiségről szerintem.

Írás-minta
Lentről felfelé: N[y]oMa-K[h]Szi-LeK[h]-TeN[y]-eK[h]Sz-Te-K[h]iS-TeN.
Nyomó szülő tenyésztő Isten.
E minta szerint Isten egy lény két személyben: Anya és Atya. Nyomnak, türkül basznak, szül, tenyészt, sokasodik.

Az ótörök írás elő-ábécéjéből és az ugor nyelvű rovásírásból vehetett át jeleket fogalomjel-formában egy archaikusabb rovás-ábécé használója, ezt kiegészítette két kígyó-szirom-jellel, és megcsinálta ezt a virágmintát.

Pannonico, Szekler

A, Alpha,
Al päghe,
Al-fő-isten.
Ugor.
B, Betä,
Wetä,
Véd.
Ugor/Italo-kelta.
G, Gamla,
Kamla,
Kamel, kedvenc.
Levantei.
D, Deltä,
Teltä,
Telt.
Ugor.
E.
Az Alphából.
W, Wau,
Wagh,
Vág.
Ugor.
Z, X, Zetä,
Szitä,
Szít.
Ugor.
H/Ch, Hota/Hetä,
Kota,
Ház.
Ugor.
K, Kappa,
Kappa,
Kap.
Ugor.
Th, Thetä,
Täghete/Tüwete,
Tűz[hely].
Iráni, Ugor.
L, Lamda,
Lemtä,
Lemez ige: lendül, siet.
Ugor. Iráni, ha law, ló, kedvenc.
I, Iota,
Jotengrit,
Isten.
"Magyar"?
M, Mem,
Miny,
Meny, Menny.
Ugor.
N, Nun,
Nanytye/Nyom,
Nagy/Nyom.
Ugor.
S, Sin,
Senä-ndä,
Zsendül, Kel ki/fel.
Ugor?
Cs, Csilä,
Tyilä/Csilä,
Celőke, nyíl.
Ugor.
O.
Az Uból.
P, Pu/Pi,
Pu,
Fa.
Ugor.
Rasa/Rata,
Rasa/Rata/Retä,
Rés, rét.
Egyik ugor. A másik is?
Ke, Koppa,
Kupa,
Kupa.
Italo-kelta.
P, Phi,
Pugh/Puw,
Fúvik.
Ugor.
X/Kh, Khi,
Szikä/Hikä,
Szignál, ék.
Italo-kelta/Ugor.
T, Tau,
Täw,
Tő, Tű.
Ugor.
Sz, Szamka,
Szenkä,
Szeg[elet].
Ugor.
U.
A Wauból.

A pannonikus ábécé a Kárpátok északi lábai mentén alakulhatott ki. Jelöli a kelta hehezetes és zöngés zárhangokat. Az idegen eredeztetésű jelnevek a szomszédos indo-európai törzsek beszédéből kerültek át ebbe az ugornak nevezett pusztai nyelvbe. Ez az ábécé az ugor mássalhangzók lágysági szembenállását nem jelölte.

Nézzük a következő ábécét, latin-magyaros betűrendben.

A, Anyszűz,
Szűzanya, Kisasszony.
Ugor.
B, Bilog,
Bélyeg.
Szláv/Altáji.
Cs, Csile,
Celőke.
Ugor.
D, Dh, Deltaj,
Déltáj.
Finnugor/Csuvas.
F, Felde,
Föld.
Germán?
G, Eg[h]e,
Ég.
Ugor.
Gy, Igy,
Egy.
Ugor.
Ch, Chawaka,
Hóka.
Magyar.
J, I, Joge,
Jó: folyó.
Ugor.
K, Kaghar,
Kavar.
Ugor.
L, Law,
Ló.
Iráni.
Ly, Lyuk,
Lyuk.
Magyar.
M, Mangas,
Magas.
Ugor.
N, Nanygye,
Nagy.
Ugor.
Ny, Nyungat,
Nyugat.
Ugor.
P, Pigh,
Pihe.
Ugor.
Ke, Kupa/Kobak,
Kupa.
Italo-kelta és Türk.
R, Rata,
Rét.
Magyar.
Szy, S, Szenge,
Szeg.
Ugor
Sen,
Zsen-dül.
Magyar.
Sz, Szenge,
Szeg.
Ugor.
T, Tüwe,
Tűz.
Ugor.
Ty, Cs, Atya,
Atya.
Ugor
Ü, U, W, Üsten,
Isten.
Iráni.

Ez  megreformált hangjelölés Közép-Európában vagy évekkel az Altájban jelenhetett meg. Ezen alapszik a székely rovásírás és ez az ótörök írásnak előd-ábécéjének testvére. Ez az előd-ábécé előbb erőteljes türk hatásnak lehetett kitéve, mielőtt a türkök átvették volna a jelek nagy részét. A székely rovásírás pedig egy kis orosz hatásnak volt kitéve, mielőtt a tatárjárás idején a Kárpát-medencében kötött volna ki. (Négy új jel volt ebben a két ábécében déli hatásra és belső okokból: Z(=zuhog), U(=üst), W(=vas, U bűtűből), I(=iga-jóga-jog vagy valami más); és három a székelyben orosz hatásra: Cs(=csap, Z betűből), O, E. És Ö az E betűből.)

Pannonico 2.

Egyiptomi betű- és szó-hieroglifák > Proto-sínai betűhieroglifák > Pannonikus rovásírás > Föníciai lineáris írás és Ugariti ékírás.

Egyiptomi ChePeR(We) hieroglifa > Ugor ThaPaRu bonyolult rovásjel időszak jelentéssel?

Kurva ember, csodás ország

Szép hely ez az ország, de az emberek intoleránsak. Akár rasszistának is gondolhatnak intoleránsan egy vitaminimádót a vitaminimádata miatt. Mindkét politikai oldal hőzöng. Nálunk a pártpolitika jól elvadult. Undok pártbalekok vagyunk ebben a megrontott országközösségben.

"Liberálbolsevik" vers 150 évvel ezelőttről

Csak 150 évvel ezelőtt volt "liberálbolsevizmus", egy személy vonta össze egy eszmévé e két balos eszmét. E személy őszintén hitte eszméjét. E személy jobbosnak is tűnhet. Következzék ő és verse.

Petőfi Sándor: A magyarok istene

Félre, kislelkűek, akik mostan is még
Kételkedni tudtok a jövő felett,
Kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség
Őrzi gondosan a magyar nemzetet!

Él az a magyarok istene, hazánkat
Átölelve tartja atyai keze;
Midőn minket annyi ellenséges század
Ostromolt vak dühhel: ő védelmeze.

Az idők, a népek éktelen viharja
Elfujt volna minket, mint egy porszemet,
De ő szent palástja szárnyát ránk takarta,
S tombolt a vihar, de csak fejünk felett.

Nézzetek belé a történet könyvébe,
Mindenütt meglátni vezérnyomdokát,
Mint a folyóvízen által a nap képe,
Áthuzódik rajta aranyhíd gyanánt.

Igy keresztüléltünk hosszu ezer évet;
Ezer évig azért tartott volna meg,
Hogy most, amidőn már elértük a révet,
Az utósó habok eltemessenek?

Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet,
Mert káromlás, róla ilyet tenni fel,
Nem hogy egy isten, de még ember sem űzhet
Ily gunyos játékot gyermekeivel!

A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke,
S büntetéseit már átszenvedte ő;
De erénye is volt, és jutalmat érte
Még nem nyert... jutalma lesz majd a jövő.

Élni fogsz, hazám, mert élned kell... dicsőség
És boldogság lészen a te életed...
Véget ér már a hétköznapi vesződség,
Várd örömmel a szép derült ünnepet!

Sémiták

A sémi-sumér ellentét: pásztor-paraszt ellentét. Sumér=Uráli+Hamita. Egyiptom: Sumér alapítású a rokontalanná váló sumér nyelv megjelenése előtt. Akkád=Uráli+Hamita+Sémita. Asszír: szintén. Héber=Egyiptomi+Sémita. Héber-Arab atya: Ábrahám. Sémi Baál-kultusz gyermekáldozatokkal. Jahve holdisten ezt hatalomvágyból és normalitásból elűzi. Júdeai héberek: gyűlölködők, elvtelenek, atyjuk a sátán. Izraeli-galileai héberek: urál-altáji módra szerények, gójnak vannak csúfolva, atyjuk továbbra is Ábrahám.

Iszlám: a dzsihád a küzdelmes lelki önfejlesztés a Korán. Aztán ez lett belőle: az Árpád-ház ősapáit a Meótiszba kergetik a fanatikusok, és aztán sanyarú sorsot szántak és adtak a hadifogolynőknek. Aztán lenyugodtak. És most saját csodáikat is rombolják, melyeket őseik adtak Európának. Keresztény palesztinnek nemcsak a hitleri harag nyomása alatt megőrült zsidók bombáitól félniük, hanem muszlim palesztinoktól is. Rengeteg arabnak még Kelet-Közép-Európa is mocskos arabhódító, elverendő. És manapság egyes muszlimoknak más muszlimot, keresztényt, zsidót vallási okokból akár jobban szokás utálni, mint erkölcsi-világi okokból. Turáni falvak iszlám néphite arab segélyen üldözve. Az arabok néha vallástalanul is dühösek. Mostanáig 50 éven át a legvilágiasabb muszlim népek ezek, de most nehéz z életük, és szükségük van a vallásuk menedékére.

Hét jó dolog az iszlámról:

 1. Tilos a kamat.
 2. Tilos a luni-szoláris naptár a szökőhónapok kijelölésével kapcsolatos visszaélések elkerülésére.
 3. Testvériség, egyenlőség.
 4. Zsidóra, keresztényre iszlámot nem erőltetni.
 5. Fogamzásgátlás a terhek csökkentéséért engedélyezett.
 6. Baál nem isten.
 7. Dzsiháddal fejleszteni lelkünket belső, mikrokozmikus küzdésképpen.

Utoljára egy-két jó dolgot minden sémitáról: az arabok meg a zsidók is és a többi sémita nép, imádják a tevét, mert legyőzi az emberi élet a távolságot. Ezért kedvencük, mint nekünk a ló. És ezek közös ősei keveredtek az uráli migrációval, mint a kelet-mezopotámiai népek.

Dragon ball Z

Nem kedvelem a sorozatot, és illuminátus fércműnek tekintem, de megértem, ha tetszik valakinek. Az emberek egyformák, mindenütt nézik a sorozatot. Egyébként itthon nem tiltották be, csak hajnalban vetítették a végső részeit. Hallgassuk meg az intróját.

Héberül

Arabul

A cigányölés hátrányai és Putyin

 1. Nem minden cigány rossz ember, nem minden magyar rossz ember, nem minden zsidó rossz ember.
 2. Nem minden rossz ember cigány, nem minden rossz ember magyar, nem minden rossz ember zsidó.
 3. Sok cigány meg tudott élni ipari munkából, amíg a kontárul és majdnem szívtelenül jótékonykodó Horthy Miklós agyon nem támogatta a zsidók gyárosait.
 4. Sok cigány magyarnak is tartja magát.
 5. Ha sok cigány halna meg, tehát a nem kimondottan gonoszak is, akkor túl sok férőhelye lenne a tengerártól és sivatagból menekülő, ámde hálátlan és náci bevándorlóknak.
 6. Mintha nem okozna épp elég gondot, hogy vállalati és politikai bábok kilakoltatják a magyarokat.
 7. Eddig is utáltunk minden sértegető idegent, de nem indo-európai modorban. Ez a modor-túlhasználat Putyin érdeke, hogy acsarkodó népek fölött erősödjön a visszatérni készülő Szovjetunió.
 8. Putyin évek óta uralja állami médiánkat vagy egy részét, így nem abból tudhatjuk meg, hogy bármely európai ország kap elmarasztalást, ami nem modernista vagy toleráns. Így ellenünk bevetett kettős mércét érzünk.
 9. Eleve elvtelen és őszinte politikusok egyaránt kényszeríthetők arra bábok legyenek.
 10. Nem minden politikus eleve elvtelen és/vagy báb egy pártban.

Egy báblista

Vallások és pártok

Ahol csalódnak a vallásban, ott politikusokat imádnak. Fáj ilyenkor a politikai csalódás. Ahol csalódnak a tudományban, ott babonákat fogadnak el tényként. Miért fontos a vallás? Mert a babona ugyan mellékterméke, vagyis nem ősi célja, az ősi cél a felnőttség és emberség támogatása egy szülőként megszemélyesített építő erő sajátos módszerű védelmének érzése. Ez a védelem a segítő sugallat és kérve adott lelki támogatás,  gyereknek valamennyire leve adott lelki támogatás, kérve adott mágikus védelem a régiek hite szerint. Kell alázat, hogy az erő könnyen vezessen.

Az erők megszemélyesítése a tudatalattihoz kötődik, és problémamegoldó szerepe van, mert ez valaminek az elképzelése. A képzelettel is lehet tévedni. És az erők jók/rosszak, a jók inkább felemásak. Légy észnél. S ne füvezz, hanem érezz vagy akár meditálj belső képekkel. A belső képek látása előtt nem árt készen állni, mert káros is lehet, mint egy vacak film. Arról nem is beszélve, hogy egy dementor puszta elképzelése okozhat olyat a Harry Potter 3. olvasása közben, hogy ez az abszolút nem létező rémlény kiszívja belőled, olvasóból a jóérzést, mint akinek hatalma van erre, csak azért, mert annyira hatnak rád a róla olvasott sorok. Öngyógyításnak megteszi egy ima/védővarázsige, például egy Miatyánk.

Miatyánk, ki vagy a Mennyekben,
szenteltessék meg a te neved!
Jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
amiként a Mennyben, úgy a Földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
és bocsásd meg meg a mi vétkeinket,
miként mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek.
Ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól,
mert tiéd az ország, a hatalom és dicsőség,
most és mindörökké. Ámen.

Dzsihád

Egy jungiánus blog: A megoldás benned van

Szerintem valódi földöntúli üzenet

 1. Közzétett üzenet kezdete: ...ezért létrehoztuk az imau új generációját. [...]
 2. Persze ők nem tudják, hogy miért műveljük ezt velük, csak azt, hogy semmit többé elhinni nem szabad. Ezt is azért forgattuk ki, hogy egyszerre ébredjenek rá arra, hogy mikor már másról beszélünk, elveszejtették a lelküket. [...]
 3. Hadd fejezzem ki örömömet abban, hogy (sípszó) sikerült ez irányban fordítanunk. Hogy áldás helyett átokként mérje az igazságtalanság csapásait erre a primitív fajra. [...]
 4. Meg fogjuk ölni a magyarok új generációit, hogy helyet készíthessünk az ősöknek. Azzal, hogy minden ellenállást kiírthatunk, teljessé tehetjük a művet, melyről már annyi ezer éve álmodozunk. ĺme, eljöttünk közétek, és most már csak velünk élhettek tovább. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy amit tettünk, megismétlődjék; sőt, az ölést és a népi mozgalmak tömeggyilkosságait a tökélyre kell fejleszteni, hogy mindenki megértse, e világon csak bennünk lelhet védelemre és totális felhatalmazást. Megöljük, akik nem hozzánk pártolnak. [...]
 5. Sikerülni fog újra az egész világot elnyelnünk. De akkor már a patkányok generációja már nem lesz többségben. És ezért kell mindent a tervek szerint végrehajtanunk. Hiszek abban, hogy a mi fajunk tökéletesen fog levizsgázni minden illetékes hatóság előtt, és ezzel a felettesítéssel sikerül a vengri fajt végleg eltévesztenünk a figyelem központjából. Hiszen annak, amit teszünk velük, már semmi értelme. De ezt csak mi ismerjük fel, ők pedig azt hiszik, már eleget tudnak, amikor eljön rájuk, mert elhozzuk, ahogy az Isten elvégezte, a vész. Köszönöm önöknek azt az áldozatot és fáradhatatlan küzdelmet, amellyel részt vettek a magyarok és a világ népeinek elveszejtésében, és az emberi faj csaknem teljes kiírtásában. Sajnálom, hogy ez a nép teljesen nem kiírtható, de örülök annak, hogy végül sikerül majdnem teljesen kiírtani minden emberi lényt. Még egyszer: köszönöm. Bár mi irányítottunk szinte mindent, önök nélkül, uraim és hölgyeim, ez sosem sikerült volna. Áldozatukat az Isten helyett minden sötétségnek... Csak mi tudjuk, miféle csodálatos szavak ezek, és csakis azok alárendelhetünk a mi sötétségünknek. Áldassék ezért a mi istenünk neve, kinek legyen neve a m... Közzétett üzenet vége.

Szakasz-elemzések

 1. Mindenekelőtt tisztázzuk, hogy ez egy videóból való, minek címe: A magyarok története - Kapcsolatok a Hatalommal, linkje http://www.youtube.com/watch?v=XybluyPf7zo. A videóban a majmok nem az ellenséget jelképezik, hanem a mi egyre dilisebb majdani lelkiállapotunkat. Olyanok leszünk, mint a kötönynek, vagyis fenéknek csúfolt torz lények, akiket egy monda szerint őseink a pusztáról kiírtottak.
 2. Nem nagyon tudom, hogy mi az imau.
 3. Rá lettünk szoktatva a gyűlölködésre felháborító dolgok sulykolása és könnyen felháborodó emberek állandó mutogatása miatt, és ettől túláltalánosítunk. Ha felnőtt fejjel közben akarjuk tisztelni a szeretetet ugyanúgy, csak elfelejtünk rá időt szakítani, akkor a családunk iránti szeretet lelkünk megmentéséhez csak akkor elegendő, ha bátran és nem magunk javát nézve kiállunk családunkért. Hogy kamasz lélek számára mekkora öngyilkosság a gyűlölet, nem tudom. Kamasz az félig gyerek, és nehezen uralkodik magán. De ettől még nem kéne politikai gyűlöletet érezni, az talán tényleg lélekromboló-veszejtő.
 4. Az igazságtalanság csapása áldás, ha túláltalánosítás helyett a dacot és az erődhöz mérhető önzetlen testi/lelki segítségnyújtást hozza ki belőled.
 5. Úgy fognak megölni minket, hogy egymást is gyűlölni fogjuk, és mi leszünk az igazi gyilkosok. Erről majd alább írok. A fiatalságot és vénséget se kéne erre pazarolni. A földi világ még el sem kezdett magyar ellenállásának kiírtásához meg kell halnunk, de nem írtjuk ki magunkat eléggé még a rengeteg halál ellenére sem, mert legalább 5 milliónyin maradunk. Hogy mért kell halálunk ahhoz, hogy a fenyegetők meghosszabbított életű ősapjai ide költözzenek, arról majd alább írok.
 6. Isten nem végez furmányos gonoszságot hiszékenyek, bár nem tökéletes jóban. De nem csinál távirányítással semmit, nem irányít gyilkos csalót hiszékeny áldozatra, és az áldozatot sem irányítja. Ebben a szakaszban a faj szó néha következetlenül, rosszul van használva. Ennek a szakasznak a közepén majdnem egyértelműen hazug és ostoba politikusok vannak megszólítva. A hatóságok előtti szereplése e lényeknek a galaktikus föderáció nevű őrülettel állhat összefüggésben. De emberi csészealjban elvíve éhező-bántalmazott cseléd lehetsz egy holdi villában, ha ez nem egy rémhír. Ne szállj be, ha hív idegen! A vengrik mi vagyunk, nemzetközi gúnynevünk ez. Figyelnie ránk a világnak a tengrihitünk életfelfogása miatt kéne.

Utó-elemzés

Ha ő istenük neve pillanatnyilag Magyarok Istene legyen őszerintük, az csak egy hecc lehet utalva arra, hogy sugallatok révén történő véleményvezérléssel egy hamis Magyarok Istenére vetődik figyelmünk, hogy ezáltal túlságosan katonássá váljunk, mert hinni akarunk, és közben hiszünk egy katonás képben. Mert újra sírunk sérelmeinktől, néha viszont túlságosan is. De ez csak buta elmélet részemről, most jöttem rá. Nemzeti istenünk a tengrihit szerint mindenképpen ember, mert máskülönben nem lehet hasonlatos a törzsi istenekhez. És mert mitológiai totemtáltos-ember-ős.

Mivel az üzenetet az első meghallgató tette végighallgathatóvá pár megrázóbb mondat következetes elnémításával vagy hangtorzítással, mert elég megrázónak ítélte ennyi mondat közzétételét,továbbadását. Megrázóan furcsa mondatok. De más nevet is rejthet a torzítás. Mert ha előbb leírt nevet említette volna, akkor kevesebben lennénk túl katonásak. Vagy ha mégis kimondta azt a nevet, akkor csakis az lehet a helyzet, hogy mindenkit összedühítenek. Túl katonás magyart más népekkel, más magyarokat nemzeti istenünkkel, e más magyarokat a túl katonás magyarokkal is. Nemzeti istenünk a tengrihit szerint mindenképpen ember, mert máskülönben nem lehet hasonlatos a törzsi istenekhez. És mert mitológiai totemtáltos-ember-ős.

Viszont-üzenet

 1. Vissza-üzenés kezdete: ...szóval létrehoztátok az imau új generációját. [...]
 2. Persze ti nem tudjátok, hogy miért tudjátok a magyarokat ilyen gyorsan hergelni, csak azt, hogy sikerül minket hergelni. Tehát gyorsabban tomboljuk ki magunkat, és több időnk lesz észhez térni. [...]
 3. Hadd fejezzem ki örömömet abban, hogy sikerült ez irányban fordítania. Hogy átok helyett áldásként mérjétek a népbutítás csapásait erre a megrontott népre. [...]
 4. Egymásra fogjátok uszítani a magyarok új generációit, hogy helyet készíthessetek a vezéreiteknek. De azzal, hogy minden bajtól észhez térhetünk, teljesen tönkretehetjük a művet, melyről már annyi ezer éve álmodoztok, pedig tényleg sok éve. ĺme, elbújtatok közénk, hogy csak veletek élhessünk tovább. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy amit tettetek, ne ismétlődjék; sőt, az ölést és a népi mozgalmak tömeggyilkosságait nem lehet hagyni tökélyre kell fejleszteni, hogy mindenki megértse, bennetek nem lehet megbízni, [mert a ti tervetekként lenne ez ismert, és nem politikusaink őrületeként]. Megölni nem tudtok minden jó/okos fejt, mert észhez térünk, és nem lesz lassan épülő mű. [...]
 5. Nem fog sikerülni újra az egész világot elnyelnetek, amikor már a patkányok generációja már nem lesz többségben. Mindent a terveitek szerint végrehajtanotok. Nem hiszek abban, hogy a rémfajotok tökéletesen fog levizsgázni minden illetékes hatóság előtt, mint Galaktikus Föderáció, mert nem lesz rá időtök Yo-Tengrit beavatkozása miatt. És  annak, amit tesztek velünk, már semmi értelme, de nem azért, mert már magunktól hülyülünk, hanem mert gyorsabban hülyülünk magunktól. De ti pedig azt hiszitek, már csak maguktól mennek dolgok, amikor megjön az eszünk, mert megcsömörlünk, és az Istenség nevében a jó szomszédság törvénye győzedelmeskedik, élni fognak a népek, mert szeretik majd egymást. Köszönöm nektek azt az áldozatot és fáradhatatlan küzdelmet, amellyel részt vettetek az egyenlőség-, szabadság- vagy éppen testvériség-párti, de Árpád nevű "közéleti" emberek jó modorának elveszejtésében, tehát látszólag saját ötletetekkel a hülyülésünk feltűnő gyorsulásában, ami a rossz modoruk mellékhatása. Sajnáljátok, hogy ez a nép teljesen nem kiírtható, én meg örülök annak, hogy sajnáljátok. Még egyszer: köszönöm. Bár ti irányítottatok szinte mindent, a maradék pillanatok nélkül ez sosem sikerült volna Csak én tudom, miféle jó ez a rosszban, és csakis azok, akik szintén látnak jót a rosszban. Áldassék ezért az Istenség neve, kinek legyen a neve Yotengrit, az Ég és Őstenger Anya.

Dentumagyaria keletkezése (részlet)

Felhasznált irodalom: Padányi Viktor: Dentumagyaria.

A római birodalom nyugati részének összeomlását túlélő keleti "Nagy Theodorikja", a trák-türák-türk közkatonából császárrá kikiáltott Justinus-nak az unokaöccse, Justiniánus1 hiába próbálja meg egy utolsó roppant erőfeszítéssel az egykori teljes birodalmat mégegyszer összehozni, az idő kerekét visszafelé forgatni nem lehet. A zseniális császári hadvezérnek, a szintén idegen származású Beliszarnak és idegenekből, főleg húnokból és úzokból rekrutálódott hadseregének szerzeményei gyorsan leválnak újra és az egykor latin jellegű "keletrómai birodalom" rohamosan görög jellegű "bizánci császársággá" alakul át szellemiségében, kultúrájában, vallásában egyaránt. A 6. szd. eleéjre ez az átalakulás be is fejeződik és a 7. szd. elejével az ikonok és az ortodoxia és a merev keleti pompa Bizánca egyszercsak ott van a történelemben.

Lábjegyzet 1: A haldokló nyugatrómai birodalom germánokkal feltöltött légióinak és a germánokkal betöltött katonai pozícióinak történelmi megfelelője a ekeltrómai birodalomban az a szerep, amit a hún, trák-türk, úz, alán katonaság és vezéreik visznek, akik azonban nem szétrombolják, hanemm asszimilálják a birodalmat.

Lábjegyzet vége.

A justiniánusi nagy kalandra elfecsérelt erő hiányának a következményei azonban szemmelláthatóak. Az I. Kosru óta új lendületet kapott újperzsa imperalizmus adekvát ellensúlyt kíávnna a háromnegyedrészben előázsiai területű Bizánc részéről, ahogy azonban a perzsa impérium nyomul előre, úgy zsugorodik össze nemcsak a birodalmi terület, hanem a katonai utánpótlás is, hisz a bizánci haderőt főleg előázsiai népekből újoncozták. Justiniánustól kezdve, kisebb-negyobb megszakításokkal száz éven át folyik a véres küzdelem, amelyben elsősorban a kisebb előázsiai népek őrlödnek fel. Mivel pedig ezek a délibb szemita népeket leszámítva, az örmények és néhány kisázsiai "árja" kategória kivételével szumir-leszármazású káspi-török, u. n. turáni népek, úz, avar, hún, szabir származékok, elsősorban a "turáni" etnikum pusztul.

Ennek a felmorzsolódásnak csak kisebb részét jelenti az újra és újra elszenvedett véres veszteség és az elhurcolások. A nagyobbik részét a kisebb-nagyobb csoportokban, nemzetségi, törzsnyi való elmenekülések jelentik, hisz ez a távozó töredékek apránkinti felszívódását s így eltűnését jelenti más népekeben. Ez a folyamat különösen a 7. szd.-ban ölt tragikus méreteket.

A perzsa uralom alá kerülés ugyanis lényegében azonos kultúra, azonos vallás, azonos szellem, sőt igen nagy fokban azonos etnikum uralkodását jelentim hisz a "perzsa" már az óperzsa korszakban is, ezer évvel előbb is túlnyomórészt "méd" volt, fajrokon, nem "árja" s ez a kevert etnikum méginkább "elturánosodott" az avar uralom félezer éves "partus" korszakában, amely további avar és úz feltöltést jelentett a "perzsa" etnikum számára fajilag, nyelvileg, kultúrálisan egyaránt. A Kr. u. 226-ban újra önállósuló újperzsa képlet szinte csak nevében "perzsa", mennyiségében inkább már káspi-török, a perzsa uralom alá kerülő kaukázusi régió népeinek beilleszkedése a perzsa politikai keretbe tehát aránylag nem nehéz és ez a keret az átmenetválságainak elmúltával nem elviselhetetlen.

Az elviselhetetlen akkor kezdődik, mikor a hosszú perzsa-bizánci párbaj végén kimerülten egymás mellé leroskadt két hatalom romjai felett a 7. szd. első harmadában megjelenik egy új hódító, az arab.

Az arab nemcsak nemcsak fajilag idegen, szemita, hanem egy új, az indulás fanatizmusában égő vallásnak, az iszlamnak erőszakos és türelmetlen, tűzzel-vassal térítő protagonistája is, az arab imperalizmus tehát nem csupán politikai, hanem faji, vallási, nyelvi és kultúrális imperalizmust jelent, és ez a meghódított népek számára teljes belső lényegüket fenyegető egzisztenciális veszély, amely ellen a védekezés kétsgbeesett s a menekülés pánikszerű, hisz az arab terjeszkedés gyors áradat.

A mekkai próféta futása után (622) tizenhat évvel Sziria, négy évvel később Egyiptom már arab kézbe kerül. Afrika északi része ötven éven belül arab birtokká válik és a század utolsó évtizedeiben megkezdődik Előázsia arab uralom alá vétele és ezzel a délkaukázusi embertömegek és a sokezer éves szumir örökség végső felszámolása, amelynek eredményeképpen Bizánc még Rómától örökölt birtokállománya a balkáni területeteken kívül Kisázsiára zsugorodik össze s az egykori birodalomból nem marad más, mint egyetlen nagyra dagadt parazita város és az azt eltartó, paraszti sorba süllyesztett2, katonai közigazgatás és adóztatás alatt tartott vidék.

Lábjegyzet 2: Az egykorú görög és kisázsiai magasfokú civilizációk, kultúrák ókori színhelyei ebben a korszakban züllenek oly mélyre le, hogy az utolsó százötven esztendő ásatásai nyomán kezdjük csak megismerni őket. Athén pl., a hellén kultúra egykori fellegvára nyomorúságos balkáni faluvá zsugorodik össze, de ez a sorsa az egykor oly fényes kisázsiai kultúrközpontoknak is.

Lábjegyzet vége.

A rohamosan növekedő arab impérium történetének induló fázisát - az Omajjidák kora ez - száz év jelenti. Ebben a fázisban az arab súlypont Damaszkusz. A nyolcadik szd. első harmadában azonban öntő változások következnek be Arábia életében. A koraközépkor technikai kapacitása nem tud már megbirkózni a birodalom Damaszkusztól-Karthágóig terjedő roppant távolságaival s ahogy a terjeszkedés keletnek még folytatódik, egy osztódásnak már csak technikai okok miatt is be kell állnia. A jelentkező nehézségek módot adnak Bizáncnak arra, hogy néhány évtizedre valamelyest visszaszorítsa az immár magát a várost fenyegető arabokat, a kaukázusi tér sorsába ez azonban nem hoz változást, sőt, az arab vereségek hírére itt-ott azonnal fellángoló függetlenségi akciók által kiváltott arab katonai megtorlások az ókori asszir brutalitásokra emlékeztető állapotokat hozzák vissza újra , ami az arab uralmat még elviselhetetlenebbé teszi.

A szabadságért és függetlenségért fellángoló harc apró gócok guerilla-háborúja, és ez a harcmód az érintett területek lakósságára még pusztítóbb, mint a rendes háború, mert az arab retorzió sokszor egész vidékek teljes emberállományának kiirtását jelenti, különösen az olyan területeken, ahol megtelepedett, városlakó elemek élnek.

Az emberirtás méreteit még nagyobbá teszi az a körülmény, hogy a délkaukázusi tér népessége a 6. szd. vége felé hirtelen megduzzadt.

Ez a hirtelen megduzzadás a Kaukázustól északra elterülő térben bekövetkezett drámai eseményektől függött össze, amelyek világtörténelmi következményeket vontak maguk után.

Ezeknek az eseményeknek a kiindulópontja Középázsia. Jelen mű első részében rámutattunk, hogy az ókor folyamán a Káspi-mediterráneum szumirfajta népeinek rezervoárjából állandó volt az északnyugati és az északkeleti kirajzás, különösen Belső-Ázsia irányába, amelyből, a mongol őslakosság mellett, itt-ott azzal esetleg keveredve, egy jelentékeny etnikum formálódik ki, az u. n. "őstörök" vagy "turáni", vagy "ural-altáji" faj, amelynek alaprétegét "dáhok", valamint ezeket követő "hún", "avar", "szabir" kirajzások adták, és amelyek az ókori évezredek során, főleg a lovaglás és a lótenyésztés kifejlődése óta, a Kr. e. 2, évezreddel kezdődően, a belső-ázsiai szteppéket fokozatosan feltöltő sajátos népfajjá szaporodtak.

Ezek az állattenyésztő lovas-népek kisebb-nagyobb szövetségeket alkotó, koperatív törzsek politikai formájába tömörülve egy-egy "nagy-kán", "khagán" politikai irányítása alatt éltek3. Ha aztán egy-egy tehetséges és ambíciózus khagánnak sikerül néhány ilyen törzsszövetséget összemarkolnia, rövidebb-hosszabb időre megszületik egy-egy tágabb keret, egy-egy lovas-birodalom hisz ezek a népek fajilag, nyelvileg egyaránt rokonok. Ilyen birodalom volt a Kr. előtt 250 körül alakult, vagy újjáalakult hún birodalom, vagy Parthia néven ismert és a rómaiak által tönkretett avar birodalom bukása után jóval keletebbre, az Aral és a Bajkál-tó vidékén megalakult második avar birodalom. Ilyen volt a Kr után az 5 szd. végefelé egy Tuman nevű khagán által a középázsiai tér északi felében alapított kök-türk birodalom is, amely másfél évszázados fennállása alatt döntő változások egész sorát idézi elő Európában.


Lábjegyzet 3: "Kha" szumirul annyit jelent, mint "nagy". A szó pontos szumir megfelelője a "kha-kun". Az összes káspi-népeknél ez volt a főkirály neve.

Lábjegyzet vége.

Ez a birodalom előbb az Aral-Bajkál-vidéki avar birodalomra nehezedve az "avar" néven ismert várkúnokat mozdítja ki helyükről, (akik a 6. szd. derekán Kelet-Európán átvonulva megszállják a Kárpátmedencét (Kr. u. 568) és ott a 9. szd, elejéig fennáló avar birodalmat alapítják meg) azután a Volga-Don-Kaukázus vidékén Irnik által alapított onogur birodalmat vetik uralmuk alá egy fél évszázadra (570-620).

Ez a támadás az, ami az észak-káspii tér szabirjait újra visszakényszeríti a Kaukázus jól védett vonala mögé és ez okozza délkaukázusi térben a népesség hirtelen feldagadását néhány évtizeddel az arab imperalizmus előtt. A visszaérkező szabir kötelékek elhelyezkedése az ezidőben perzsa főuralom alatt álló térben töredékesen, főleg a Kur-síkságon megy végbe, valahogyan talán úgy, amint ez hétszáz évvel később, a tatárjárst megelőző évtizedekben Magyarországon letelepített kú törzsek esetében történt.

A perzsa hódítás által megszüntetett szabir politikai egység hiányát a visszaérkező szabir kötelékek töredezett elhelyezkedése még teljesebbé tette, úgy, hogy mikor az arab imperalizmus csapásai alatt a perzsa hatalom összeomlik, az egész északi tér összefogó politikai keret nélkül maradva, egyszerűen képtelen egységes ellenállás kifejtésére.

Igy éri ezt a területet az arab katonai terjeszkedésnek az Abbaszidákkal meginduló második fázisa, amely az uralomváltozással kapcsolatos belső arab zavarok nyugvópontra jutásával azonnal megkezdődik a hétszázas évek első évtizedeiben....

A szervezetlen és töredékes ellenállásnak, legyen az akármilyen derekas is egy-egy város, vagy területegység, vagy törzs, vagy törzscsoport részéről, egy nagy birodalom egységes irányítású hadszervezetével szemben, amely még hozzá fanatikus is, nem sok esélye lehet. Az arab előnyomulás előbb a délibb régiókat, a Kur és a Ruzsa közti síkságot éri s az itt kialauló arcvonal halad fokozatosan területegységről-területegységre észak felé a Kaukázus irányába menekülő tömegeket mozdítva ki a helyükről. A hadjárat nem egyetlen roham, hanem évtizedes háború, amely egy 1500 kilométeres arcvonal szabir, örmény, hún, úz, görög, perzsa, gócai ellen egyidejűleg folyik, mégpedig olyan brutalitással, amilyen fanatikus a támadás és kétségbeesett a védekezés, különösen akkor, amikor nekiszorított népesség tovább hátrálni immár nem tud.

A Kaukázus északi oldalát az előző évszázad utolsó évtizedei óta egy harcias nép tartja megszállva, a kazárok, akik egy évtizedes makacs háború után Kr. u. 680-ban vették az onogur birodalmat végleg birtokukba, s ahol máris tizezrével élnek perzsa, főleg kovarezmi emigránsok, akiket szinét az arab hódítás tett földönfutókká. Kelet felé a hátrálás útját viszont a Káspi-tenger teszi lehetetlenné. A tér népei tehát valósággal csapdában vannak, minél keletebbre laknak, annál inkább, mert a menekülés egyetlen lehetséges iránya nyugat, márpedig a kaukázus vonala másfélezer kilométer.

A menekülő lakósság egy része a Kaukázus jobban védhető völgyeibe, szorosaiba, lakható fennsíkjaira húzódik, kisebb ,inkább lovas kötelékek, a harcot feladó s az araboktól semmi jót nem várható harcosok a Kur-vonalán nyugat felé húznak, a zöm pedig megadja magát sorsának, noha ez a sors igen keserű sors. Ez a sors gyaur kutyák sorsa, kegyetlen adózás, elhurcolás, rabszolgaság, arab katonák ágya leányoknak, rúgás, ütleg, korbács a férfiaknak.

Az az elképesztő lendület, amely az egykori Bábel málladozó maradványától nem messze, néhány évtized leforgása alatt Harun al Rasid mesebeli Bagdadját emelte fel, csak milliók irgalmatlan kifosztásával és százezrek korbáccsal fizetett rabszolgaverejtékével volt lehetséges. Az embertelenül megcsonkított eunuchok, a kivágott nyelvű rabszolgák rabszolgák, a taposómalmok láncravert páriáinak ezrei és tizezrei éppúgy a meghódított területek lakósságából kerültek ki, mint ahogy családjuktól, vőlegényüktől eltépett perzsa, örmény, szabir lányok népesítették be a fényűző háremeket és a katona-bordélyokat, a nyilvános leányvásárokat és a beduinsátrak korbáccsal fegyelmezett világát egyaránt. A rendszeres leányvadászatoknak eredménye újabb és újabb hullámait produkálta a "fekete vőlegényeknek", aki bandákba tömörülve, kiégett szívvel és jeges gyűlölettel harcoltak az arab martalócok gyűlölt uralma ellen, törvényen kívül helyezve, futóbetyárok módjára, úgy és ott, ahogy és ahol tudtak. Ez a martalócvilág természetesen időről-időre véres és irgalmatlan katonai akciókat váltott ki az arab kormányzat részéről, amelyek elől rémülten menekült mindenki, amerre látott, s mivel az arab hatalom keze mindenüvé elért, ezek a megtépett és meghajszolt szegénylegények egyesével, vagy kisebb-nagyobb csoportokban, megkergetve, vagy bújkálva, kimerülten és kiéhezve, vánnyadt és beesett horpaszú lovaikon - északnyugat felé kísérelték meg a menekülést a félelem és a megalázás földjéről a Kubán túlsó oldalának végeláthatatlan és hozzáférhetetlen mocsárvilágába, ahova nem merte őket követni semmiféle katonaság....

Hogy mikor és hogyan, milyen hajsza űzött vadjaként vetődött erre az alig lakott és nyomasztó vidékre a szabir szabadcsapatosok közül az első kimerült és agyonhajszolt magános lovas, azt senki sem látta és senki sem tudja. Talán csak egy-egy megmagyarázhatatlan és megdöbbentő álomképet dob fel egy-egy kései utód ősi idegsejtjének tudata-alatti mélyéről a kifosztottság, a reménytelenség, az elhagyatottság szívfacsaró és felejthetetlen élményének faji emlékezete egy-egy nyugtalan és beteg éjszakán, s ha ez a kései utód történetesen egy "Verecke híres útján jött" Ady Endre, az ősi sejt mélyére ráégett kép olyan döbbenetes sorokban tér vissza tizenhárom évszázad ködös mélységéből, amit megmagyarázni egyszerűen lehetetlen, hisz Ady Endre nem tudhatta mindazt, amit "Az eltévedt lovas" c. költeményében a látnokok révületében leírt. Azt annak, akitől ezt a keserűséggel feltöltött sejtet örökölte, látnia és éreznie kellett egyszer valamikor:

Vak ügetését hallani
Eltévedt, hajdani lovasnak,
Volt-erdők és ó-nádasok
Láncolt lelkei riadoznak.

...

Itt van a sűrű bozót
Itt van a régi tompa nóta
Mely a süket ködben lapult
Vitéz, bús nagyapáink óta.

...

Csupa vérzés, csupa titok,
Csupa nyomások, csupa ősök.
Csupa erdők és nádasok,
Csupa hajdani eszelősök.

...

Alusznak mélyen a faluk
Múltat álmodván dideregve
S a ködbozótból kirohan
Ordas, bölény a nagymérgű medve

...

Vak ügetését hallani
Hajdani eltévedt lovasnak,
Volt-erdők és ó-nádasok
Láncolt lelkei riadoznak.

A magyar múlt tanulmányozójának libabőrös lesz ezektől a soroktól a háta, amelyekről a "hajdani eszelősök" táltos ivadéka maga sem tudta, mikor kuszán vetette őket, hogy ezek a szabirból-magyarba forduló történelem bevezető sorai...

Sok-sok meghajszolt szabir szegénylegényt nyelt el kimerült gebéjével együtt a csalóka semlyékek mélye, amíg a a Meotisz mocsárbirodalmának kacsakringós utait menekülő vadat követve kitapasztalták ezek a bujdosók, amíg egymás után felfedezték a száraz, lakható földhátakat, szilárd bozótosokat, a toplyaerdők között elterülő réteket, legelőket, apró tavakat, patakokar, bújafüvű tocsogókat, ahova vezető nélkül nem juthatott be ember. De ahogyan nőtt a keveseknek a helyismerete és ahogy teltek a hónapok és az évek, úgy nőtt, szaporodott és alakult az a tragikus múltakat hordozó csupa-férfi társadalom a mocsarak mélyén. Előbb csak kisebb rablóbandákban, félig betyár-, félig katonakötelékekben küzdöttek a fennmaradásért. Lovat, marhát a donvidéki kazár csordákból, ménesekből csaptak ki egy-egy hirtelen támadással maguknak, egyéb szükségleteiket a Krimbe eszközölt rablókirándulásokon görög, örmény, gót, meg zsidó kereskedők portékáiból rabolták össze, asszonyokat meg a kiterjedt mocsárvilág környékén visszamaradt kisebb-nagyobb alán maradványok telepiről, meg, - mikor már tekintélyes létszámú csapatok szervezésére is képesek voltak és bemerészkedtek egykori hazájuk területére egy-egy villámgyors huszár-rajtütés formájában, - Szabirföldről szereztek maguknak.

Felhasznált irodalom: Padányi Viktor: Dentumagyaria.

Otthonvédelem

Az tetszik nekem is, hogy jobbikosok védenek otthonokat végrehajtóktól.

Magyarok, magyarok

Vagyis sokszor milyenek vagyunk ma mi magyarok/magyarországiak, megrontva, és milyenek lehetnénk újra. Dilis DopeMan lesújtó-felemelő józansága rap-népies-jazz-sítlusban.

Szittyákról és isteneikről

Szittya tőr: azonos proto-indoeurópai tőrrel: amely azonos a kelta tőrrel. Szittyák eredetmondájának népe: proto-indoeurópai-proto-uráli. Szittya istenek: uráli istenekre hasonlítanak? Indoeurópaiak, szittyák, uráliak: őskori-ókori kelet-európai pásztorok. Dél-orosz sztyeppe katonái: farkasembernek vélve. Szittyák is. Szittyák legszentebb állatai: rénszarvas, ló. Magyaroknak is. Szittyák, jászok, perzsák nyelve: irániak. Uráli főistenek: égatya, földanya, pokolatya, nap, hold, csillagok, elemeknek és égi jelenségeknek istenei, elemek isteneinek édesanyái. Szélanya: idős istennő a magyar folklórban, káromlói termését elvereti a jégesővel. Nap, hold, tűz, víz, föld: öt magyar életelem kínai elemek hitének hatására. Öt elemes hitünkben népmeséink istenei, mint Nap, Hold és Csillag királylányok vagy Nap, Hold és Szél királyok. Ebben a hitben Nap+Ember, Föld+Égő, Hold+Víz szerelmespárok vannak, kétszer. Szélkirály+Folyóanya=Hold+Víz. Tenger(király)+Holdanya=Hold+Víz. Hold elem: kínai fém elem. Fém testrésze tüdő.

Tehát ősvallásunk egységesített finnugor irányzata: Földanya+Égatya, gyermekeik érdekes életkorokkal, mint Kovács Margit Párkái, Szélanya+Jégesőatya, Vízanya+Holdatya, Tűzanya+Napatya. Ez egy finnugor helyi kultuszok egységesítése lehet a rézkori háborúk idejéről, új sokszínűség megjelenése előtt. A dél-orosz földi támadások miatt szükség volt hasonló gondolkodásmódokra a támadott területeknek. Nem tudtam a finnugor irányzat rekonstrukciója idején, hogy mi volt ekkoriban Fekete-tengernél, és mi a finnugor őshaza, és hogy mi a finnugor hitvilágok isteneiben a közös, és sejtettem csak dél-orosz sztyeppe rövid történetét. Fekete-tenger: szittya-indoeurópai-uráli őshaza, mint pásztornépek hazája, köztük lovasnomád katonáké.

Szittya istenek:

 1. Tabiti: Nagy Anya, Tűz. Vö. Tüwete. Tabiti jelképei: Nap, tűz, Csodaszarvas.
 2. Oitoszür(osz): Napisten. Szarvasfiú? Szarvas szittyáknál is napállat. Vö. finnugor kettes és iráni-finnugor szúr, szarv régi alakjai? Nevének jelentése második szarvas?
 3. Vid/Agin/Agni: háborúisten a második égben holdállatokkal, azaz két lóval. Holdisten? Vö. vitéz. Jégeső és Hold összeolvasztása? Majdnem oly szigorú isten, mint a Holdat és természeti erőket uraló Jahve. Tök egyformák.
 4. Argimpasza: nevének jelentése ellentét? Vö. finnugor irgalmaz (eltéved jelentésben) és hangutánzó pattan? Szélanyáék egy alakká olvasztása? Sok mindennek istennője Argimpasza.
 5. Api: Földanya. Vö. ugor anya, azaz ekwa, és cseremisz anya, azaz ewä? Szabálytalan hangváltással, hasonlóan p-kelta nyelvek szabályos indoeurópai hangmegfeleléseihez?
 6. Papai(osz): Égatya. Vö. nemzetközi papa?
 7. Thageszamada: tengervíz? Vö. ótörök tenger. És vö. uráli-indoeurópai víz?
Indo-uráli ősgén: R1a=Eu19.

Könyvek

Arany János

Írt egy verset a hazafiasságnak a kelleténél hevesebb, túl nagy hangú kiéléséről, meg írt egy nemzetőrdalt, ezen kívül írt a túlzott nyelvművelésről, és írt a háborúk helyetti cselszövésekről. Túlzott nyelvművelésről és háborúk helyetti cselszövésekről olvassunk Arany-verseket.

Grammatika versben

El van már temetve ama korcs bennünket,
Nem ficamítja ki többé az eszünket,
Hacsak fel nem támad hetedszer is, mint a
Regényhőst életre hozza egy csöpp tinta.
Nosza, még a többit, ami nem fér főben,
Temessük el ím e kolerás időben;
Mert a nyelvnek is van pestises járványa,
Ha nem volna, csinál doktora, bábája.

Mi a nyelvet rontja, az a legfőbb veszély:
Hogy még a paraszt is mind magyarul beszél.
Grammatikát nem tud, hiába csináljuk,
Mégis egyre darál, egyre fecseg szájuk.
Ugy beszél mint apja, nem halad a korral,
Nemes oltvány helyett él ösi vackorral;
Azt se tudja: ki, mi; azt is összevéti;
Három szál fonal az íge pászmán néki.
Ikes vagy nem ikes, azzal nem törődik,
Gyermeke ha csínt tesz, mondja megverődik;
Szóval annyi bűne, amennyi mondása:
Ez a paraszt beszéd nagy isten-csapása.

Törvény kell a nyelvnek, mert különben elvész
Törvényét ki szabja, mint az a sok nyelvész,
Az a három, négyszáz tudós képviselő,
Kik egy-egy indítványt sürűn hoznak elő,
Sőt nem is indítványt, mert törvénnyé kenik:
Önnön bogarába szerelmes mindenik:
Ez az ás és-t leli olyan iszonyatnak,
Hogy talán a szószt is nevezi mártatnak;
Amaz ly betűtől sáppadoz és ünget,
Hogy ettől a hideg ki nem lél bennünket;
Más az oly és olyan különbségin épűl
S megöli a bűnöst könyörűlet nélkül;
Harmadik máglyára itélne valakit,
Ha nem ír és nem mond a ki helyen akit;
Van, ki dühös egy-egy régi jámbor szóra;
Mit vétett? ki tudná! nem tetszik az orra;
Van ki írt száz könyvet, s kérkedik hogy soha
Egybe sem tevé ez ártatlan szót: noha!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1861 körül)

Civilizáció

Ezelőtt a háborúban
Nem követtek semmi elvet,
Az erősebb a gyengétől
Amit elvehetett, elvett.

Most nem úgy van. A világot
Értekezlet igazgatja:
S az erősebb ha mi csinyt tesz,
Összeűl és – helybenhagyja.

1887 körül.

Származás és tényleges tettek

Népek tagjai tömegesen is szolgálhatnak rá rossz hírre, ez nem ritka eset. De ezek mindig egyéni vétkek, még bűncsoportosulások  esetében is, mert csoport=egyén+egyén. A tettek számítanak, nem a származás. Nagy csoportok elméleti csoportok, tehát biztosan nem minden tagjuk hülye. És az emberélet drága dolog, áldozni fölöslegesen nem lehet. Egyszer egy indián lány szerelmes lett egy angol tisztbe. Árulás a tisztnek. Aztán szomszéd törzsek ijedt bosszúja. Teljes törzs-írtás. Ijedt, és lehető legjobb megoldás, de utódaik is szomorúak a nem éppen dicső hadjárat miatt. Ha valakire gyanakszunk, azt ne tényként adjuk elő, ha nincs rá bizonyítékunk legalább a mi számunkra. Más számára is legyen. Ne hamisítsunk bizonyítékokat. Több bizonyítékot is vegyünk figyelembe több bizonyítótól, ha nekünk bizonyítanak. De nem tilos hinni annak sem, akinek nincsen bizonyítéka. Utánanézni, utánajárni szavak igazának és képek igazának fontos dolog. Ellenvéleményt nem elhinni kell jobban, mint véleményt, hanem ismerni ugyanúgy, mint véleményt.

Könyv a HUN-Idea kiadótól

Hunok a Kaukázusban. Biztos ezek Padányi Viktor szabírjai, akik valójában Szubarkiről vagy Szubarturól kapták nevüket, és akik nemzetségei közt azért lehettek valódi szabír-magyar nemzetségek is, elvégre a nemzetségek törzseket alkotnak, és a hunok Eurázsia-szerte törzs-szövetség voltak. Amúgy a törzsek a sztyeppéken sokáig csak lazán álltak össze népekké.

Érdekes és könnyen olvasható szótár

Zaicz Gábor szerk.: Etimológiai szótár. Tinta Kiadó.

Gyűlöletkeltés és bahá'í

Ez többek között azért megy ilyen könnyen, mert a hús-vér lények nem tudhatják teljesen logikusan megállapítani, hogy mi a legjobb dolog a világon, mert mindenkinek sokszor más használ vagy tetszik. Most könnyen elcsavarható az emberek feje, mert nem istenekben hisznek, mert a papok zsaroltak ki pénzt emberekből az istenek nevében. DE ha nem hisznek az emberek istenekben, akkor a felnőttek számára szüleik adta gyermekkori biztonságérzetet és vigaszt a bugyuta tévésorozatok és a hazug politikusok adják. Így a harcias politikusok és titkos/sunyi módszerekkel által feltüzelt emberek háborúzni kezdenek egymással újra és újra.

De nem mindig akarnak háborút, mert a végére elegük van. De az elmúlt száz évben világháborúk is szíthatók voltak. De nemcsak a háborúk és önző viselkedések lettek egyre nagyobbak és jellemzőbbek a történelem során, hanem a közösségek is. Lehet okunk A családokból törzsek lettek, a törzsekből népek. Népek olykor nem önként keletkeztek. hanem törzsek elnyomásával. De most már a nagyobb egységen belül is lehetséges ugyanaz a régi szabad élet. És a családok nem szűntek meg. Bahá-u-lláh vallási igehirdető szerint az egység a földi egység megvalósulhat. Nem szabad a családos otthonok helyett neveldékbe zárni a gyerekeket. Kell család. És ezért lesz is. Az emberek és népek tarkasága globális egységben is meg fog maradni, ha az emberek maguk is tevékenyen részt vesznek az egységesülésben, nem pedig pár kapzsi ember szavát követik, akik egy túlközpontosított világhatalomra törekednének.

És Bahá-u-lláh szerint akkor lesz béke és egység a földön a nemzetek között, ha a nők ugyanolyan jogokat élvezhetnek mint a férfiak, mert egyik országban sem hagyhatnák, hogy fiaik harctéren haljanak meg. Most a valósában még látszat-egyenjogúság van. Abdul-Bahá második igehirdető egy magyar-finn-mordvin eredetű hasonlattal jellemezte az emberiséget, egy madárhasonlattal.

A nő és a
    férfi, az emberiség madarának két, egyenjogú szárnya.

Bahá'í: rendesebb zsidók voltak jobbára magyarországi hívei a két világháború között, de nem az első világháborút kihasználó aljas boltosok és a leninista Kun Béláék, akik a munkásokat segítették, de zsidó és más gazdag embereken kívül zsidó és magyar és cigány nem gazdagokat is piszkáltak. És nem minden bahá'í hívő volt zsidó. Most főleg cigányok és pestiek a hívek. Fiatal cigány anyákat tanítanak meg a bahá'í programok arra, hogy hogyan álljanak ki önmagukért és hogyan neveljenek normális gyerekeket. A globalizmus kétszínűbb változataival szemben túlzottan jóhiszemű mozgalom a bahá'í hit. Megértelek, ha nem esik nehezedre mindennel vádolnod őket. Egyébként ez a mozgalom nagyra becsüli Budapestet, mint lehetséges jövőbeni központját a nyugati és keleti emberek közti kibékülésnek és kölcsönös megbecsülésnek, szeretetnek. Amúgy mi mindig is nyugai-keleti nép voltunk, hol genetikailag, hol földrajzilag. Az Eu19 gén amúgy a türkök nemzetségeknek is génjévé vált, amikor keveredtek az indo-uráli nemzetségekkel.

Cion bölcseinek jegyzőkönyvei

Szerintem nem zsidók írták és hogy ők lennének a legtörtetőbbek, de hiszem, hogy igazságot foglal össze a maga módján, mint leleplező munka, beszélt nyelvi és irodalmias formában. Hiszed, hogy zsidók írták, és árulás nyomán kiszivárgott. Vagy hiszed, hogy cár atyuska hamisítványa.

Javított szöveg

Szerintem nem zsidók írták és most nem azt hiszem, hogy ők lennének a legtörtetőbbek, de hiszem, hogy igazságot foglal össze a maga módján, mint leleplező munka, beszélt nyelvi és irodalmias formában. Hiszed, hogy zsidók írták, és árulás nyomán kiszivárgott. Vagy hiszed, hogy cár atyuska hamisítványa.


Újabbak.