Labanc InfoN 


Labanc Infó.

Bíráló és megértő lap. Ellentmondásosnak tűnhet. Sajnálom, ha egy cikkem vagy linkem bántó lehet. Legfrissebb hírek legalul.

Régebbiek.

Szótagjeles rovás-szavak ismét

SITYaK, PeMPÖ, aMBRuS, TeNTE, KeNDE, KuNKoR, ANGYaL, HANCUR, PALaCK, HANCS, eTCSÉG, ÉRT, TALToS, eZüST, KeZD, MOSDO, TeSZT, LANDZSA, eDZ, KONJuGACIO:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

A szittya baltatok reklámszövegének ligatúra-struktúrája

Szittya kultúra

Az ókorban egy meta-árja kultúra, melynek "nemzetalkotó" magva a királyi szittyák törzse. Totemállat a gímszarvas, más néven rén. Másik legszentebb állatuk a ló. Magyar szent állatok a jégkorból és neolitikumból: ugyanezek. Totemállatunk a ló. A királyi szittya istenek létszáma neve és árja azaz iráni rokonságra vall. E népek őskorvégi pásztorkultúrája erdélyi eredetű pontuszi kultúra volt. A kelták, germánok, szlávok kultúrája is innen származik. E népek asszimiláló tevékenysége azért is gyors volt, mert a tájegységek politikai egységesítői kirívó erőszak nélkül is gyorsan szoktak asszimilálni. A törzs-szövetségek is asszimilációk.

A pontuszi harcibaltás kultúra erdélyi elődkultúrája a királyi szittyák eredetmondájában szereplő kultúra. E kultúra egyik al-kultúrájából származna-e vajon az uráli alapnyelv és az uráli dualizmus alapeszméje, nem nehéz kérdés, de kicsit mégis kérdés. Az uráli dualizmus szerint két jó princípium együttesen tevékeny egyensúlya a világ működőereje. Főbb manifesztációi: nő-férfi és testvér-testvér. A valódi dualizmus nem a jó és rossz úgynevezett egyensúlya. A rossz kívül áll a dualitáson. Rossz, ami árt. Saját szemel győződjünk meg, ki-ki önmaga ártalmas-e. Kirekesztésnek helye nincsen, mert az a jó-rossz dualizmuson alapszik. Kirekeszteni a kívül álló módjára viselkedő, bizonyítottan gonosz embert kell.

Az uráli alapnyelv egy kőkori-rézkori pásztorkultúra nyelve lehetett. A finnugor atyafiaknak nevezett népek vérrokonaink, de régebbről, nem az újkőkorból. Ők akkorra már felköltöztek az északi erdőkbe, követve a jéghatárt.

Most nézzük meg részletesebben a szittya isteneket:

 1. Tabiti: tűz, főisten, nagy anya. Nevéből származik az ugor nyelvek egyik szava, melynek magyar kiejtése: tűz. Állata a szarvas. Ő a Csodaszarvas szittya alakja. Tabiti, mint tűzistennő kultusza iráni, azaz árja kulturális befolyást bizonyít.
 2. Hojtoszür: Tabitivel az első égben él. Napisten. Nevének eredete ismeretlen. (Feltételezésem: uráli jövevényszó és iráni-finnugor szótő összetétele. Kettő+szúr. Másodrendű tűz. Csak vélekedem, nem tudom bizonyítani.)
 3. Vid: eurázsiai szavak töve. E szavak magyar kiejtése: vitéz. A második égben él. Állata lehet a ló. A háború istene. A többi isten a harmadik égben él.
 4. Api: földanya. Források lakója. Neve árjául vizet jelenthet. Amennyiben férje neve nem apát jelent.
 5. Papaj: égapa. Nevének jelentése állítólag apa. És mi van, ha levegőt jelent? Ha neve apát jelent, akkor az Api név alakja Afi, és a sumér geme/eme szóból származik? És Tabiti neve Tawiti? Ez hasonlít az ugor tüve-te szóra, melyet magyarul tűznek mondanak.
 6. Artimpasza: Arti istennő szittya neve. Papjai kétneműek voltak. Testéből kígyópárok nőnek ki. Az ellentétek és termékenység istennője. Apinak csak a lábai kígyók.
 7. Targita: az első ember volt. Talán Apinak az emberi férjeként élt. Legkisebb fia lett a szittyák vagy királyi szittyák ősapja.
 8. Thageszamad: a csak királyi szittyák által imádható lóisten/tengeristen. De a ló talán mégis Vid állata, ahogy vélem. Azért vélem így, mert egy lovasnép-szövetség nem királyi tagjait nem lehet eltiltani a lókultusztól. És egy szittya király akár az egész világegyetemért érezhetett felelősséget, mint egy urál-altáji sámánkirály. Thageszamad nevének magyar kiejtése szerintem lehet tengervíz. Tenger ótörökül tengiz, csuvasul tengir. De a tengiz/tengir szó erdetét igazából nem ismerem, csak gondolom.

Finnugor hitvilág: Holdöreg-Napasszony vagy Holdfivér-Napfivér párosok kultusza, időjárásistenek kultusza, és elemek isteneinek vagy anyáinak kultusza, Nap-Hold-Csillag-kultusz. Ez véletlenül hasonlít erre a magyar rekonstrukciómra, amely az égitest-szabadító mesék vallásán túli reformált istenvilág: Ukkó-Iszten, Szélanya-Ideg, Vízanya-Hold, Délanya-Nap. Vagyis: föld, ég, szél, jégeső, víz, hold, tűz, nap. A víz és tűz utálják egymást. Ezt a panteont a folklór foszlányaiból és egy még reformáltabb irányzatból rekonstruáltam. Ez az irányzat szerencsés véletlen folytán megismerhető a Mondák könyvének Puszta című fejezetéből, és köze van a kínai asztrológiához. Elemi: Ég=Tűz, Föld, Hold, Nap, Víz. A Nap elem a férfiak animáját és a nők animuszát jelképezi. Animusz: a nőben élő férfi lélek. Anima: a férfiban élő női lélek.

A jégeső és hold isteneinek összevonása lehet Vid. A hold állata a ló. Vid követelőző, mint Jehova holdisten, aki az elemekkel büntet. Artimpasza a három nővérből. És tán nem véletlenül hasonlít Apira.

Barátok

 1. Ellenség ellensége nem mindig barát.
 2. Vélt ellenség ellensége sem mindig.
 3. Ellenség vélt ellensége sem.
 4. Vélt ellenség vélt ellensége sem.

Barát, aki barát.

Ábrahámiták

 1. Sok remek felfedezésük van.
 2. Amúgy meg irtó merevek.
 3. És időnként tényleg mindhárman ölik egymást. Meg másokat is néha.
 4. A buddhisták is meg tudnak vadulni.
 5. Éppen ezért jól figyelj rájuk is.

Ninhurszag

Tehénanya. Frizurája egy egyetemes méh-szimbólum spirálos végű stilizálásált változata. A spirálmotívumok Talán Közép-Kelet-Európából erednek. E motívum a békapóz kígyólábú változatának kígyója. A kígyólábú istennő a Föld. Megszemélyesítve Szittya Api, személytelenül a balkáni palmetta, amely a napfelkeltével szimbolizálja a születést. E motívumegyüttes a kígyólábú varázslények figuratív ábrázolásának iráni-sztyeppifinnugor továbbfejlesztése az újkőkorból és a rézkorból. Talán több neolitikus eurázsiai övezetben hasonló figuratív és absztrakt jelek tán innen terjedtek széjjel. A türk népek iráni-finnugor keveredése által ez egyben türk motívum is. Jelentése és kinézete mindig más, de Nyugat-Európától Keletre ez egy élő motívumrendszer.

Na már most, a suméroknál ez északi lehet, mint a lil és a bu szavak, a lavli és peke finnugor szavak bábeli változatai, melyek lelket és sötétet, feketét jelentenek. Azért északi eredetű ez a jelkép énszerintem, mert nincsen kígyójellege, és ráadásul Ninhurszág földanya határozottan tehénistennő.

A lil és bu szavak északi eredetét természetesen csak feltételezem. A sumér természetesen lehet egy megrövidült tőszavakat tartalmazó bábeli nyelv. Ez csupán feltételezés. A méhszimbólum értelmezése is. E spirálegyüttes a szüléssel, kikeletettel kapcsolatos jelentése a világ más tájain is kialakul(hat)ott magától. És a spirál éppúgy szokott kígyójelkép is lenni világszerte, mint a hullámvonal.

Déli vallások

 1. A fönt tárgyalt vallásokkal könnyű megvadulni, bár a vadság ellen találták ki.
 2. A déli vallások is mennyire mediterránok, ha vadul értelmezik tételeiket.

Vesztések és mérgek

 1. Németek elvesztik első világháborút, a pénzértőknek a túlélési esélyeik messzemenően jobbak. Haláltáborokat építenek, de sokan ezeket munkatábornak vélik.
 2. Közrendű zsidók ezrei halnak meg a haláltáborokban, és a túlélők frusztrált dühvel folytatják az őshazájukba telepedést, amely addig magyaros békességgel folyt.
 3. Az arabok a fehér ember gonoszságától visszatérnek az iszlám valláshoz, mert a vallás ad menedéket és a fanatizmus csökkenti-növeli a feszültséget. Most már keresztényüldözők. A keresztény palesztinok félnek a muszlimoktól, békés életük kirakatélet Európának. Ha ide kéne menekülniük szegény, de ingerült palesztinoknak.
 4. Fletó kilövetett szemeket, és azóta Putyin bolondot csinál a jobboldali érzelmű véleményalkotókból. Bábja lehetsz te is. Párttagként is. Civilként is. Nézd meg, mit láttál saját szemeddel, mit halottál másoktól, véleményt/hazugságot.
 5. Cigányt ölni akaratlan álhazafiasság, mert így a becsületes cigányok is meghalnak, vagyis azok is, akik nem néznek minket alantas fajnak az 1990 óta tartó szegénységük miatt. És mert magyarok is lopnak. És mert a lopott színesfémnek magyar a vevője. Ha a cigány házak üresek, akkor oda tudnak majd tuszkolni a furmányos vízlopó honfoglalók, akik vagy életben hagynak minket, vagy nem.
 6. És ha haragszunk minden zsidókra fájdalomtól, akkor az fáj nekik, és ők is meghülyülnek. És külső erők ellen nem tudunk összefogni.
 7. Az elmúlt évszázad a fájdalomtól hülyülés majdnem száz éve volt a világban. És lesz még legalább pár évig.

Népek erénye, népek hibája

 1. A magyarság a szeretet és undokság népe.
 2. A cigányság a termelőmunka és lopás népe.
 3. A zsidóság a jótékonyság és neoliberalizmus népe.
 4. A németség a becsület és idegengyűlölet népe.

A másik három nép a Kárpát-medencében félig-meddig része a magyarságnak.

Egy farok, két farok, sőt több

Részlet Gomperz Tamás cikkéből.


Magyar bíróság. A hét vicce. Az általános erkölcsi felfogással ellentétes képzettársítás.

Harmadszorra sem jegyezte be a magyar bíróság a Kétfarkú Kutya Pártot, így semmi esély nem maradt arra, hogy a sok viccpárt közé bekerüljön egy komoly is a választáson. Ami sajnálatos, mert ezzel a döntéssel elvették a szavazás formájában történő bojkottálás élményét a létező kínálatot személyes sértésként felfogó, ugyanakkor kötelességtudó állampolgároktól.

Az indoklás lebilincselő.

„A kérelmező bejegyzése esetén a »kétfarkú kutya párt« név hétköznapi használata az általános erkölcsi felfogással ellentétes, méltatlan képzettársításra adhat alapot, ezáltal a névalkotás társadalmi követelményeinek nem felel meg.”

Mámorító lehet az általános erkölcsi felfogás mibenlétéről ex cathedra kinyilatkoztatásokat tenni pusztán megérzés alapján. Az más kérdés, hogy a pártok önmeghatározásához, beleértve a névválasztást, az általános erkölcsi felfogásnak semmi köze sincsen, sőt: a pártok per definitionem csupán részlegesen támogatott politikai világnézetet, azaz morális felfogást képviselnek, rajtuk az általános (valójában többséginek vélt) felfogást számon kérni olyan, mint az absztrakt művészetet betiltani a közízlésre hivatkozva. Voltak ilyen idióták is persze.

Ingyenkarikatúra

Hozzáfűzés a Gomperz-cikkhez.


Igen, ez a kép az Inuyashából való. Szerencsére a Retek Klub logója nélkül. :)

Ferenc pápa

Szerepe a juntában nem tisztázott. Az ellene felhozott legsúlyosabb vád, hogy elárult két magyar jezsuitát. Bizonyíték erre sincs. Hogy fiatal korában mennyire volt őrült a jelenleg nyugodtnak tűnő pápa, nem tudhatjuk. Azt sem ,hogy mennyire volt gyáva. De jól állja a sarat, és sok jó intézkedést hozott pápasága óta.

Egy antisátánista tartalmú honlapon és sok ehhez hasonlón olvasható olyan cikk, amelyek hivatkoznak egy cikkre, vagy inkább nem hivatkoznak. Emberkereskedelmi ügyben. A rendszer ellenségeinek gyerekeit eladták nevelőszülőknek. E cikkek szerint Ferenc Pápa benne volt. DE csak az ilyen külföldi és magyar antisátánista honlapokon lehet olvasni, amelyek összeesküvés-elméletekkel foglalkoznak. Inkább mű-összeesküvésekkel, mint a sokkal szörnyűbb valódi összeesküvésekkel, melyek eseményeit ravaszul belekeverik a szerzők a saját kreálmányuk szövegeibe, hogy lejárassák a valódi és komoly leleplezőket, akik nem hazudnak vagy elmélkednek. Itt egy magyar nyelvű cikk, amely hivatkozik egy hivatalos cikkre, amelyben viszont papok elrablásának vádjáról van szó. Ha nem tudsz angolul, használd a webforditas.hu oldalt, ami az egyik legjobb a világon, és ingyenes, de ezért hosszú szövegek és nem angol nyelvű honlapok fordítására nem használható. De így is teljesen ki tudod használni ingyenességét.

Nem szeretem a középkori hittérítőket, de nem utálom miattuk a mai papok másik 50%-át.

Lovas emberek és szovjetek

A mén/má/mari szó lovat jelent, a murt/mari/manysi szó embert. (A murt ma már idegent inkább.) Ezek lovas finnugor népek iráni eredetű nevei, melyek másik jelentése bizonyos archaikus szavak összecsengése folytán lovas embert jelent. Innen az ötlete az oroszoknak vagy másoknak, hogy a műkedvelő őstörténészek közé beépülve azt terjesszék ma-lájt ma-gyarnak mondják. A mén, mint má, maci, paci szó talán Máté Imre hagyományvonalával függ össze, talán tőle lopták a hetvenes vagy kétezres években ezeket a szótöveket. Ő az urál-altáji rokonság híve volt, a suméroktól való származást nem tartotta bizonyíthatónak, de el tudta képzelni őket, mint déli elágazást. Filozófiánk a jégkorszakból ered szerinte, és ezért ős-európai. Ezt a filozófiát a mai hidegebb területekre csak fokozatosan szorította vissza a déli városépítő népek kulturális behatása, amelyek a páratlanul maradt párost testrészeket kivétel nélkül egy egész testrésznek mondják nyelveikben. Az oroszok és rokonságunk viszonyát illetően meg azt kell megjegyeznem, hogy az urál-altáji népek nem voltak morc gyűlölködők a szocializmus előtt.

Szabadosság, egyenlőtlenség, testvérharc

Szad-ässz Mässz-op Fid-ässz

A szabadság, egyenlőség, testvériség eszméi közé éket verni pártosság. E három eszme osztatlan egysége, mint egy egész eszme segített régen a haladásban. Ezek az eszmék önmagukban különösen jó alkalmat adnak az elvtelenkedésre, mint új vallások.

A kapzsi politikusok elvtelenek, az elbizakodottak hülyék, a fröcsögők nem tudnak ígéretet megtartani. Ezek az önzés formái. Ez pártfüggetlen jelenség. Politikusok ezenkívül csúfolódók, és néha nem csupán képmutatóak, hanem ellentmondásosak is lehetnek. A kisember is hajlamos önző és buta és csúfolódó lenni, és sok más minden. A politikus a nép gyermeke. Egy nép minden rétege vagy rendje a nép része.

A hanti alapszókincs és közösségi érzés

Számos egyezés van az alapszavakat illetően. A hanti nyelvrokonság a magyarok számára is szembetűnő:

A hantiknál is a legkisebb fiú örökli a házat. Egymást segítő viszonyuk megnyerő. Főként rokoni alapú a segítségnyújtás. Adományozott szénáért lehet ugyanannyi széna kaszálásának munkájával fizetni. Gyereket elküldenek szolgálatba jó ismerőshöz vagy rokonhoz, hogy szakmát tanuljon és segítsen. Nagyszülőhöz is küldenek gyereket, hogy többek között vizet merítsen és társaságot adjon. A nemzetségek türelmesen érdeklődnek egymás kultúrvívmányaiért, de mindig a saját nyelvjárásikat hiszik egyedül helyes beszédnek. A türelem oka, hogy az emberek nem egyformák. A hanti emberek a rokonaikat nagyon szeretik, amíg nem rosszalkodnak. A börtönből hazatért rokont mégis sajnálják az orosz börtönök minősége miatt. Egyszer egy börtönviselt, de nem gonosz, csak rendetlen férfi együtt élt munkaadója családjával egy faluban, és hanti felfogás szerint természetesen megkapta részét az ételből és a házi munkából is. De nem azért, mert sajnálták, hanem azért, mert hosszabb ideig volt szükség a szakértelmére bizonyos.

Melléklet: egy vepsze nyelvi honlap linkje

Végrehajtók

Schadl györgy, császti
    ferenc, császtiné szunics ildikó, radics csaba, marada gábor,
    paróczai ferencné, paróczai noémi, doktor kerjniker miklós, tóth
    dénes, tóth ákos, doktor fodor tamás, zoltán ákos, zoltán
    levente, sóvári ferenc, doktor matkovics jános, andresin
    konstantin, ifjabb dienes árpád, asztalos árpád, erdősi
    krisztina, szamosi istván, kardos éva ügyvéd.

A képen nem mindegyik végrehajtó látható. A képen eltűnt végrehajtók láthatók. Engem az se zavar, ha ez a kép a cigányokra uszítós kuruc-infóról származó kép. Ami hasznos munka, az hasznos munka. :)

A cigányok is csak az utóbbi száz éven belül lettek igazán hülyék. Azelőtt az emberi közösségek és főleg egyének egyszerűen csak lükék voltak. A közösség lükesége a tagok leggyakoribb közös lükeségével azonosítandó fogalom a valóságban.

Elkanyarodtam a témától. Szóval, a végrehajtók leleplezése hasznos munka, csinálja akár náci, libsi, cigány, horvát, fideszes vagy komcsi, meg még sokan mások. :)

Mikor lesz már fent...?

Mikor lesz már fent a Labanc Infón a hantik néhány alapszava és megnyerő életstílusa?

Hamarosan. :)

Jó hír

Fent van: 2014.05.11.-én :)


Újabbak.