Madzsar

Olvass el!

Vissza.

A Kárpát-medencétől Északra alakult ki a Szvidéri-kultúra a jég visszahúzódása után, melyet László Gyula a finnugor őshazával azonosított a nyelvi és régészeti adatok összevetésével, úgy, hogy nem a mai növénytakarót figyelte, hanem a korabelit. A terület az akkori életmódnak megfelelően nagy kiterjedésű volt, de a később a bronzkorban az helyi népek nem maradtak le a fejlődésben. Ugyanebben a tanulmányban később azt írja László Gyula, hogy a szabályos hangmegfelelések valószínűleg egy közvetítőnyelvnek köszönhetőek, amely lehetett a magyar nyelv. A finnugor népek zenéje csak akkor éri el a tonalitást, ha hétfokú, kivéve a cseremiszeket, akiknek zenéje teljesen azonos, a mi belső-ázsiai, türk rendszerű ősi zenénkkel, melyet nem más népektől vettek át.

Rovásírásunk kun eredetű, melyre a csángók kunokkal történt érintkezése, az ír szó megjelenési ideje latin betűs nyelvemlékeinkben, valamint a rovás első említései krónikáinkban a bizonyítékok. Rovásírásunk, mint képírás is át lett véve, ugyanakkor néhány jele korábbi eredetű lehet (eTePeRu, eNT, US, eMP, uNK).

A magyarok és a négerek a kusiták közé tartoznak. A négerezés indoeurópai eredetű maszlag. A régi magyar toleráns és a rossz emberek jó társainak békét hagyó fajta volt, különben nem lett volna neki és őseinek erőszakmentesen kultúrális lábnyoma, miközben némely részük a világban többször is szétszóródott. A magyarság népszövetség formájában jött létre, többgyökerű jócskán keverék, ez a népek endogenezissel történő keletkezése. Alapszavaink egyszerre türk és finnugor alapszavak. A finnugrizmus politikai vonatkozásait a Habsburgok és a Romanovok összejátszásának köszönthetjük.

A magyarság csillagjegye a Nyilas, melynek bolygója a Jupiter. A jupiteriség építő megélései közé tartozik az önjobbítás állandó vágya és tevékenysége, romboló megélései közé a túlzott énközpontúság.

Jézus nem a pártusságra helyezte a hangsúlyt, hanem a szeretetre.

A magyar Szent Koronán keresztül lett a magyar nép vagy állam, vagy a Kárpát-medence a Boldogasszony vagy Szűz Mária oltalma alá helyezve.

Ajánlott irodalom:

A legveszélyesebb ellenség magát nemzetinek is kész kiadni, hogy marhát csináljon belőlünk.

Lap elejére.