Egy kis hadászat és gyógyászat

Vissza.
Frissítve: 2011.08.20.
A túlélési taktikákról szóló kivonatok lehetnek rosszak, nemcsak engedély nélkül másoltak e két okból törvényesen ajánlott beszerezni Barabási László: A székely rendtartás kötetet és Máté Imre: Yotengrit köteteteket, és megkeresni az eredeti webes cikkeket és dokumentumokat.
A székely rendtartás kiadójának honlapja: http://www.varga.hu/.
A Yotengrit kiadójának honlapja: http://www.puskikiado.hu/.

Székely harcmód

Lófő: 3 ujj széles könnyű de erős fémlemezpáncél, minden székely: a ló szügyén is páncél.

Haditechnika

Harci szekerce enyhén S alakban görbített: lovad oldalához simul, és kikerüli ellenfél védőcsapását. Nincs egyéni hős, a társak figyelik és védik egymást. Legyen tartalék fegyver és alkatrész! Szőrbelű süveg sima külsejéről a szőrös szélen át hátracsordul a víz, de verekedésnél a szőrös bél kint, hogy a fejről lecsússzon az ütés. Páncélkemény bőrmellény: magas gallér nyakhoz simul, begombolás jobb oldalon védeni szívet. Balkezeseknél ez a bal hónaljtól indul. Szösz-ing, szöszgatya: szúr, de ha jól is véd, ahogy kell, akkor megáll a földre állítva. Olyan, mint a golyóálló mellény. Hosszú köpeny: a szöszruhák helyettese gyalogszékelynél. Kemény szárú csizma: alsó lábat védi, a felsőt kurti: rövid nagykabát.

Egyenruha

A vitézkötés rangjelző. A lovat erős szövésű lópokróc vagy állatbőr védte. Szügyén a pajzs kétfülű. A ló az Valaki. A gazdi és ló legyen szinkronban.

Étel

Növénytermék, túró, füstölt szalonna, hosszú hús, kolbász, húspor.  Tűzrakás este. Tarisznyában 3 napi étek, szekéren 30 napi + felszerelés, tartalék, gyógyszer, kötszer. Komoly előkészületek állandóan.

Hadbaszállás, mozgósítás

Lármafa (métafa): Nagyon kiszárított fenyőszál földbeállítva, majd lekenve szurokkal, méhviasszal, bekötve száraz szalmával, befaggyúzva és beviaszozott hosszú huzat ráhúzva. Bármikor meggyújtható riadójelző. Alakzatba helyezve, ahol a meggyújtás az ellenség jövésirányát, erejét, segítségigénye mértékét jelzik együtt. A falu 2/3-a csak nagy baj esetén hadba, 1/3 mindig marad helyben védeni.

A lány-asszonyok

Éppoly jó harcosok, mint a férfiak. Faluvédők.

Harci tized

Bármilyen csapattárs 3 fős csapatba csak az összeverődésig választható, utána már marad az összetétel.

Parancsnok

A tizedesnek elfogadás többieken múlik és Alkalmasságon a 10 fős csoportba. Alkalmasság: bölcsesség, tapasztalat. Aztán alparancsnok-választás, a tizedes jóváhagyásával. A parancsnokot védik a fiatal tagok.

Van még az egynapos összeszoktató tábor.

Harcmodor

Hadizsákmány

A falu és a parancsnok számára, szabályozva az arányok. A halott bajtárs hamvait hazavitték, a sebesültet, szerszámokat, lehetőleg lovat is kimentették.

A siker titka

Neveltetés, engedelmesség, csapatmunka.

Akciókatalógus

 1. Mit értünk el eddig eszközeinkkel?
 2. Milyen okai lehetnek egy csekély eredménynek?
 3. Mivel növelhetjük az eredményességet?
 4. Ismerjük-e az összes bevetett eszközt a történelemből?
 5. Ha nem, miként tehetünk szert a megfelelő tudásra?
 6. Ha már szert tettünk rá, képesek leszünk-e sikeresen bevetni?
 7. Tudunk-e ősi magyar hagyományaink alapján erős hitet és kitartást ébreszteni, ezt épségben tartani, és állandó jelleggel új tagokat mozgósítani?

A beindítás kitartást és hosszú, rendkívül összetett munkát igényel, mellynek eredményeképpen a szervezettég olyan fokát lehet elérni, hogy a mozgalom megállíthatatlanná válik. Az eszközök és módszerek sokaságával rettenetes politkai nyomást lehet gyakorolni az ellenfélre. Kriminalizálási csapdák: a törvényen keresztül. Azok teszik ki magukat ilyen csapdáknak, aki például:

Polgári akciók a nemzetközi jogok chartája és az alkotmány értelmezése képezi az alapot. Elsőrendű feltétel a felvilágosítás és az öntudatébresztés, enélkül nincs mozgósítás, mozgósítás nélkül nincs tömeg, tömeg nélkül nem alakulhat ki a szükséges harci szellem. Az akció kiválasztásánál meg kell vizsgálni az akció:

 1. veszélyességi,
 2. alkotmmányellenességi,
 3. törvénytelenségi,
 4. kivitelezhetőségi,
 5. közvetíthetőségi (a tömeg felé),
 6. egyszóval a militánssági fokát,
 7. és folytathatóságát.

A fenti kritériumok elemzésének alapján meg lehet állapítani az akció miltánssági együtthatóját. Erre a következő módszer alkalmazandó: az első 6 vagy több feltétel mindegyikére adunk egy jegyet Jé1-től  Jé6-ig vagy többig, pl. 1-től 10-ig, ahol 10 a legnagyobb jegy; és adunk még a fontosságuknak megfelelően 6 vagy több súlyozási értéket pl. eS1-től eS6-ig vagy többig, pl. 1-től háromig, hol 1 jelentéktelennek, míg 3 nagyon fontosnak, nagyon veszélyesnek, nagyon törvénytelennek felel meg. Az akció militánssági fokát (eM) tehát a következő képlettel lehet kiszámolni:

M=
i
SZUMMA
n=1
MJi
MSi

i
SZUMMA
n=1
MSi

Miután meghatároztad az akció militánsági fokát ugyanolyan fontos meghatározni az akció folytathatóságának jelentöségét (eF) is. Ehhez az előbbihez hasonló módon különbözö feltételeket állítunk fel és ezeknek jegyeket adunk, fontosságukat pedig súlyozzuk.

F=
j
SZUMMA
m=1
MJj
MSj

j
SZUMMA
m=1
MSj

Az akció militánssági foka sosem szabad meghaladja az akció folytathatóságának fokát, vagyis az M-nek mindig kissebbnek kell lennie F-nél! Ha M egyenlö F-fel, akkor az akció folytathatósága a különbözö politikai tényezök és a társadalmi összetevök alakulásától függ. Hasonló egyszerü módszerekkel lehet a legkomplexebb biztonságpolitikai folyamatok matematikai modelljeinek felállításához szükséges együtthatókat megállapítani, amelyek segítségével regionális konfliktusokat lehet szimulálni. Át kell gondolni az ellenféltöl várható repressziókat és azok következményeinek minden vetületét is. Ki kell dolgozni a repressziók enyhítése vagy legkedvezöbb esetben teljes elkerülése érdekében a megfelelö ellenlépéseket. Forrás: http://hvimlondon.atw.hu/olvasnivalo/mszhkk1997.pdf. Másolat. Másolat tömörítve.
Tüntetőeszközök készítésének kézikönyvének másolata. Forrás, az eredeti kézikönyv: http://hvimlondon.atw.hu/olvasnivalo/bodyhammer.pdf.
Se a székely, se a más forrásból történt kivonatolás nem lehet még annyira sem elég önmagában, mint az eredeti szövegek!

Szerszám (hadrend), a Yotengritből

Hadba senki fia sem kényszeríttethetik, HON védelmére mindenki.
Ki hadban jár, hadakozik, öl, de nem gyilkol.
Aki gyilkol, épp úgy vétkezik, mint békében.
Hadat jártodban ne dúlj, ne gyújtogass, ne bánts gyereket, fehérnépet, aggot.
Homlokán Holddal ékes Földisten anyánk, UKKÓ, a BOLDOGASSZONY átkoz meg, ha erőszakkal nyúlsz asszonyszemélyhez.
Megvert ellenséged házanépét ne hurcold el.
Foglyoddal emberséggel bánj!
Ha te támadtál, hetednapra bocsásd szabadon.
Ha ő támadott és a kár nagy, esztendeig dolgoztathatod cselédként, utána engedd szabadjára.

Aki andasággal csapódott hozzád, háromszor ÉL legyen, elöl járjon a küzdelemben.
Az új társ tetteiben bizonyosodik meg.
Aki társaira bajt hoz futással, halál fia, hacsak nem kölyök még.
Csatában mindenki fél csak a vakmerő nem.
A vakmerő hasznavehetetlen bajtárs.
Esztelenül rohan veszedelembe és másokat is abba ránthat.
A hős is fél csak erőt vesz félelmén.

Ellenséged vajúdó asszonyának küszöbe elé őrt állíts, mert szüléskor küszöb szenteltetik.
Ha szülő meg gyerekágyas asszonyra viszöl veszedelmet, Nem állsz meg BOLDOGASZONY színe előtt.
Erre nincs bocsánat, nincs ölégtétel.
A gyújtogatásra sincs!

A hadba vonuló felesége legyen hűséges, akkor is, ha egyébként hűtlen volna.
Féltékeny szívvel hadba vonulni fél halál!
Jó asszony hű, ha férje hadban jár, jó menyasszony tartózkodó, hű szerető szintúgy.
Kócos hajjal járnak-kelnek.

Zendüléskor illő kitűzni a zendülés lobogóit.
Ló, meg ökörfarok, ezek a zendülés, a hadiállapot jelei.
Bárki fia lássa messziről, itt baj van!
Sebesült bajtársadat ne hagyd ellenség kezére.
Az embertelenné csonkultat ne hagyd hosszan szenvedni, halóvá nyomorodott lovát se!
Seregedben küzdő asszony-bajtársaidat ne hagyd ellenség foglyául. Váltsd meg, bármit kérnek érte.
Nincs utálatosabb a megfutamodó férfinál, aki a nőt veti oda martalékul!
Nagy a hős harcos férfi böcse, a nőé még nagyobb!
Tiszteld az agg, a béna harcfit.
Ahol az ősz harcost nem tartják böcsben, ifjak foga sem fűlik a hadakozáshoz.
Jó sereg titka a nyugodt vitéz.
Az meg akkor nyugodt, ha tudja, nem jutnak elestével koldusbotra szerettei.
Gondoskodj ezért elesett bajtársad özvegyéről, árváiról, szüléiről.
AHOL NEM ÍGY JÁRJA, A HON VESZIK EL!

Aki házasodott éppen, esztendeig ne vonuljon haddal, csak ha nemzetségére támadtak.
Senki fia őt ne noszogassa.
Egy gyereket nemezni fontosabb, mint levágni kilenc ellenséget.
Akinek meg még nincsen menyasszonya, csak szeretettje, akihez még köze nem volt, boruljon le szerelmese előtt és kérje annak hűségét.
Ősanyáink ezt eképp cselekvék: a leány szétbontá ruháit, ágyékához voná hadba induló szerelmese fejét és így szóla: "szídd be szagomat, mert tied leendek, rád várok!" (Hetyei szavai szerint: azok még nem ludak voltak!)

Ellenséges had, ha közeledik, béküljenek össze a haragosok!
Épp úgy kövessék meg egymást és bocsássanak meg, mint közeledő döghalál hírére!
A fehérnépet nem szabad prédára hagyni.
Öregeket, gyerekeket, haddal nem vonuló nőket mind rejtőztetni illendő.
Menekvéskor a sorrend ez: először a fiatal fehérnép iramodjék.
Ő alájuk járnak a leg-gyorsabb lovak.
Kicsiny gyerekeiket ők vigyék.
Kövessék őket jó lovakon a többi nők gyerekekkel, ha szekér van, szekéren.
Őket kövessék az öregek.
Végtére maradjanak a hadban járatos férfiak.
Ők, ha a menekvők szoríttatnak, hadakozzanak hátrafelé, hogy a gyöngébbek időt nyerhessenek.

Az elrejtett lapítson, ne mutatkozzék szép szóra, mert az ellenség édes szavakkal tébolyít!

A hadakozás utálatos, de harapós ebet bottal, rabló népeket karddal bírnak jobb belátásra.
Ha mindenki megtartaná a JÓ SZOMSZÉDSÁG TÖRVÉNYEI-t, szokásból kopnék a hadakozás!

Rák (fene); és allergia (túlérzékenység, csollányverés) a Yotengritből

Az, hogy kivonatolunk egy gyógmódot, nem biztos, hogy sokat ér, de akkor legalább nézzük meg, honnan van kivonatolva, mert az eredeti szöveg egyáltalán nem használható rosszabban, ez legalább általában így van. Ha nincs így, akkor van a hibára vagy hibákra utalás a kivonatban, de itt én nem utalok semmiféle hibára, tehát akárhonnan is vonatolok ki, akár Yotengritből, akár máshonnan, az eredeti szöveg könnyen lehet jobb, mint az enyém.

Örömtelenség vagy egyéb rontás, meg táplálék megrontottsága okozhatja. Gyógyítása/megelőzése: Méhgyanta (propolisz) pora nedvedző bőrrákra vagy belső rák esetén eme teába: fagyöngy+mályva+fiatal nyírfakéreg, váltogatva lótej savójával és borával. Tönkölybúza csíráját Holddal csíráztatni, holdtöltekor szárítás és porítás, aztán föloldani vízben, és adogatni heteken át. Szárított kenderlevélfüst, mely tűz fölötti levélből lesz. A megtorpantott fene veszélytelen. Kell még jó kedély, melyet puha gerinctelen állat húsa porával elérhetünk. Tilos sokat beszélni a fenéről! Ha fogyását sugallja gyógyító a daganatnak telepatikus akarattal, az is egy módszer az akkor kellő módszerek közül. A rák ellen hatásos az észak felé tájolt fej a fekhelyen. A ráknak leginkább az örömtelenség kedvez.

Kell még a mély alvás. Néha kellő altatótea súlyaránya, összetevő utáni szám %-ban értendő: borsmenta 20, komlóvirág 20, kendervirág 10-15, macskagyökér 15, csipkebogyóhéj 5-10, ánizsmag 10, szagos müge 10. Altatásra még lehet: kakukkfű, levendulavirág, majoránna, édesgyökér, édesköménymag. Megnyugtatás és alvás után gyógyszer torpantani vagy foszlatni: gabona (lehetőleg tönköly) csírája, disznótücs (vagyis madárberkenye) (lekvárként), propolisz, méhpempő, méhfullánk mérge.

Ezutóbbi két hozzávaló a fenék helyett rossebek közé sorolt méhnyakrák  ellen, amit koszos valamicsoda is okozhatott. Nőerősítésre csak méhpempőlé, de rák nemi szervi betegség, rák esetén etetés mellett öblögetés mennyekbe alélásával a nőnek (bezörgetés a kiskapun). Langyosan öblögetni és nem nyomban visszafolyatni! Összetétele %: méhgyanta oldva 10, kenderfőzet 20, pipitér (vagy kamilla, tehát orvosi székfű) 20, békarokka (=zsurló) 10, szederlevél 10, nyírlevél 10, macskagyökér 10, vérzés estén még tölgyfakéreg (a csersav miatt), pásztortáska és fagyöngy hozzá. Időnként helyrepofozó öblítés kanca (nőstény ló) vagy emberanya tejével. Ha nincs mennyekbe alélás zörgetéskor, megmászás is kell. A rák magától távozhat, ha nem szarsz be tőle. A méhgyantapor bármely rák vöröslésekor is használandó. A propolisz jó még kórokozóölésre is.

Allergia és/vagy bőrrák hajlama/megléte esetén kender és len alsónemű. légúti betegség ellen kenderfüst, asztma ellen teaként is Gyomor és bél rákja esetén teaként, vagy hasis(!) formájában propolisszal. A hasis (kendergyanta) alkoholos áztatással kinyerhető sötétbarna gyanta.

Fogamzás, anyagcsere a Yotengritből

Impotencia (bögyöllőrenyheség) ellen vadkender. Étvágytalanság ellen még, és gyantaként gyomorfekély ellen itt a zöld vadkender). Lázcsillapítóként fűz vagy nyír kérgével kevert főzet. Sorvadóbénultságra (szklerózisz multiplex?), fájdalomcsillapító, bőrallergiára is jó, görcs és hányinger ellen is. Majd mindenre jó. Tüdőbetegség esetén juharlével. Bévülső mony (prosztata) bajára hideg víz vagy meleg-hideg váltás, Aranyérre hideg víz. Előbbire még egy kis gyógyfű, tönkölycsíra, tökmagolaj. A bögyöllőnek (hímvessző és here) jót tesz a hidegvizes kúra.

Fogamzásgátlásra jó hirtelen boldogításkor a borókabogyó és a borsfa görög borsa. További fogamzásgátlók: petrezselyem (vizhajtó tea, veseméreg, elvetélés), murok (sárgarépa), borsfa görög borsa, és zeller ami férfierőnövelő németeknél. boróka és petrezselyem és fűzfalevél főzete az antibébi tabletta elődje.

Cukorbetegség (diabetes, édesvakulás) enyhítésére bőrromlása ellen hideg víz, és tea, melynek összetétele %-ban: fagyöngy 20, ülőbabhéj 15, pitypanggyökér 20, kecskerutafű 20, áfonyalevél 15 kukoricabajusz 15,vagy fagyöngy 25, vadárvácskafű 20, babhéj 30, csalán 25.

Bőrrongyolódáskor (%-ban): kendergyanta 10, méhgyanta 10, fagyöngybogyó 30, juharlé 30, dióolaj 10, csalánlé 5 pipitér 5. Filmvékonyan kenve szikkasztva és aztán bekötve a seb. Ma az aloe vera (kaktuszlé) is használható erre. Jól jön még a hidegvizes kúra. A len vagy a kender magja kásává darálva és úgy kenve a külső fekélyre, rákgyanús domborodás esetén kender- és méhgyantával keverve. Allergiához és bőrrákhoz vagy valamelyikük hajlamához lenből és kenderből készült alsónemű. Kenderfüst jó légúti bajok ellen, a tönkölyös gyógymód kiegészítésére. Asztma ellen is jó teakeverék- vagy füstölőként.

Szülés a Yotengritből

Általános tudnivalók a Yotengritből (is)

Parkinson-kór ellen/kezelésére zötykölés: ugráltatás 40cm magasról, balra, jobbra, majd mindkét lábra. Ehhez társulva lelki zötykölés: 2 különböző dologról mi jut eszébe. Dávid-csillag fémből: közepén a tárgy vagy személy fertőtlenítődik.

Gyomorfekély közben is lehet savhiány! Fontos egészséges anyagok a méz, fokhagyma, zöldség-gyümölcs, stb. A káposzta jó hashajtásra és savanyításra. Savtúltengés ellen jók lehetnek (pl.?) (bizonyos?) zöldségek és gabonák, de ezutóbbi gyomorbajt is okozhat. Hamu vagy annak iszapja jó ízületi betegségek ellen, kenderolajba keverve bőrbetegség ellen, de lehet más kenőcs másra. Gyógyítani lehet még izzasztással. Öngyógyítás lehetséges tűnődéssel (meditációval): elmélkedni, mi az ok, aztán azt gondolni, hogy szervezet, termelj ellenanyagot. A gyomorfekély ronda seb. A rosseb rossz-seb.

Egyébként a gyógyászatot nem dogmatizálni kell, hanem egyénre szabni és néha újítani. Jó orvosság sok dologra az anyatej, kancatej, fertőtlenítő a nyál, amely azonban fertőzhet is. Sebre lehet tenni sót, meteorkőt, ami utóbbi daganatra is használva volt. A vízben ásványt is oldottak gyógyítani. A káliumsó vérnyomáscsökkentő hatása se veszélytelen, biztonságossága csak hirdetés. Rontás ellen faszenet, forró parazsat is használtak. A beteg embert vagy beteg testrészt füstölték is néha. A masszírozást (gyúrás, kenés) használták betegségre is, a megfelelő pont kenésével. A szárított gyógynövényt régen a padláson tartották penészedés ellen. Számos ilyen növény található erdőszélen, árokparton, vetések közt, dombon, síkságon, stb. Jól jöhet a természetgyógyász, de nem az annak látszó sarlatán. Fülcsöngésre tömjén, ciprusgyanta, macskaméz keverékének füstje fülbe.

Mák
(Papaver somniferum)

Szlovákiában (azaz a Felvidéken) néhány évvel ezelőtt egy egész temetőnyi sírt kellett exhumálni, mert áthelyezték azt a falu túlsó oldalára. Mindenki legnagyobb meglepetésére a csontok teljesen ép állapotban voltak, olyannyira, hogy tudományos vizsgálatot indítottak az okok felderítésére. Az eredmény egyszerre volt banális és megdöbbentő. Kiderült, hogy a helyi lakosság rendszeresen, heti 3-5 alkalommal fogyasztott étkezési mákot különböző ételek formájában, mivel épp a máktermesztés volt a falu egyik fő bevételi forrása. A további tudományos kutatások kiderítették, hogy a mák olajának rendkívül magas foszfor tartalma volt a "felelős" a kalcium hatékony felszívódásáért, és a csontokba beépüléséért. A kutatások során létrehoztak két, egyenként 20-20 fős csoportot, melynek tagjai előrehaladott csontritkulásban szenvedő nők voltak. Az egyik csoport hagyományos kezelést apott, míg a másik napi 1-1 mokkáskanálnyi mákolajat szedett. Az eredmény mindenkit meggyőzött! A mákolajjal "kezelt" csoport valamennyi tagjának csontozata normális értéket mutatott már 12-16 hónapos kezelést követően. Tanácsom tehát: hetente 3-szor fogyasszon mákos ételeket, vagy rendszeresen alkalmazza a gyógynövény szaküzletekben is kapható mák-olajat. Vigyázat! Levegővel érintkezve gyorsan avasodik, ezért mihamarabb zárja vissza a kupakot, és tegye hűtőbe! A csontritkulás megelőzésére vagy az állapot javítására ugyancsak kedvező hatású a gyógynövényboltokban kapható medvehagyma alkoholos kivonatának tartós szedése. (Bálint János)

Link: http://www.terebess.hu/tiszaorveny/zoldseg/mak.html

És egy másik ugyanerről a témáról: Schirilla Györgyöt és Oláh Andort hosszú évekkel ezelőtt egy régész ismerősük elhívta egy XIX. század eleji csallóközi temető feltárására, mivel a kétszáz éves csontvázak egyike sem volt csontritkulásos (nem voltak meggörbült hátú anyókák stb.). A két természetgyógyászra várt a feladat, hogy kiderítsék, mi lehetett az oka. Ők a választ az akkori emberek életmódjában találták meg. Nem édesítettek semmit cukorral, csak mézzel, nem ettek annyi vörös húst mit mi, mangalicát tartottak, ami jóval egészségesebb. És, ez volt a legfőbb: rengeteg mákot ettek. Schirilla György 58-féle mákos étel receptjét gyűjtötte össze. Az volt a szokás, hogy a vendéget mákos kaláccsal, bejglivel kínálták, a mákos süteménynek ki kellett tartania ünneptől ünepig. Márpedig a mák nagyon egészséges. Fantasztikusan nagy mennyiségben tartalmazza azokat az anyagokat, amelyek az egészséges táplálkozáshoz és a csont megtartásához szükségesek: ilyen a kalcium, a vas (a nagy vastartalomtól fekete), de tartalmaz folsavat is, ami megkönnyíti ezek felszívódását. Schirilla György természetgyógyászként egy maga által kreált mákreceptet ajánlott csontritkulásra, ami egyszerűen elkészíthető, és még finom is: 25 dkg mákot le kell darálni, kevés vizet kell hozzáadni, és annyi mézzel édesíteni, amennyitől kellemesen édes lesz. Ezt össze kell forralni, de éppen csak az első "puttyanásig", mert különben a mák megkeseredik. Az elkészített mákot, ami tulajdonképpen olyan, mint a bejgli töltelék, be kell tenni egy befőttesüvegbe, és hűtőben tartani. Lényeg, hogy minden nap kell belőle enni legalább egy evőkanállal. Legjobb reggelire enni. Többet lehet, kevesebbet nem. Ha elfogyott,akkor újat készítünk. Az epebetegek keverhetnek hozzá reszelt almát, a cukorbetegek pedig használhatnak cukorpótlót és kicsit többvizet. Fontos, hogy ne cukorral édesítsék, mert a cukor kivonja a csontból a kalciumot. Jót tesz, ha utána például iszunk hozzá egy kis citromos vizet, mert a C-vitamin megkönnyíti a mákban levő anyagok felszívódását, beépülését. Mivel ez nem gyógyszer, csak egészséges táplálék, a hatását nem máról holnapra, hanem hosszabb távon fejti ki. Egyébként is arra is oda kell figyelni, hogy a mindennapi táplálkozásában cukor helyett mézet használjunk, húsból is kevesebbet, és akkor is inkább baromfit vagy mangalicát együnk. Nem tesznek jót a szénsavas üdítőitalok sem, mert a bennük levő foszforsav kivonja a csontból a kalciumot.

MÁKOSGUBA, VANÍLIAPUDINGGAL.

Elkészítjük a vaníliapudingot a tasakon található leírás alapján, azzal a módosítással, hogy 7 dl tejet használunk hozzá és még egy evőkanál cukorral édesítjük. A kifliket karikára vágjuk, és lapos tálakra simítjuk egy rétegben. Ráöntjük a pudingot és jól összerázzuk (nem keverjük!) vele. A mákot megdaráljuk és rászórjuk. Ezzel is megrázogatjuk egy kicsit. Mazsolával díszítjük, és hidegen fogyasztjuk.

CSACSIFÜLE

A zsírt egy fél óráig keverjük (géppel 3 percig verjük), majd az élesztőt belemorzsoljuk. A lisztet, tejfölt, cukrot meg sót beletesszük és egy éjszakán át pihentetjük. Másnap 1 mm vastagra nyújtjuk, nagy fánkszaggatóval kiszúrjuk, mindegyikre rakunk egy kanál tölteléket, félbehajtjuk és szép világosra sütjük. Még melegen vaníliás cukorba forgatjuk.

MÁKOS KUPOLA. Hozzávalók (8-10 darabhoz):

ElŐKÉSZÍTÉS: A sütőt 200 fokra előmelegítjük; a tojások sárgáját és fehérjét szétválasztjuk. A sárgáját 10 dkg mézzel, rummal és citromlével habosra keverjük; a fehérjéből kemény habot verünk, majd apránként beleteszünk 10 dkg porcukrot. A fehérjehabot óvatosan belevegyítjük; a lisztet, a sütőport és a mákot összekeverjük, majd szintén belekeverjük a krémbe. A masszát sütőpapírral kibélelt sütőbe öntjük (kb. 1,5 cm magasan), a tetejét elsimítjuk, és kb. 12 perc alatt megsütjük.

Fahéj
(Cinnamomum cassia B. (a bé egy rövidítés), Cinnamomum zeylanicum, vagy C. verum)

A fahéjat fűszerként ismerjük. Kevésbé köztudott, hogy a fahéj egyúttal gyógynövény is. Mire eljut hozzánk, már az anyja sem ismerne rá. Eredetileg ugyanis a fahéj egy trópusi fafaj, amiből az asztalunkra csak a szárított és megőrölt kérge jut el. A népies nevén ceyloni fahéjnak is emlegetett növény a babérfélék családjába tartozó Cinnamomum növénynemzetség egyik legismertebb faja. A 10–15 méter magasra növő fa fiatal ágainak kérgéből lehántással, majd őrléssel készítik a fahéj néven ismert fűszert . Három fajtáját ismerjük. A legjobb minőségű a ceyloni , majd a kínai és malabári fahéj. Lehántott, szárított, de még őröletlen fahéj. Illóolajat, csersavat, nyálkát, gyantát , cukrot , keményítőt és fahéjaldehidet tartalmaz. A két főbb variáns íze különböző. Az amerikai konyhában népszerű kínai (kasszia) fahéjban a csípős íz dominál, míg az Európában ismertebb ceyloni (zeylanicum) fajta enyhébb és finomabb ízű. Őrletlen állapotban kinézetük is könnyen megkülönböztethető, a ceyloni fahéj vékonyabb (papírszerű), a kínai viszont kb. 1 mm vastag és fás. Illóolajat, csersavat, nyálkát, gyantát , cukrot , keményítőt és fahéjaldehidet tartalmaz. A két főbb variáns íze különböző. Az amerikai konyhában népszerű kínai (kasszia) fahéjban a csípős íz dominál, míg az Európában ismertebb ceyloni (zeylanicum) fajta enyhébb és finomabb ízű. Őrletlen állapotban kinézetük is könnyen megkülönböztethető, a ceyloni fahéj vékonyabb (papírszerű), a kínai viszont kb. 1 mm vastag és fás.

A fahéjat a gyógyászatban emésztésserkentő, étvágyjavító, gyomorerősítő hatása miatt alkalmazzák. Serkenti az emésztést, és hurutok ellen is kiváló, legalábbis a régi korok orvosai szerint. Talán ezért szerepelt egykor a nehezen emészthető ételek sora végén az illatozó fahéjas sütemény. Az alábbi levelet kaptam a neten. Mivel tegnap két cikket is írtam gyógynövény témában, ezt sem tudtam kihagyni. Közzéteszem, hátha hasznát veszi valaki. Én magam is ki fogom próbálni a hatásukat.

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) 2003-ban kezdeményezett kutatást a fahéj és 2-es típusú cukorbetegség, illetve a koleszterin szint kapcsolatának feltárására. A vizsgálat nem várt sikert hozott a betegek életében. A 40 napon át rendszeres fahéj tartalmú tabletta szedésének köszönhetően a vérben lévő triglicerid és a glükóz, illetve a káros LDL koleszterin szint egyaránt közel 30 százalékkal csökkent a résztvevők körében. A fahéj tartalmaz antioxidánsokat. Azonban nincs elegendő bizonyíték annak alátámasztására, hogy nagy dózisú fahéj fogyasztásával olyan kedvező hatást érhetnénk el, mint például a szív- és érrendszeri betegségek elleni védelem. A fahéj segíti a vírusok, baktériumok és gombák elpusztítását. Alkalmazásával azonban megfontoltan kell bánnunk, mivel testünkön kívül és szervezetünkön belül is számos baktérium él egymással harmóniában, egészségünket őrizve. Ezeket, vagyis a jó, és rossz baktériumokat egyaránt kiirtva természetes egyensúlyunk felborulna, s ez betegségek kialakulásához vezetne. Gondoljunk csak a bélszakaszban élő hasznos baktériumokra, melyek immunrendszerünk megfelelő működését is segítik. Kétségtelen tehát, hogy a fahéjban található, hatóanyagok segítik egészségünk megőrzését, azonban a pontos részletek feltárásához további vizsgálatok szükségesek. A fahéj hatását befolyásolhatja például az adott növény összetétele, melyből a gyógyszer készül, s ezt a termőhelytől kezdődően számos egyéb tényező is meghatározhatja. Az amerikai National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) szervezet törekvései közt szerepel, hogy a hatóanyagok pontos besorolást nyerjenek, s a természetes gyógymódok palettája tovább bővülhessen. A fahéj egészségre gyakorolt hatásának vizsgálatához tehát számos további kutatás szükséges. A kanadai World News hetilap egyik számában jegyzéket készített azokról a betegségekről, amelyek mézzel és fahéjjal kezelhetők. Többek között felerősíti az immunrendszert, megvéd a vírusoktól, baktériumoktól, erőssé, munkabíróvá tesz

Szívbetegség: A mézet keverje össze törött fahéjjal, és lekvár helyett ezt kenje a kenyérre. Fogyassza rendszeresen. Csökkenti a koleszterinszintet, és véd az infarktus ellen. Akik már átestek infarktuson, és rendszeresen fogyasztják ezt a keveréket, nagy az esélyük arra, hogy következő roham nem, vagy csak később következik be. Ezen kívül könnyíti a légzést és erősíti a szív munkáját. Amerikában és Kanadában ezzel gyógyítják azokat a betegeket, akiknek koruk miatt ereik már nem annyira rugalmasak. A méz és a fahéj visszaadja az erek rugalmasságát.

Artritisz: Az ízületi kopásban szenvedő betegek reggel, délben és este egy pohár meleg vízbe tegyenek két kanál mézet és egy kanál törött fahéjat. A krónikus artritisztől is megszabadulhatnak, ha rendszeresen fogyasztják. A copenhaveni egyetemen végzett felmérés szerint 200 beteg közül az ital fogyasztása után 73 beteg teljesen megszabadult a fájdalomtól, és azok, akik nem tudtak járni, fájdalom nélkül közlekedtek.

Hólyagfertőzés: Egy pohár langyos vízbe tegyen két kanál mézet és egy kanál törött fahéjat. Megszünteti a húgyhólyag és a húgyutak fertőzését.

Fogfájás: Öt kanál mézet keverjen össze egy kanál törött fahéjjal, naponta háromszor tegyen a masszából a fájós fogra. A fájdalom elmúlik. ("Ezt kipróbáltam" - teszi hozzá Szántó Attila, a levél írója - "s előre féltem, mi lesz a folyamatosan fájó nagylukú fogammal, amint belemegy a méz. Visításra készültem – egyetlen nyilallás volt és csoda: tökéletesen megszűnt a fájdalom.")

Koleszterinszint: Két kanál mézet és három teáskanál törött fahéjat keverjen öszsze 2 dl forró vízzel. Két órán belül 10 százalékkal csökkenti a koleszterinszintet. Ha naponta háromszor alkalmazza, a krónikus magas koleszterinszint lecsökken. Ha naponta fogyaszt mézet, megakadályozza a koleszterinszint emelkedését.

Megfázás: Ha gyakran megfázik, három napon keresztül naponta háromszor egyen egy kanál mézet és negyed kanál törött fahéjat. Gyógyítja a megfázást, a krónikus köhögést és megtisztítja a légcsövet.

Gyomorpanaszok: A méz és a törött fahéj keveréke gyógyítja a gyomorfájdalmat és megakadályozza a gyomorfekély kialakulását.

Az immunrendszer erősítése: A méz és a fahéj rendszeres fogyasztása erősíti az immunrendszert, védi a szervezetet a vírusok, baktériumok ellen. A mézben nagyon sok vitamin és vas van. Rendszeres használata erősíti a fehér vérsejteket a baktériumokkal és a vírusokkal folytatott harcban.

Nehéz gyomor: Egy kanál fahéj 2 kanál mézzel keverve megakadályozza a gyomorsav túlzott termelődését.

Nátha: Spanyol tudósok rájöttek, hogy a méz olyan természetes anyagokat tartalmaz, amelyek megölik a nátha baktériumtörzseit.

Pattanás: Három kanál mézet és egy kanál fahéjat keverjen össze. Lefekvés előtt kenje be vele a pattanásokat, majd mossa le meleg vízzel. Ha naponta elvégzi ezt a műveletet, egy héten belül eltűnnek a pattanások.

Bőrfertőzés: A méz-fahéj páros gyógyítja az ekcémát, az övsömört és a bőrfertőzés minden formáját.

Fogyás: Reggel éhgyomorra fél órával a reggeli előtt, este pedig lefekvés előtt igyon meg egy mézes fahéjas italt. Rendszeres fogyasztása csökkenti a súlyt a rendkívül kövérek esetében is. Még akkor is megakadályozza a zsír lerakódását, ha nagyon zsíros ételeket fogyaszt.

Krónikus fáradtság: A testi erőt legjobban, a mézben lévő cukor regenerálja. A mézet és fahéjat fogyasztó idős emberek erősebbek és mozgékonyabbak. Ha délután három óra körül fogyasztunk el ilyen italt, egy héten belül helyreáll a szervezet vitalitása.

Mák és fahéj: http://tudos.virtus.hu/

Világ néhány baja, néhány megoldás

Fenntartható élet a Földön (Végh László könyve)

A zsarnokság mindenáron központosít, egyéneit elválasztja és kiszámíthatóvá teszi érzéketlenítéssel, de a változó környezethez nem tud alkalmazkodni. Átlag 2,2 gyerek kell szülessen, hogy stagnáljon a lélekszám. A nagyüzemi állattartás járványgóc. Film izgalmas része közbeni reklám vásárkényszert okoz, mert a reklámban egy gondot oldanak meg, így nyugtat a vásárlás. Sok zöldség evése=sok ember születése. Sok hulladék fölhasználásával egy természetösszhangú táplálékláncocskát hozhatunk létre. Ha városi nagy ház nem fűtve központilag, akkor elhagyott, de jó állapotú vidéki ház, ami önfűthetővé tehető. A túléléshez kell egy kis falusiasság hozzáértéssel.

Günter Pauli üzletember ötlete: Sörárpa 4%-ából sör a hulladék 70%-a rost, mi csak gombatermesztésre jó, de gombatermesztés után már 45% rostanyag jó marhatápnak. Sörhulladék 26%-a fehérje gilisztát tenyészteni, ami étel baromfinak, a marha és csirke ürülékéből mocsárgáz. A visszamaradó szennyvíz természetes kezelése után haltenyésztés növény- és állattársítással. Hétszeres termelékenység és négyszeres foglalkoztatottság.

Japán ötlet: Rizsföldön kacsa eszik csigát és gyomot az iszapból, így nincs nagyon kártevő, és az iszap is kellően lazább kevesebb munkával, és máshoz is kevesebb munka kell. Egy hal a kacsatrágyát és a hínárt eszi, kettejük trágyája táplálja a földet. És a kacsa önellátó. Haszon +20-50%.

Használhatatlanul rövid kivonata a Yotengrit 4. kötete szerinti megoldásoknak a magyar bajokra

A tájegységek alakítsák magukat állammá, legyünk szövetségi köztársaság, az államok más államot vagy területet jobban segíthetnek. A párt elavult módja a szövetkezésnek, mert pártoskodó vagyis elpártoló. Ha minden privát, miért adózunk? Szövetkezet kéne ami nem kolhoz, önellátás kéne, és becsületes adórendszer. A munkás lehetne vállalkozó is (munkavállalkozó munkahelyén üresjáratkor), így kevesebb munkáltatói irodamunka lenne, és nem kéne ottlétért fizetni. Euróra váltáskor manipulálhatják hozzáfűződő névértékviszonyát a forintnak (hány euró hány forint). Ipar, mezőgazdaság, természet legyen összhangban! Legyen ártéri gazdálkodás, őshonos a növény és állat! A fiatalság a jövő, ne romoljon meg!

Díszletek

(További) könyvek, könyvajánló

Képek

A máknövényA máknövény. FahéjFahéj. A fahéjnövényA fahéjnövény korában. A nagy
    csalánA nagy csalán.

Terjeszd a jóslatokat, melyeket másoktól másoltam! Lap elejére. Vissza.