Tengerszél Terv

Globalizmus

Európai politika

A neoliberalizmust Nyugat-Európában a liberálisok utálják. A neoliberalizmus amerikai neve neokonzervatimizmus is. A neoliberális globalizmust Közép-Kelet-Európában a nemzeti érzelműek utálják. Magyarországon a liberálisok vezérei neoliberálisok, a nemzeti érzelműeké nácik. A liberálisok szociálisan érzékenyek, a nemzeti érzelműek azt hiszik, hogy hazafiak a vezéreik. A magyarok, zsidók, romák egyharmada liberális, egyharmada nemzeti érzelmű, egyharmada semleges. A vezérek gyűlöletet szítanak a liberálisok és nemzeti érzelműek között. A szocializmusnak nevezett rendszerben Közép-Kelet-Európa csinált sok/néhány bohó/lökött embert. Közép-Kelet-Európában a népek utálják egymást évszázadok óta, köszönhetően az osztrák politikusoknak. Magyarországon defenzív-radikális gárdák alakultak: Magyar Gárda, Roma Gárda, Zsidó Gárda. Komoly fegyvereik nincsenek. A világháborúkban minden ország őrült volt, és a zsidók mindenütt meg voltak támadva és mentve. A 19. században a magyarországi nemzetiségek békésen voltak elnyomva, bár lázadások voltak leverve 1848-49-ben. A kor magyar vezetői szerint ha egy magyar állampolgár legalább idegennyelvként ismeri a magyart, a nemzet nem fog kihalni. Ha mást hallottak Nyugaton, nem tőlünk hallották, és mivel a nemzetiségek vezetőitől hallottak először, ezért nekik hisznek. A gyűlöletet e térségben is politikusok szítják a népek között. Nem csupán osztrák politikusok, de ők a főkolomposok, titokban. AZ OSZTRÁK VÖRÖSKERESZT NAGYSZERŰ!

Orbán Viktor: Magyarország roma miniszterelnöke, titokban náci. Sok pénzt lopott előző kormánya, aztán mások kormányai is. Most is van lopás, meg van a korábbi lopás okozta hiány pótolni próbálása: Kína, Azerbajdzsán. A hét tevét már tényleg hagyjuk ki. Az arabok szerint Magyarország egy kalifátusuk. Ők a hét teve? Nyugat-Európa vezetői, nem népei, hanem vezetői tán provokálnak, hogy minden apróságba beleszólnak még akkor is, ha nem szemétség? Hogy visszalőhessenek, ha lőnek innen a beengedett arabok? Örmények-azeriek: rosszak egymáshoz, miközben magyarszeretők.

Európa története a földművelés óta

Közös finnugor-indoeurópai gén az Uráltól az Alpokig: R1a.

A földművelés Itália körnéykén találták fel a jégkorszakban. Az eredeti cél a befogott állatok etetése volt. Közép-Kelet-Európában néhány finnugor népesség (pre-)indoeurópaivá vált. A finnugorok vadásztak, termeltek, pásztorkodtak, az (pre-)indoeurópaiak pásztorkodtak. A sémi pásztornépek tán az európai sztyeppéről származnak. A sumérok a sémik közé települt termelők. Az előmagyarok a kelta elnyomás elől mentek Belső-Ázsiába, Kína közelébe, ahová magukkal vitték a kelta vasat és Tai Csit, épp így a lovaglás türk-ugor-iráni szókincsét is. A tengriánizmust is elvitték Ázsiába. A tengrik jók, de a sumér dingirek rosszak. A germán Ván istenek finnugor eredetűek. A tengrik magyar-türk-mongol istenek. A belső-ázsiai sivatag terjedése miatti türk támadás adta az okot a magyaroknak a hazaköltözésre.

Egyéb istenekről: Baál egy emberevő szemita-kis-ázsiai nemzsidó isten, földművelők ősi istene. Bolygója a Szaturnusz, bolygójának jele a hatágú csillag. E csillag a szép és csúf nemiség jelképe, ezenkívül a szaporodásé és a gazdálkodásé. A zsidó jelentés onnan származik, hogy a középkori Magyarországon az izmaeltiák (értsd: muszlimok) ellen védelmi jelképet kerestek, mint szaturnuszi nép. A rabbik a táltosok barátaiként megismerhették a hatágú csillag védő jellegét, és a táltosok a JHVH magánhangzóit. Zsidó-magyar ellentét oka: izmaeliták nyomták a többi népet, az állam az izmaelitákat, és ez félre lett értve a 19. században néhány történészünk által.

Egyebek

Térképekről: