TALAMASCA

 

Hon.

Heteskönyv.

Kabala.

Versek.

Vér s kereszt.

Világvége.

Irodalom.

Kabala

Alkotás könyve

Első fejezet

Jahve a Bölcsesség 32 Ösvényével véste a Káoszt a teljességbe, Jehova a bölcsesség 32 ösvényével faragta az Űrt a teljességbe. Véste a Folyót és faragta a Követ.

Jahvénak lelke a Szent Lélek, Jehovának teste emberi test. Ő az Első Ember. Látása Tűz, zsigere Tenger. Légzése kibékíti őket.

Régen, mikor A Lángoló Ég és a Sötét Tenger összeveszett, az előző teremtés odaveszett. Kettősség keletkezett az Egyből. Egységben egyedek lettek, emberek az emberben. De nem tudtak illeszkedni, ezért összevesztek. A Szél igazságot tett közöttük. És ők ketten újat teremtettek. A Teremtő és az Alkotó. A Folyóban és a Kőben.

Tűzből Eget, Vízből Földet. Óceánt és Kék Eget. Fényt és Árnyékot. Erdőt és vadat. Halat és madarat. Napot és Holdat.

Létrehozták a helyreállítás Világát. Helyreállít a fejlődő lélek. Gyermeke Szélnek.

Második fejezet

Az Első Ember az Élet Fája.
Benne a 10 orfikus szefira,
Benne a 22 héber betű. A Bölcsesség 32 Ösvénye.

A szefirák: látványuk mint villámlás, de határuk határtalan. Jönnek-mennek.
A szefirák: végük a kezdetükbe ágyazódik, mint az izzó szén lángja.
(Ha okoskodó agyad fát lát, fegyelmezd magad és szedd össze magad.)

1. szefira: Egység. Iránya Jó, pecsétje Jod.
2. szefira: Nő. Iránya Jövő, pecsétje Hé.
3. szefira: Hím. Iránya Múlt, pecsétje Váv.
4. szefira: Düh. Iránya Észak, pecsétje JodVávHé.
5. szefira: Kegy. Iránya Dél, pecsétje JodHéVáv.
6. szefira: Nap. Iránya Kelet, pecsétje HéJodVáv.
7. szefira: Dics. Iránya Lent, pecsétje VávHéJod.
8. szefira: Tor. Iránya Fent, pecsétje VávJodHé.
9. szefira: Hó. Iránya Nyugat, pecsétje HéVávJod.
10. szefira: Föld/Köz. Iránya Rossz/Közép, pecsétje utolsó Hé.

Betűk: kimondva hangok.
Betűk: leírva betűk.
Betűk: számításban számok. Ez jelképezés. (Az Achad jelentése egység, betűi ÁlefChétDálet, összegük 13. Az Ahebah jelentése szeretet, betűi ÁlefHéBétHé, összegük 13.)

Álef: Szélanya. Lelke lélegzet, ideje szeles.
Parancsa tabu.

Bét/Vét: báj/rútság. Égi testje Hajnal csillag és Sarki csillag és Szellő, tagja mellkas.
Parancsa nemesség.

Gimel/Jimel: bölcsesség/butaság. Égi testje Nap, tagja fej.
Parancsa szerénység.

Dálet/Zálet: utód/kihalás. Égi testje Hold, tagja hasüreg.
Parancsa őstisztelet.

Hé: Mén jegy. Zsigere szív, működése mozgás.
Pecsétje JodHéVávHé.

Váv: Gím jegy. Zsigere gége, működése szólás.
Pecsétje JodHéHéVáv.

Zájin: Majom jegy. Zsigere tüdő, működése nevetés.
Pecsétje JodVávHéHé.

Chét: Tyúk jegy. Zsigere zúza/nyelőcső, működése gondolat.
Pecsétje HéJodHéVáv.

Thét: Eb jegy. Zsigere vastagbél, működése szaglás.
Pecsétje HéJodVávHé.

Jod: Emse jegy. Zsigere mellékvese, működése szerelem.
Pecsétje HéHéJodVáv.

Káf/Cháf: élet/halál. Égi testje Szivárvány csillag, tagja fül.
Parancsa pihenés.

Lámed: Patkány jegy. Zsigere vese, működése hallás.
Pecsétje VávHéJodHé.

Mém: Vízanya. Lelke személyiség, ideje esős.
Parancsa hűség.

Nun: Bivaly jegy. Zsigere bendő/hasnyálmirigy, működése álom.
Pecsétje VávHéHéJod.

Számek: Tigris jegy. Zsigere máj, működése düh.
Pecsétje VávJodHéHé.

Ajin: Nyúl/Macska jegy. Zsigere epe, működése tett.
Pecsétje HéVávHéJod.

Pé/Fé: hatalom/szolgaság. Égi testje Vezér csillag, tagja szem.
Parancsa őszinteség.

Cádé: Sárkány/Csiga jegy. Zsigere agy, működése látás.
Pecsétje HéVávJodHé.

Kóf: Kígyó jegy. Zsigere lép, működése tapintás.
Pecsétje HéHéVávJod.

Rés/Rhés: béke/harc. Égi testje Tündér csillag, tagja kéz.
Parancsa vértelenség.

Sín: Tűzanya. Lelke Isten, ideje forró.
Parancsa emlékezés.

Táv/Száv: gazdagság/szegénység. Égi testje Vacsora csillag, tagja láb.
Parancsa munka.

Harmadik fejezet

JodHéVáv: Atya-Anya-Gyermek. A Szentlélek az istenlélegzet, és a Szentlélek az istengyermek. Akit eltölt, az fogadott istengyermek.
JodHéVáv: 3 fivér vagy sűv, ha istengyermek-jelek.
JodHéVávHé: Atya-Anya-Fiú-Szűz.
Hé pecsét a Váv pecséttel: az Atya az Anya fia.
Jod pecsét az utolsó Hé pecséttel: az Atya frigye a Szent Várossal.
Jod pecsét a Hé pecséttel: a teremtő Istenek egyesülnek.
Váv pecsét az utolsó Hé pecséttel: a táltos férfi-lelke női-lelkével.

Álef, Mém, Sín: három Menny.
Lég, Tenger, Ég: Szél, Pokol, Fény.
Jegyes, kín, létra.

A főzött jelölt összeszedi magát. A halálnak halála olyan, mint a főzés. Aki a túlvilági tudásnak beavatott doktora, titulusa nem doktor. Aki a túlvilági tudásba be van avatva, továbbra is gyarló, de rendesebb és lélekben szabadabb. Ha mégis rendetlenebb, ha mégis rendetlen, örökre meghal. Halálnak halálával.

Aki a túlvilági tudásba nincsen beavatva, nem mindig hal meg örökre. Aki nincsen beavatva, azért fog szenvedni, mert szellemét önmaga gyengíti, a teljesség elleni törekvésével vagy mérhetetlen közönyével.

Álef, Mém, Sín: helyes légzés, révülő tudatállapot, éber tudatállapot. SoMo, SoMa, SoMe, SoMi, SoMu, SaMo, SaMa, SaMe, SaMi, SaMu, SeMo, SeMa, SeMe, SeMi, SeMu, SiMo, SiMa, SiMe, SiMi, SiMu, SuMo, SuMa, SuMe, SuMi, SuMu: a helyes légzés segítségével kombinálva az éber tudatállapot a révülő tudatállapottal. A révülő tudat állapotába Mo, Ma, Me, Mi, Mu szótagok kántálásával juthatsz, az éber tudatállapotba a So, Sa, Se, Si, Su  szótagok kántálásával juthatsz. Misztikus tapasztaláskor olajat érezhetsz a fejed tetején. A révülés munka, nem szórakozás. Az Álef hangot már nem ejtik ki a zsidók, az Álef hang jelképezi a helyes légzést. Az Ájin hang is néma.

Légben: Álefbét betűinek helyes kiejtése. Ez gyakorlás.

Tengerben: Álefbét betűinek felépítése. Ez avatás.

Kiművelve talpuk kertje, rovással, szenvedéssel. Mint Káosz róva, Sár, Folyó. Ez Halál.
Fölépítve száruk fala, faragással, összeszedéssel. Mint Űr faragva, Agyag, Kő. Ez Feltámadás.
Fölavatva koronájuk házteteje, vonással, befejezéssel. Reá Víz locsolva, Eső, Hó. Ez Látás. Felkenés.

Égben: nagy szellemek meglátása. Ez második avatás. Égiek látása.

Légben: Angyalok és segítő Jegyesek.
Tengerben: Aiónok és avató Ősök.
Égben: Szeráfok és avató Szentek.
(Földön: Tündérek és Királyok.)

Légben: Alkotó alapzata. Tengeré.
Tengerben: Alkotó a Trón mellett.
Égben: Teremtő és a Lámpák.
(Földön: Templom és Város.)

Légben: Szűz és Fiú.
Tengerben: Alkotó és Fiú.
Égben: Teremtő és Fiú.
(Földön: Természet és Pénz.)

Föld és Lég: Teremtés Világa és Alkotásé. Anyáé és Szűzé.
Tenger és Ég: Alkotás Országa és Teremtésé. Fiúé és Atyáé.

ÁlefVáv, MémHé, SínJod: Szél férje Vő, Víz férje Hő, Tűz férje Jotengrit. Nemzetek békéje.
Jod(Sín) Váv(Álef), Hé(Mém): Tengeratya (Éganyával), Szélatya (Szélanyával), Pokolatya (Vízanyával). Világaik: Napos Ég, Szeles Lég, Holdas Föld.

Negyedik fejezet

Bét: a Teremtés Könyvének első betűje.
Bét: a betű neve házat jelent, hazát, világot, testet. Jelentsen betűt is!
Bét: a betűházak kertjét, falát és tetejét jelképezi.
Bét: a négy világtáj alsó, felső, középső határát jelképezi. A Mindenség: Álef.
Ez 3×4 irány, a 12 csillagjegy száma szerint.
Bét: a térképalapú kockavilág 4 oldalán 3 irány. Alsó, felső, középső.

Ez kommentár a gólemalkotáshoz. A gólem: asztráltest. Alkotása: feltámasztás. Előző fejezetben.

Az anyagi gólem készítése: asztráltestrész helyezése földből gyúrt bábuban. (Előbb helyezd az Alkotót alapzatára.) Az asztráltest szerveinek készítése közben minden elkészített és készülő szervre minden pillanatban figyelj. Az újat az előbb csinálttal rögtön illeszd össze. A bábu szűz talajból és edénybe-nem-tett forrásvízből készül, váza kiásott csont, halott donor. Se a donor szellemét, se más szellemet ne idézz akarva-akaratlanul, miután az engedélyt megkaptad!

1 vagy 2 társsal tedd. Tiszta testtel és tiszta lélekkel tegyétek, fehér ruhában tegyétek. Ha ültök, nézzetek Kelet felé, ha mentek, menjetek az óra járása szerint. Az óra járásának iránya az Onegnek, Örömnek iránya. Az Öröm a Legnagyobb Jó Jahvétól. Ha a körbe írt Oneg szó betűit AjinNunGimelt elfordítjuk az óra járásával ellentétes irányba, a Nun betű lesz felül, és az új szó Nega, Sorscsapás. A Sorscsapás a Legnagyobb Rossz Jehovától. Jahve túl van Jón és Rosszon, Jehova a fölöttük álló Igazság. Ő az Egység.

A készítéshez kérjetek föntről engedélyt.

Üljetek le a bábu köré. Álef Mém Sín. A megfelelő tudatállapotban egy táblázat szerinti kántálás. A táblázat a betűházak betűhazáját jelképezi. minden cellában egy utca. Első oszlop bizonyos utcái, AlefBét, ÁlefGimel, ÁlefDálet, ÁlefHé, ÁlefVáv, ÁlefZájin, ÁlefChét, ÁlefThét, ÁlefJod, ÁlefKáf, ÁlefLámed a 10 szefirát és a Tudás nevű kvázi-szefirát jelképezik. (A kvázi-szefira az orfikus szefirákról és a héber betűkről és a világegyetemről való jól-Tudás a Nő és a Hím és a Feltámadás által.)

Első oszlop utcái: ÁlefBét, ÁlefGimel, ugorjunk, ÁlefTáv.
Első sor utcái: ÁlefBét, GimelDálet, ugorjunk, SínTáv.
3-adik sor kántálásának menetéről röviden: O, Do, Álef, o, Da, Álef, ugorjunk, u, Du,
Álef, oJo, Álef, Álef, Álef, Álef, oJa, ugorjunk,
oHo, ugorjunk,
oVo, ugorjunk,
oHo, Álef, Álef, Álef, Álef,
DoJo, ugorjunk,
DoHo, ugorjunk,
DoVo, ugorjunk,
DoHo
, ugorjunk,
Zo, Jo, ugorjunk,
Mo, o, ugorjunk,
Ro, To, ugorjunk,
Go, Zo, ugorjunk,
Tho, Lo, ugorjunk,
Szo, Co, ugorjunk,
So, Bo, ugorjunk,
Ho, Cho, ugorjunk,
Ko, No, ugorjunk,
Po, Ro, ugorjunk,
Pu, Ru, Álef, Álef, Álef, Álef.

A kántálás része minden más olyan lélegzetvétel, amelyet nem a betűejtéshez veszünk, pusztán légzőgyakorlat. A kántáló-utasításban ezt jelképezi az Álef szó. Ha Álefek nélkül kántálnátok minden sort, másodpercenként 4 szótagot, akkor 7 óra alatt végeznétek. A szótagok kiejtését lassú határozott fejmozdulattal kísérjétek. A mozdulatot a magánhangzó szerint tegyétek.
O: nézzetek előre, majd nézzetek fel.
A: nézzetek jobbra, majd nézzetek balra.
E: nézzetek balra, majd nézzetek jobbra.
I: nézzetek előre, majd nézzetek le.
U: nézzetek egyenesen előre.

Ha hibáztok, szakítsátok meg a műveletet. Ha megszakítottátok a műveletet, kezdjétek elölről.
A művelet nem veszélytelen. Tudást, fegyelmet és erőt igényel. A módszert nem részleteztem teljesen. (Nem ismerem teljesen, nem is tartom feltétlenül jónak vagy a legjobbnak vagy hatékonynak, és a róla alkotott jó véleményeket nem tudom ellenőrizni, de azt is csak gondolom, hogy e módszer soha nem hasonlít a lelki megújulás feltámadására, azonban az biztos, hogy a gólemezésre alapozni az orvoslást közveszélyes őrület, így egy igazi természettudós tudja, mit gondol, ha dühös e könyvtől.) Ne próbáld ki otthon!

Ötödik fejezet

Boldogok a látók, mert látják Jahvét.
Boldogok a szomorúak, mert vigasztalja Jehova.
Boldogok a szerények, mert Uruk Jahve.
Boldogok az irgalmasok, mert fogadja Jehova.

Lelki szegény az, ki nem nem lát sok fogyást, ezért nem irigy.
Lelki gyermek az, ki egyszerűen gondolkodik, és újjászületik.
Lelki király az, kinek gyümölcse jó, és azt tűzbe nem teszik.

Ikhthüsz: ógörögül hal. Mint egy mondat rövidítése, ógörögül ezt jelenti: Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó.

József fogadott fia Jézus mindezt megértette. A 7 nyilvános Igazságot mindenkinek megtanította, saját küldetését mindenkinek elmondta. Pétert, Jakabot, Jánost (és Pált) beavatta a Titokba. Testet öltésének 100-adik évében írta meg János a 4-edik evangéliumot, és János apostol tanítványa írta meg az Alkotás könyvét.


Amulett

A
         Kabala Életfa-motívuma. Töltsed le és nyomtasd ki.Amuletted szerencsét hoz, mert vele jobban tudod használni eszedet és akár izmodat.
Hogyan?
Megérinted.
Csak ennyi?
Igen, csak ennyi.
Miért?
Mert amuletted érintése varázsérintés. Pirula nélkül tudod összeszedni szétfutott lelkedet. Ez lesz lélekjelenlét. A lélekjelenlét magabiztos ügyesség.

Ez azt jelenti, hogy az orvos-ajánlotta pirulával is összeszedhető. Pirula nélkül főleg akkor szedhető össze, Atyaég-Ige-Lélegzet háromságot jelképező háromlevelű lóhere nedvével fested nyomtatott amuletted hátlapját, és aztán tokba teszed, és például zsebre vágod vagy nyakba akasztod az inged mögé, szíved elé, és a lóhere szimbolikája által jobban hiszel sikerben. A lóherétől kérj bocsánatot, és indokold meg. Aztán neki és az amulettnek mondd el szóban, hogy mi lesz a dolguk. Ha nem hiszel a lóherében, és emiatt is sajnálod őt, akkor tiszta tűvel szúrhatod tiszta ujjadat, de csak akkor, ha nem híg a véred. Ha szerencsét más növénnyel akarsz: lásd http://erdeivarazslatok.blog.hu/ oldalon a növények a mágiában, illetve http://azerdesz.hu/ oldalon a boszorkány herbáriuma témát. Vigyázz! Sokszor nem ehetőek! ami gyógyszer, az általában méreg!

Gyökérföldi halálfa

 1. Eggyel szemben Luc, Istennel sátán;
 2. Nővel szemben Kény, logikával hazugság;
 3. Hímmel szemben Köd, kinyilatkoztatással őrület;
 4. Dühvel szemben Tűz, igazsággal pokol;
 5. Keggyel szemben Sem, bocsánattal szabálytalanság;
 6.  Diccsel szemben Hal, halhatatlansággal halál;
 7. Torral szemben Ér, győzelemmel idő;
 8. Nappal szemben Gőg, szépséggel hiúság;
 9. Hóval szemben Fasz, nemes alkotással nemtelenség;
 10. Közzel szemben Éj, egyházzal kalácsház.

Első beavatás, a tudomány-titok: a Pokoli Halálfán.
Másik beavatás, a végzet-titok: a Mennyei Életfán.
Kegy: férfiaknak jelképesen az életfa férfias oldalán, nőknek jelképesen a nőies oldalán.

A fák gráfok. Csomópontjai a szefirák, amelyek gyümölcsök, levelek, odvak, gyökerek. (De az alsó szefirák nevei héjak, és töröttek. Tán tojáshéjszilánkok? De most már szóljunk az összekötő vonalakról.) Hagyományosan az anyák a vízszintes vonalak, a világegyetem nedves alsó, levegős középső és fényes felső szellemi világai, fej és mell és has. A bolygók a függőleges vonalak, az arc kapui. A csillagjegyek a ferde vonalak, a végtagok és a létfenntartó szervek: általában vese, máj, epe, bél, gyomor, nyelőcső, szív említve, de a többi is számít. A testrészek másik tizenkettes rendszerezése a Merkaba irodalmából ismerhető meg.

Merkaba: a harci szekér

A világegyetem Isten palotája. Kertjében az Életfa, termében a Trónszék. A mozdulatlan mozgatóé. A mozgó trón a harci szekér. Táltosa lángoló szeráf, aki parancsol lélegző chajotnak, aki parancsol guruló ofánnak. Földön guruló ofán, közvetítő/végrehajtó chajot, irányított irányító szeráf, irányító fenyítő király. A mozgó trón királya nem ver bottal se téged, se ellenséged. Segít általad, ha segítesz magadon. A második trón Dávid királyé. Fele királyság az övé. És a palota egyszerre hét helyen.

Isten segít, ha őt választod. Égben az Isten, Légben az ember, Földben a sátán. Dávid pajzsán az isteni ország háromszöge és a sátáni világ háromszöge. Hetedik a törvény, amely választ. Aki Istent választja, az menyasszonya Salamon királynak az Énekek Énekében. Közvetít legalább 12 testrész.

 • Szeretve hallgatók: fülek és szív.
 • Gyűlölve szidalmazók: máj, epe és nyelv.
 • Keringő vért élesztők: orrlyukak és lép.
 • Párzó gyilkosok(-élesztők): nemes fasz, nemes pina és nemes száj.

Az alászálló Isteni személy vagy fény: Sekiná. A szó jelentései:

 • a király a templomban,
 • a királylány a világban,
 • az ítélet a korszakok végein.

Ez a személy: személy-feletti személytelen személy. Szól angyalnak szájával. Ezt mondta Szókratész is.

 • Tehát Szókratész szerint:
  • az istenek szava angyaloknak szájával szól,
  • ha nem tudjuk jellemünket, könnyen bajt okozunk,
  • a rossz törvényt is tisztelni kell.
 • Tanítványa, Platón szerint:
  • a tudatlan vergődik az alvilág poklában, a tudós uralkodik a természet kertjében,
  • a legfőbb idea a jóság ideája az isteni világban, minden idea őse,
  • az ősnyelv az emberi nyelvek ideája.
 • Tanítványa, Arisztotelész szerint:
  • fontos a megérzés és a logika,
  • kell kísérletezni az orvosnak, de lehetetlen a természetbúvárnak,
  • az Isten a mozdulatlan mozgató, ő a világ, az ég és az égi tűz, ő a szeretet.
A görög filozófia és a héber vallás mellett egy szabad akaratot isteni irányítás alatt elismerő csillagjóslási módszer is a rendszer része. A csillagjóslás alapja volt a hasonlatokban és jelképekben való gondolkodás. Az égitestek látszólagos állapotát a földi helyzethez hasonlították, és elmélkedtek.

De előbb tisztázzuk, ki Isten három személye az ókori keresztény és álkeresztény misztika:
 1. a közös Lélek, akinek 7 vagy körülbelül 30 részleges személyisége van;
 2. az Atya, aki Anya is,
 3. A Fiú, aki Leány is. Ők 30 részleges személyiséget alkotnak.

Az isteni világ alsó és felső része közötti kifaragott űrbe, a káosz közé esett az egyik részleges személyiség, akinek az okosabbik fele hazajutott. Ő a bölcsesség, ő a világ egyik az ő testvér-fiaival, az Alkotóval és a sátánnal együtt. Anyja a Szélnek, a Víznek és a Tűznek. A Víz és a Tűz összeveszett, a Szél kibékítette őket. Fölépítették vagy újjáépítették a világot. Szültek férjeket: Eget, Leget, Földet, akiknél a Jahve név betűi. Lett világosság és idő. Tenger az égben a béke jele. Tűz a Vizet fölemelte. És a Föld is megszületett. Lett Nap és Hold. Lettek madarak és halak. Vadak és emberek. A Tűz és Ég, a Szél és Lég, Víz és Föld nemzettek gyermekeket. Lelket és Szívet, Évet és hónapot, Életteret és Állatövet. A testvérpárok vitatkoznak. A Szív olyan, mint a vezér, a Hónap olyan, mint a herceg, az Állatöv olyan, mint a király.

A szeráf olyan, mint a Nap, a Chajot olyan, mint az évszak, az Ofán olyan, mint az év. A Nap áthalad az állatövön egy év alatt, de a holdhónapok fontosabbak.

De most foglalkozzunk a görög állatövvel. Állítsuk szembe egymással a hónapokat.

Jótékony arrogáns Oroszlán:
égitestje Nap,
neme férfias,
eleme tűz,
állapota oroszlán-chajot,
fénye halhatatlan,
angyalai arkangyalok,
parancsa imádat.

Gondozó sunyi Rák:
égitestje Hold,
neme nőies,
eleme víz,
állapota nyár/éjszak,
fénye halhatatlan,
angyalai arkangyalok,
parancsa barátság.
Okos kicsinyes Szűz:
égitestje Merkúr,
neme nőies,
eleme föld,
állapota mozdulás,
szefirája Okosság,
nagy angyalai megértetők,
parancsa tabu.
Éber felelőtlen Ikrek:
égitestje Merkúr,
neme férfias,
eleme levegő,
állapota mozdulás,
szefirája Bölcsesség,
kerek angyalai ihletők,
parancsa képrombolás.
Becsületes tétova Mérleg:
égitestje Vénusz,
neme férfias,
eleme tűz,
állapota ősz/napkelet,
szefirája Szigor,
tüzes angyalai ítélők,
parancsa jámborság.
Türelmes makacs Bika:
égitestje Vénusz,
neme nőies,
eleme víz,
állapota bika-chajot,
szefirája Kegyelem,
fényes angyalai kegyesek,
parancsa szombat.
Művelt bosszúálló Skorpió:
égitestje Mars,
neme nőies,
eleme föld,
állapota sas-chajot,
szefirája Dicsőség,
szikrázó angyalai segítők,
parancsa igazság.
Bátor mérges Kos:
égitestje Mars,
neme férfias,
eleme levegő,
állapota tavasz/napnyugat,
szefirája Győzelem,
született angyalai győzők,
parancsa dolog.
Őszinte nyers Nyilas:
égitestje Jupiter,
neme férfias,
eleme tűz,
állapota mozdulás,
szefirája Szépség,
uralkodó angyalai próféták,
parancsa alázat.
Kegyelmes hitszegő Halak:
égitestje Jupiter,
neme nőies,
eleme víz,
állapota mozdulás,
szefirája Alapítás,
erős angyalai alkotók,
parancsa hűség.
Állhatatos törtető Bak:
égitestje Szaturnusz,
neme nőies,
eleme föld,
állapota tél/délszak,
szefirája Királyság,
  élő angyalai természetiek,
parancsa lemondás.
Türelmes szeszélyes Vízöntő:
égitestje Szaturnusz,
neme férfias,
eleme levegő,
állapota ember-chajot,
szefirája Korona,
élő angyalai szentek,
parancsa hit.

A Korona szefira a fény képének, személyiségének és a jóság-dimenziónak, az isteni lélegzésnek világa, a pont a Jodon, Iótán, Jén. Ott a pont. Angyalai a chajotok az alkotás-világból. A Bölcsesség szefira az áradás-világ, a Jod, a bölcsesség, az Atya, a víz, az eső, a múlt-dimenzió. Angyalai az ofánok a készítés-világból. Az Okosság szefira a teremtés-világ, az Anya, a Hé, a tűz, a villám, a jövő-dimenzió. Váv szefirái az alkotás-világban: Igazság, Kegyelem, Szépség, Alapítás, Győzelem, Dicsőség. A készítés-világ 3 dimenziójának 6 iránya, pecsételve Jod Hé Váv betűk kombinációval. Az Igazság szefira szeráfjai a teremtés-világ angyalai. Az Alapítás szefira az Alkotó és a kísértő sugallatait közvetíti minden holdhónap minden napján. Ez ösztönünk, szabad akaratunk, illetve arra való hatás. A holdhónapok ritmusának és az égitestek heti napjainak ismeretében bizonyos időkben elvileg bizonyos szerencsék vannak, amelyek a szekeres szövetség erejét elméletileg befolyásolják. (Aki olyan szerencsétlen, hogy Isten hibájából eleve rossznak és ezért önvédelemből legüldözendőbbnek született, arra még második születés vár, nem ítélet. Még szerencsétlenebb áldozataiknak pedig vigasz jár. Esszénusok és bizonyos rabbik szerint a rómaiak által a galileai Szküthopoliszba kényszerített néhány szittyák a nomád[?] állatövükkel[?] és a kedves életfilozófiájukkal nem is olyan lököttek.) Tizedik szefira: a Királyság szefira, a készítés-világban a rossz-dimenzió és az emberi lélegzet.

A csillagjegyek és szefirák társítása után essen szó a csillagjegyek és égitestek társításáról. A görög állatöv két félkörre osztható, és ezek szembeállíthatók egymással. Nap-jegy a Hold-jeggyel, Merkúr-jegy a Merkúr-jeggyel, Vénusz-jegy a Vénusz-jeggyel. a bolygós jegyek sorrendje: merkúros, vénuszos, marsos, jupiteres, szaturnuszos. Az ókori görögök szerint ha a Merkúr a leggyorsabb csillag, akkor a Földhöz majdnem legközelebbi égitest. Az égitestek képzetes sorrendje lentről fölfelé: legalul a Hold, alul a Merkúr és a Vénusz, középen a Nap, fölötte a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz. Középen a Nap. És miért mennek össze-vissza az égi bolygók? Az egyiptomi feliratok szerint azért, mert a Nap körül keringenek, míg a Nap és Hold a Föld körül. amit az egyiptomi papok és az ógörög orfikusok és filozófusok tudtak, de nem lettek volna képesek bizonyítani: Csak a Hold kering a Föld körül, a Föld pedig egy bolygó. De arra mindenki rájött, hogy azért van látóhatár a tengeren, mert a Föld gömbölyű, sőt Jézus korában már nagyon sok tudós tudta, hogy a Föld bolygó.

A trónszekér misztikája után foglalkozzunk a sátán bibliájának nevezett dologgal.

Kártya

TAROT:
Nagy arkánum:
Bolond.

Betű: Álef.

Anya: Szél.

Jelentése: szintézis.

Rekesz: tüdő.
1. sor: testnek, léleknek, ofánnak, készítésnek világa.
A kártyákon pompa.
Kártyák: 0-7.

2. sor: megváltónak, szellemnek, chajotnak, alkotásnak világa.
A kártyákon látomások.
Kártyák: 8-14.
3. sor: teremtőnek, erőnek, szeráfnak, teremtésnek világa.
A kártyákon meztelen igazság.
Kártyák: 9-21.
1. tömb:
gőg.
2. tömb:
Életfa.
3. tömb:
alázat.
1. oszlop:
kezdet, világiság.
2. oszlop:
veszteség, alázás.
3. oszlop:
test, búza.
4. oszlop:
szellem, lélegzet.
5. oszlop:
lélek, bor.
6. oszlop:
avatás, vállalás.
7. oszlop:
vég, jutalom.
Varázsló.
Korona.

Betű: Bét.
Égitest: Merkúr.
Jelentése: Utód.
Kapu: jobb fül.

Isten: Merkúrius, aki Krisztus.
Pápanő.
Bölcsesség.

Betű: Gimel.
Égitest: Hold.
Jelentése: Bölcsesség.
Kapu: bal szem.

Isten: Szófia.
Császárnő.
Okosság.

Betű: Dálet.
Égitest: Szaturnus.
Jelentése: béke.
Kapu: bal orrlyuk.

Isten: Junó, aki Jehova.
Császár.
Kegyelem.

Betű: Hé.
Jegy: Nyilas.
Jelentése: harag.
Szerv: máj.

Isten: Jupiter, aki Jehova.
Pápa.
Szigor.

Betű: Váv.
Jegy: Ikrek.
Jelentése: hallás.
Szerv: jobb vese.

Isten: Krisztus.
Szerelmesek.
Szépség.

Betű: Zájin.
Jegy: Bika.
Jelentése: szeretkezés.
Szerv: bal vese.

Isten: Vénus, aki Szófia.
Diadalszekér.
Győzelem.

Betű: Chét.
Jegy: Oroszlán.
Jelentése: látás.
Szerv: nyelőcső.

Isten: Krisztus.
Igazság.
Dicsőség.

Betű: Thét.
Jegy: Mérleg.
Jelentése: alvás.
Szerv: bal láb.

Isten: Juszticia, aki Junó.
Remete.
Alapzat.

Betű: Jod.
Jegy: Bak.
Jelentése: beszéd.
Szerv: jobb kéz.

Isten: Démiurgus, aki Jahve.
Szerencsekerék.
Királyság.

Betű: Káf.
Égitest: Mars.
Jelentése: kincs.
Kapu: száj.

Isten: Felicia, aki Szófia.
Erő.

Betű: Lámed.
Jegy: Vízöntő.
Jelentése: érintés.
Szerv: bal kéz.

Isten: Szófia és Krisztus.
Akasztott.

Betű: Mém.

Anya: Víz.

Jelentése: antitézis.

Rekesz: méh.
Halál.

Betű: Nun.
Jegy: Halak.
Jelentése: emésztés.
Szerv: gyomor.

Isten: Plútó, aki Lucifer vagy Jahve.
Mértékletesség.

Betű: Számech.
Jegy: Kos.
Jelentése: nevetés.
Szerv: epehólyag.

Isten: Viktória, aki Szófia.
Sátán.

Betű: Ájin.
Jegy: Skorpió.
Jelentése: szaglás.
Szerv: vastagbél.

Isten: Lucifer.
Torony.

Betű: Pé.
Égitest: Jupiter.
Jelentése: hatalom.
Kapu: jobb orrlyuk.

Isten: Jupiter, Démiurgus.
Csillag.

Betű: Cádé.
Jegy: Szűz.
Jelentése: mozgás.
Szerv: jobb láb.

Isten: Proszerpina, aki Szófia.
Hold

Betű: Kóf.
Jegy: Rák.
Jelentése: gondolkodás.
Szerv: szív.

Isten: Diána, aki Szófia.
Nap.

Betű: Rés.
Égitest: Nap.
Jelentése: öröm.
Kapu: jobb szem.

Isten: Apolló, aki Bakkhus, aki Krisztus.
Ítélet.

Betű: Sín.

Anya: Tűz.

Jelentése: tézis.

Rekesz: agy.
Világ.

Betű: Táv.
Égitest: Vénus.
Jelentése: báj.
Kapu: bal fül.

Isten: Vénus, aki Szófia.
A Magyar Kártya és színei:
A színek, azaz
a Kis Arkánumok:

1. oszlop:
Ász.
2. oszlop:
7-10. lapok.
3. oszlop:
Apród.
4. oszlop:
Lovag.
5 oszlop:
Dáma.
6 oszlop:
Király.
Zöld: Föld elem.

Osztálya: szabadelvű polgárság.

Királyság: város.

Kincs: szabadság.
Ősz.

Jelentése: test.
Bolygója: Szaturnus.

Ünnepe: búfelejtő.
Kérve: bor.

Jelenetek.
VII: szép ház.
Jelentés: váram.
VIII: völgyi tó.

Jelentés: küzdés.
IX: életfa.
Jelentés: kincs.
X: életfa szefirái.
Jelentés: élet.
Fürst, Tell apósa: jó.

Jelentése: bölcsesség.

Tud.
Rudenz, a zászlós kuzinja: jó.

Jelentése: erény.

Dicsőül.
Dáma: a Magyar Kártyában nincsen.

Jelentése lenne: Ősvaló.
Király.

Jelentése: Ősvaló, személy.

Ösztöne: jogvédelem.
Vágya: komfort.
Szava: szabad.
Makk: Víz elem.

Osztálya: kiváló parasztság.

Királyság: falu.

Kincs: termékenység.
Tél.

Jelentése: lélek.
Bolygója: Mars.

Ünnepe: csodaváró.
Kérve: béke.
Jelenetek.
VII: ház.
Jelentés: zug.
VIII: házak.

Jelentés: köz.
IX: halálfa.
Jelentés: tudás.
X: halálfa héjai.
Jelentés: kikelés.
Harras istállómester: jó.

Jelentése: táltosló.

Utasít.
Tell Vilmos íjász: jó.

Jelentése: hős.

Segít.
Dáma: a Magyar Kártyában nincsen.

Jelentése lenne: Ősvaló.
Király.

Jelentése: Ősvaló, személy.

Ösztöne: áldozathozatal.
Vágya: vagyon.
Szava: egyenlő.
Szív: Lég elem.

Osztálya: tiltakozó papság.

Királyság: egyház.

Kincs: tudomány.
Tavasz.

Jelentése: szellem.
Bolygója: Vénus.

Ünnepe: feüdülő.
Kérve: remény.
Jelenetek.
VII: merénylet.
Jelentés: felkelés.
VIII: átkelés.

Jelentés: próbák.
IX: új vár.
Jelentés: vétek.
X: régi vár.
Jelentés: eset.
Kuoni pásztor: jó.

Jelentése: lelkész, vagy megváltó.

Gondoz.
Geszler helytartó: rossz.

Jelentése: pápa, vagy kísértő, vagy alkotó.

Erősködik.
Dáma: a Magyar Kártyában nincsen.

Jelentése lenne: Ősvaló.
Király.

Jelentése: Ősvaló, személy.

Ösztöne: tudás-szomj.
Vágya: üdvösség.
Szava: bölcs.
Tök: Tűz elem.

Osztálya: haladó nemesség.

Királyság: birtok.

Kincs: oklevél.
Nyár.

Jelentése: fény.
Bolygója: Jupiter.

Ünnepe: learató.
Kérve: búza.
Jelenetek.
VII: üres.
Jelentés: makacs.
VIII: családiasság.

Jelentés: védés.
IX: kalap.
Jelentés: erőszak.
X: magas ház.
Jelentés: teljes.
Reding főbíró: jó.

Jelentése: igazság.

Ítél.
Stüszi vadász: jó.

Jelentése: halál.

Gyászol.
Dáma: a Magyar Kártyában nincsen.

Jelentése lenne: Ősvaló.
Király.

Jelentése: Ősvaló, személy.

Ösztöne: hatalomvágy.
Vágya: dicsőség.
Szava: testvér.

A Tarot Kis Arkánumaival, azaz a Tarokk-kártyával játszott kártyapartin elvesztett pénzt nélkülöző szegény gazdagok önmegváltó beavatása a Nagy Arkánummal történhetett a középkorban. Öntelt szenteskedő jólétből a szegénységbe zuhant embert megszólíthatta az Alkotó Isten, és ezután egy eretnek utazó beszélt a Kabala Életfájáról, és megalázással alázatra tanította, végül a tanítvány lelkét megölték, feltámasztották, megokosították, és ezek által jobb  teszik az eretneket irányító angyal-szellemek. Ha alávetette magát, vagy ha egyáltalán érdemes volt felkeresni őt.

Ez a beavató és tanácsadó kártyacsomag nem csupán játék volt, amelyben a Kis Arkánumok az elemek harcát és a társadalmi csoportok harcát, mint kis különös világocskák harcát jelképezték, hanem a beavatást is szolgálták. A beavatott nem akart osztályharcot, csak segíteni akart másokon. A kártyák képei a Kabala és a bogumil eretnekség és a görög filozófia szellemiségét hordozták magukban. És ihletet adtak csalódott aranycsinálóknak, hogy a lehetetlen aranycsinálás helyett mennyei arany készítésével foglalkozzanak, hogy ismerjék magukat és jobb emberek legyenek.

A Tarot rendszere az albán eretnekségen és a görög-római kultúrán alapul.

Albán eretnekség

Az albán eretnekség nem volt politikusellenes. Róma-ellenes volt. Vallási oldalát az észak-balkáni pogányság, a keresztény könyvek és a manicheus hiedelmek pillérei támasztották. Pogány pantheonjukat Platón korában a kék ég Levegőistenét, a csillagos ég Halálistennőjét, és gyerekeiket, a Földanyát, a Holdanyát és a Napatyát tisztelő nép tisztelte. A középkorban magyar vagy avar hatásra a Halálanya lett a Tűz és Víz istennője, az Égatya a Nap istene.

Korábbi pantheon:

 1. Égatya, Halálanya, akik levegő,
 2. Földanya, munkások anyja,
 3. Holdanya, katonák anyja,
 4. Napatya, tudósok atyja.

A későbbi pantheon:

 1. Napatya, levegő és nappal,
 2. TűzVízanya, igazság és éjjel,
 3. Földfivér, megváltó,
 4. Holdnővér, társmegváltó,
 5. Emberfaj, Föld másik felesége.

Másik későbbi, a Taroté:

 1. Éganya,
 2. Égatya,
 3. Napatya, megváltó,
 4. Holdanya, társmegváltó,
 5. Merkúranya, földisten, magvető, földi feleség, egyházőrző.

A Holdanya viszi föl az üdvözültek szellemanyagát az égbe, abból lesz az égi kincs.

Mitológiák
Indiánok

Az égi asszony egy szakadékba zuhant, de mielőtt elérte volna a mélységet, a bölcs teknős megparancsolta a hódnak, hogy tegyen földet a teknőjére, a madaraknak pedig hogy támasszák alá a nőt. Ennek az asszonynak született egy lánya, aki egyszer teherbe esett a nyugati széltől, mint Ilmatar a Kalevalában (bármelyiktől). Született egy jó fia és egy rossz fia. A jó fiú teremtette a napot, a meleget és az esőt, a rossz fiú teremtette az éjt, a hideget és az aszályt. A jó fiú nem tűrte a szenvedést, a rossz fiú nem tűrte a tespedést, ezért kicsit meggyöngítették egymás teremtését. Ezért nem túl jó és túl rossz a világunk, csak ha ezt-azt csinálunk.

Egyiptomiak

A káoszból származó a hermupoliszi 8 békaisten, akik a világ teremtői és a négy égtáj tartó oszlopai: Víz-anya és Víz-atya, Végtelen-anya és Végtelen-atya, Sötét-anya és Sötét-atya, Rejtek-anya királynő és Rejtek-atya napisten. Héliopoliszban a Napisten neve Atum, gyermekei a Levegő és a Pára, akik nemzették az Eget és a Földet, akiktől származik a Nagy Anya és a Halottak Királya, valamint a Koporsó Úrnője és a Szükséges Rossz. A Holtak Királya korábban fáraó volt, de fivére megölte őt a trónjáért. Fia, a Távoli állt bosszút, kinek féltestvére a Mumifikálás Szakértője, emberi megtestesülése pedig minden történelmi fáraó.

De bizonyos foglalkozású istenek istenek isteni megnyilvánulásai voltak bizonyos foglalkozású istenek. Az egyiptomi pogány hívek a hasonló foglalkozású isteneket sokszor egy testté és vérré forrasztották a hívek, akik így sziámi ikrek. De úgy is hitték, hogy egyik isten megjelenik a másiknak képében, egyesülés nélkül. Az óegyiptomi hit főistenhit. A főisten sokszor a Napisten. A Napisten könnyeiből származó lélekzet az erőlélek, akit gyerek örököl, barát megkaphat. Ez fogantatás, az magyarosan szólva léleköntés.

Az erőlélek a mi szellemünk és ősvalónk, súgó ösztönünk, és segítő erőnk. Az emberi lélekzet az életlélek, aki halandó. Ha mumifikálással és ételáldozatokkal elegendő ideig sikerül életben tartani, akkor üdvözül, nem hal meg a túlvilágon halálnak halálával. A legtöbb fáraó természetesen az égi Nílus-partra juthatott. Az alvilági tisztítótűzben évszázadokig égtek a vétkes lelkek a Holtak Királyának ítélete után. A fáraók dajkaistene az Éganya, mint Tejút, azaz Életfa.

Összefoglalás: a kígyóanyák gyakori helyettesítése békákkal és tehenekkel, az istenek és a Tejút-Világfa azonosítási rendszerei, valamint a lélek életének megmentésére és üdvösségére való törekvés, egy tényre utalhatnak. Jégkorszaki turáni származásra és halhatatlan lélekben hívő táltosősvallásra, valamint egy táltosmesterséget űző ősnépre.

Szittyák

A Káoszistent vágta ketté Tűzkirálynő és három fia, a Szent Fény, a Háború és a Világember, aki maga is később bosszú által meghalt, de feltámadt férfinőistenként. A Káoszisten darabjai átváltoztak Tengerré és Vízanyává, akit mint földistennőt vett feleségül a Világember fia, Levegő Atyácska. Nagyjából ezt okoskodtam ki a jáfetita, hámita és sémita mitológiák tanulmányozása nyomán. (Igen, azt, hogy nemzetségek harcából házasságuk lesz. Tűz és Víz között, a Levegővel. Vesd össze a Heteskönyv című tanulmányomnak Ősvallás című részében említett rekonstruált pantheonnal, amit manysi pantheonnak neveztem el.)

(A pantheon egyik rekonstruált változata rekonstruálható a kínai babonáknak, Kiszely István áltörténész egyik itt olvasott felfedezésének, és a Mondák Könyvének révén. Nemzetségei: Tűzkovácskirálynak, Csillagok Anyjának, az ég és tűz isteneinek, Szélkirálynak és Holdanyának, a hónapok és időjárás isteneinek, Napkirálynak, az évek és növények hímnős istenének nemzetsége, és Kőszáli Királynak, Földanyának, a hegységek és termékenység isteneinek, Tengernek és Vízanyának, a vizek és táplálás isteneinek nemzetsége. Békéjük jele a tengerkék égbolt, de a tenger királya Tűzkovácskirály, ezért van kisebb szembenállásuk.)

Görögök

Hasznos lehet a Perszephóné istennőről, Dionüszosz istenről és Orpheuszról szóló történetek ismerete, és az is jó, ha tudod, hogy kik voltak az orfikusok, és hogy mi volt az orfika. Az orfikusok Démétér istennője: ott lakik az Olümposz hegyen a többi főistennel. A róla is szóló orfikus mitológia: a filozófia csírája. Ültették az ugorok és a szittyák, öntözték a thrákok és a görög filozófusok. Néhányuk járt Egyiptomban.

Zsidók

Származásuk: Egyiptomból Ehnaton fáraó kései hívei sémita rabszolgákkal együtt Kánaánba szöktek, és hont foglaltak. Ismerték Ehnaton misztikáját. A Babiloni Birodalom terjeszkedésének idején betiltották a disznóhúst fogyasztását, mert nem akkor már volt érdemes megenni ilyen romlékony ételt. Mielőtt majdnem végleges formát öltött volna vallásuk, megismerték a babiloni hódítók kultúrájának jó oldalát is. És amikor a perzsák fölszabadították a zsidókat, ők elkezdték lejegyezni a babiloni eredetű teremtésmondájukat, valamint az egyiptomi eredetű tízparancsolatot, zsoltárokat és prédikációkat.

(Szóval, ezért azt hittem eleinte, hogy a zsidók orfikusok voltak. De később könnyen érhette őket orfikus hatás. A Szküthopoliszi telepesek hatása szerintem többek között az, hogy az asztrológiával foglalkozó néhány rabbi a holdhónapokban és a szabad akaratban hitt, és hogy a keresztnevünk és az anyai keresztnevünk számokká alakításából megtudhatjuk, hogy melyik bolygó és melyik csillagjegy tartozik hozzánk. Ez picit emlékeztet a kínai horoszkópok ciklusaira. Mert az évek ciklusa a nagyszülőket vagy ősöket jelképezi, a hónapok ciklusa a szülőket vagy a barátokat, a napok ciklusa minket és házastársunkat, az órák ciklusa a lehetőségeket vagy az első gyerekeket.)

(De nem tudom, hogy a szittyák ismerték-e a kínai állatövet, amellyel azonos a nomád állatöv. A nomád asztrológia hatása lehet az is, hogy a Prédikátorok Könyvében 28 tevékenység 28 ideje, mint a holdhónapok 28 napjához társított dolgoknak ideje nem lehet konkrétan akkor, amikor a rabbik szerint az idejük van. Például a halászat jelenthet hittérítést is. A 7 bolygó van elosztva a 4×7 napra. Tehát mondjuk négy tevékenység jelképezheti kétszer jelenthet békét és kétszer háborút, és eme szavak jelképezhetnek adósságrendezést és önnevelést is, a holdhónapok ciklusaiban. E jelképesség onnan is eredhet, hogy a kínai őselemek ciklusaihoz semmi köze az időjárásnak. Nomád asztrológia után jöjjön magyar kártya!)

A magyar kártya jóskönyve

Ami nem is jósol, csak megmutatja rejtett gondolatodat, ha nézed a lapokat, és kérdezed magadat. A valódi válasz nem mindig kellemes. A jóslat a te döntésed, hogy mit csinálj. Ehhez tudnod kell, hogy mit jelentenek a lapok. Itt egy táblázat a lapok jelentéséről.

Zöld 7:
villa.
Erődnek ereje nem(csak) a falai.
Zöld 8:
tó.
Küzdj vagy menekülj.
Zöld 9:
élet.
Elengedés, bocsánat, lemondás.
Zöld 10:
kincs.
Ár aránya, becsület, alku.
Zöld Alsó:
bölcsesség.
Megfontolás, ihletettség.
Zöld Felső:
erény.
Önzetlenség,
önfejlesztés.
Zöld Király:
Szabadság.
Öntudat, engedékenység
Zöld Ász:
test.
Részegség, betegség,
fogyaték.

Makk 7:
tanya.
Elvonulás, rejtőzés, elmélkedés, erkölcs.
Makk 8:
tanyák.
Összefogás, veszekedés, nyüzsgés, törvény.
Makk 9:
tudás.
Képesség, ismeret, kimértség.
Makk 10:
kikelés.
Kibontakozás, törtetés, újrakezdés.
Makk Alsó:
védőszellem.
Tanács, parancs, ihletés, óvás.
Makk Felső:
hős.
Bátorság, okosság, önzetlenség.
Makk Király:
egyenlőség.
Kötelességtudat,
szilárd alap.
Makk Ász:
lélek.
Félelem,
szeretet,
közöny.
Szív 7:
merénylet.
Zsarnokölés, királygyilkosság,
önbírálat,
önfeladás.
Szív 8:
átkelés.
Próba, katasztrófa, nemesedés, újjászületés.
Szív 9:
kastély.
Túlszabályozás,
zabolátlanság,
hétfejű sárkány, saját hibák.
Szív 10:
erőd.
Hamis isten, hazugságok, erőszak, tekintélyelvűség.
Szív Alsó:
megváltó.
Őrzés, gondozás, tanítás, feloldás.
Szív Felső:
kísértő.
Elnyomás, bosszúvágy, ámítás, kicsapongás, gőg.
Szív Király:
Bölcsesség.
Ismeret, óvatosság, felfuvalkodás, szerénység, méltóság, felelősség.
Szív Ász:
szellem.
Ész, butaság, ihlet, őrület.
Tök 7:
semmi.
Engedetlenség, lustaság, gyengeség, unalom, nyugalom.
Tök 8:
család.
Béke, elnyomás, meghittség, árvaság, védelem, nevelődés.
Tök 9:
kalap.
Erőszak elszenvedése, erőszak elvégzése, kötekedés, rettegés.
Tök 10:
magaslat.
Boldogság, eredmény, beteljesedés.
Tök Alsó:
ítélet.
Igazság, szigor, jogtalanság, bosszú, pártatlanság.
Tök Felső:
gyász.
Menyegző, tragédia, kárhozat, gyászolás, újjászületés.
Tök Király:
Testvériség.
Szerződés, lobbi, barátság, biztonság, irigység, részvét.
Tök Ász:
fény.
Erőszak, közöny, felelősség, törődés, hatalom, dölyf.
Kirakások
Kiterítés

Minden lapot keverés nélkül leteszek és végignézek. Kérdéseket teszek fel magamnak gondolataimról, szavaimról és tetteimről, és akár másokéiról is. (Például: jogosan büntetek-e? Jogosan büntetnek-e? Kemény kérdések is magamról és másokról.) A kérdések eseményközpontúak, a döntés bármi lehet. Amuletted vedd nyakadba, hogy ne hülyülj szét.

Élethalálfa

A kérdések szabályközpontúak, célom velük csak és kizárólag az önbírálat és az önnevelés. Amuletted vedd nyakadba, hogy ne hülyülj szét.

Zöld 7: Bölcsesség.
2. parancs.
Felső kép: gyűlölök-e a hitetőt?
Alsó kép: imádok-e hitetőt?
Makk 7: Korona.
1. parancs.
Felső kép: tényleg hiszek-e?
Alsó kép: tényleg nem hiszek-e?
Zöld 8: Okosság.
3. parancs.
Felső kép: tartom-e számat rossz szólástól?
Alsó kép: nyitom-e számat rossz szólásnak?
Zöld 9: Kegyelem.
4. parancs.
Felső kép: pihent vagyok-e?
Alsó kép: fáradt vagyok-e?
Zöld Király: Szépség.
5. parancs.
Felső kép: szerény vagyok-e?
Alsó kép: dölyfös vagyok-e?
Zöld 10: Szigor.
6. parancs.
Felső kép: vagyok-e bosszús?
Alsó kép: vagyok-e békés?
Zöld Alsó : Győzelem.
8. parancs.
Felső kép: az én munkám-e az én hasznom?
Alsó kép: más munkája-e az én hasznom?
Zöld Ász: Alapítás.
7. parancs.
Felső kép: érdekel-e más és öröme?
Alsó kép: csak én és örömöm érdekel-e?
Zöld Felső: Dicsőség.
9. parancs.
Felső kép: keresek-e bizonyítékot?
Alsó kép: keresek- gyanúsat?
Nap: nem kártya.
Másik 1. parancs.
Felső kérdés: szeretem-e Istent?
Alsó kérdés: utálom-e Istent?

Makk 8: Királyság.
10. parancs.
Felső kép: elég-e nekem az enyém?
Alsó kép: sok-e nekem a másé?
Hold: nem kártya.
Másik 2. parancs.
Felső kérdés: szeretem-e magam és mást?
Alsó kérdés: utálom-e magam és mást?

A kártyákat is letudtam. Úgy kérdezel magadtól, ahogy akarsz.

Utolsó táblázat

Mítoszokhoz.

Szín:
fekete,
fehér,
vörös,
sárga.
Világ:
készítésé,
alkotásé,
teremtésé,
áradásé.
Hatalom:
áradó,
készítő,
alkotó,
teremtő.
Betű:
betevő,
hívő,
vevő,
jótevő.
Boldog:
irgalmas,
szerény,
bánatos,
látó.
Parancsol:
jog,
erkölcs,
lelkiismeret,
ég.
Személy:
anya,
menyasszony,
fiú,
atya.
Szabály:
gondoskodás,
befogadás,
állhatatosság,
megbocsátás.
Tényező:
vétek,
tanítás,
szenvedés,
úr.
Tanító:
sátán,
próféta,
messiás,
ősöreg.
Tanítvány:
értetlen,
érdeklődő,
fásult,
bátor.
Megismerés:
világé,
hagyományé,
tudásé,
titoké.
Beavató:
előd,
hírnök,
ős,
ismeretlen.
Hírnök:
vámszedő,
beavató,
kutató,
kinyilatkoztató.
Örömhír:
mátéi,
márki,
lukácsi,
jánosi.
Lény:
ember,
oroszlán,
marha,
sas.
Vég:
pokol,
menny,
magma,
élet.
Megismerés:
világé,
hagyományé,
titoké,
istené,
Beavatott:
magdalai,
kulcsár,
idősebb,
hírnök.
Szennyező:
mosópor,
gyárkémény,
kőolaj,
kocsi.
Harcoló:
királyság,
egyház,
hazugság,
sátán.
Belsőség:
bél,
tüdő,
szív,
agyvelő.
Üreg:
has,
mell,
méh,
koponya.
Érzékelés:
tapintás,
szaglás,
hallás,
látás.
Életfunkció:
evés,
szerelem,
mozgás,
álom.
Viselkedés:
mérgelődés,
szó,
gondolat,
nevetés.
Fejnyílás:
száj,
orr,
fül,
szem.
Gondviselő:
szülő,
vigasztaló,
megváltó,
nemző.
Ok:
anyagi,
formai,
célzó,
ható.
Lélek:
félelemé,
hité,
reményé,
szereteté.
Anya:
édes,
szél,
eső,
villám.
Angyal:
emberek,
hírnökök,
fiúk,
miniszterek.
Bolygó:
zsidó,
magyar,
szapora,
hadakozó.
Megváltás:
arab,
görög,
zsidó,
magyar.

Mítoszok

Ezeknek tömörítése az, amit legföntebb olvashatsz.

Őskeresztény titkos mítosz

Atya, aki férfi és nő, és akinek alakja lett mintázva száraz Levegőről és búzatermő Holtak Uráról, meg nedves Páráról és Hatalmas Anyáról. A Fiú, aki leány és fi, 30 angyallá nyilvánult. Akik közül a Bölcsek Barátja, aki manysiul Joli Tórem, japánul Izanami, meg akarta ismerni az Atyát, de csak képzelődött, és ettől esett teherbe. A tévedés mellékhatása lett az Űrbe zuhanás, ahol szülte az Alkotót, a zsidók istenét, aki manysiul Numi Tórem, japánul Izanagi. És szülte fivérét, a Kísértőt, aki hazug és gyilkos, aki pun nép gyilkos és hazug hitét alapította, és aki manysiul Kuly Otir. Joli Tórem a szellem, tűz és lég. Numi Tórem a lélek, víz és lég. Kuly Otir a test és az anyag vagy a kosz. Testi ember Káin, lelki ember Ábel, szellemi ember Sét. Állítólag pokoli ember Káin, égi ember Ábel, természeti ember Sét.

Joli Tórem szülte a Szelet, Vizet és Tüzet, ők szülték a Leget, Földet és Eget. Gyermekeik a sors angyalai. Korábban két anya, Tűz és Víz összeveszett, de Szél kibékítette őket. A világot rendbe hozták. De az Anyák születése előtt eljött a Megváltó angyal, aki megmentette Joli Tóremet, akinek így egy fölső és egy alsó személyisége keletkezett. Az alsó Joli Tórem maradt Numi Tórem felesége. Az ő felesége lett a magvető, aki anyagi, lelki és szellemi embereket teremtett a lélekmagok segítségével. E magokat nevelik a sors angyalai, az egyedek és a közösségek. Az anyagi ember hívő pogány, a lelki ember hívő zsidó és hívő keresztény, a szellemi ember tudó-hívő keresztény.

Álmodott mítosz

Az utolsó táblázat szerint és a lentebb olvasható legutolsó táblázat szerint.

Mellékelt legutolsó táblázat
Szín:
zöld,
kék,
fehér,
piros.
Szellem:
kő,
csillag,
hold,
nap.
Erő:
bukás,
gyenge,
erős,
fény.
Gondviselő:
szülő,
vigasztaló,
megváltó,
nemző.
Állat:
ember,
bika,
oroszlán,
sas.
Lélek:
félelemé,
szereteté,
reményé,
hité.
Angyal:
emberek,
fiúk,
követek,
miniszterek.
Anya:
édes,
eső,
szél,
villám.
Bolygó:
zsidó,
szapora,
magyar,
hadakozó.
Szám:
dics,
kegy,
tor,
düh.
Világ:
készítésé,
teremtésé,
alkotásé,
áradásé.
Hatalom:
teremtő,
alkotó,
áradó,
készítő.
Fontos:
élelem,
érzelem,
értelem,
védelem.
Üreg:
gyomor,
méh,
tüdő,
koponya.
Szerv:
bél,
szív,
máj,
agy.
Történet vagy történetek

Az Úr Anya és az Úr Atya, mint szefirák, kezdetük a végükbe ágyazódik, egymás hiányait kiegészítik, együtt egy örök életű ész, két kisebb ésszel. Ők egyek. Testi-szellemi nászukból született a lélek, aki víz és lélegzet. Ő az élet. Örök élet. Fiú vagy lány lett-e? Halljuk hát.

A Víz Leánynak tetszett az Atya. Nekiment hát. Pára született, Fiú. A Lány a Földre esett, cseppekben. De jött a Fiú, legtöbb cseppjét összeszedte, fölvitte, és az ő párja lett. Teremtményeik születtek, Alkotó és Kísértő.

Az Atyának tetszett a Szél Leány. Lég-égésből Víz született, formálódott. Aki Atyja vetélytársa lett, de ezt megjárta, és leesett. Anyja megitta és összeszedte.

A Levegő a Vizünkből iszik, elvágja, hogy lelkünk feleit megfőzze hasában. És össze kell szednünk magunkat. Ez történik álmunkban. És lehetünk királyok fél királyságban, Isten-Fiúk, mint a Víz és Szél istene, aki nemzette a 3 Anyát, és gyúrta az embereket. Vagyunk az anyagokból, és vagyunk a magokból. De mondta János azt is, hogy Isten és az ő szellemi-lelki lélekzete: fölső a Szentlélek, földön fogant a Fiú. A beavatott és tanító állítólag Fiúbb, mint Ádám és fiai. A zsoltárok szerint istenek vagyunk, de tudjuk, hogy emberek gyerekei, emberek.

Jánosék elvileg azt is hallották, amit most leírok.

Isten a végtelenség, ha tud magáról, ő a fény is. Ismeri a létezést, mert vannak éj és nap. Lett neki ideje, lett neki teste. Kivéste körben a Káoszt, mely nem érinti magát át az Űrön. Kifaragta az Űrt. Hogy tudjon faragni, összehúzódott a saját arcába. Vésett és faragott 22 mássalhangzóval és 10 megnyilvánulással. A 10 megnyilvánulásába, mint tojáshéjedényekbe vetette tűzmagvait arca 7 kapuján át. Kikeltek, és héjukból lettek a Föld körüli Egek, a káosztól védelmezők. A szilánkokból a halálnak és tudásnak úgymond héjai a rosszak és rosszacskák világában, a paradicsomkert alatt. És rajtuk a fényszilánkok az akaratból lett akaratok, kik érzik következményeit annak, amit egymással tesznek terjedésük közben. Beléjük vetett magot Joli Tórem. Egekben égi világfák. Lényekben a kis világfák: gének, akaratok, nevelődések. A jóra és rosszra sugalmazó magok. Nevelődésen is múlhat, hogy hazudunk-e.

Például hazudjuk-e, hogy minden gyógyszergyár kispórolja-e állandóan vagy bármikor a biztonságot az új termékekből a legolcsóbb gyárthatóságért? És hiszi-e azt emiatt Nostradamus, hogy sok oltatlan szegény ember, Ábrahámnak más fiai, régi járványt országába visszahoznak?

Legyünk olyan szerencsések, hogy amikor jó idegent szomszédunkban szeretünk, merjünk hinni ismét sok tudósnak annak ellenére, hogy a 3 nagy országban, Amerikában, Oroszországban és Kínában sok olyan csaló, aki néhány tudóst megfélemlít, könnyen elfér. Hinni merni megalapozott állásponttal bátor okoskodás. A bátor okoskodás nem gyáva, nem merész. bátor okoskodás: (ez is) összeszedés. Bármelyik világban, bármilyen helyzetben.

Melléklet: bátor okoskodás Epikurosz nevű filozófus szerint

12 pontba szedtem filozófiáját, de nem csupán okoskodásról szólót. Ezeket kiegészítettem a nem gyáva és nem merész örömről és életről tett mondatokkal.

Tudásról:

 1. Az ismeretszerzés eszköze a megfigyelés.
  • A bátorság az első pont értelmében: az ijedés utáni kíváncsiság.
 2. Ha egy megfigyelés tagadja a többi megfigyelést, akkor butaság.
  • A bátorság a második pont értelmében: a tévedés belátása.
 3. Ha egy okoskodás tagadja ugyanazokat, akkor sokszor hamisság.
  • A bátorság a harmadik pont értelmében: messze menés helyett tapogatózás.
 4. Ha valamit még nem tudunk megfigyelni, hinnünk kell minden jóslatunkban.
  • A bátorság a negyedik pont értelmében: elfogadjuk a kényes tényeket.

Örömről:

 1. A hasznosnak örülünk, a károstól sírunk.
  • A bátorság az első pont értelmében: korai rosszullét viselése majdani jóllétért.
 2. A kellő öröm a biztonság.
  • A bátorság az első pont értelmében: merünk, amikor félünk.
 3. A szabad öröm a vidámság.
  • A bátorság a harmadik pont értelmében: se katonás rend, se erkölcstelenség.
 4. A hamis öröm a kényszerített vidámság.
  • A bátorság a negyedik pont értelmében: lázadás türelmetlenek vagy erőszakosak ellen.

Életről:

 1. A jól meglevő isteneket szabad tisztelni, de nem kell.
  • A bátorság az első pont értelmében: teljes önbizalom, ha nem hiszünk égi segítségben.
 2. A halál a szenvedések és megfigyelések vége.
  • A bátorság a második pont értelmében: nem meghalni a rettegéstől.
 3. Bölcsesség az élet és a halál elfogadása.
  • A bátorság a harmadik pont értelmében: vállalni az eseményeket.
 4. Ezért jó dolog a barátság, mert ha barátok és felebarátok vagyunk, akkor jobb az életünk.
  • A bátorság a negyedik pont értelmében: igaznak lenni a bajban.

Segítő megjegyzések

 • Bölcsesség: lehet eleve elfogadott igazság. Lehet sugallat, lehet szülői szó.
  • Kijelentés: néha tévedhetetlennek kikiáltott.
 • Okosság: lehet érveléssel elfogadtatott igazság. Lehet módszer, lehet tanári szó.
  • Okoskodás: lehet messzemenő és légből kapott.
 • Ismeret: lehet tapasztalással megtudott igazság. Lehet olvasmány, lehet írói szó.
  • Félműveltség: elégségesnek tűnő és kényelmes helyzet.
 • Fát látó okoskodó agy: értsd, mint a közmondás az erdőt nem látásról. Nem a Világfáról volt szó.
 • Kegy szefira: ha Merkúr, akkor Víz. De akkor fül vagy szem? Ezt nem tudom, hogy okoskodjam ki jelképesen. Helycseréje Dühvel: ez is okoskodás.
 • Alakot és jelképet látás: kábítószer nélkül, alvás közben nem mérgező. É még valamit az alvásról: akármit álmodunk, álmodjuk azt, hogy meghalunk és feltámadunk, de ezt az Ősvalónk, azaz isteni lelkünk ügyelete alatt, akár látjuk őt, akár nem látjuk. Célja, hogy összeszedjük magunkat, de föloszlassuk megnőtt egónkat, hogy kisebbé váljon, mint jogos önvédelem segítőjévé.
 • Ha tudni akarsz, nem kell tudni titkos tudást. Amit tudni, az a logika, hogy jobban észrevehessük butaságainkat. Például Osiris kiadótól való (néha unalmas és hosszú) nyelvészkönyvet olvasol, hátha egy szép napon érted a nyelvtörténeti módszertant és ismereteket és ellenőrizheted a nyelvészek, mint emberek sikereit és botlásait, például más nyelvész hihető és rugalmas véleményének segítségével. Köszönöm türelmedet.

Legeslegutolsó táblázat

Személy:
Atya,
Fiú,
Szentlélek.
Elem:
test,
lélek,
szellem.
Helység:
hegy,
folyó,
égbolt.
Szerencse:
búza,
bor,
béke.
Anya:
tűz,
víz,
szél.
Halmaz:
szilárd,
folyadék,
gáz.
Sav:
citromsav,
ribonukleinsav,
aminosav.
Táplálék:
zsír,
cukor,
fehérje.
Testrész:
csont,
vér,
hús.
Erő:
teremtő,
ige,
lélegzet.
Lét:
örök,
élő,
éltető.
Rendszer:
anyagcserélő,
informáló,
elhatároló.
Szabályozó:
jelenség,
gén,
törvény.
Erény:
megbocsátás,
megbánás,
megtámasztás.
Ártalom:
megtorlás,
merészelés,
mulasztás.

Bővítettem, javítottam, befejeztem. (És teljesen.) 3 napi vérzés odaát okozhat 3 napi vérzést ideát.

 • Biológia: Gánti Tibor chemoton elmélete a MEK honlapon.
 • Varázskönyv: az Alkotás Könyve angolul Aryeh Kaplan által.
 • Hát ez még bővülni fog. Például itt a Tarot-táblázat (újabb) javítása, a belinkelt szöveg utolsó fejezetének kijavításával: itt.
 • Szimbolizmus és praktikák. Utolsó megjegyzésekkel ellátva.
 • Valentiniánus mítosz: http://negyedikutiskola.blogspot.hu/2012/12/a-valentinianus-szisztema.html.
 • Ókori hasonlat: az Atya a Nap, a Fiú a napfény, a Szentlélek a holdfény.
 • Középkori hasonlat: az Atya a Nap, a Fiú a napfény, a Szentlélek a meleg.
 • Táblázatok és hozzájuk fűzött bevezető felsorolás legutolsó javítása: a Szimbolizmus és praktikákban. De a Mátés táblázat jó, imás táblázatok majdnem jók vagy kicsit jók.
 • Saját életfaszimbolikák: többértelműek, de nem értelmetlenek. Bocsi a többértelműségért.
 • Alkotás varázsigéje: a szótagok permutálása például -mo, ma, -me, -mi, -mu, de nem -ma, -me, -mi, -mo, mu. Akármit is írtam. A lényeg, hogy az -o az -a elé kerül.
 • Érvgyűjtemény, hogy néha magyarázzak valamit, de a magyarázat nem fér sehová: kattints.
 • Életfa-tábla a Tarot szerint: hozzá kommentár a rabbik, a tarot és egyik táblázatom szerint.
 • Saját hármas megfelelés. Tarot-beavatáshoz csak tarotot, én rendszeremhez mindkettőt ismerni. Rendszerhasználat előtt rendszermegnevezés, illetve a megnevezések rövidítése: Talamasca-roró-web-tarot vagy Talamasca-roró-web-saját. Roró: Rovások rólunk. Tehát Talamasca rovások rólunk tarot rendszer, és Talamasca rovások rólunk saját rendszer. (Talamasca-roro-web-tarot, Talamasca-roro-web-own. Rovások rólunk Talamasca: webpage rovasok rolunk talamasca.)
 • A tudósok nem olyan kedvesek, mint az áltudósok, de általában okosat mondanak, és néha/sokszor nem tudják cáfolni hitedet, amit nem tudsz bizonyítani hihetően/eleve.
 • Saját hármas megfelelés is most kiegészítve, illetve talán máskor is lesz.
 • Idézet az Érvek-jegyzetből: Fekete-fehér-veres-sárga táblázatban végül is ez jött ki: Szaturnusz-béke és Föld(-haza), Jupiter-szépség és Hold-bölcsesség, Vénusz-élet és Merkúr-utód, Mars-bőség és Nap-hatalom. Ez a felállás épphogycsak eltér a Széfer Jecirá könyv Graa változatában említett felállástól. Csak két égitestet kell kicserélni a hétnapos listán.
  Az ábrán:
  Álef földes ege, Mém napos ege, Sín végtelen ege;
  Hé-Kos, Kóf-Halak;
  Bét-Hold, Táv-Jupiter;
  Egy-Fent-Ég, Köz-Lent-Föld,
  Hím-Múlt-Tűz, Nő-Jövő-Víz,
  Kegy-Jó-Szeretet, Düh-Rossz-Halál,
  Nap-Dél-Nap, Hó-Nyugat-Hold,
  Tor-Kelet-Szél, Dics-Észak-Csillag.
  Kék Kegy, Piros Düh, Sárga Nap.
  Napkelet, Délszak, Napnyugat, Éjszak.
  Tűz és Víz, mint egymás jelentését kicserélő ikertestvér-jelképek.
Isten:
Semmi,
Atya.
Igazság:
Törvény.
Ige:
Végtelen,
Fiú.
Szerencse:
Kabala.
Vasárnap:
Fény,
Szentlélek.
Bölcsesség:
Hold.
Hétfő:
Káosz,
Rovásírás.
Gazdagság:
Mars.
Kedd:
Űr,
Szófaragás.
Utód:
Merkúr.
Szerda:
Áradás,
Lélegzet.
Élet:
Vénusz.
Csütörtök:
Teremtés,
Kiszámolás.
Hatalom:
Nap.
Péntek:
Alkotás,
Óember.
Béke:
Szaturnusz.
Szombat:
Üdvözülés,
Újember.
Szépség:
Jupiter.
 • További megjegyzések: a táblázathoz lesznek.
  • Tehát: a három világ nem a közönséges trikolor szerint: ég, föld, tenger. tűz, víz, föld.
  • Az elemek átváltoznak másik elemmé.
  • A táblázatban a hagyományosabb sorrendben: a Mar után jön a Nap, Vénusz után Merkúr.
  • A táblázat fölötti életfás képre kattintva annak javítása érhető már el.
  • Eme ábra a szent Ferenc Naphimnuszának saját átköltéséhez igazodik.
  • Eme átköltés pedig Jókaihoz és a saját négy-szín táblázatomhoz.
  • Azaz a táblázatom az imához.
  • Táblázatom szerint ugye Napé a hatalom, Merkúré utód, és Holdé bölcsesség.
  • Mint a magyar kártyában. Mint ahogy a Nap-Merkúr-Hold sorrend. Link más aloldalhoz.
 • A táblázat  miatt írtam erre a lapra eme megjegyzéseket.
 • Elfelejtettem leírni: a világok, az átváltozások, a tűzanya, a vízatya, a holdhónapok, és a káosz, mint majdnem iker, nem pedig mint megunt ős-előd. Hát ilyen hasonlóságok miatt van így: Szkitopolisz, Kabala.
  • Ó, az új és rendes pecsétek: Jod, Hé, Váv, Hé maradnak, de:
   • Jó-Rossz: JodhéVáv-JodVávHé;
   • Dél-Nyugat: HéJodVáV-HéVávJod;
   • Kelet-Észak: VávJodHé-VávHéJod.
  • Szefira-bolygók: Jupiter a Napé és Hóé, Szaturnusz az Egyé és Közé, Merkúr a Hímé és Nőé, Vénusz a Kegyé és Dühé, Mars a Toré és Dicsé. Tor jelentése itt: győzelem.
 • Bolygós pecsétek javítása: ne a Tarot szerint, hanem énszerintem, tehát a Korona és Királyság marsosak, a Tor, azaz Győzelem és a Dics pedig szaturnuszosak.
 • Bolygós mantrák:
  • Lásd a hivatkozott kártyás lap további lapján, címe: Ami a kártya mögött tanulandó.

Hon.

Heteskönyv.

Kabala.

Versek.

Vér s kereszt.

Világvége.

Irodalom.