Isteneink

Vissza. Frissítve: 2013.10.03.

Manysi-Hanti és Mari-Komi istenek

Manysi-Hanti istenek

Név
Jelentése
Név Jelentése Név Jelentése
Égitestek kultusz nélkül
Hatel-Ekva/Hatl-Ime
Napöregasszony
Etposz-Ajka
Holdöreg
Pl. Szarvas=Fiastyúk
Elemek kultusszal
Égisten mennydörgése
Szélöreg
Naj
Tűz
Világok kultusszal
Tórem
Ég
Kaltes
Föld
Kuly
Pokol
Istenek kultusszal
Numi-Tórem
Arany Atyácska
Mir Watti Hu
Világügyelő Férfi
Kuly-Áter
Kuly hercegúr
 1. Ajka=Agg?
 2. Naj=Tűz. Vö. Nap.
 3. Kuly: vö. hull, hal.
 4. Watti=ügyelő, figyelő. Ügy-=Figy-=Véd.
 5. Hu=Férfi. Vö. kan és hun.

A mitológiában sajnos nem sok szavunk egyezik. De az ugor vallások rendszerei már sok rokon vonásban közösködnek. Például az ugor népek, a magyaroknak, manysiknak és hantiknak a közös népi istene a Világügyelő, aki Numi-Tórem fia. A székely hitvilágban a Nap az Atyaisten, a Hold a Babba Mária, a Vénusz a Világügyelő.

Égi világ
Palota környéke
Isten/Bolygó
Gyémántég
Gyémántrét
Arany Atyácska(=Atyaisten)
Aranyég
Aranyerdő
Nap
Ezüstég
Ezüsterdő
Hold
Rézég
Rézerdő
Csillag

Irodalom:

 1. A tejút fiai.
 2. Komjáthy István: Mondák Könyve.
 3. Ruttkay-Miklián Eszter: Testi-lelki rokonság. A szinjai hantik rokonsági csoportjais.

Mari-Komi istenek

A manysi hitvilágra nagyban hatott a türk és az orosz hagyomány. A dolgokat irányító vagy vigyázó szellemeket több csoportra osztják. A leggyakoribb kategóriák:

 1. jelenségek és egyéb dolgok istenei,
 2. jelenségek és egyéb dolgok királyai,
 3. jelenségek és elemek anyjai.
Dolog
Istene
Királya
Anyja
Ég
Tunja-Kugo-Jumo
Jumon-On
Magas Égé: Tunja Ümbal-Ava
Nap
Os-Kecsi-Kugu-Jumo
Kecsi-On
Kecsi-Ava
Hold
Tülza-Kugu-Jumo
Tülzi-On
Tülzi-Ava
Csillag
Süldir Samics Kugu-Jumo
Süldir-On
Süldir-Ava
Szél
Mardezs-Kugu-Jumo
Mardezs-On
Mardezs-Ava
Víz
Vid-Kugu-Jumo
Vid-On
Vid-Ava
Tűz
Tul-Kugu-Jumo
Tul-On
Tul-Ava
Föld
Mlande-Kugu-Jumo
Mlande-On
Mlande-Ava
Gyarapodás
Tejtóé: Siser-Jar-Kogo-Jumo
Gabonáé: Kinde-Perke-Han
Perke-Ava
Jószág
Volik-Sacsin-Kugu-Jumo
Méheké: Müks-On
Volik Socsin-Ava
Stb.

A mari szavakkal való rokonság finnugor és csuvas alapokon nyugszik, de vannak régi közös indo-európai szavaink is. A régi kihalt csuvas szavak közül sokat úgy rekonstruáltak a nyelvészek, hogy a turáni életmódhoz köthető magyar szavakat összevetették a megfelelő jelentésű ótürk szavakkal, és a türk nyelvcsalád csuvas ágának nyelveinek lehetséges szókincsét így tették teljessé. Mivel sok csuvas szavunk eleve létezett a csuvas nyelvekben, ezért a turáni élethez köthető többi szavunkat alapos összevetés után óvatos türk rekonstrukciókkal csuvas gyökerűnek vélik.

 1. Tunja=Ten utótag Isten nevében?
 2. On=Kán.
 3. Tülza=Hold. Vö. dől. (Hold égtája Napnyugat.)
 4. Süldir=Csillag.
 5. Vid=Víz.
 6. Tul=Tűz. Vö. dél és finn-permi tűz.
 7. Perke=Perkál? (Ez jövevényszó mindkét nyelvben?)
 8. Müks=Méh. Iráni jövevényszó.

A komi kultúrából csak az ősök és hősök kultusza maradt meg a komi nyelvvel együtt. A legkorábban kereszténységre térített nép, akiket máig sem sikerült teljesen asszimilálni.

Irodalom:

 1. A tejút fiai.

Szittya istenek

Görögül: Tabiti, Oitoszürosz, Vit?/Agin, Argimpasz, Api, Papaiosz, Thagisamad/Thagimasad, Targitaosz, Lipoxaisz, Arpoxaisz, Kolaxaisz. Lássuk szittyául, majd vessük össze ugor, finnugor és uráli alapnyelvi szavakkal. A szittya világmodell táblázatának Megszemélyesítés oszlopában olvasható kategóriák és három ég fémből való volta a nevek szittya alakjával rekonstrukció a tények alapján. ha ismerünk tényeket a szittya, magyar és egyéb vallásokról és jelképekről, a rekonstrukció már nem is olyan nehéz. Az istenek és ősök neveinek eredeti alakját jobbára finnugor és türk forrásból rekonstruáltam, de indo-európai szavakból is kiindultam.

Égvilág

Megszemélyesítés
Név
Jelentése
Hatáskör
Aranyégben
1. Teremtő Istennő
Täviti
Tűz
Mindenség
2. Napisten
Hojtoszurosz
Másodrendi Szarvas
Nap
Ezüstégben
3. Holdisten
Vit
Vitéz
Háború
Rézégben
1. Teremtő Istennő
Täviti
Tűz
Mindenség
4. Éganya
Ärgimpäsz
Eltérés-Közeledés
Ellentétek, termékenység, idő.
8. Ősatya
Targita
Hargita
Szittyák
5. Földanya
Äfi
Anya
Földvilág, Täviti leánya, nem Ärgimpäszé
6. Égatya
Papaj
Apa
Égvilág, Täviti fia, nem Ärgimpäszé
 1. Tävi(-ti): tűz, Nap, csillag, szúr, szarv, szarvas. Vö. tűz alapnyelvi alakja és finn "csillag".
 2. Hojto: kettő, másik. Vö. kettő alapnyelvi alakja.
 3. Szurosz: szarvas. Vö. szarv alapnyelvi alakja.
 4. Szaka: szarvas, szittya. Vö. iráni "szarvas".
 5. Vit: bátor. Vö. vitéz.
 6. Ärgi: eltéved, eltér. Vö. irgalom alapnyelvi alakja.
 7. Pasz: lép, nyom, közeledik, közösül, egyesül. Vö. indo-európai passzol.
 8. Targita: ősatya, őshaza.
 9. Äfi: anya, mama. Vö. össze mari "anya" és hanti "lány".
 10. Papaj: apa, papa.

Földvilág

Ember
Név Jelentése Hatáskör
A. Targita első fia
Lipokasz Életfiú Arpokasz bátyja.
B. Targita másik fia
Arpokasz Árpafiú Kolakasz bátyja
C. Targita legkisebb fia
Kolakasz Kölesfiú Királyi szittyák atyja.
 1. Lip: lesz, levő, lét, élet, búza, tönköly. Vö. össze alapnyelvi lesz.
 2. Kasz: kis, gyerek, fiú. Vö. alapnyelvi szak.
 3. Arpo: árpa. Vö. türk árpa.
 4. Kola: liszt. Vö. össze alapnyelvi köles.

Tengervilág

Megszemélyesítés
Név
Jelentése
Hatáskör
7. Tengeristen
Tägisämäd Tengervíz Tengervilág
 1. Tägisä: tenger. Vö. türk tengiz/tengir.
 2. Mäd: víz. Vö. alapnyelvi víz.

Irodalom:

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Scythian_religion
 2. Grandpierre Atilla: Atilla és a hunok
 1. http://mirrorpalace.wordpress.com/2009/08/25/aphrodite-goddess-of-death/
 2. http://slavonicweb.chat.ru/sl5.htm

Magyar istenek

Animizmus

 1. Isten,
 2. Csillag,
 3. Hold,
 4. Nap,
 5. Fehérlófia,
 6. szellemek,
 7. álomlények.

Dualizmus

Elem Anyák
Idő Atyák
Anyák neve
Elemük
Atyák neve
Idejük
Ukkó, a Földanya
Föld
Gönüz, az Égatya
Eső
Szélanya
Levegő
Hideg
Jégeső
Vízanya Víz Holdkirály
Köd
Éganya
Tűz
Napkirály
Derű


Egyenlőségjel. Másik változata a kettőskereszt. Az uráli dualizmus ősi jelképe. Az uráli dualizmus elébb való az iráninál, mert ellentétek dualizmusa, hanem két jónak egymást kiegészítése. Rovásírásjelként neve és hangértéke eGY. Egyenlőség. A házastársak ne nyomják el egymást. Szabadság. Ami jár a jó gyereknek is. A gyerekek legyenek jók. A testvérek ne gyilkolják egymást. Testvériség.
"Egyenlőség, szabadság, testvériség." (Tizenkét pont legutolsó mondata.)

Eszterlánc

Név
Jelentése
Nem Részleg
Jelképes égitest
Jelképes állapot
Ősisten
(Yo)Tengri(=Isten)
Ég(=Ős-Ég)
Semleges
Mindenség
Nap
Életfa
Osztatai
Ukkó
Nagy Anya
Nőstény
Föld
Hold
Hármashalom
Gönüz
Napszellem
Hím
Ég
Nap
Kék ég
Gyermekük
Eszter
Csillag
Semleges
Ég
Esthajnalcsillag
Csillagos ég
Osztatai
Ukkó
Nagy Anya Nőstény Föld Hold Hármashalom
Gönüz
Napszellem Hím Ég Nap Kék ég
És így tovább a nőstényiség örök láncolatán által...


"Egy, egyből kettő, kettő meg egy."
A kettő itt a főisten kígyózó lábainak száma. (De mint tudjuk, egy láb: fél láb.) A kígyó a termékenység állata. A főisten kígyólába szét van vetve, mert a csábítás része a termékenység tevékenységének. A kígyólábak ezzel egyidejűleg a dualizmus ikerörvényét is jelképezik A dualizmus ikerörvényének nemzőerejének eredménye a fogantatás és a születés.

Öt elem

Elem neve
Ideje
Jin
Jang
1. Víz Nedves
Hold
Tenger
2. Nap
Száraz
Virág
Fa
3. Tűz
Meleg
Csillag
Nap
4. Föld
Hideg
Völgy
Hegy
5. Hold
Szeles
Tükör
Szél

14 isten

Vízanya
Holdkirály
Délibáb (Szépmezőszárnya húga)
Napkirály
Enéh (Nemere felesége, neve Ünőt jelent)
Nemere (Szépmezőszárnya unokája, Nap-Mén)
Csillaganya
Kőszálikirály
Földanya Tűzkovácskirály
Holdanya
Tenger
Szélanya
Szélkirály

Ez összesen 7 istenpár, közülük hárman inkább csak szentek. Vö. szittyák 7 főistene Targitával, csupán a 7-es szám fontossága végett. Tehát 11 természeti isten. A 12. isten Tengri, a Mindenség. Ez a felosztás a 5 elem magyar hitének továbbgondolása. Kínai kialakult irányzatunk a népmesék ősibb isteneit visszaemelte a vallási életbe az akkori istenpárok többségének együtt hagyásával, de fölcserélte Szélanya és Holdkirály nemét. Aztán ezt is megoldották. A szelek bár azonos eleműek, de ők jelképezik Ukkó és Gönüz táncának ikerörvény-forgatagát. Ez a továbbgondolt irányzat válhatott a türk és mongol népek tengrihitének nem-animista rétegévé.

Szépmezőszárnya szerepel a népmesékben és a Mondák könyvében.

Most nézzük ezen irányzatbéli Isten-gyermekek lehetséges csoportosulásait.

Három fény:

 1. Csillag,
 2. Hold,
 3. Nap.

Három bolygó:

 1. Szél,
 2. Hold,
 3. Nap.

Három világ:

 1. Tenger/Alvilág(=Víz),
 2. Középvilág(=Föld),
 3. Ég(=Tűz).

Két jócska fivér:

 1. Hold,
 2. Nap.

Két jócska nővér:

 1. Tűz,
 2. Víz.

Dualizmus ikerörvényei:

 1. Szélanya,
 2. Szélkirály.
Irodalom:
 1. Falvay Károly Nagyboldogasszony.
 2. http://lexikon.katolikus.hu/Ö/őstörténet.html
 3. Néprajzi anyagok.

A tenger neve

Teremtő Isten
Yotengrit

Ikerforgószeles dualizmus
Ártás
Jó Isten
Jó Isten
Rossz isten
Ukkó
Gönüz
Ideg
Három Ős
Csillag
Hold
Nap
Magyarok Istene
Fehérlófia, aki férje a Napnak

Irodalom:

 1. Máté Imre: Szarvasének.
 2. Máté Imre: Yotengrit 1.-2.

Nostradamus X./96. vers

Eljön a tengerek nevének vallása,
A Hold Caitifs-ának szektája ellen,
A szánalmasan makacs szekta félni fog,
Alef s Alef által sebesült kettőtől.

Költőibben:

A tengerek nevének vallása eljön,
a Holdas Kájtifos szektával megküzdjön.
A görcsös szekta lesz szánalmasan félős
Alef s Alef által sebesült kettőtől.

Tolmácsolva:

Yotengrit nevének tengerhite eljön,
álnok al-Kaidán bátor szívvel győzzön.
Fanatikus harcos így lesz tőlünk félő,
polgárháborúban sebesült kettőtől.

Polgárháborúnkat követő idő alatt
elbukik végre a muszlim harag.
De nem a derék ujgurok.

Tengri, az Éganya
Ukkó, a Földanya
Yotengrit, a Tengeranya
Gönüz, az Égatya
Ferenc-rendi sírkőkép