Röviden: milyen sorrendben magyarázd meg barátodnak a kártyás lélektani és hitbéli témát

Vissza. Kukurbitákhoz vissza. Istenekhez és erőkhöz vissza. Itt könnyen észrevehetőek a javítások és a kiegészítések, néha csak ide vannak kiírva. December elején életpozíciók táblázata javítva, ősszel pedig kész lett skizofrén táblázat, ezen kívül volt néha lappárosítások és figuralapok javítása is. És most év vége felé az első fejezetben apróbb névjavítások. És az új részek is kiegészülve készülnek, mégha nem is mindig vastag betűvel jelölve kiegészítést, hanem néha csak normál vékonnyal írva.

Forráslapon életpozíciók listája javítandó. Életpozíciók ötlete Birtalan Balázstól, késztetésnevek ötlete Szondi Lipóttól, szorongásnégyesség Fritz Riemann pszichoterapeutától, felsők és alsók személyiségtípusként értelmezése az Enneagram szerint, sárkányfejihlető árnyék-én típusok Gyökössy Endre nyomán, utolsó táblázatban a sokat tévedő transzperszonális pszichológia jobb alapfogalmai (azaz külső/belső/közösségi/egyéni) javítva, satöbbi. Testfelépítési szavak javítva. Új link: valamely bekezdésből Kretschmer az egyik itteni lapra. És erények: tizenhatos rendszerük tán már tökéletes. Mert nemcsak hetes vagy nyolcas rendszerezés van. Testtípusok: szaturnuszinak sokféle változata leírva.

0: 4 betű kirakás tök-szív-makk-zöld sorrendben körbe

TÖK=JOD=ATYA.
SZÍV=HÉ=ANYA.
Király.
Ász.
Felső.
Alsó.
Király.
Ász.
Felső.
Alsó.
10.
9.
8
7
10.
9.
8.
7.
ZÖLD=HÉ=LEÁNY.
MAKK=VÁV=FIÚ.
Király.
Ász.
Felső.
Alsó.
Király.
Ász.
Felső.
Alsó.
10.
9.
8.
7.
10.
9.
8.
7.

Ösvények: ez lényegtelen

A KABBALÁBAN TEREMTŐ BÖLCSESSÉG 32 ÖSVÉNYE EMBERI NEVEI.
Korona,
tűz  s,
jupiter,
nap,
szépség,
szél a,
mars,
merkúr,
bölcsesség,
szigor,
nyilas,
oroszlán  h,
kos,
skorpió,
dicsőség,
győzelem,
királyság,
ikrek  v,
szaturnusz,
szűz j,
alapítás,
víz m,
vénusz,
hold,
megértés,
kegyelem,
bak,
vízöntő,
bika,
mérleg,
halak,
rák.

1: Úgynevezett életpozíciók

ÉLETPOZÍCIÓK ÉS SZEMÉLYISÉGZAVAROK LEGFŐBB ÉLETPOZÍCIÓI.
TÖK: 7 permutáció, 8 életpozíció, 3 kölcsönzés.
SZÍV: 7 permutáció, 8 életpozíció, 1 kölcsönzés.
Vergődő zarándok:
én em oké, te oké, az nem oké,
azaz no-o-no.
Lecsúszott bölcsész:
no-no-no.
Antiszociálisé:
Kovács Napóleon.
Örök lottózó:
no-no-o.
Skizotipé:
kortévesztett zseni.
Dühös bíró:
o-n-o.
Átsegítő cserkész:
o-o-no.
Kovács Napóleon:
o-no-no.
Skizotipé:
kortévesztett zseni.
Kortévesztett zseni:
o-no-o.
Antiszociálisé:
Kovács Napóleon.
Különc világpolgár:
no-no-o.

Mazochista haragos:
no-no-no.
Szigorú orvos:
o-no-no.
Kényszrs-rögszmés:
szigorú orvos.
Szent ember:
o-o-no.
Paranoidé:
Kovács Napóleon.
Jó szomszéd:
o-o-o.
Jó szomszéd:
o-o-o.

Igazság vitéz:
o-o-no.
Paranoidé:
Kovács Napóleon.
Mazochista barát:
no-o-no.
Kényszrsrögszmés:
Zsoltáros Dávid.
Mazochista haragos:
no-no-no.
ZÖLD: 8 permutáció, 8 életpozíció, 3 kölcsönzés.
MAKK: 8 permutáció, 8 életpozíció, 1 kölcsönzés.
Lecsúszott bölcsész:
no-no-no.
Vergődő zarándok:
no-o-no.
Borderline-é:
Káin testvér.
Gyámoltalan törpe:
no-o-o.
Dependensé:
gyámoltalan törpe.
Örök lottózó:
no-no-o.
Kovács Napóleon:
o-no-no.
Átsegítő cserkész:
o-o-no.
Hisztrionikusé:
Kovács Napóleon.
Álmodó Buddha:
o-o-o.
Borderline-é:
álmodó Buddha.
Igaz próféta:
o-no-o.
Mindenki barátja:
o-o-o.
Drága Anyu:
o-o-no.
Borderline-é:
álmodó Buddha.
Lázadó áldozat:
o-no-no.
Dependensé:
Kovács Napóleon.
Dühös Bíró:
o-no-o.
Zsoltáros Dávid:
n-o-o.
Félénk fellépő:
no-o-no.
Elkerülőé:
félénk fellépő.
Káin testvér:
no-no-no.
Borderline-é:
Káin testvér.
Veszekedő Mihály:
no-no-o.

Rendszerezett felsorolások

Első
 • Gyámoltalan törpe,
 • Álmodó Buddha,
 • Kortévesztett zseni,
 • Örök lottózó.
Második
 • Gyámoltalan törpe,
 • Vergődő zarándok,
 • Drága Anyu,
 • Lázadó áldozat.
Harmadik
 • Álmodó Buddha,
 • Átsegítő cserkész,
 • Félénk fellépő,
 • Káin testvér.
Negyedik
 • Kortévesztett zseni,
 • Kovács Napóleon,
 • Igazság vitéz,
 • Mazochista barát.
Ötödik
 • Örök lottózó,
 • Lecsúszott bölcsész,
 • Szigorú orvos,
 • Keresztes lovag.
Hatodik
 • Örök lottózó,
 • Lecsúszott bölcsész,
 • Mindenki barátja,
 • Dühös bíró.
Hetedik
 • Igaz próféta,
 • Kovács Napóleon,
 • Zsoltáros Dávid,
 • Veszekedő Mihály.
Nyolcadik
 • Különc világpolgár,
 • Átsegítő cserkész,
 • Jó szomszéd,
 • Mazochista haragos.
Kilencedik
 • Dühös bíró,
 • Vergődő zarándok,
 • Mazochista haragos,
 • Jó szomszéd.

Személyiségzavarok legfőbb életpozíciói a a lappárosításokban említendők, de nem kötelezően. Életpozíciók nevének és magyarázatának javítása előző lapon bármikor.

2: Lappárosítások

FÉLELMEK, KÓROK, HIBÁK, SZÜKSÉGLETEK, SZÍNEZETEK, TÍPUSOK, KERESZTÉNYSÉG.
<
>
<
>
TÖK: énösztön,
kolerikus temperamentum, érzékelő típus,
hatalomvágy és szabálytartatás túlzásai.
Szereti a régit, tele van hévvel.
SZÍV: cselekvőösztön,
szangvinikus temperamentum, értő típus,
hatalomvágy és szabályszegés túlzásai.
Szeret odaszúrni, függetlenségre vágyik.
Szívecske színezet.
Késztetés kielégülésre.
Félelem fogyástól:
adakozni szükségesre.
Erény: szorgalom.
Ha bitangság:
Kovács Napóleoné.
Mohóság kór:
főleg Nyilas-féléé.
Remény:
segíts magadon.
(Közmondás nyomán.)
Tököcske színezet.
Késztetés fölismerésre.
Félelem elmúlástól:
rendesen élni.

Erény: szigor.
Ha bolondság:
dühös bíróé?
Téboly kór:
főleg Oroszlán-féléé.
Végítélet:
durvaságunk mértékével.
(Máté nyomán.)
Tököcske színezet.
Késztetés személyességre.
Félelem érzékiségtől:
összeillővel házasodni.
Erény: gondoskodás.
Ha bolondság:
Kovács Napóleoné.
Paráznaság kór:
főleg Kos-féléé.
Feltámadás:
üdvösségre/kárhozatra.
(Máté nyomán.)
Szívecske színezet.
Késztés odaszúrásra.
Félelem elköteleződéstől:
mértékkel szabadulni.
Erény: érdeklődés.
Ha bitangság:
Kovács Napóleoné.
Cudarság kór:
Főleg Ikrek-féléé.
Hatalom:
Istentől, megdönthető.
(Kálvin nyomán.)
Makkocska színezet.
Késztetés önvisszafogásra.
Félelem változástól:
szervezetten csinálni.
Erény: türelem.
Ha kényszeresség:
szigorú orvosé.
Beszűkülés kór:
főleg Halak-féléé.
Hit:
erénnyel cselekedni.
(Máté, Jakab nyomán.)
Zöldike színezet.
Késztetés elismerésre.
Félelem másmilyentől:
békéset megszeretni.
Erény: pártatlanság.
Ha rosszhiszeműség:
Kovács Napóleoné.
Vaskalaposság kór:
főleg Skorpió-féléé,
ki kevéssé érzékelő.
Szeretni:
barátot, ellenséget.
(Máté nyomán.)
Zöldike színezet.
Késztetés személytelenségre.
Félelem ellenségtől:
igaziságot megvizsgálni.
Erény: hazaszeretet.
Ha rosszhiszeműség:
Kovács Napóleoné.
Végletesség kór:
főleg Skorpió-féléé,
ki kevéssé értő.
Megbocsátani:
vétekmegbánó ellenségnek.
(Máté nyomán.)
Makkocska színezet.
Késztetés önmarcangolásra.
Félelem rosszaságtól:
önszeretettel legyőzni.
Erény: őszinteség.
Ha kényszeresség:
Zsoltáros Dávidé.
Tépelődés kór:
főleg Szűz-féléé.
Önfigyelés:
óember legyőzéséért.
(Pál nyomán.)
ZÖLD: csoportösztön,
melankólikus temperamentum, megérző típus,
szeretetvágy és szabálytartatás túlzásai.
Szeret segíteni, birtoklásra vágyik.
MAKK: érzőösztön,
flegmatikus temperamentum, érző típus,
szeretetvágy és szabályszegés túlzásai.
Szeret elkápráztatni, üde.
Makkocska színezet.
Késztetés keresésre.
Félelem érdemtől:
becsületesen teljesíteni.
Erény: lemondás.
Ha szeszély:
Káin testvéré.
Mélabú kór:
főleg Halak-féléé.
Borivás: szabályost. (Pál.)
És Úrvacsora:
méltón fogyasztani.
(Katolikusok nyomán.)
Zöldike színezet.
Késztetés kapaszkodásra.
Félelem magánytól:
óvatosan barátkozni.
Erény: alázat.
Ha szolgalelkűség:
gyámoltalan törpéé.
Bálványozás kór:
főleg Bika-féléé,
ki kevéssé megérző.
Elhagyni:
bántalmazó családtagot.
(Máté nyomán.)
Zöldike színezet.
Késztetés kiállásra.
Félelem mellőzéstől:
háláért segíteni.
Erény: önszeretet.
Ha szeszélyke:
Kovács Napóleoné.
Méhszenv kór:
főleg Bika-féléé.
ki kevéssé érző.
Szeretni:
Istent, embert.
(Máté nyomán.)
Makkocska színezet:
Késztetés lelkiismeretre.
Félelem állandóságtól:
közönségessel kibékülni.
Erény: szelídség.
Ha szeszély:
álmodó Buddháé.
Iszony kór:
főleg Rák-féléé.
Ellenséget:
bosszulatlanul leckéztetni.
(Máté nyomán.)
Szívecske színezet.
Késztetés megtartásra.
Félelem elvesztéstől:
ügyességre tanítani.
Erény: hűség.
Ha szeszély:
álmodó Buddháé.
Majomszeretet kór:
főleg Rák-féléé.
Házasságban:
meguntat megtartani.
(Máté nyomán.)
Tököcske színezet.
Késztetés önállóságra.
Félelem gyámoltalanságtól:
megérzéssel bátorkodni.
Erény: bátorság.
Ha szolgalelkűség:
Kovács Napóleoné.
Zárkózottság kór:
főleg Mérleg-féléé.
Üldözött keresztény:
önvédő, igazságvédő.
(Máté, Márk nyomán.)
Tököcske színezet.
Késztetés szégyenlésre.
Félelem szégyenüléstől:
méltóságunkat védeni.
Erény: szemérem.
Ha zárkózottság:
félénk fellépőé.
Félszegség kór:
főleg Mérleg-féléé.
Csábítható:
kiválasztott, hitves.
(Táltosok nyomán.)
Szívecske színezet.
Késztetés önérdekre.
Félelem fontostól:
fölírással emlékezni.
Erény: felelősségvállalás.
Ha szeszély:
Káin testvéré.
Izgágaság kór:
főleg Rák-féléé.
Beteg:
gyónjon vétket.
(Táltosok nyomán.)

A sárkányfejes rendszert nem írtam bele, mert már nem vagyok benne biztos, de a sárkány fogalmat megtartottam a következő táblázatnak.

3: Figurák külön

Enyémösztönök.
Közös jelük: elégedetlenség.
Ciciösztönök.
Közös jelük: rangtisztelet.
Buksiösztönök.
Közös jelük: szépségimádás.
Vadulóösztönök.
Közös jelük: szabadságvágy.
TÖK: énösztön, ez férfias. Tűztest, földlélek.
Fő jele: képmutatás.
SZÍV: cselekvőösztön, ez férfias. Levegőtest, tűzlélek.
Fő jele: leereszkedő cselekvés.
Esélylesőösztön: férfias.
Irányítóösztönök: nőiesek. Férfiasban-nőies: szülői.
Esélylesőösztön: férfias.
STÜSZI:
mértékösztön.
Babakori alapszükséglet:
felfedezés.

Vágy: nyugira, jutalomra,
rendszerre, igazságra.

Tudat: éber, megszállva,
halottnak érződő. Sejtő?

Karakter: békítő, alkimista,
fáradó-duzzogó,
aki illik érzékenyhez.
Pénzgyűjtő, fontoskodó,
bánkódó, különc.
Égitest: Jupiter.
Testalkattípus: piknikus.
Női mell: zsák, tubus,
könny alakú.
Egyik hit-erény: mérték.
Egyik hitbaki: csökönyösség,
ellentéte alázatnak.
Egyik hitvétek: mohóság,
ellentéte mértéknek.
Egyik vétek: lustaság,
ellentéte szorgalomnak,
hűségnek, önszeretetnek.
Sárkányfej: neveletlen.
Állat: medve.
Szellemben: súly.
REDING:
életösztön.
Vágy: igazságra, nyugira,
támaszra, sikerre.
Tudat: Igézve? Megszállt,
éber, egyesülve másikkal.
Karakter: pedáns, király,
példás-hatalmas,
aki illik segítőhöz.

Fontoskodó,pénzgyűjtő,
társfogó, kételkedő.
Égitest: Nap, Plútó.
Testalkattípus: atlétikus.
Női mell: könny, nyelv,
alma, zsák.
Egyik hit-erény: igazság.
Egyik hitbaki: bigottság,
ellentéte hitnek.
Egyik hitvétek: gőg,
ellentéte igazságnak.
Egyik vétek: gőg,
ellentéte elfogadásnak,
alázatnak, megbánásnak.
Sárkányfej: indulatos.
Állat: hím oroszlán.
Szellemben: súgóösztön.
A szellem emberi-isteni.
Legalábbis a kártya szerint.
GESZLER:
szerelemösztön.
Babakori alapszükséglet:
simogatás, fürdetés.
Vágy: sikerre, elismerésre,
igazságra, rendszerre.
Tudat: Képzelő? Egyesülve,
megszállva, halottnak érződő.
Karakter: főnök, lovag,
harcias-gondoskodó,
aki illik sztárhoz.
Kételkedő, különc,
dicsérő-dicsekvő, fontoskodó.
Égitest: Mars.
Testalkattípus: atlétikus.
Női mell: alma, tojás, könny, fiús
.
Egyik hit-erény: szeretet.
Egyik hitbaki: könnyelműség,
ellentéte reménynek.
Egyik hitvétek: gyűlölködés.
ellentéte szeretetnek.
Egyik vétek: paráználkodás,
ellentéte gondoskodásnak,
szeméremnek, hűségnek.
Sárkányfej: élveteg.
Állat: kutya.
Életlélekben: királynő/király.
A lélekzet állati-emberi.
KUONI:
bontóösztön.
Babakori alapszükséglet:
félelemkezelés.
Vágy: rendszerre, sikerre,
izgalomra, nyugalomra.
Tudat: halottnak érződő,
egyesülve, éber. Álmodó?
Karakter: vizsgálódó, bölcs,
hűvös-heves,
aki illik elevenhez.
Különc, kételkedő,
szerencsepróbáló, pénzgyűjtő.
Égitest: Merkúr.
Testalkattípus: leptoszóm.
Női mell: fiús, lányos, alma.
Egyik hit-erény: bölcsesség.
Egyik hitbaki: merészség,
ellentéte bátorságnak.
Egyik hitvétek: kétszínűség,
ellentéte bölcsességnek.
Egyik vétek: kétarcúság,
ellentéte őszinteségnek,
szelídségnek, alázatnak.
Sárkányfej: kárörvendő.
Állat: róka.
Életlélekben: sárkány.
ZÖLD: csoportösztön, ez nőies. Földtest, vízlélek.
Fő jele: intézőkészség.
MAKK: viselkedőösztön, ez nőies. Víztest, levegőlélek.
Fő jele: pofavágás.
Kedélyösztön: nőies.
Megfelelőösztönök: férfiasak. Nőiesben-férfias: gyermeki.
Kedélyösztön: nőies.
RUDENC:
jutalomösztön.

Vágy: jutalomra, támaszra,
nyugalomra, izgalomra.
Tudat: sejtő, álmodó,
megbabonázva. Éber?
Karakter: érzékeny, tündér,
kedves-jajongó,
aki illik békítőhöz.
Bánkódó, társfogó,
pénzgyűjtő, szerencsepróbáló.
Égitestek: Neptun, Hold.
Testalkattípus: piknikus.
Női mell: tubus, zsák, nyelv.
Egyik hit-erény: remény.
Egyik hitbaki: önsanyargatás,
ellentéte mértéknek.
Egyik hitvétek: lustaság,
ellentéte reménynek.
Egyik vétek: mohóság,
ellentéte lemondásnak,
fegyelemnek, hazaszeretnek.
Sárkányfej: ünneprontó,
érzékeny karakteréét.
Állat: tehén.
Testben: önfenntartó rész.
A test anyagi-növényi.
FÜRST:
barátságösztön.
Babakori alapszükséglet:
szopás.
Vágy: támaszra, igazságra,
jutalomra, elismerésre.
Tudat: megbabonázva,
sejtő, képzelő. Megszállt?
Karakter: segítő, szolga,
kiszolgáló-elfogadó,
aki illik pedánshoz.
Társfogó, bánkódó,
fontoskodó, dicsérő-dicsekvő.
Égitest: Vénusz.
Testalkattípus: atlétikus.
Női mell: nyelv, könny, tojás, tubus.
Egyik hit-erény: bátorság.
Egyik hitbaki: elkényeztetés,
ellentéte igazságnak.
Egyik hitvétek: gyávaság,
ellentéte bátorságnak.
Egyik vétek: szolgalelkűség,
ellentéte bátorságnak,
szigornak, higgadtságnak.
Sárkányfej: ünneprontó,
segítő karakteréét.
Állat: birka.
Testben: fajfenntartó rész.
TELL:
szerepösztön.

Vágy: elismerésre, sikerre,
támaszra, izgalomra.
Tudat: Egyesült? Képzelődő,
megbabonázva, álmodó.
Karakter: sztár, szűz,
eljátszó-kötődő,
aki illik főnökhöz.
Dicsérő-dicsekvő, szerencsepróbáló,
gyanakvó, társfogó.
Égitest: Vénusz.
Testalkattípus: atlétikus.
Női mell: tojás, alma, nyelv, lányos.
Egyik hit-erény: alázat.
Egyik hitvétek: közöny,
ellentéte szeretetnek.
Másik hitvétek: szolgalelkűség,
ellentéte egészséges alázatnak.
Egyik vétek: szégyentelenség,
ellentéte szeméremnek,
gondoskodásnak, fegyelemnek.
Sárkányfej: neveletlen.
Állat: szarvas.
Életben: elfásulás.
Az életerő növényi-állati.
HARRAS:
lélekösztön.
Babakori alapszükséglet:
érzelmei, alvás, anyagcsere.
Vágy: jutalomra, rendszerre,
elismerésre, izgalomra.
Tudat: álmodó, képzelődő,
sejtő. Halottnak érződő?
Karakter: eleven, bolond,
biztató-erősködő,
aki illik vizsgálódóhoz.
Szerencsepróbáló, dicsérő-dicsekvő,
különc, bánkódó.
Égitest: Hold.
Testalkattípus: leptoszóm.
Női mell: lányos, fiús, tojás alakú.
Egyik hit-erény: hit.
Egyik hitbaki: butaság,
ellentéte bölcsességnek.
Egyik hitvétek: paráználkodás,
ellentéte hitnek.
Egyik vétek: figyelmetlenség,
ellentéte szelídségnek,
őszinteségnek, szigornak.
Sárkányfej: indulatos.
Állat: ló.
Életben: dacosodás.

És még egy rövid leírás következik eme fejezetben.

Lap nélküli karakter: kombináló, pásztorfiú, kétkedő-készséges.
Alaptulajdonságok: bármelyik.
Égitestek: Szaturnusz, Uránusz.
Testalkattípus: atlétikus, piknikus, leptoszóm.
Egyik hitbaki: világ-igazítási túlrajongás, tévedése reménynek.
Egyik hitvétek: gyávaság, ellentéte bátorságnak.
Egyik vétek: gyávaság, ellentéte bátorságnak, higgadtságnak.
Sárkányfej: bármelyik.

Ciciösztönök: szeretet és igazság párosítása. A szeretet nélküli igazság kegyetlen, az igazság nélküli szeretet hazug. A nagyon rossz ember kegyetlen és hazug, de nem a ciciösztönöktől. és alább következzék a kilenc karakter fölsorolása 4×2+1 felosztás helyett 3×3-as felosztásban.
Kretschmer.

1: Király, pedáns, példás-hatalmas:
a küzdelem befelé irányul.
Akkor vagyok jó, ha helyesen cselekszem.
Biztos vagyok benne, hogy megoldhatjuk ezt józanul.

Vágyik elsősorban nyugalomra, igazságra, támaszra, sikerre.
Fő vonásai: kényszeresség, nagyságtisztelet.

És takarékos, fontoskodó, társfogó, kétkedő.
Enneagram-terápián vizsgálva:
elszakadás védelmező figurától,
belső főnök és ösztönlét ereje.
2: Szolga, segítő, kiszolgáló-elfogadó:
az önelfogadtatás a világ felé irányul.
Akkor vagyok jó, ha szeretetre méltó vagyok.
Nincs problémám, segítek.
Vágyik elsősorban jutalomra, támaszra, igazságra, elismerésre.
Fő vonásai: intézőkészség, nagyságtisztelet.
És
bánkódó, társfogó, fontoskodó, dicsérő-dicsekvő.
Enneagram-terápián vizsgálva:
szoros-szakadt kötődés védelmező figurához,
belső főnök és tudat ereje.
3: Szűz, sztár, eljátszó-kötődő:
az önelfogadtatás a világ felé és befelé irányul.
Akkor vagyok jó, ha kivívom az elismerést.
Van megoldás, ha tesszük együtt a dolgunk.
Vágyik elsősorban támaszra, elismerésre, sikerre, önigazolásra.
Fő vonásai: mozgalmasság, szépségimádás.
És társfogó, dicsérő-dicsekvő, kétkedő, szerencsepróbáló.
Enneagram-terápián vizsgálva:
szoros kötődés gondozó figurához,
tudat ereje.
4: Tündér, érzékeny, kedves-jajongó:
az önelfogadtatás elsősorban befelé irányul.
Akkor vagyok jó, ha hű vagyok önmagamhoz.
Bánatomat sürgősen ki kell fejeznem.
Vágyik elsősorban önigazolásra, jutalomra, nyugaloma, támaszra.
Fő vonásai: intézőkészség, elégedetlenség.
És szerencsepróbáló, bánkódó, takarékos, társfogó.
Enneagram-terápián vizsgálva:
elszakadás mindkét figurától,
ösztönlét és tudat ereje.
5: Bölcs, vizsgálódó, hűvös-heves:
a félelem a világ felé irányul.
Akkor vagyok jó, ha ügyes vagyok.
Egy rejtett porblémán még agyalok.
Vágyik elsősorban sikerre, rendszerre, önigazolásra, nyugalomra.
Fő vonásai: leereszkedés, szabadságvágy.
És kétkedő, különc, szerencsepróbáló, takarékos.
Enneagram-terápián vizsgálva:
szoros-szakadt kötődés mindkét figurához,
ösztönlét és belső főnök ereje.
6: Pásztorfiú, kombináló, kétkedő-készséges:
a félelem a világ felé és befelé irányul.
Akkor vagyok jó, ha tudom dolgom, s nem rontom el.
Nagy nyomás lett rajtam, ki kell engednem egy kis gőzt.
Vágyik sok jó állapotra.
Fő vonásai: félreértés, félreértettség.
És főleg fontoskodó, kétkedő, és/vagy társfogó, dicsérő-dicsekvő.
Enneagram-terápián vizsgálva:
szoros kötődés védelmező figurához,
belső főnök ereje.
7: Bolond, eleven, biztató-erősködő:
a félelem befelé irányul.
Akkor vagyok jó, ha jól lehetek.
Van néha gondom, de jól vagyok.
Vágyik elsősorban elismerésre, önigazolásra, rendszerre, jutalomra.
Fő vonásai: mozgalmasság, szabadságvágy.
És dicsérő-dicsekvő, szerencsepróbáló, különc, bánkódó.
Enneagram-terápián vizsgálva:
elszakadás gondozó figurától,
tudat és belső főnök ereje.
8: Lovag, főnök, harcias-gondoskodó:
a küzdelem a világ ellen irányul.
Akkor vagyok jó, ha erős vagyok.
Nem hagyom annyiban.
Vágyik elsősorban igazságra, sikerre, elismerésre, rendszerre.
Fő vonásai: leereszkedés, szépségimádás.
És fontoskodó, kétkedő, dicsérő-dicsekvő, különc.
Enneagram-terápián vizsgálva:
szoros-szakadt kötődés gondozó figurához,
tudat és ösztönlét ereje.
9: Alkimista, békítő, fáradó-duzzogó:
a küzdelem a világ ellen és befelé irányul.
Akkor vagyok jó, ha körülöttem jól vannak.
Szerintem nincsen semmilyen probléma.
Vágyik elsősorban rendszerre, nyugalomra, jutalomra, igazságra.
Fő vonásai: kényszeresség, elégedetlenség.
És különc, takarékos, fontoskodó, bánkódó.
Enneagram-terápián vizsgálva:
szoros kötődés mindkét figurához,
ösztönlét ereje.

4: Álomfejtés

KIRAKOTT LAPOK JELENTÉSEI.
TÖK.
SZÍV.
ALVÁS KÖRÜLMÉNYEI, ÉBER ÉLET DOLGAI ÉS BOR, BÚZA, BÉKESSÉG, EGÉSZSÉG.
Sugallat/
őrület.
Gazdagság/
hiány.
Mértékösztön/
múlásfélelem.
Életé/
hit.
Értelem/
éberség.
Békesség/
marakodás.
Szenvedélyé/
közfélsz
.
Bontásé/
kételkedés.
SZÍNEK ÉS LOGIKA SZERINTI ÁLOMJELENTÉSEK.
Igazság/
élet.
Gazság/
fent.
Barát/
családiasság.
Ellenség/
kitaszítás.
Elfogadandó/
befogadás.
Rosszaság/
sínylődés.
Küzdelem/
lent.
Győzelem/
halál.
ZÖLD.
MAKK.
ALVÁS KÖRÜLMÉNYEI, ÉBER ÉLET DOLGAI ÉS BOR, BÚZA, BÉKESSÉG, EGÉSZSÉG.
Inger/
kór-inger.
Igazság/
tévelygés.
Jutalomé/
magányfélsz.
Barátságé/
szívesség.
Érzelem/
tudatosság.
Egészség/
betegség
.
Szerepé/
keretfélsz
.
Lelkiismereté/
lelkesség.
SZÍNEK ÉS LOGIKA SZERINTI ÁLOMJELENTÉSEK.
Szorongás/
szorongatás.
Gyengeség/
lustaság.
Bántalmazó/
szolgaság.
Megérzés/
baleset.
Hamisság/
szabotázs.
Igazság/
bátorság.
Utazás/
erőfeszítés.
Állomás/
szabadulás.

A 34 életpozíció, 16 félelem és az álomfejtő táblázatnak 64 jelentése erősen bemagolandó, hogy jól elmondható legyen, mint legfontosabb érdekesség.

5: Skizofrénia, barátképzelés, és hisztéria a szó orvostudományi értelmében: lényegtelen táblázat

HALLÁSOK, LÁTOMÁSOK, BETEGSÉGEK.
TÖK.
SZÍV.
Fő okok, kizárandó okok, egyéb bajok, 4 ösztön.
Király:
megszállás.
Ász:
hiány.
Felső:
mértékösztön.
Alsó:
életé.
Király:
számítás.
Ász:
ellenszenvek.
Felső:
szenvedélyé.
Alsó:
bontásé.
SKIZOFRÉNIÁRÓL, BARÁTKÉPZELÉSRŐL PICIKÉT TÖBB.
Okok.
Tünetek.
Okok.
Tünetek.
Szív 8-at:
hiedelem.
Tök 7-et:
vertség.
Szív 10-től:
barátképzelés.
Tök 9-től:
öletőhang.
Tök 8-at:
istenfogadás.
Szív 7-et:
lekezeltség.
Tök 10-től:
rögeszme.
Szív 9-től:
korholóhang.
ZÖLD.
MAKK.
Fő okok, kizárandó okok, egyéb bajok, 4 ösztön.
Király:
elváltozás.
Ász:
mérgezés.
Felső:
jutalomé.
Alsó:
barátságé.
Király:
bolondulás.
Ász:
használódás.
Felső:
szerepé.
Alsó:
lelkiismereté.
HISZTÉRIÁRÓL PICIKÉT TÖBB.
Tünetek.
Okok.
Tünetek.
Okok.
Makk 8-tól:
álterhesség.
Zöld 7-től:
álbetegség.
Makk 10-et:
bántalom.
Zöld 9-et:
stressz.
Zöld 8-tól:
űrkínzás.
Makk 7-től:
csodajelzés.
Zöld 10-et:
babavárás.
Makk 9-et:
törődésigény.

Ehhez a táblázathoz sok tudományos írást hozzá kell olvasni, mert ez a táblázat nagyon kezdetleges szemléltető, szabadon elvethető. A 4 barát kirakásra nem térek ki, és a 16 lapos kirakásokra sem, csak annyit említenék, hogy az Atya-Anya-Fiú-Leány négyesség a kabbalában és az alkímiában azt jelenti: 1 Isten 4 személyben, lelkük a Szentlélek. Sámánista értelmezés szerint szabadlelkük és és lélegzetlelkük egyszerre. És hogy a lószínek némely pakliban másmilyenek. Ennyi volt az írás ezen a lapon.

6: Utolsó kiegészítés

Utolsó kiegészítés e lapon.
Tök kolerikus ösztöne:
külső-közösségi,
azaz törvény, igazság.
Tartós Napnak és Földnek állandósága.
Tüzes énösztön igazsága:
földes csoportösztön szeretetében.
Szerelmessége is földes: szülői és nőies.
Tűz férfias és szülői:
így férfiasság+szülőség=apaság, Gönüzi.
Szív szangvinikus ösztöne:
külső-egyéni,
azaz kutatás, remény.
Határozott Szélnek és Napnak futása.
Levegős cselekvőösztön reménye:
tüzes énösztön igazságában.
Szerelmessége is tüzes: férfias és szülői.
De levegő férfias és gyerekes:
így férfiasság+gyerekesség=fiúság, Világügyelői.
Tök és Szív: tüzesek, így férfiasak/szülőiek.
Tök és Zöld: földesek, így szülőiek. A nőies magától értetődően szülői, Ukkói.
Zöld csoportösztöne:
belső-közösségi,
azaz hagyomány, szeretet.
Gondozó Földnek és Holdnak bizalmassága.
Földes csoportösztön szeretete:
vizes viselkedőösztön hitében.
Szerelmessége is vizes: nőies és gyerekes.
De föld nőies és szülői:
így nőiesség+szülőség=anyaság, Ukkói.
Makk viselkedőösztöne:
belső-egyéni,
azaz lelkiismeret, hit.
Változó Holdnak és Szélnek kalandozása.
Vizes viselkedőösztön hite:
levegős cselekvőösztön reményében.
Szerelmessége is levegős: gyerekes és férfias.
De víz nőies és gyerekes:
így nőiesség+gyerekesség=lányosság, Babbai.
Makk és Zöld: vizesek, így nőiesek/gyerekesek.
Makk és Szív: levegősek, így gyerekesek. A gyerekes elvileg fiús, eredetileg Gönüzi.

Ennyi volt a rövidítés és apró kiegészítés e javításokra is szánt lapocskán.

7: Legutolsó

A felsők a 4 alapfélelmet jelentik, az alsók legyőzött alapfélelmeket. A bátor is ember fél, de legyőzött félelemmel fél. Az alapfélelmek: magánytól, állandóságtól, elmúlástól, közelségtől. Ha alapfélelmek, akkor tágabb értelemben értendőek, tehát beléjük tartozik a másik 12 félelem is. Az alapfélelmek többnyire idegen nevei: depresszív, hiszteroid, kényszeres, skizoid.

LAPPÁROKKAL FEJLŐDÉS ZÖLD-MAKK-TÖK-SZÍV ÚTON.
<
>
<
>
3. TÖK.
4. SZÍV.
Főlapok:
mértékletesebbé.
Figurák:
halálfélsz ellen.
Főlapok:
szelídebbé.
Figurák:
közelségfélsz ellen.
Fejlődés:
következetesebbé.
Drámarészlet:
szigorú szeretet.
Fejlődés.
emberségesebbé.
Drámarészlet:
óember halála.
1. ZÖLD.
2. MAKK.
Főlapok:
istenérzőbbé.
Figurák:
magányfélsz ellen.
Főlapok:
lelkiismeretesebbé.
Figurák:
merevségfélsz ellen
Fejlődés:
önállóbbá.
Drámarészlet:
bátor eltávozás
.
Fejlődés:
gondosabbá.
Drámarészlet:
bölcsekre hallgatás.

Fejlődések:

8: Legeslegutolsó

TÁRSADALMI ÉS CSALÁDI SZÖVETSÉGEK JAVASLATA. KERESZTÉNY EZOTÉRIA HITEI.
NÉGY BARÁT KIRAKÁS.
<
>
<
>
ZÖLD. Polgárság. Görög misztériumok.
TÖK. Arisztokrácia. Kereszténység.
Polgárok urakkal:
ígéretet betartatni.
Dionüszosz:
szőlőisten, napisten.
Ukkon Tengrivel:
melankólikus kolerikussal.
Démétér:
Eleusziszban beavató.
Urak polgárokkal:
ígéretet betartani.
Remény:
megérezve küszködni.
Tengri Ukkonnal:
kolerikus melankólikussal.
Végítélet:
durvaságunk mértékével.
Munkások királlyal:
érdeküket védeni.
Orpheusz:
költő, szent.
Szeretet igazsággal:
gyöngéden gondozni.
Pütagorasz:
számokat tanító.
Királyék munkásokkal:
munkásérdeket védeni.
Szeretet:
Istennek, embernek.
Igazság szeretettel:
gazságot igazítani.
Hit:
erénnyel cselekedni.
MAKK. Parasztság. Magyar ősvallás.
SZÍV. Papság. Budhizmus.
Gazdák püspökökkel:
kenyeret termelni.
Segítővarázslat:
mellékállásban, ingyen.
Babba Szellővel:
flegmatikus szangvinikussal.
Varázstudás:
fejbe töltve.
Püspökök gazdákkal:
kenyeret elosztani.
Szabadulás:
kényszerű újraszületésekből.
Szellő Babbával:
szangvinikus flegmatikussal.
Megértés:
szenvedésé, vágyaké.
Béresek kispapokkal:
józanul hinni.
Révülés:
tudatos álomban.
Dicsőség győzelemmel:
jószívűnek lenni.
Összeszedés:
csontra vissza:
Kispapok béresekkel:
igazságért bátorkodni.
Megsemmisülés:
túlzó vágyakozásé.
Győzelem dicsőséggel:
sárkányunkkal küzdeni.
Erényesség:
nyolcrétű ösvényen.

E társadalomterv: hogy akkor is lehessen igazság, ha kevesen tudnak szavazni. Hogy ne legyen új elnyomás a régi helyett, és hitegető másik új az egyik új helyett.

Jod-Hé-Váv-Hé=Atya-Anya-Fiú-Leány. Tengri=tűznaparcú tengerég=Fiú. Ukkon=föld=Leány. Kabirok vagy kabírok görögöknél és punoknál, mint más eredetű istenek, itt a görög hitbéliekre gondolva: Anya és 3 fú, vagy Anya, Atya, Fiú, fiútól anyának 3 fiú és leány. E szerint Földanya és Tengerég gyerekei nem hármasikerpárok, hanem Hold, akinek Tengritől fia, akinek Ukkontól ikerpárok: Tűz, Víz és Szél általuk szűzen szült férjeikkel,akik Ég, Föld, Természet. Akikre utalás az ászokon, ha tavaszleány, nyárleány, télanyó, őszfivérek, akik Ég és Föld sajtolván Természet szőlőtestét. Vagy van még ez, nagyon titkolózóan: nyárfiú, őszfiú, télöreg, tavaszlány. Vagy a hamis prófétának hitt, de igaz Órigenész bölcselete szerint: őszfivérek helyett Ukkon és kis Tengri, mint az első ember névrokona Ádám Kadmonként az égi édenben. Anyák eredeti sorrendje: Széltől Tűzig, természet elem helyett pedig Kiterjedésapa az Égapa és Földapa között.

És a reményről: megérzés lehetséges Isten sugallata által, és megérzéseink nem mindig erősek vagy igaziak, de fölismerhetjük az óvó isteni megérzéseket, ha megtapasztaljuk őket, vagyis ha nem nyomja le őket valamilyen vágy a tudatossá válásuk előtt.

Ukkon és Babba, mint barátok: titoktanítók. Áldozni kell nekik. Tengri és Szellő, mint barátok: lelkiismeret-tisztító harcostársak. Vélük bátornak lenni önmagunk hibáinak megismeréséhez, elviseléséhez, legyőzéséhez, leszokásához.

Mondakifejtés röviden: táblázata már kész.

Isteni személyek:
Ukkon,
Tengri,
Tengri=Gonüz,
Babba,
Világügyelő.
Kabbalában:
Sekíná,
Vőlegény,
Alkotó bennünk,
ismeretlen,
Mihály.
Júdaizmusban:
kifelejtett Asera,
Jehova,
Jehova,
ismeretlen,
Mihály.
Kereszténységben:
Mária,
Jézus,
Isten,
ismeretlen/Mária,
Mihály/Jézus.
Gnoszticizmusban:
Szóphia,
Krisztus,
Démiurgosz,
ismeretlen,
Mihály.
Hinduizmusban:
Szaraszvatí,
Visnu,
Brahma,
Párvatí,
Síva.

Az Anya félt a káosztól, megszülte harcos Atyát. Leányuknak berendeztek egy saját világot az áradás világa alatt, ahol szülei laktak. Magányos volt, kíváncsi eredtére. Föltáruló atyja véletlenül megégette, de még kimentette fiukat, aki később eloltotta őt, mire nagyanyja földarabolta és leejtette az alvilágba. Ott anyjával együtt föl tudott támadni, és föltámasztották atyjukat, aki visszatért az áradás világába, ők pedig a teremtés világába, és megteremtették a formálás világát, hogy formáljon a teremtésben, és így megteremtődött általuk, mint teremtő szavak által, és meg is formálódott a készítés világa, amely a középső világ a fölső három alatt. A formálás világában Ukkonként és Gonüzként megtestesülve megszülték az angyalokat, köztük Babbát, aki Gonüznek szülte a főangyalokat, köztük Mihályt, de belehalt a szülésbe. Így Mihályékat Ukkon nevelte fel, aki szülte Mihálynak a három anyát, akik szülték a három apát. Végül Mihály föltámasztotta Babbát, és szülték az emberek szellemeit, akik a három anyából és három apából formált testben lettek élővé. A lélek és anyag felosztása a nyolc figura kirakásba lett leírva.

9: Legeslegutolsóbb

TŰZKERESZT: 4 LOVAS KIRAKÁS.
< Alsótól királyig.
7-től 10-ig. >
Tökkirály:
vörös, vörösítés.
Reding:
Nap.
Eltűnés:
szabadság.
Szentély:
istenesség.
Makkirály:
sárga, fehérítés.
Harras:
Hold.
Major:
összeszedő.
Héjak:
összeszedés.
Szívkirály:
fehér, feketítés.
Kuoni:
csillagok.
Merénylet:
sárkányra.
Vár:
lelki tisztulás.
Zöldkirály:
fekete, oldás.
Fürst:
Föld.
Ház:
világ.
Szefirák:
út.

A lovak színe átszínezve: fehér, sárga, vörös, fekete. Ez nem érvényes a táblázatnak.

A királyok alkímiai műveletek jelképei, színeikkel direkt pontatlanul utalva azok befejezésére, az alsók pedig utalva azok elkezdésére. (A fehérítésben van sárgulás az aranycsinálásnak álcázott aranyfeloldó-aranykivonó bűvészmutatványban, aminek folyamatai a lélek akkori kísérleti folyamataira emlékeztetők. ÉS: a lószínek módosítva némely pakliban!) Ezek a műveletek pedig ezeket jelentik ősvallásosítva: előismeretek szerzése, szenvedésátéléssel szenvedésmegértető lélekhalál, mint együtt pusztulás tisztátalan sárkányunkkal, szétszedés-összeszedés ősök/szörnyek és/vagy Isten által, jobbítás befejeződése megváltódással. Ez egyébként bonyolultabb lehet, mert e műveletekben kicsiben benne lehetnek e műveletek, és így is elhúzódhatnak álmokon át, és akár még többször ismétlődve. Mert álomban kell történnie, ha ősvallásosítva. Vagy így is álmodható valami nagy kín: alvás három napig, léleksértő halál esetén testnek vérzése, és ez tényleg mindig szétszedős, de kohászat  nélkül, de sokkal fájóbb. Ha ősvallásosított alkímia a táltosbeavatás, akkor segítőszellemek: kétféle rendszerük van. Táltos fiú/férfi segítőszellemei: isteni-emberi, tehát saját tulajdon szabadlélek, mint Atya(-Fiú)isten-helyettes, Nagyboldogasszony, szabadlélek és Nagy(-Kis)boldogasszony nászából megszületett Kisboldogasszony, szellemtesttel megtestesült egyedi példányaként a végtelen Kisboldogasszonynak, nem pedig hústesttel, mint Jézus-fiúisten, valamint szabadlélek és egyedi Kisboldogasszony nászából született egyedi Fiúisten. Táltos leány/asszony védőszellemei: saját tulajdon szabadlélek, mint Nagy-Kisboldogasszony-helyettes, Atyaisten, szabadlélek és Atyaisten nászából született egyedi fiúisten. Az egyedi szülött istenek nevei titkosak, csak a családtagjaik ismerhetik. A nászok és szülések benne foglalódhatnak alkímiai részműveletekben, mint összeszedés utániak, mikor pokol földanyaméhhé változva, és a szülések is együttes tevékenységek lehetnek, mint a nászok. Vagy első/egyetlen nász alkímia előtti álomban. Homoszexuális emberek esetében is normál módon működő nászok. Ha férfinak női szabadlelke van, társa férfiszellem. Van női-férfi szabadlélek is. Ezek az istenkapcsolatok az ősvallási felfogás szerint nem jelentenek emberi nőtlenséget és emberi férjetlenséget.

Ha a segítőszellemek anyagi testüknek kineveznek növényi részeket vagy köveket vagy bármi mást, akkor azokat a növényi részeket vagy egyebeket valamiben együtt kell tárolni, jól lezárva, akármilyen csodálnivalóan aranyosnak tűnnek is. Ha nem tároljuk, elveszhetnek, ez halálszerű állapot a segítőszellemeknek, akik kérvényeznek új anyagi testeket, amiket gyászocska miatt nehéz egyből elfogadni. Ennek ellenére Atya és Nagyboldogasszony egy idő után nem tűnnek túl sokszor a közelben levőnek, bár sugallni így is tudnak.

Másfajta segítőszellemekről is legyen szó: ha nem Isten valamely megnyilvánulása segítőszellem, akkor angyal vagy természeti szellem a segítőszellem. Most pedig következzen egy teljesen nőies táblázat. Az előbbi táblázat eredetileg csak férfias lenne.

VÍZKERESZT: 4 ÉVSZAK KIRAKÁS.
< Felsőtől ászig.
8-tól 9-ig. >
Tél:
áldás.
Tell:
belső szépség.
Folyó:
halottlátás.
Halálfa:
gyökérszint.
Ősz:
beavatás.
Rudenc:
erénykincs.
Tó:
félelem.
Életfa:
bátorság.
Nyár:
tüzelés.
Stüszi:
életkedv.
Kalap:
elhagyott rossz.
Család:
családiasság.
Tavasz:
megbékélés.
Geszler:
feldúltság.
Kastély:
verések.
Csónak:
szöktetés.

Verő férjtől szöktet jó férfi, ez megbékít a férfiakkal. Régen távol ez új férj lehetett válás nélkül, mert előzőről nem tudott a hatóság. Szerelem lett a szöktető kártyatáltos iránt. Egymással egyesülve különféle erénygyöngítő félelmekkel szembenézhettek, és természetfigyelés által meglett isteni beavatás. Ezáltal meglett a tisztesség belső szépsége, meg új képességek, és az így elért hatalmas tisztelet, és ezáltal a valakinek érződés a sok bántás után.

10: Életpozíciók lap és álomfejtő lap.