Rovások rólunk

Magyar kultúra

Vissza.

A székely rovásírás és a finn meg germán rúnák közös őse egy pannonikus ábécé, amely egy levantei eredetű rovásábécé.

Kezdjük a rovásírás betűinek jelentéseivel, a Nikolsburgi Ábécé sorrendjében:

 1. A: Anyaszűz.
 2. eB: Bélyeg.
 3. eC: Celőke.
 4. eNC: ligatúra.
 5. eCK: ligatúra.
 6. eCS: Csap.
 7. eNCS: ligatúra.
 8. eD: Dél.
 9. aND: Kende.
 10. eJ: Jó.
 11. E: Ég alja.
 12. eF: Föld.
 13. eG: Ég.
 14. eGY: Egy.
 15. eNGY: ligatúra.
 16. aTY: Atyja magyaroknak.
 17. eCSeCS: archaikus ligatúra.
 18. eH: Hóka.
 19. I: Iga.
 20. aK: Kap.
 21. uNK: Göncöl.
 22. eL: Ló.
 23. eLY: Lyuk.
 24. eM: Meny.
 25. eN: Ín.
 26. eNY: Nyugat.
 27. eNeJ: ligatúra.
 28. O: Oldal.
 29. eP: Pihe.
 30. eMP: Nap.
 31. eK: Kobak.
 32. eR: Rét.
 33. eS: Sarok.
 34. eZS: Zsendül.
 35. eT: Tűz.
 36. eNT: Tengri.
 37. U: Üst.
 38. Ö: Isten.
 39. Ü: Idő.
 40. eV: Vas.
 41. eSZ: Szár.
 42. eZ: Zúg.
 43. eZT: ligatúra.
 44. eST: ligatúra.
 45. TemPoRiS: időszak.
 46. ISZ: Ős.

Székely rúnanemzetségek a nemkanonikus jelekkel együtt:

 1. eF: Föld.
 2. eS: Sarok.
 3. eT: Tűz.
  eNT: Tündér.
 4. A: Anyszűz.
 5. eR: Rét.
 6. eLY: Lyuk.
 7. aTY: Atya, Má-Tün.
 8. eD: Dél.
  aND: Kende.
 9. eNY: Nyugat.
 10. eN: Ín.
 11. Ü: Isten.
 12. eJ: Jó, Folyó.
 13. aK: Kap, Összeszedi magát.
  uNK: Göncöl.
 14. eP: Pihe.
  eMP: Nap.
 15. eZ: Zúg.
 16. eSZ: Szál.
 17. eC: Celőke, Új kezdet.
 18. eB: Bélyeg, Cél.
 19. eG: Ég.
 20. eM: Meny.
 21. eL: Ló, Kedvenc.
 22. eK: Kobak, Méhszáj.
 23. eGY: Egy.
 24. eZS: Zsendül.
 25. eCS: Csap.
 26. Ö: Ökör.
  Ü: Idő.
 27. E: Ég alja.
 28. eH: Hóka.
 29. O: Oldal.
 30. eV: Vas, Réz.
 31. U: Üst.
 32. I: Iga, Rend.
  eTePeRu: Taparó, Pödrő.
  IS: Ős.

Uráli-Pregermán rúnanemzetségek modern nevekkel:

 1. eF: Fog (kezet).
 2. U: Érdesség?
 3. eTH: Szúrás, tövis.
 4. A: Anyszűz, Csodaszarvas.
 5. eR: Rét.
 6. eK: Kan.
 7. eG: Gab-aly.
 8. eV: Hun.
 9. eH: Szögel.
 10. eN: Nagy/Nincs.
 11. I: Íz.
 12. eJ: Jár, szedődik.
 13. Ë: Össze.
 14. eP: Piriny/Picúr?
 15. eZ/eX: Szeg, szarv.
 16. eSZ: Szál.
 17. eT: Táv.
 18. eB: Burok.
 19. E: Evő?
 20. eM: Meny.
 21. eL: Lé.
 22. eNG: Kobak, méh.
 23. eD: Dug (ki?).
 24. O: Oszol, osztódik.

Rovásírásunkkal mondánkat is jegyeztek fel, de leginkább lírai költeményeket, orvosi feljegyzéseket, szent szövegeket írtak vele. E három téma állandó előfordulása és a vízszintes betűvonalak hiánya együttesen mindig magyarv sajátság Eurázsia bármely pontján. És most térjünk rá vizuális és szimbolikus ősművészetünk más vonásaira. Leggyakoribb népdalmotívumaink, melyek mind megvannak a szerelmes dalokban, de nem mind találhatók meg más műfajokban, de gyakoriak: tűz, víz, szél, csillag, ló, hal, madár, ág, levél, virág. Leggyakoribb népművészeti ábráink:

 • életfa,
 • rombusz/tulipán/hold/nap vulva,
 • nemző erejű gömb/szív/befogadó szív,
 • védelmező erejű csigavonal/szerkereszt,
 • forgórózsa,
 • állatstílusos tai csi,
 • tengelyesen tükrözött ikerörvény,
 • növényesített/szívláncolatú/végtelenjel-alakú/sokféle alakú-láncolatú eszterlánc,
 • 5/6 ágú szerelemcsillag,
 • 7/6/12 ágú napcsillag,
 • félhold,
 • csillagos ég,
 • griff, páva, galamb, szarvas, pásztor.
 • Zenénk legősibb rétege háromfokú, csuvas rétege ötfokú, új stílusú rétege hétfokú. A csuvas réteg ereszkedő dallamívű, kvintváltó stílus. Az új stílus kissé dallamosabb, dallamíve kupolás, amelynek sokszor a fordított kvintváltás az oka. A magyar nép az üldözött eposzokat eleve csak mesék formájában igyekezett megőrizni, mert a magyar ember lírikus hajlamú ember.

  Polgári kultúránk

  Polgári kultúránk sokat köszönhet a parasztoknak, a pásztoroknak, a szászoknak, és a zsidóknak.
  Modern polgári kultúránk anyaországi és határon kívüli példáit, mint kortárs dalokat hallgassuk meg.

  Szörényi Levente: Ha én rózsa volnék

  Ghymes Együttes: Bárka

  A polgári kultúrák mentén térjünk át egy angol polgári találmányra, a szabadkőművességre, és vessük össze az ősmagyar kultúrával.

  Szabadkőművesség és magyarság

  A szabadkőművesség ágai közül nem az illuminátus befolyású Grand Orienst tárgyalom meg, amely száműzve a Világegyetem Nagy Építőmesterét, a rombolásból épít újat, hanem az igazi hamisítatlan szabadkőművességet hasonlítom össze az ősi magyar lelkülettel.

  Szabadkőműves eszmények. Ősmagyar eszmények.
  Alaptételek.
  Felvilágosodás és hit a Világegyetem Nagy Építőmesterének nevezett legfelsőbb erőben bármilyen vallási alapon. Logika és hit az Önmaga anyagából teremtő Istenségben, Főistenben.
  Vallási vitának helye nincs. Politikai vitának helye nincs. Vallási intoleranciának helye nincs. Pártoskodásnak helye nincs.
  Szellemi, vallási, politikai állásfoglalás szabadsága. Lélek, szó és cselekvés szabadsága.
  A szabadkőművesek segítik egymást és másokat. A jó szomszédság törvénye értelmében tilos ártani, és kötelező segíteni erőd szerint.
  Fontosabb jelképek.
  A nyers kő az inas jelképe, a faragott a mesteré. Az önjobbításra törekvés a szellemanyag csiszolása.
  A derékszög a körzővel és kettejük között a G betűvel hexagrammát alkotva a Nagy építőmester jelképe. A körző az önfegyelem jelképe, a derékszög a becsületé, a betű közvetlenül a Nagy Építőmesteré. A körző tűz. A szenvedélyes tűz elem kínai-magyar erénye a szemérem. A hexagramma a nemek egyesülésének pogány szerelmi jelképe. Az eszközök kiegészítik egymást. Az önfegyelem és a becsület együtt visznek előbbre. A nemek kiegészítik egymást. A dolgok egymásra vannak utalva.
  A tagelvételi szavazás igen szavazatait fehér gömbök jelképezik, a nem szavazatokat fekete kockák. Az igen/nem jelentések manicheus hatások, nem őshitűek. A kerekség és a fehérség az atyai nemi szervnek és az Égnek jelképe. A szögletesség és feketeség az anyai nemi szervnek és a Földnek a jelképe.
  Szabad, mi nem ront mást. Segítsél, gondozzál. Egyén, köz és testvér, nem önzés, gép kázé!

  Ajánlott irodalom