Magyar tengriánizmus színesen

Vissza a Tengriánizmus lapra.

Vissza a Kezdőlapra.

Figyelem: ez a lap egy rekonstrukciós kísérlet, bizonyára tele van hibákkal, továbbá csak részben alapul a Yotengrit-kötetekben tanított dolgokon és az ősmagyar asztrológia rekonstrukciós kísérletén.

Etika

Rövid vers

Dallam:

4/4 mi re do re mí re szün;
4/4 re do la szün do la szo szün;
4/4 la szo mi szo lá szo szün;
4/4 szo mi re szün mi re do szün.

Egyesülés vidám
isteni szülőknek.
Teremtményeknek is.
Így lett ez teremtve.

Korán az anyaság
nem baj, csak van korán.
Kényszer sok abortusz.
Ne kelljen abortusz.

Szabad, mi nem ront mást.
Segítsél, gondozzál!
Egyén, köz és testvér;
Nem önzés, gép, KZ!

Más gondolatának,
szavának, tettének
szabadságát tiszteld!
Mások is tiédet!

Önállón is gondolj,
ne lustulj, be tojj be!
Gondolat, szó és tett
értelmét vizsgáld meg.

Ne gyilkolj, ne lopkodj,
ne hazudj: ne légy rossz!
Ha szükség törvényt bont,
szeretet ne múljon!

Büntetés, bocsátás,
jóvátét fontosak.
Másoknak, magadnak.
Békéért fontosak.

Harcban védjed, mentsed
nőket és gyengéket:
ellenét, sajátod,
foglyodat, bajtársod.

Jó a sereg, hogyha
élettárs hű marad,
árvák és rokkantak
ellátva el vannak.

Hont civil is védje,
veszekvés ne legyen!
Szökött gyermek harcost
végezni ki nincs jog!

Menekvés sorrendje:
kisgyerek s nagy, s öreg.
Ínség tápsorrendje:
utódod s ősöd s te.

Nézd meg az ő anyját,
vedd el a leányát!
Férfi mondjon szépet.
Amit tesz, csak szép-e?

Hűség, bízás, nyíltság,
szeretet, tisztelet.
Zsarnoki házakból
országnak lesz zsarnok.

Brancsnak is van önzés,
de felel csak egyén.
Ne akarjál rosszat,
s ne rosszul jót ne akarj!

Szeretkezés: főemlősöknél örömért is. Ez esetben is: mindent szabad, ami nem árt másnak.
Háborúban menekvéskor a sorrend ez: kisgyerekek fiatal anyákkal, gyerekek anyákkal, öregek, harcos férfiak, akik a korábbi menekülők szoríttatása közben hátrafelé hadakozzanak.
Ínségben a közös étkezés rendje: gyerekek, betegek, nők, férfiak.

A Tengrivers, más néven rövid vers énekelhetőbben.

Hosszú vers

Dallam: Ha én rózsa volnék.

Élet

Józan ész, okulás.
Másokra vigyázás:
Erõ szerint vívás.
Magadra is vigyázz.
Munka és ünneplés.
értelem, érzelem.
építsél, kételkedj.
Magad és mást szeress.

Boldog elme az lesz,
ki máson segíthet,
akin más segíthet,
ki tanít, ki enged.
Ami rossz, javítsd meg.
Jó használ, többi nem.
Jó rossz nélkül is jó,
Jó rosszban is lehet.

Fajfenntartó lehet
öröme feleknek.
Párválasztáshoz kell
próbálni, illõ-e.
Jó és okos ember,
bátor férj, bölcs asszony
megértõ, õszinte
szeretõ élete.

De még soktól függhet,
illenek-e össze.
Oly asszony, oly család,
így figyeld meg anyját.
Gyerekjog, felnõttjog,
öregjog, három jog.
Szeretet látassék
felnõttel, gyerekkel.

Nagy testvér kicsire
kis idõt vigyázzon,
ne az legyen vége,
hogy egymást utálják.
összetartó legyen
családban szeretet.
Zsarnokság ne legyen,
mert népen ígyen lesz.

Szabályok

Fontos az elvhûség,
hited van akármi.
Világképek, eszmék,
tudjál is, ne csak higgy.
Hitet ne erõltess,
Tudás is csak hited.
Nézd, hogyan tudsz, hiszel,
Lehet az másképpen.

Vétket okoz önzés,
indulat, tévedés.
Lelked Kozmosz-rész is,
Igyekezz, hogy szépítsd.
Jót akarj, de csak jól,
különben nagyon rossz.
Rosszul jót akarni
rosszabb, mint becsapni.

Rossz tettet ne tegyél,
Jó tettet, azt tegyél.
Tegyél akár kis jót,
de rosszat ne tegyél.
De közönyös se légy,
mert az biz ridegség.
Butított se legyél,
legnagyobb ez veszély.

Senkinek semmijét,
senkijét ne vedd el.
Ne zsarolj, ne sarcolj,
ne alázz, ne gyilkolj.
Hazudást ne szólalj,
se káros igazat.
Soha ne gyújts lánggal
rombolva, pusztítva.

Jó törvény tõled véd,
tégedet baj nem ér.
Békének törvénye
jobb, mint harc törvénye.
Háborúk mind rosszak,
akármit mondanak.
Jóknak szomszédsága
háborút nem akar.

Szerelem az ősidőkben

Nőknek: szeretkezés esküvő előtt: mennyire jó foganni és örülni ama férfival. Elvárni szavakat, tetteket, értelmet, érzelmet.

Férfiaknak: Nézd meg az anyját, vedd el a lányát. És mondani, csinálni szép dolgokat. Bátornak lenni szóláshoz, mentéshez.

Férjek, feleségek száma: kényszerhelyzetben, vagy többeket szerető helyzetben. De semmi megcsalás házasságon belül!

Félig hűtlen feleségek: többféle gyereket szülnek, de a hűség fontos.

Ideális házasság: 1 férj, 1 feleség. Háború után kellhet több feleség, mert sok férfi meghalt. A homoszexualitást minden kultúra másként látja. A természetben a hímek túl sok haráct előlegezi meg. A homoszexualitás mellékhatása lehet a pedofília, bár a homoszexualitás önmagában még nem szörnyű.

Mitológia

Istenek

Isten a Főisten, akinek részeiről és megnyilvánulásairól alább olvashatsz.

Nevük Nevek jelentése Minek az istene Mi a neme
Ukkó Nagy Anya Föld Nőstény
Gönüz Napszellem Ég Hím
Nap Nap Nap Hím
Hold Hold Hím
Meny Csillagos ég Csillagok Nőstény
Ünana Csodaszarvas Állatok Nőstény
Bába Bálvány Emberek Nőstény
Tűz Láng Tűzhely Nőstény
Szél Szél Légmozgás Hím
Víz Víz Források Nőstény
Idő Idő és időjárásVihar Hím
Élet Búza Gabona Hím

A Föld és Ég, illetve Nap és Hold neme fölcserélődhet. Ha a Nap és a Hold önállóak, ikrek, akkor férfiak. A Tűz és Víz tulajdonképpen bármilyen nemű lehet. Az istenek többnyire nőneműek, és jellemző rájuk az állat alakban megjelenés. A Nap az Égistennek az orcája, mert egy szem az fél szem, egy pár szem egy orca. (Az orca jelentése tulajdonképpen orr-száj.) A Hold az Földistennek a tobozmirigyes "harmadik" szeme. A tengriánus istenhit szigorúan unitárius modelleje szerint a Nap az Isten, aki szült mindent. Idő istenéről mintázták Udagot, az Istenség ellenségét, tán az Idő-istennek a viharisteni alakja maga alakult át eme sátán-képzetté. Az igazi időisten talán azonos lehet az eredeti Tél Apóval, aki elviszi a Karácsonyt. Tenger: ótörökül tengiz, csuvas őseink ajkán tengir, amely a tengri szót kiszorította, de a tengri szó tündérnek mondott kiejtési változatát nem szorította ki. Tengri így lett tengeristen, akinek nevéből a rideg és kegyetlen dingirek elnevezése is származhat. A táblázatban a Szél hímnemű isten. De leggyakrabban mégis inkább nőnemű. Akkor ez azt jelenti, hogy kell még lennie két további hímnemű istennek. A mesék és kutatások nyomán eme párok jöhetnek szóba, akiknek sorrendje Ukkó-Gönüz után már nem hierarchikus: Ukkó-Gönüz, Bába-Nap, Meny-Hold, Ünana-Mén, Dana-Élet, Tűz-Okan, Szél-Idő. Hát igen, ez a táblázatos fejezet talán kissé erőltetett.

Nevük Nevek jelentése Minek az istene Mi a neme
Ukkó Nagy Anya Föld Nőstény
Gönüz Napszellem Ég Hím
Bába Bálvány Emberek Nőstény
Nap Nap Nap Hím
Meny Csillagos ég Csillagok Nőstény
Hold Hold Hím
Ünana Csodaszarvas Állatok Nőstény
Mén Lovak Hím
Dana Folyótündér Víz Nőstény
Élet Búza Gabona Hím
Tűz Láng Tűzhely Nőstény
Okan Óceán Tenger Hím
Szélanya Szél Szél Nőstény
Idő IdőVihar Hím

De nem kötelező 12-14 istennek lennie. Lehet csak 8 főisten, egy legfőbb istenpár, és 3 általuk nemzett istenpár. A többi isten a 3 nemzett pár által nemzett lehet, és lakotnak párokat vagy nem. Sokan nők, és mind szeretnek az eredeti néphit szerint állatalakban megjelenni, később már emberiben, mint a tündérek, akiknek tán még istent jelentett a nevük még, amikor eredetileg ők is állat alakban jelentek meg.
Az egyszerűbb táblázat alább itt böngészhető:

Nevük Nevek jelentése Minek az istene Mi a neme
Ukkó Nagy Anya Föld Nőstény
Gönüz Napszellem Ég Hím
Tűz Szarvas Tűzhely Nőstény
Napkirály Nap Nap Hím
Víz Víz Víz Nőstény
Holdkirály Hold Hold Hím
Szélanya Szél Légmozgás Nőstény
Idő IdőjárásVihar Hím

Ez a rendszer úgy fejlődött tovább, hogy az öt elemben hívő néphiteknél a Tűz-Vénusz helyett a Szélkirály lett a Nap és a Hold harmadik planétaisten, mert a tűz elem a kínai-nomád állatöv szerint a Mars bolygó eleme. Ebben a néphitben a Hold a Világfa odújában lakik anyjával, a Nap a Lombszinten lakik anyjával. Már nemcsak Szélkirálynak van anyja, aki egyébként az előbb megismert Szélanya. Idő egy kaotikus isten, a Rábaközben így az ő nevének Udag változata egy olyan szellemet nevez meg, aki nemtelen, és kívül áll a nemek jó-jó dualizmusán, és irigykedő esküdt ellensége ennek a dualitásnak. Az öt elem félig kínai, félig magyar rendszere pár fejezettel odébb olvasható, de erről a régebbi feloszátsról még annyit meg kell jegyezni, hogy a Hold a Nap bátyja, másrészt ebben a rendszerben a Nap egy férfias tűz, a Hold egy férfias víz lehet talán.

Boldogasszonyok

7 Boldogasszony van a magyar naptárban, eredetileg sokkal több Mária-ünnep számított Boldogasszony.ünnepnek, de Mária Terézia kérésére a pápa hétre csökkentette számukat.
A Boldogasszony név jelentései:

A magyarok istene

A magyarok istene nem természeti isten, hanem pogány szent, hős-ős, akinek felnőtté válását a jelképek nyelvén beszéli ek a Fehérlófia c. mese. Továbbá antropomorfizálódott alakja a lóistennek, akinek alakja részben összeolvadhatott Mao-Tun vezérével, és az ugorok őseként is ismert Világügyelő férfiével.

Egek

Ég sorszáma Ég neve Bolygója
7 Gyémánt ég  
6 Arany ég Nap
5 Ezüst ég Hold
4 Réz ég Esthajnalcsillag
3 Harmadik ég  
2 Második ég  
1 Első ég  
0 Levegő ég  

Elemek

4 elem hite

Nevük Égtáj Napszak Évszak Lehetséges keresztény megfeleltetésük
Levegő/Ég Kelet Reggel Tavasz Szentlélek
Tűz/Nap Dél Dél Nyár Atyaisten
Föld Nyugat Este Ősz Boldogasszony
Víz Észak Éjszaka Tél Fiú

A magyar igazság száma a 3+1, mivelhogy a 3 a stabilitás és a mozdulatlanság száma, a 3+1 az instabilitásé és a fejlődési/visszafejlődési lehetőségé. A 3+1 szerkezet a kelő, delelő és nyugvó napábrák hármasa társítva az északi holddal, de a 3+1 számot jelképezik a magyar kártya ászai is.

5 elem hite

Nevük Égtáj Napszak Bolygója Ideje Érzelme Erénye Nősténysége Hímsége
Víz Észak Éjszaka Merkúr Csapadékos Félelem Ész Folyó
Nap Kelet Reggel Jupiter Napos Méreg Szeretet Ügyesség Ragyogás
Tűz Dél Dél Mars Meleg Öröm Szemérem Melegség Világítás
Föld Közép Átmenet Szaturnusz Párás Vágy Kitartás Völgy Hegy
Hold Nyugat Este Vénusz Szeles Aggódás Igazság Telehold Fekete hold

A táblázatban a víz elem nemei kijavíttattak. Az 5 elemes rendszerben a Nap iránya Kelet, nem Dél. A hold talán a Világfa törzs-szintjén lakik. De ha planétaistenként is működik a Nap, akkor talán lehet iránya hagyományosan a Dél, ha nem elemként tekintünk rá. A Szél eredetileg egy barlangban lakott, de később a Vénusz bolygó helyetti harmadik planétaistenné lett kinevezve. A Hold elem talán azért a levegő elem helyettese, hisz ideje a szeles idő, merthogy a Holdat sokszor ábrázolták együtt a Vénusszal. A Nap így a szellem-eget jelképezheti.

Teremtmények rangsora

  1. Tündérek (mai szóval istenek),
  2. Ősök,
  3. Sárkányok,
  4. Lúdvércek (mai szóval tündérek, mai kiejtéssel lidércek),
  5. Szörnyek és emberek,
  6. Állatok,
  7. Növények.

Nómenklatúra

A közép-kelet-európai dicső finnugor törzseknek elágazása a sumérok. A finnugorok azt mondják, a kettő együtt egy, tehát egy kéz az fél kéz. A tengri szót az igazi szkítakereszténységet, azaz mitraizmust valló türkök vették át, a tórem szót az ugorok.

Bibliográfia