Tengerszél Terv

Tengriánizmus

A magyar tengriánizmus a tenger nevének vallása olyan helyeken, ahol a tündért még mindig tengrinek (is) mondták. Lás Hinduizmus oldal. Sötétkék színnel kijelölt jegyzetek tőlem.

Hetedhét ösvény a Yotengrit 3.-ból

A valaha BÜÜN-nek nevezett vallás tanainak vázlata, hittételeinek 49 pontja.

Kezdetben volt az őserő, melyet őseink megszemélyesítettek, és YOTENGRIT-nek neveztek .Yotengrit Ős-végtelen-tengert, első istenséget jelent az ó-altáji Tengri=Isten szóból képeztetve. YOTENGRIT magában foglalja a világegyetem összerejét, jót és rosszat egyaránt.

 1. Őseink hitében az Ősenergia a "kezdet előtt" passzív nyugalomban volt. Az első moccanás -melyet teremtésmondák színesen előadnak- jelentette az idők kezdetét, egyben Isten eszmélését, az intelligencia születését is. A szellemanyag a mennyiséghez minőséget kapott.
 2. YOTENGRIT, az osztatlan istenség saját szellemanyagából teremtetett szellemlényeket, és szilárddá sűrített szellemanyagából teremtett "világokat". Lelkes életet még sem tudott teremteni, és az univerzum, a világegyetem sem volt stabil, mert egyrészt hiányzott belőle a kiegyensúlyozó erő, másrészt a negatív, romló erők még az istenségben voltak.
 3. A "lelkes teremtéshez" szükség volt az "egyre javuló minőségre", mai szóval szelektív evolúcióra, a kétnemű szaporodásra. A kétnemű szaporodáshoz pedig szükség van az értelem mellé az érzelemre is. Ehhez az istenségnek meg kellett válni a benne lévő negatív erőktől.
 4. Az istenség kivetette, száműzte magából a rosszat, mindent, ami megakadályozhatná a folyamatos és egyre tökéletesedő megtestesülést. Őseink hitében, mivel minden Isten szellemanyagából van, a teremtés, az evolúció az istenség permanens testet öltése.
 5. "Maradék kétharmadból" a megtisztult istenség megteremtette a férfi-istent, ő maga meg isten-asszonnyá szineváltozott.
 6. A dualitás alapja a nősténység és hímség egyensúlya -a biológiai praktikáktól a filozófiai szublimátig.
 7. A sötét erők nem részei a dualitásnak. Őseink hitében a rosszra nincs szükség ahhoz, hogy a jót jónak érzékeljük
 8. Őseink a nő-istent UKKÓ-nak a férfi-istent GÖNÜZ-nek nevezték, " Ős-földanyának" , illetve "szellem-égnek". Ők EGYÜTT az "Öreg-isten" az új-isten, ó-altáji nevén TENGRI.
 9. Az istenségben két személy van, egy nőnemű meg egy hím nemű. Materiálisan és filozófiailag is. Ők a világörvény, az egymást stabilizáló ikerörvény mozgatóerői.
 10. Az Udag-nak ,majd ÁRMÁN-nak nevezett nevezett "isten Ellensége", más néven SÁTÁN, kívül van a világörvényen. Nem feltétele a létnek a fejlődésnek. Kívülálló, ellenséges, rontó, fékező erő. Teológiailag ő a rosszra csábító.
 11. Udag eredetileg azon szellemek egyike, akit még az osztatlan őserő és intelligencia, Yotengrit teremtetett szétosztással. Ezért nemtlen. UDAG magához ragadta a jóvá tisztuló istenség kivetett szellemanyagát (negatív minőségű kvantumjait), és hatalmas ártó erővé tekeredett. Ám mivel YOTENGRIT teremtménye , van benne jó minőség is Ez a az oka hogy ritka az a rossz , melyben valami jó ne lenne. UDAG vagy ÁRMÁN nem tökéletes a rosszban, de a teremtő istenek sem a jóban.
 12. Őseink BÜÜN-nek nevezett vallása hittételként hirdeti, hogy a szellemanyag, melynek mennyisége (kvantuma) és minősége ( kvalitása) van. A szellem-kvantum hittétel értelmében a szellem osztható, kivonható, összeadható, és minősége rontható, illetve javítható.
 13. Mivel minden Isten szellemanyagából van, az ember is végső soron istenség része, ezért tud alkotni, teremteni. "Istent" is lehet teremteni, ha megfelelő minőségű és mennyiségű erőt ( szellemanyagot) tud az egyén "nyalábba rendezni" vagy egy közösség "összegyalulni", mai szóval koordinálni.
 14. Az Isten szó szellem-eget jelent eredetileg, de égi szellem értelemben is használták. Őseinknél az isten a mai szóhasználat szentjét is jelentette. Megkülönböztetnek ezért öreg istent és kisisteneket.
 15. A népek, nemzetek védőszellemét is istennek nevezték. Ilyen a Magyarok Istene.
 16. A Magyarok Istene eleven Isten. Őseink saját szellemmennyiségükből erősítették istenné egy kiváló hős-őst . Ő a közös eszmeiség kompenzálója és visszavetítője az egyének, valamint a közösségre.
 17. Ha egy nép egy másik nép istenét (védőszellemét) elismeri mindenható urának, istenének, az aláveteti magát annak a másik népnek.
 18. A magyarságnak két oltalmazója van: a Magyarok istene, aki velünk és érettünk hadakozik, és Boldogasszony anyánk ,aki UKKÓ a homlokán Holddal ékes, világot átölelő istenasszony szellemanyagából lépett emberközelbe, oltalmazónkul. Ha MÁ ősünk szelleméből nőtt istenünk, a magyarok istene éles szablyánk, sebes nyilunk, akkor Boldogasszony anyánk védő pajzsunk.
 19. Oltalmazóink, csak akkor oltalmaznak minket, ha bízunk bennük és összetartunk. Ne áskálódj, ne irigykedj! Örülj mások boldogságának, szerencséjének, sikerének! Még jobban ha nemzetbélid, annál is jobban, ha ösmerősöd, atyádfia. Boldog sikeres emberek közt jobb élni, mint nyomottak és nyomorultak közt. Igazodj a náladnál eszesebbhez, két épkézláb véleményt pedig jobb egyeztetni! Ez az egyetértés, nem a lefele igazodás.
 20. Nő meg férfi, nőstény meg hím együtt egy egész. Amikor azt mondjuk: Egy egyből kettő, kettő meg egy emlékezünk hogy egy volt az istenség , aztán nővé meg férfivá szineváltozott. Ők egyesültek, s lőn az egyesülésükből megint egy új láncszem. S ez így megy tovább. Az ős-sejtést a nő viszi tovább, ő a tűzhely királynője.
 21. A családban nincsen egyed uralkodó. A jó családban egyetértés van. Amilyen a család olyan a társadalom. A zsarnokság már a családban kezdődik.
 22. A nő teste szent. Akit beenged, az beengedtetett, akit kizár az kizáratott.
 23. A kéj isteni eredetű. A szeretkezés ténye sohasem vétek, a mikéntje már lehet az. Mint mindenben: mindent szabad ami nem árt másnak. A szeretkezést a szeretet varázsolja szerelemmé.
 24. MINDENT SZABAD AMI NEM ÁRT MÁSNAK. A MÁS nem csak embertársad , hanem az egész természet. Szent könyveinkben írva vagyon, mire ügyelj, hogy még véletlenül se vétkezz.
 25. Alapvető hittétel: Ápold Lelkedet, gyarapítsd szellemedet, hogy halálodig megvilágosulj és kiteljesedj! Ne árts, ne bánts, istápolj segíts!
 26. A halál nem az élet ellentéte, hanem a születésé. Két kapu: az egyiken belépünk a földi életbe a másikon ki, de nem mindegy hová, milyen állapotba. Ezért csiszolódj tudásodban meg érzelemben! Mert kollektív megváltás nincs. Saját belsőd lépcsőfokain juthatsz csak el az üdvözüléshez. Cselekedj jót! Szívleld meg a javallatokat, tiltásokat!
 27. Ne irtsál állatot növényt írmagostul! Ne mérgezz vizeket! Ne halássz ne vadássz szórakozásból, mert fű, fa, állat mind testvéreid! Lelkük van, szellemük van, részük van e világból. Tiszteld az Állatősőket (Totem), akikből véttettél, s leginkább a lovat, mert ló híján benyelt volna a sivatag meg a hó!
 28. Tartsd meg a BAJ háború törvényeit! Ölj ha elkerülhetetlen, de ne gyilkolj, ne hurcold el megvert ellenséged családját, ne erőszakoskodj nőivel!
  • Harcban védjed, mentsed
   Nőket és gyengéket:
   ellenét, sajátod,
   foglyodat, bajtársod.
  • Jó a sereg, hogyha
   élettárs hű marad,
   árvák és rokkantak
   ellátva el vannak.
  • Hont civil is védje,
   veszekvés ne legyyen.
   Szökött gyermek harcost
   Végezni ki nincs jog.
  Evakuálás rendje:
  1. fiatal nők és kisgyerekek,
  2. nők és gyerekek,
  3. öregek,
  4. hadban járatos férfiak.
  Ínségben étkezés rendje:
  1. gyerekek
  2. betegek és sérültek,
  3. öregek
  4. nők
  5. férfiak
  (Jegyzetek a Yotengrit-könyvek nyomán. E honlap szerkesztője.)
 29. Aki mást kihasznál embert eszik részekben. Ne tarts rabszolgát, és böcsüld meg emberségében cselédedet!
 30. Munkáltatás és munka mai fogalomkörbe illesztve tőke és munkaerő nem ellentétes, ellenséges erők, hanem együtt alkotják a produktivitást. Nem ők állnak szemben, hanem kettőjükkel áll szemben a parazitizmus, koronként más-más megjelenési formáiban. Ma például mint bürokrácia bankokrácia másfelől a túltermelhető szociális hálózat.
 31. Mindent szabad ami nem árt másnak. Az hogy ki mit eszik, iszik, milyen élvezeti cikkel él, hogyan szeretkezik, miként tervezi családját, az az ő saját ügye. Semmiképpen nem az államé.
 32. A nő, akár feleség, akár nem, szül ha akar, nem szül ha nem akar. Teste lelke saját tulajdona.
 33. Jó úton járni nem csak saját üdvösségünk érdekében fontos, hanem mert az istenségeknek is fontos, hogy az isteni szellemanyag el ne kárhozzék (kárba ne vesszék) azáltal, hogy a rontószellemeket (akit Őseink Ármánnak neveztek) gyarapítja. Nem mindenki igazodik el azon hogy mi a jó mi a rossz. Nekik útmutatásra van szükségük. Eza papság föladata.
  Röviden a táltosok szerint: Jó ami használ, rossz ami árt. Ami nem árt, nem használ, se nem rossz, se nem jó. Tehát a jó egy szubjektív dolog, de van itt még valami: gyűlölet és felelőtlenség nem jók. (Jegyzetek a Yotengrit-könyvek nyomán. E honlap szerkesztője.)
 34. Egyházra papságra azért van szükség, hogy értelmezze, tanítsa az igéket, meg azért, hogy a mindenkori világi hatalom ellenőre legyen.
  Ehelyett szokása egy csomó egyháznak ellenőrizni, hogy van-e zsebében egy csomó zsozsó. (E honlap szerkesztője.)
 35. Aki kormányoz, irányít, az ne fölülről tiporjon lefele hanem elöl járjon, az emberi böcsület és tudás példaképeként.
 36. "Ne imádkozz látványosan!" – így taníták a nagy bácsák. A mi hitünk szerint az istenek nem várnak feudális típusú hódolatot, talpnyalást. Ők nem zsarnokok, hanem őseink. Ha fohászt sóhajtsz bajodban, enyhületet küldenek lelkedbe. Hívd ezért UKKÓ nevét  vízzel öntve, csorgatva, meg gabonát. Hívd ezért GÖNÜZ nevét tűzáldozattal, füstáldozattal. Hívd BOLDOGASSZONY nevét gyertyalánggal. Hívd a MAGYAROK ISTENÉT öt égtáj felé zengő dobszóval. Az isten-párt, UKKÓ-t meg GÖNÜZ-t köszöntsd napkeletkor "káttással" (hosszan elnyújtott, kiáltó dallam). Ugyanígy, ha a Hold mélyen, az ég alján vitorlázik.
 37. "Isten nevét hiába ne vegyed!" - így tanítják. A szellemeket se háborgasd hiába, mutatványként ne idézz szellemet!
 38. Szórakozásból ne "utazz", ne szállj ki testedből, mert pórul járhatsz!
 39. Ne ronts, ne átkozz füttyre! Ne is kívánj rosszat! Csak az irigy embert büntesd, mert az rohasztó féreg a társadalomban.
 40. Ha orvos vagy, természetgyógyász, vagy ilyesféle, pénzt kérhetsz a betegedtől, mert ez a szakmád, ebből élsz. Ám ha táltos vagy, aki a szellemek erejével gyógyít, vagy istenre, szellemekre hivatkozik, nem kérhetsz fizetséget. Csak elfogadhatsz a jómódútól. A szegénytől el se fogadj semmit!
 41. Ha isten fölvitte a dolgodat, ne tagadd meg, ne feledd el barátaidat! Házastársadat, szeretődet még annyira se! Ők nem lépcsőfokok, hogy rajtuk lépkedj fölfelé!
 42. Bocsáss meg a vétkezőnek! Annak is, ki visszaélt hatalmával, de ne jutalmazd meg!
 43. Tanuld meg megkülönböztetni ellenfelet az ellenségtől!
 44. Bármit is hirdetsz, ne hivatkozz Isten akaratára, mert az istenkáromlás. Te nem tudhatod, Isten mit akar.
 45. Az ősök hitéhez visszatérni nem azt jelenti, hogy múltunkból kiiktatunk egy évezredet. Összhangba kell hoznunk a jelen korral az elmúlt korokból mindent, ami érték, ami előbbre visz.
 46. Leginkább attól óvakodjunk, hogy őseink rugalmas teológiáját, etikáját  és bölcseletét megmerevítsük vagy elferdítsük. Ennek okáért ügyelnünk kell arra, hogy Boldogasszony Anyánk Egyházának irányításában, képviseletében nők méltó számban és módon jelen legyenek.
 47. A TAN a lényeg, nem a nevek. Istent nevezték így, nevezték úgy, de Istennek nincsen neve. Az ISTEN nem név, hanem fogalom. Nevezzük tehát Istent Istennek!
 48. HÉT JAVALLAT:
  1. Legyen tartásod, melyért kiállsz!
  2. Oltalmazd az oltalmad alá futót!
  3. Szeresd és kíméld az ég minden teremtményét, a vágnivaló barmot, az elejtendő vadat is!
  4. Legyenek ünnepnapjaid, melyeken istenekre és ősökre emlékszel, meg magadba szállsz elmélkedni a világ folyásán.
  5. Ne vidd magaddal sírba tudományod.
  6. Gondod legyen házad népére, atyafiságodra, minden KÖZ-re melynek tagja vagy.
  7. Törekedj békére!
 49. KILENC TILALOM:
  1. Ne gyilkolj
  2. Ne gyújtogass!
  3. Ne erőszakoskodj!
  4. Ne hazudj!
  5. Ne szeretkezz haszonlesésből!
  6. Ne vendégeskedj hívatlanul!
  7. Ne vess ellenkezést szeretők, házastársak közé se hazug szóval se bajt keverő igazmondással!
  8. Ne kívánd és el ne fogadd zálogul, fizetségül, felebarátod házastársát, szeretőjét, gyerekét, igavonó barmát, fegyverét, hajlékát, létszűke földjét!
  9. Ne sanyargasd a kényedre kerültet!

Részletek a Máté Imre által szerzett Yotengrit-könyvek 2. kötetének Isz-Tien vile gen c. fejezetéből

Ez nem az első kötet előbb említett két fejezete, de indulatok fékezésére kitűnően alkalmas. Az említett két fejezet kötete megjelent német nyelven is: Yotengrit 1, erschien 2006, beim SALON Literatur VERLAG, München.

Istenségről:

Rosszról:

Emberről:

Jámbor János:

Tudós Nagy Ferenc:

Nevüksembiztos mesterek:

Szerelem az ősidőkben

Nőknek: szeretkezés esküvő előtt: mennyire jó foganni és örülni ama férfival. Elvárni szavakat, tetteket, értelmet, érzelmet.

Férfiaknak: Nézd meg az anyját, vedd el a lányát. És mondani, csinálni szép dolgokat. Bátornak lenni szóláshoz, mentéshez.

Férjek, feleségek száma: kényszerhelyzetben, vagy többeket szerető helyzetben. De semmi megcsalás házasságon belül!

Félig hűtlen feleségek: többféle gyereket szülnek, de a hűség fontos.

Ideális házasság: 1 férj, 1 feleség. Háború után kellhet több feleség, mert sok férfi meghalt. A homoszexualitást minden kultúra másként látja. A természetben a hímek túl sok haráct előlegezi meg. A homoszexualitás mellékhatása lehet a pedofília, bár a homoszexualitás önmagában még nem szörnyű.

KÖVETKEZZENEK VERSEK DÚNÁNTÚLI HAGYOMÁNYOK NYOMÁN.

Tengrivers

Dallam:

4/4 mi re do re mí re szün;
4/4 re do la szün do la szo szün;
4/4 la szo mi szo lá szo szün;
4/4 szo mi re szün mi re do szün.

Egyesülés vidám
isteni szülőknek.
Teremtményeknek is.
Így lett ez teremtve.

Korán az anyaság
nem baj, csak van korán.
Kényszer sok abortusz.
Ne kelljen abortusz.

Szabad, mi nem ront mást.
Segítsél, gondozzál!
Egyén, köz és testvér;
Nem önzés, gép, KZ!

Más gondolatának,
szavának, tettének
szabadságát tiszteld!
Mások is tiédet!

Önállón is gondolj,
ne lustulj, be tojj be!
Gondolat, szó és tett
értelmét vizsgáld meg.

Ne gyilkolj, ne lopkodj,
ne hazudj: ne légy rossz!
Ha szükség törvényt bont,
szeretet ne múljon!

Büntetés, bocsátás,
jóvátét fontosak.
Másoknak, magadnak.
Békéért fontosak.

Harcban védjed, mentsed
nőket és gyengéket:
ellenét, sajátod,
foglyodat, bajtársod.

Jó a sereg, hogyha
élettárs hű marad,
árvák és rokkantak
ellátva el vannak.

Hont civil is védje,
veszekvés ne legyen!
Szökött gyermek harcost
végezni ki nincs jog!

Menekvés sorrendje:
kisgyerek s nagy, s öreg.
Ínség tápsorrendje:
utódod s ősöd s te.

Nézd meg az ő anyját,
vedd el a leányát!
Férfi mondjon szépet.
Amit tesz, csak szép-e?

Hűség, bízás, nyíltság,
szeretet, tisztelet.
Zsarnoki házakból
országnak lesz zsarnok.

Brancsnak is van önzés,
de felel csak egyén.
Ne akarjál rosszat,
s ne rosszul jót ne akarj!

Szeretkezés főemlősöknél: örömért is. Ez esetben is: mindent szabad, ami nem árt másnak.
Háborúban menekvéskor a sorrend ez: kisgyerekek fiatal anyákkal, gyerekek anyákkal, öregek, harcos férfiak, akik a korábbi menekülők szoríttatása közben hátrafelé hadakozzanak.
Ínségben a közös étkezés rendje: gyerekek, betegek, nők, férfiak.

Záró vers

Dallam: Ha én rózsa volnék.

Élet

Józan ész, okulás.
Másokra vigyázás:
Erõ szerint vívás.
Magadra is vigyázz.
Munka és ünneplés.
értelem, érzelem.
építsél, kételkedj.
Magad és mást szeress.

Boldog elme az lesz,
ki máson segíthet,
akin más segíthet,
ki tanít, ki enged.
Ami rossz, javítsd meg.
Jó használ, többi nem.
Jó rossz nélkül is jó,
Jó rosszban is lehet.

Fajfenntartó lehet
öröme feleknek.
Párválasztáshoz kell
próbálni, illõ-e.
Jó és okos ember,
bátor férj, bölcs asszony
megértõ, õszinte
szeretõ élete.

De még soktól függhet,
illenek-e össze.
Oly asszony, oly család,
így figyeld meg anyját.
Gyerekjog, felnõttjog,
öregjog, három jog.
Szeretet látassék
felnõttel, gyerekkel.

Nagy testvér kicsire
kis idõt vigyázzon,
ne az legyen vége,
hogy egymást utálják.
összetartó legyen
családban szeretet.
Zsarnokság ne legyen,
mert népen ígyen lesz.

Szabályok

Fontos az elvhûség,
hited van akármi.
Világképek, eszmék,
tudjál is, ne csak higgy.
Hitet ne erõltess,
Tudás is csak hited.
Nézd, hogyan tudsz, hiszel,
Lehet az másképpen.

Vétket okoz önzés,
indulat, tévedés.
Lelked Kozmosz-rész is,
Igyekezz, hogy szépítsd.
Jót akarj, de csak jól,
különben nagyon rossz.
Rosszul jót akarni
rosszabb, mint becsapni.

Rossz tettet ne tegyél,
Jó tettet, azt tegyél.
Tegyél akár kis jót,
de rosszat ne tegyél.
De közönyös se légy,
mert az biz ridegség.
Butított se legyél,
legnagyobb ez veszély.

Senkinek semmijét,
senkijét ne vedd el.
Ne zsarolj, ne sarcolj,
ne alázz, ne gyilkolj.
Hazudást ne szólalj,
se káros igazat.
Soha ne gyújts lánggal
rombolva, pusztítva.

Jó törvény tõled véd,
tégedet baj nem ér.
Békének törvénye
jobb, mint harc törvénye.
Háborúk mind rosszak,
akármit mondanak.
Jóknak szomszédsága
háborút nem akar.

Melléklet: Magyar tengriánizmus színesen

A Tengrivers, más néven rövid vers énekelhetőbben

A szabadkőművesség (félig) magyar eredete

Az egész hátralévő életében hű keresztény Comenius rózsakeresztes volt, de nem ezen nyugszik a szabadkőművesség, hanem kevéske közös tételen talán, de talán mégis. A szabadkőművesség egy olyan protestáns polgár ötlete lehet, aki okkultista is volt, protestáns is, habsburgi állmapolgár, és tanult különféle vallású magyar sámánoktól mindenféle dolgokat, és talán volt ismerőse a buzgó kereszténységben megállapodó Comeniusnak. A habsburgok üldözték a protestantizmust, és méltán voltak a leggyűlöltebb család egész Európában. Még egy dolgot le kell szögeznem. A szabadkőművesség ágai közül nem az illuminátus befolyású Grand Orienst tárgyalom meg, amely száműzve a Világegyetem Nagy Építőmesterét, a rombolásból épít újat, hanem az igazi hamisítatlan szabadkőművességet hasonlítom össze az ősi magyar lelkülettel.

Szabadkőműves eszmények. Ősmagyar és/vagy modern középkori eszmények.
Alaptételek.
Felvilágosodás és hit a Világegyetem Nagy Építőmesterének nevezett legfelsőbb erőben bármilyen vallási alapon. Logika és hit az Önmaga anyagából teremtő Istenségben, Főistenben.
Vallási vitának helye nincs. Politikai vitának helye nincs. Vallási intoleranciának helye nincs. Pártoskodásnak helye nincs.
Szellemi, vallási, politikai állásfoglalás szabadsága. Lélek, szó és cselekvés szabadsága.
Fontosabb jelképek.
A nyers kő az inas jelképe, a faragott a mesteré. Az önjobbításra törekvés a szellemanyag csiszolása.
A derékszög a körzővel és kettejük között a G betűvel hexagrammát alkotva a Nagy építőmester jelképe. A körző az önfegyelem jelképe, a derékszög a becsületé, a betű közvetlenül a Nagy Építőmesteré. A körző tűz. A szenvedélyes tűz elem kínai-magyar erénye a szemérem. A hexagramma a nemek egyesülésének pogány szerelmi jelképe. Az eszközök kiegészítik egymást. Az önfegyelem és a becsület együtt visznek előbbre. A nemek kiegészítik egymást. A dolgok egymásra vannak utalva. A falloszvég jelképe a kör, a méh-vulva jelképe a rombusz.
A tagfelvételi szavazás igen szavazatait fehér gömbök jelképezik, a nem szavazatokat fekete kockák. Az igen/nem jelentések manicheus hatások, nem őshitűek. Vesd össze akő finomodásával és a szellemanyaggal, illetve a körrel és a rombusszal.

3+3 fontosabb hasonlóság. Mint szabadkőműves-illuminátus 33, csak 3+3.