Hold Nővér Szemes Úr

A magyar kártya pogányságai

Vissza. Tartalomjegyzék.

Az eredetibb paklin és hagyományos színezésen alapuló írás.
Kép forrása:
itt.

Eredet

A középkori tarokk kártyából való, de a Tell Vilmos című dráma motívumaiban gazdag, amit a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján olvastam. Valamennyire azt a kártyát is megfejtettem, de még én sem tudom helyesen használni a jóslásnak hazudott javaslásra. De nem ez lényeg. A magyar kártya titkainak megértéséhez mást kell tudni. Az jól jött, hogy megtudtam, hogy a tarot 22 fő lapja ugyanannyi darab, mint a héber ábécé betűi, és hogy eretnek meg varázslós hangulatú képei vannak, amikbe kissé merészen beleláttam magyar pogány-keresztény keverék hatást, és fölfedeztem benne görög filozófiai gondolatokat.

(Csalók semmit ne tudjanak másolni tőlem, szégyenemre. És én nem vágyok hírnévre, honlapként sem, azt  akarom nélkülem is rendes módszer legyen. Meg hogyha fellépő előadóművész lennék, lámpalázas lennék. Sajnos túl gyorsan lemásoltak a csalók, de remélhetőleg pontatlanul. Sok mindent kihúzok a korábbi hosszabb szövegeimből, hogy ne tudjanak még többen másolni. 2016 Szilveszterén panaszolva ez. Inkább kutatom megint a tarotot, de nem írok le mindent, csak azt, hogy hogyan használhatjuk elmélkedésre hitetlenül és érzelmi túlzások nélkül, de talán csak magamnak. Pár nap múlva kész leszek a kártyamentes és elvileg hitetlen meg fegyelmezett elmélkedésmóddal, ami jóslás nélkül írat jövőt, valamilyen jó vagy rossz döntésre biztatva fegyelmünk mértéke és elgondolásaink kisebb-nagyobb tévhitei szerint. Senki ne haragudjon rám, mérgesen és máshogy ne említsen. Elnézést kérek, sajnálom.)

Kezdjük a tíz panteon listájával, amiben az ikerlánytestvéreket előbb említem az ikerfitestvéreknél, és a két szó közé az és kötőszót írtam.

 1. Indián őspanteon:
    1. Bőség, Hiány.
 2. Finn panteon főistenei:
 3. Egyik talán-volt őspanteon az Urálban:
   1. Szél és Csillag.
   2. Víz és Hold.
   3. Tűz és Nap.
 4. Másik talán-volt őspanteon az Urálban:
   1. Föld és Szél.
   2. Víz és Hold.
   3. Nap.
 5. Obi-ugor panteon:
 6. Héliopoliszi panteon Egyiptomban:
    • Égtől és Földtől.
     1. Király, Szélvihar.
     2. Trón, Házőrző.
 7. Sumér őspanteon.
    • Unokától és Unokától.
     • Földektől és Égtől.
      1. Föld, Szél, Tenger.
 8. Másik panteon Balkánon, de nem egészen őspanteon:
   1. Hold és Nap.
 9. Székely panteon.
 10. Titkos panteon:
   1. Nap.
   2. Hold.
   3. Szél.
   1. Víz és Tűz.
   2. Hold és Szél.
   3. Csillag és Nap.
 11. Szittya panteon:
   1. Nap.
   2. Háború.
   3. Csillagtól.
   4. Levegő.
   1. Földdé és Tengerré.
   1. Ősember.
 12. Másik szittya panteonból való zsidó kabalista "panteonka" "ősangyalokkal":
   1. Megváltó és Okosság.
   1. Tűz és Ég.
   2. Víz és Föld.
   3. Szél és Kiterjedés.

És most táblázatba foglalom az (elsőszülött) ikreket és a szittya marakodó isteneket. Az első oszlop a jó/jobb/imádottabb istenikreké, a másik a rossz/mérges/elhanyagoltabb istenikreké. Nemük nem mindig azonos.

Bőség.
Hiány.
Dalnok.
(Táltos.)
Kovács.
(Égbolté.)
Föld.
Ég.
Föld.
Szél.
Ég.
Halál.
Király
(Gabona.)
Szélvihar.
Föld.
Szél.
Ég.
Halál.
Atya.
(Nap.)
Sátán.
(Sötét.)
Nap.
(Ég.)
Hold.
(Halál.)
Tűz.
Tenger.
(Halál.)
Alkotó.
Kísértő.

És vannak érdekesen véletlenül hasonló házasságok az héliopoliszi ész obi-ugor panteonokban.

Trón.
(Eső.)
Király.
(Gabona.)
Föld.
(Természet-Víz.)
Ég.
(Vihar.)

Most pedig következzék az átértelmezett bibliai teremtésmonda kabalista táblázata, amely már a teremtésnél tágabb történet. Valamikor görögök és görögök közé keveredett szittyák uralkodtak a zsidók felett, a szittya urak jóságosak voltak a Makkabeusok könyve szerint, és így véletlenül hatottak a zsidó vallásra. És mindketten utálták a káosszal, mint istenek rossz ősanyjával kezdést, és azt egy isteni világgal civakodó külső dolognak vélték, továbbá némely szittyák nem hittek a bálványokban, mint ahogy a zsidók sem. Egyébként három megszemélyesített szittya tengeristent gondolok a normálisabb őskeresztény misztikák és a Kabala alapján, a fényatyát, fényanyát és sötétkáoszt. Ezt itt nem még nem magyarázhatom, következzék végre a következő táblázat.

Ég:
semmi,
egység. Tenger.
Föld:
végtelenség,
mindenség. Kő.
Világosság:
fény,
szellemség. Fényesség.
Vizek:
káosz,
rovásírás. Tenger.
Felszín:
űr,
szófaragás. Kő.
Világítók:
áradás,
ősrobbanás. Fényesség.
Kikelők:
teremtés,
rendeződés. Tenger.
Csúszómászók:
alkotás,
beavatás. Kő.
Szombat:
üdvözülés,
feltámadás. Fényesség.

Ez elsőre tömény volt, ráadásul bele volt keverve sok saját okoskodás. De még néhány dolgot le kell írnom. Az életfa istenemberarcának tűzlehelete a világfa tojásaira vagy táljaira néhányuk törését okozza, és ezek fokozatos összeszedése és néha elvesztése a teremtés és a teremtett világok változékony működése, fejlődése. Furcsa az egységes, végtelen és fénylő Isten tűzlélegzete. Tehát a Kabalában vannak az őselemek, akik anyák és atyák, és vannak a róluk mintázott képzettársítások.

Atyában az Atyaság:
mint Víz.
Atyában az Anyaság:
mint Tűz.
Fiúban a Fiúság:
mint Víz.
Fiúban a Lányság:
mint Tűz.

Tehát Atya-Anya a szülő, Atya néven! De most olvasódjék el még egy érdekes táblázat.

Szentlélek:
Atyaisten éltető légzése, mint Tűz.
Fiú:
Atyaisten teremtő szava, mint Nap.

Ez pedig a lelkek táblázata.

Isteni lelkünk fejben: mint Tűz.
Emberi lelkünk mellben: mint Szél.
Állati lelkünk hasban: mint Víz.

Több lélek és életfák.Tehát többféle lélek hiedelme van, mint a táltosok irányította vallásokban. És egy igen érdekes életfa. Ez az életfa tíz pontból áll, melyek a tojásokat jelképezik, és szefirának, magyarul számnak nevezik őket. Ezeket 22 vonal köti össze, melyek a héber ábécé 22 betűjét, valamint isten megszólalását jelképezik. Az összekötő vonalak némelyikéből a pontokkal együtt rajzoldóik ki egy hétágú odvas fa, amelynek fölső végeit tartják gyökereinek. Az első három pont az istent és az első két világot jelképezi, áradásét, teremtését, aztán hat pötty az alkotásét az irányokkal, és az utolsó pötty a mi világunkat. A vízszintes vonalak a három anyát és a belőlük lett tengert, közepet és eget jelképezik, a függőleges vonalak az arc nyílásait és érzékszerveit, a ferde vonalak a tizenkét hónapot. továbbá ha minden világnak rajzolunk külön életfát, akkor azok egyberajzolva úgy néznek ki, mint egy égig érő bibliai létra. Ezért nevezik Jákob létrájának, utalva az zsidók ősapjának álmában látott létrára. A táltosok egyoszlopos létrái meg olyanok, mint egy világfamakett. Az egynél több világfa, valamint a fentről lefelé növés: az ugor népek elképzelései, hantikéi, manysikéi, magyarokéi voltak, és ezek kerültek szittya közvetítéssel zsidó környezetbe.

Most már csak egy dolgot kell tisztázni. A keresztény történelmet jó röviden. Az ősmagyar dolgokat e írás végére hagyom, mint legjobb részt. Tehát a kereszténység a zsidó misztikák egyik fajtája volt, és hasonlított a Kabbalának is gyakran nevezett Kabalára, és amit sok bosszankodó zsidó meg néhány felbosszantott római üldözött az ókorban. Aztán római vallás és zsidóüldöző vallás lett belőle. De a magyar keresztények sokáig nem utálták a zsidókat, hiszen a bibliai könyvek régebbi témájú darabjait a zsidók írták. Közben az üldözött zsidókkal összebarátkoztak az üldözött táltosok, akik közül sokan váltak pogányból félpogánnyá és eretnek kereszténnyé, ami az őskereszténységen és azt utánzó gnoszticizmuson alapult. A gnoszticizmusnak voltak gőgös és szerény, valamint nőgyűlölő és nőpárti, továbbá túl illedelmes és túl illetlen irányzatai.

Az eretnekséget bolgár papok és szerintem magyar táltosok is terjesztették szerte Európában, mert az aranycsinálás ezután vált kémiai áltudományból misztikus lélektanná kissé kínai módra, amelyben a sárkány a természet őserejét és az emberben lakó állati lelket jelképezi, akinek legyőzői és megjavítói egy királyi pár, akiknek kőműves mérőeszközei olyanok, mint egy kínai emberteremtő istenpár szerszámai. Egyikük a Földanya, neve Nü-wa. És a kínaiak szerint egy bizonyos Sárkány a természet ősereje, magasztos erő, nem rossz lény.

A Kabala szerint a menny ura a Megváltó, fivére a Sátán a világ ura, aki rosszra kísértő, és a neki engedőt megbüntető. Erről majd később írok a következő fejezetben, de inkább az azutániban.

Lapok és kirakások

Négy világ

A zsidó misztika világait és a világ idealizált történelmét, valamint a kártya pogányságait bemutató kirakás. Nem javasló, hanem ismeretterjesztő kirakás. Tök, Szív, Makk, Zöld sorban egymás alá. Egyes lapok pogányságai más pogányságok helyettesítik más ismeretterjesztő kirakásokban

Mennyország kora./
Áradás világa.
Újszövetség kora./
Teremtés világa.
Óvallások kora./
Alkotás világa.
Édenkert kora./
Készítés világa.

A kirakás kártyáinak pogányságai és a Tell Vilmos dráma jeleneteinek eszmei fölhasználásával következnek.

Szín.
Király.
Évszak.
Felső.
Alsó.
Hét.
Nyolc.
Kilenc.
Tíz.
Tök
Szellem.
Tűznővér.
Jod-atya.
Tengri.
Család.
Ellenség.
Igazságház.
Bálványkalap.
Szív.
Elme.
Szélnővér.
Hé-anya.
Világügyelő.
Küszködés.
Vadölés.
Szeretetvár.
Rosszvár.
Makk.
Életlélek.
Víznővér.
Váv-fiú.
Babba.
Öszegyűlők.
Helyek.
Halálfa.
Héjak.
Zöld.
Test.
Természetfivér.
Hé-szűz.
Ukkó.
Menekülés.
Bújás.
Életfa.
Szefirák.

A királyok itt lényünk rétegeit és a nekik kellő világokat jeképezik. A felsők és az alsók, a dráma szereplői látható bolygókat jelképeznek, és a Napot és Holdat, valamint a nekik jelképesen tulajdonított szerencséket és és jellemeket, de nem zaidó képzettársítással, hanem latinnal, de az istenek már zsidó és magyarszerű képzettársításokkal. De a magyar képzettársítások titkos kései képzetek. A világok és főistenek jelképes héber betűi Jod, Hé, Váv, megint Hé. A felsők és az alsók kettesével, színenként jelképezik a politikusokat, papokat, vidéki és városi dolgozókat, mint csoportokat. És ezáltal egyenként a kegyet, jogtudományt, pápai tekintélyt, hitvitát, kiskondást, segítő állatot, képviseletet és szavazást. Ezek a legbonyolultabb lapok. Legvégül minden lap kettesével történelmezve és pogánykodva és kereszténykedve azt jelenti, amit még egy táblázatba itt beírok. De előtte megjegyzem, hogy ez itt vallástörténelmiség, kinyilatkoztatástöri, szellemi törvényről és és hitről, túlvilági behatásról, ami zöldtől tökig főleg kőkori, vaskori és későbbi mennyországi vallásosság, melyben őskori babonaság, ókori táltosság, középkori kereszténység és túlvilági üdvözület.

<
>
<
>
Kincs.
Ítélet.
Halhatatlanság.
Királyság.
Feltámadás.
Mise.
Felszabadulás.
Választás.
Segítség.
Varázs.
Küldetés.
Titok.
Kulturálódás.
Természetanya.
Törvénytelenség.
Kinyilatkoztatás.

Négy betű, az egyetlen javasló kirakás, nem ismeretterjesztő

A színek az őselemek égtájai szerint egymás köré. Ez adott ihletet az önmagamnak javaslás valamelyik újabb módjához. Mivel nem jóslás, hanem, hanem kérdésemlékeztető táblázatszerűség, ezért kérdéslistával helyettesíthető.

Nem lesz táblázat. Töröltem. Majd lesz talán kártyamentes klóntáblázat. De inkább írok egy érvrendszert, amihez nem kell színes kép, és amivel nem lehet kóklerkedni, amit hiába másolnának. Egyébként mostanában csak 16 vagy 32 üres kockát rajzolok magam köré, hogy emlékezzek mind a tizenhat alapérvemre/alapkérdésemre. De már ez sem lesz sokáig, csak 4×4 kérdésvázlat egymás alá írva. Ezeket írom majd le, és nem lesz szükség kártyára meg kártyajósra. Négy szín: Hippokratész által is fölfedezett négy vérmérséklet. De mondhatom, hogy négyféle csoportja félésnek, rosszaságnak, jóságnak, hajlamnak, nevelődésnek, viselkedésnek, és ezek összességei, például itt most mindjárt, de vészesen leegyszerűsítvén összefoglalva.

Táblázatpótlás korrekten elérhető innen.

Felsős kirakás

Stüszi itt amit jelképez:
Frászban állandótlantól, ha félő.
Mondata ez is lehet: Valamit valamiért.
Szavazóként maradi.
Rossz házastársként rendmániás.
Szigorú is, kapzsi is, vakhívő is lehet.
Alsója Reding:
és ő jósága becsületben hinni.
Bélyeggyűjtő, politikus, szent, uzsorás.
Geszler amit itt jelképez:
Frászban környezőtől, ha félő.
Mondata ez is lehet: Enyém az igazság.
Szavazóként tiltakozó.
Rossz házastársként hőzöngő.
Öntelt is, faragatlan is, önimádó is lehet.
Alsója Kuoni:
és ő jósága igazságot keresni.
Egyenruhás, elkövető, közönyös, kutató.
Rudenc amit itt jelképez:
Frászban magánytól, ha félő.
Mondata ez is lehet: Megcsinálom neked.
Szavazóként rajongó.
Rossz házastársként anyáskodó.
Szolgáló is, pártoló is, vakhívő is lehet.
Alsója Fürst:
és ő jósága örömmel gondozni.
Ápoló, cinkos, jóhiszemű, kényeztető.
Harras amit jelképez:
Frászban merevségtől, ha félő.
Mondata ez is lehet: Miért én.
Szavazóként haladi.
Rossz házastársként hisztérikus.
Sármos is, pazarló is, önimádó is lehet.
Alsója Harras:
és ő jósága rendesen segíteni.
Költő, próféta, sztár, utazó.

A borzalmas emberekről még pár szót: bármilyen szorongásúként, gondolkodóként, satöbbi bármelyik szorongó, gondolkodó, satöbbi modorával viselkedhet ő is, hisz viselkedést tanulni bárki tud. Ezért e fönti táblázat kissé túl egyszerű, de talán sugallhatná, hogy rendmániára hasonlíthat anyáskodás, hisztire hőzöngés. És hogy bántalmazásban együtt történhet megrendszabályozás és gorombaság, ha ugyan nem egymagában a geszler vadsága, ami csupán csúfolás is lehet. Valamint azt is mutathatná, hogy a rudenc és a harras eleve gyakran vegyülhet, okozva ennek megfelelő jó vagy rossz modort, ami kedvesség és figyelem intenzívebb tudatos/tudattalan igénylése valamilyen jobb/rosszabb módon, de elnyomás nélkül. Most nézzük meg ezt a kirakást és annak módosításait másképp.

Pszichopata

A fönti táblázat a félni tudó emberekre vonatkozik, de a pszichopata nem szorong. Ez a következő táblázat rájuk és félni tudó rafinált gazemberekre vonatkozhat. E táblázat csak személtető, de nem elég részletes, igazából használhatatlanul rövid lesz.

Méltatlankodó.
Szadista.
Előzékeny.
Sármos.
Zsarnok
Fensőbbséges, önimádó, szigorú, méltatlankodó.
Sok halált okoz, fél a környezettől és a mulandóságtól.
Fáradhatatlan, mundérkodó, önimádó, hisztérikus.
Nagyot akar bizonyítani, fél az elhagyatottságtól és az alávetettségtől.
Autista
Szokásoshoz ragaszkodó,
újdonságra fölkészíthető,
boldogan pörgető.
Bonyolultan agyaló,
nehezen beszélgető,
másként érzékelő.
Szolgálatkész támogató,
ideges idegesítő,
szerény állatbarát.

Itt nem azt írom le, ki a rossz a suliban, csak azt hogy autistának mások kellemetlenek lehetnek, és ő is másoknak, másként, akkor i,s ha mindenki jó, csak nem értik meg egymást. De azt is leírom, hogy ezeknél a tudományoskodó táblázatoknál részletesebbek a rendes tudományos jellemzések.

Vízkeresztelés

Tehát a beavatós táblázatok. Először a vízkeresztes kirakás. A kántáló férfiként működik, tehát városi-falusi egyszerű tudósként. A kabalista beavatódáshoz kellő kántálás majdnem 7 napig tart.

>
<
Zöldkirály:
vörösítés.
Fürst:
Föld.
Ház:
település.
Szefirák:
út.
Tökkirály:
sárgítás.
Reding:
Nap.
Eltűnés:
felszabadulás.
Szentély:
szentség.
Makkirály:
fehérítés.
Harras:
Hold.
Major:
összeszedett.
Héjak:
összeszedendő.
Szívkirály:
feketítés.
Kuoni:
Csillagok.
Merénylet:
sárkány.
Vár:
királyság.

Kabalista kántálás pszichológiai alkímiával, de az irányított lelki fejlődést jelképező szemléltető lombikhasználat nélkül. És ezért a sárgítás nem a belekevert-kicsapódott ezüst sárgulása, hanem a belekevert arany kicsapódása lenne, ha kísérlet lenne. A Kabala képzettársításai is módosítva lettek. (Ami kísérletben módosítás nélkül: a feketítés se nem Vénusz rezével, se nem Merkúr higanyával, ez még nem föloldott fémek kicsapása. A vörösítés azonban a világban forgolódás jelképe már, nem a vörös arany kicsapásáé. És valami biztos nagyon módosul a népmesékhez képest: Női lélek és férfi lélek az állatlélek testvérei, így király, királynő ás sárkány nem külön világok lakói, hanem testvérek egy belsőben, és isteni lélektől megszállva a két emberi lélek. A testvérek együtt halnak, támadnak fel és tisztulnak, hogy erős egység és egyéniség legyen az ember. És népmesékben három világ házassága hercegi házasság általi családházasságok, mert egyedek házasságai családjaiké is, ez régen így volt tudva.) Összefoglaló táblázat következik.

>
<
Világ.
Küldetés.
Arany.
Beavatás.
Ezüst.
Felépülés.
Sötétülés.
Halál.

Ház: testünket, illetve lényünket jelképezi.

Friss hír: a lovak színeinek rendje nem fekete-fehér-sárga-vörös, hanem tényleg fehér-sárga-piros-szürke, de a kirakás rendszerét és jelentését ez nem befolyásolja, csak az elnevezés mard fura.

Kisebb táblázat hozzá, mármint a kirakáshoz.

Munkálkodás.
Megvilágosodás.
Megtisztulás.
Áldozathozatal.

Tűzkereszt

Tél:
vérzés.
Tell:
lélekszépség.
Folyó:
közép.
Halálfa:
tudás.
Ősz:
alakulás.
Rudenc:
lélekkincs.
Tó:
félelmetesség.
Életfa:
élet.
Nyár:
tüzelés.
Stüszi:
életerő.
Család:
szeretet.
Kalap:
elhagyott.
Tavasz:
újrakezdés.
Geszler:
béke.
Csónak:
szöktetés.
Kastély:
verések.

Lássuk a folyamatokat. De előbb az égitestek alapdolgaira kitérek: hatalom/szolgaság, utód/kihalás, szépség/csúfság, (Földé haza/hazátlanság,) bölcsesség/butaság, béke/háború, élet/halál, gazdagság/szegénység.

A kántálás menstruáció idejét érintve, legyőzve a halálistenes kárhozat rémképét. Összefoglaló táblázat következik.

>
<
Tekintély.
Tudás.
Adomány.
Halhatatlanság.
Életerő.
Meghittség.
Megbékélés.
Szöktetés.

Magyarázat: rossz férjtől szöktetett nő és gyerekei a kiszabadítójukkal, tán tudóssal élnek, és a nő egy Isten általi beavatás elkezdését tanulta meg. (Az új "férj" eredetileg városi ember, aki ismeri a kártyát. Valami falun is szükséges munkája lehet.) A valószínűleg 7 napos kántálás menstruációval végződik, de közvetlenül előtte a kántálással megidézett megszálló Isten megkezdi a beavatást.

Kisebb táblázat hozzá.

Tekintély.
Beavatás.
Szerelem.
Nemesség.

Úgynevezett nemesség, mint lelki tulajdonság, nem pedig régi politikai rang: nem kihasználni/gyűlölni nőt/férfit, és nem is ezt csinálni senki más más teremtménnyel sem.

Elfordított alsós kirakás megmagyarázandó istennevekkel

Ukkon:
elnéző.
Gonosz:
neheztelő.
Babba:
álmodó.
Bud(d)a:
tanító.

A nevek most istennevek, ezek miatt lásd majd a következő fő fejezetet.

Mítosz

Az őskereszténység bizonyos angyalait, az Alkotót és az Okosságot titokban tisztelték bizonyos értelmesebb hívők, akiknek példamutatóan kellett viselkedniük, hogy őket utánozva megszentelődjenek a beavatatlan hívők, valamint ezek más hitű családtagjai. (Lassúbb, de hétköznapibb módja, ha egyszerűen igazán megpróbálunk változni, ha kell. Saját hajlam és ismeret és lehetőség és kötelesség, satöbbi szerint jobbá és megbízhatóbbá lenni.) Az őskereszténység jobb és rosszabb titkos tanításai ismertté váltak jó néhány középkori eretnek mozgalomban. Magyar eretnek keresztény táltosok összebarátkoztak a zsidókkal, mert mindkét csoportra lecsapott az egyház. A boszorkányságnak tartott természetkultuszokkal Európa-szerte összeolvadt eretnekséget a gyanakvó undok papok összetévesztették a vad természetet gyűlölő eretnekséggel, az egyházi hiedelmeket egyházi hatalom nélkül elfogadó eretnekséggel, és minden zsidó titkos keresztényüldöző haverjának vélték. Az eretnekek szerint a naptári hetek hetedik napja a szombat, ahogy azt mózeshitű zsidók is gondolták, a misztikátlanok és az általam elfelejtett más misztikájúak is. Akik nem a Kabalában és a vele rokon őskereszténységben hittek. Ebből lettek a modern politikai összeesküvés-elméletek, amik hihetőek, de már nem hiszem őket, és amiket nem itt tárgyalok, hanem máshol. De most végre elkezdem röviden elmesélni az olasz kártyából lett német kártyáról mintázott magyar kártya titkos, de kiokoskodható mondáját, immáron jól kitalálva, és nem két rossz változat közt fölöslegesen válogatva.

A végtelen anya, azaz Hé-anya szólt: Legyen világosság! A világosság, a végtelen atya, azaz Jod-atya leheletszerűen kiáradt, és legyőzte az ellenséget. Káoszt rovott és űrt faragott. A környező káoszba száműzte a rosszat. Végre otthont építhettek önmaguknak. Létrehozták a végtelen leányt, aki meg szerette volna ismerni eredetét. A végtelen atya megsajnálta őt, és megmutatta magát, de villámszerű megjelenésével véletlenül halálosan megégette őt, mire holtan bukott alább. De a csapás pillanatában még élve terhes lett. A félig fejlett magzatot, a végtelen fiút észrevette a végtelen atya, és önként meg parancsra magához vette, de fia véletlenül eloltotta. A végtelen anya a végtelen fiút bosszúból földarabolta és leejtette.

A leeső cseppek beivódtak anyjuk testébe, megtermékenyítették, és az ő méhének varázserejével összeszedődtek, a fiú ragyogva föltámadt, és új varázserejével föltámasztotta anyját. A föltámasztott végtelen leány a ragyogó végtelen fiút elnevezte Gonosznak, másként mondva Gönüznek, ami régi magyar nyelven napszellemet jelentett, a fiú pedig a végtelen leányt Ukkonnak vagy Ukkónak szólította, ami hatalmas anyát jelent. Nevezik őt még Boldogasszonynak is, mert boldog asszony lett. A fiút pedig nevezik még Tengrinek, mert olyan ő, mint a tengerég. Mindketten visszatértek a végtelen anya világába, ahol újraélesztették a végtelen atyát, és azután hasonmásukat vetítették rá az alsó világra, hogy elkezdhessék a teremtést az istenek tökéletlenségeinek megjavításáért.

Ukkon és Gonosz nemzették Babbát vagy Bábát, a Kisboldogasszonyt. Megjegyzésem szerint Babba neve csak véletlenül hasonlít az öregasszonyt és szülésznőt jelentő szláv eredetű bába szóra, de ez nem gond, hisz a teremtés régen kezdődött. Gonosz fénye áldotta meg magzattal a szerényen, de erősen ragyogó Babbát, aki újszülöttként Buddának vagy Budának neveztetik, továbbá Világügyelőnek és a világot nemző Tudásnak. Mert ő nemzette dajkájával, Ukkonnal a három nővért, Tüzet, Vizet és Szelet, akik szülték Eget, Földet és Természetet. Amikor Tűz és Víz összeveszett az elsőségen, Szél kibékítette őket, és ő lett a fél világ királynője. De meg kellett kérnie atyját, Gonoszt, hogy válasszon neki társuralkodót, mert nem bírt irigy nővéreivel.

A választás feltétele egy verseny volt. Akinek virága a legnagyobbra nőtt, az lehetett fél királyság királya. Természet virága nőtt a legnagyobbra, amit bátyjai nem bírtak elviselni, hiszen neki könnyű dolga volt, mert ő a kiterjedés. Ezért összeesküdtek ellene, és meggyilkolták. Atyjuk a pokolba vetette őket. Szél összeszedte a földarabolt és összezúzott Természetet, aki szebb és erősebb lett, mint azelőtt. De nem tudta a világot megtartani viszonyulás nélkül, így kibékült fivéreivel, és velük tartotta össze a világegyetemet. Ő lett az élet fája a világban.

Ezután Természet és Tengri segítségével Buda képes volt föltámasztani a szülésbe belehalt édesanyját, Babbát. Véle nemzette az állatok, növények, emberek szellemeit, mint csillagokat vagy szeleket, köztük a vénuszi, marsi, szaturnuszi és jupiteri jellemű négy ősembert. A kártya szerint jupiteri és a napi leginkább az elmúlástól fél, a marsi és a merkúri a világtól, a holdi és a vénuszi a felelősségtől, a szaturnuszi és a földi a magánytól. Az égitestek a hajlamok és a változó jellemek jelképei állapotainak jelképei. A csillagjósok szerint nem jelképek, hanem hajlamosítók. A Nap és Jupiter az elmúlós, a Hold és a Vénusz a magányos és felelősséges, a Mars és a Merkúr a világos, a Szaturnusz pedig mind a négy. A magyar kártya javaslásmódszere nem jóslás, főleg nem holmi csillagjóslás, hanem jellem szerinti tanácsadás, hogy mit jó csinálni holnap a korábbi hibák tanulságai szerint. Már nem hiszek a csillagjóslásban. A négy betű kirakás egy jellemelemző táblázatként működik. Ez a kirakás nem szükséges, csak ihletet adott nekem ahhoz, hogy milyen kérdésfeltevéseket találjak ki például magamnak, de választ a tarot, a francia kártya és cigánykártya útvesztői nélkül várva, önmagamnak jót/rosszat okozva ingyen.

Végül értekezek Jézusról. A Világügyelő szájának varázsigéjével fogant a végtelen fiú szellemével és a végtelen atya erejével. Elvállalta, hogy halottként három napig rosszul fogja magát érezni úgy, hogy félig kiszívja mindenkiből a rosszindulatot, és ezt a megivott mérget e kis ideig csak benne égeti az Alkotó, aki Tengri. A teremtő az áradás világából az alkotó által a teremtés világában teremt, az ember az alkotó által alkot. Furcsa, talán alakítást vagy formálást kéne írnom, mert a készítés is alkotás, de elvileg nem teremtésutánzó. Az alkotás, mint beavatódás és teremtésutánzás arra való, hogy valaki megsértse és föltámasztassa saját lelkét, ha nagyon-nagyon fejleszteni akarja saját lelkét egy hét alatt.

Aztán keveseket beavatva, de sokakat a szép dolgokra tanítva szentelje meg a közönséget, a közönség tagjai pedig családjukat, barátjukat a saját jó példájukkal. Akinek lelke megszentelődött, az nem fog ezer évig büntetést szenvedni az örök tűzön, és aztán a saját lelki fejlődésének újabb lehetőségével kényszerűen megszületni az ijesztő és halálos világban, hanem az áradás világába kerül. De lelkéből oszthat szét részeket élő rokonainak, ez is újraszületés, meg a feltámadás is, ami a lélek képessége, és ez a túlvilág nevű világállapotban történik, elvileg bárhol.

A teremtés világába ereszkedett le a végtelen anya, az alkotáséba végtelen fiú, mint fiú és Tengri, a készítésébe a végtelen leány, mint leány és Ukkon. Valószínűleg az alkotás világa a túlvilág nevű világállapot, elképzelve egekkel, tengerekkel és alvilágokkal a világ körül. Azt hiszem, hogy Schneider József kártyafestő ezekben hitt. És abban, hogy Világügyelő=Mihály arkangyal helyettesítője? Talán. Abban biztos hitt, hogy pokoli halálisten csak képzeletben létezik, de ha létezne, Tengri egypetéjű ikre lenne, meg hogy Tengri nem az égi égben, hanem a földi égben lakik, így ő egy alvilágistenszerűség az égben, tehát azonos az egyes középkori kabbalisták szerint elképzelt büntetősátánnal, aki az Alkotó, és egyetlen igazi, de nem rossz sátán, csak mérges zsidó isten. Furcsa elképzelések. Mi pogányok hívjuk őt inkább Tengrinek vagy Gönüznek, és különböztessük meg az elképzelt fivérétől, a halálistentől, aki nem azonos a Földanyának tartott Ukkóval.

Vége.

Táblázatom

Van nekem egy kártyamentes magánmitológiám, részben a kártyákról mintázva, úgy vélem, hogy nem nem az én agyamban, hanem több száz éves szellemősöm agyában, és ehhez készült egy táblázat, valami álomban vett gondolatokra emlékezvén. És lehet, hogy főleg nekem/magamnak.

Horrorisztikus magánlegendám, szellemek által nyomva reám, amiben tiszteletlenség és vasszigor feszültsége is: úgy kattints, hogy ez emberpofájú rémség. Itt a Fiúisten hatalomirigylő, ezért lecsapja Atyja, akinek ezt meg kell bánnia, feltámasztó főzésben segítenie az alvilágban. Úgy kattints, és ezért nekem bocsit kell kérnem.

Unalmas tanfejezet érdeklődőknek a misztika-alapozódásról táblázatommal

A táblázat. Benne csillagok jelképesen víz őselemmel azonosítva. Eme fejezet után következik az Érdekes filozófiai és vallási alfejezet.

"Alapszín":
fekete,
fehér,
vörös,
sárga.
Angyal:
ember,
követ,
őrző,
miniszter.
Ásványi:
ólom,
só,
higany,
kén.
Betű:
bét,
hé,
váv,
jod.
Bolygó:
szaturnusz,
jupiter,
merkúr,
mars.
Családtag:
testvér,
pár,
utód,
előd.
Erő:
tömegvonzás,
alfa-sugár,
béta-bomlás,
delej.
Érzék:
tapintás,
ízlelés,
hallás,
látás.
Érzelem:
mérgelődés,
érdeklődés,
üröm,
öröm.
Félelem:
barátságtól,
magánytól,
állandótól,
változástól.
Halmaz:
szilárd,
légnemű,
folyékony,
plazma.
Isten:
anya,
lány,
fiú,
atya.
Íz:
keserű,
sós,
savanyú,
édes.
"Kiomló":
széklet,
tej,
vér,
húgy.
Kívánva:
békesség,
búza,
bor,
egészség.
Kor:
öreg,
felnőtt,
gyerek,
örök.
Lélek:
félelemé,
bölcsességé,
reményé,
szereteté.
Mottó:
testvériség,
egyenlőség,
szabadság,
tehetség.
Ok:
anyagi,
formai,
indokló,
ható.
Őselem:
föld,
szél,
víz,
tűz.
Réteg:
test,
lélegzet,
elme,
szellem.
Szabály:
büntetés,
kötelesség,
tiltás,
kegyelem.
Személyiség:
állati,
női,
férfi,
isteni.
Szerv:
epe,
máj,
szív,
agy.
Tag:
láb,
has,
mell,
fej.
Tisztelve:
kő,
hold,
csillag,
nap.
Történik:
tett,
szó,
gondolat,
ösztön.
Világ: készítésé,
alkotásé,
teremtésé,
áradásé.

Ez a táblázat (3+1)×7=3+3+22 soros. Magyar igazság, 7 fém, 3 nővér, 3 fivér, 22 héber betű. Szabadkőművesség: átvette a kereszténységből a 33-as számot, a Kabalából a 4 világot.

E fejezet bővítése ürügyén a magyar népmesék és a őskeresztény vallás erkölcsi alapelveit hasonlítom össze, és hiedelmeinket a Kabalával. De előbb a táblázat sorainak kommentárjai:

 1. A táblázat jelölői a világ leggyakoribb/legrégibb festékszínei, alapszínnek becézve, de nem alapszínek. Ezekhez társítok majd őselemeket, világokat, és lesz amit világhoz társítok, lesz amit őselemhez, lesz amit mindkettőhöz, lesz mait színekhez, lesz amit másik sor hasonló dolgához a kimondatlan jelentéseik miatt.
 2. Világunk angyalai állítólag mi vagyunk vagy valami emberszabású lények eme világ láthatatlan és valódi részében élve. Az őrzők fajneve a biblia első könyvében: az Isten fiai. Vannak köztük megbízhatóbbak és nem olyanok is. Aki nem megbízható, ahhoz néha túl szigorú a babonás zsidó hagyomány. Isten minisztereit tűznek képzelték, hírnökeit szélnek.
 3. Ez egy kis lélektani alkímia, de csak színek általi képzettársításokkal és csak pár hozzávalóval. Az égitestek fémei: arany, higany, réz, ezüst, ón, ólom. Higanyvegyületek: általában vörösek. Kén: az alkímiában sokszor kénvegyületet jelent, mint a higany higanyvegyületet. Színeződések: sóval feketítése keveréknek, higannyal és kénnel fehér ezüst kicsapása, amely sárgul, higannyal és kénnel vörös arany kicsapása. Nap szó jelentései: arany, Atya, test. Hold szó jelentései: ezüst, Anya, szellem nevű életlélek. Merkúr szó jelentései: higany, Lány, lélek nevű szellem. Vénusz szó jelentései: réz, test. Ha testet jelent, akkor Merkúr szellem nevű életlelket, és a Nap meg a Hold együtt lélek nevű szellemet.
  Ha Nap király és Hold királynő és Sárkány testvérek, akik hárman együtt halnak meg a feketítéskor a sárkányölés közben, akkor Nap és Hold emberi vajon lelket jelentenek és a Sárkány állati lelket? Vagy ők együtt lélek nevű szellemet, akik a Vénuszból, mint Sárkányból kiszabadítják az elsődleges anyagnak és szellemnek nevezett életlelket? Akarom mondani, a Sárkányból, mint a Vénusz túlzott élni akarásából szabadítják ki az életlelket, akit integrálnak magukba a fehérítéskor, mint jó erőt, és testvérüket, mint már talán szintén jó erőt a vörösítéskor? Talán így van. Ha sárkány=halálistenszerűség, akkor ez olyan, mint a királyfi, királylány és sárkány harca a népmesékben, de ők a mesében nem rokonok, hanem égi, földi, pokoli szülöttek. Néha majdnem sárkányfiókája lesz a mesebeli királylánynak.
 4. A bét betű az alakja miatt a héber betűk prototípusa és a kockaként elképzelt világ határainak jelképe. És nevének vallástalan jelentése ehhez figyelembe véve, mert bét héberül házat jelent. Szójátékommal betűt. A jod, váv, hé betűk a héber istennév betűi, és a három anyának nevezett álef, mém, sín párjai. Én másként társítom ezt a hat betűt, és van hozzá szójátékom. Hé: vallásos közösség. Váv: megváltó égi -legény. Jod: Yotengrit, aminek jelentése valamilyen kihalt sztyeppei török nyelven első istenség. Jod: héberül kezet jelent, de a betű neve talán nem használva a misztikához.
 5. A bolygók szerencséi és bajai zsidóul: utód/kihalás, hatalom/szolgaság, élet/halál, bölcsesség/ostobaság, gazdagság/szegénység, szépség/csúnyaság, béke/háború. Napjaik: kedd, csütörtök, szerda, vasárnap, hétfő, szombat, péntek. Óráik negyednaponként: negyedik, második, harmadik, első, ötödik, hatodik, első. Egy holdév, azaz holdhónap: 4 hét. Zsidó nap kezdete: este hatkor. Zsidó misztikák szerint: csak újjászületéssel istenszülte lény az ember. De táblázatomban tiszteletlen nemzett Merkúrfiúból feltámadt befogadott Napfiú. Itt a fiúság befogadottság volna? Embernek meg életlélek-szilárdulás istenhasban?
 6. A családos sor majd más sorokkal függ össze. De leírom, hogy az öregség és a testvériség azért lettek a föld elemhez társítva, mert ehhez társítottam halálos világunkat, a készítés világát is.
 7. A fizikában alapvető kölcsönhatásoknak nevezett erők társítása az őselemekhez: gravitációé, erős kölcsönhatásé, gyenge kölcsönhatásé, elektromágnesességé. A gravitációt a relativitás-elmélet magyarázza, a többit a kvantummechanika. És én unalmamban fizikai szakértelem nélkül beleírtam őket a táblázatba, mert négyen vannak. A tömegvonzás a Fiú versbeli bukását jelképezi, az alfa-sugárzás a lélekrészem elragadását, a béta-bomlás annak főzését, a delej a megvilágosodást.
 8. Majd folytatom. Vagy mégsem? Vagy igen, de másik lapon? Mindegy. Eddig elég sok szót leírtam. De akkor hogy magyarázzam meg a 26. sorból, hogy a Hold levegő, a Csillagok meg víz, és nem fordítva? Hát úgy, hogy a csillagok és a pisi régi nevei azonos alakúak, de nem azonos eredetűek: húgy. Bár igaz, ez már a magyar nyelv kialakulása előtt is így volt: hangzásuk kunycse lehetett. És, ha vallásunkban Hold hitvese Víz, és ebben a rendszerben van őselemek négyessége és istenképek négyessége, akkor hát Víz hitvese levegő, Hold hitvese csillag. Igazából Szűz hitvese Fiú, és őket jelképezi Hold és Csillag/Merkúr, valamint Szél és Víz. És ezen elemek szerint vannak ide-oda sorolva az alapvető kölcsönhatások is ebben a táblázatban. Így lett a gyönge magerő a csillagokhoz társítva. Ez táblázat talán szétszedésem előtt keletkezett álmomban vagy a túlvilágon, csak hittem, hogy éber vagy szellemvak állapotban. A szellemvak szót most találtam ki. De ez a táblázat azon alapszik, hogy sokféle ősvallási irányzatot rekonstruáltam hobbiból, de mégis más ez.
  De azon alapszik, hogy van 3+1 őskori festékszín, és a három legolcsóbból lett a trikolorok prototípusa. És hogy az őselemek ősvallási isteni sorrendje: föld, szél, víz, tűz. És azon is, hogy ha ezt a négy színt a négy őselemhez akarjuk társítani, akkor piszkos föld, színtelen levegő, folyó vér vagy lángoló tűz, sütő nap vagy fakadó húgy. A húgy jelképezhet folyókat, mint földanyaszülte fiakat. Remélem, ezzel az utolsó ponttal szemléltettem, hogy még a leglogikusabb misztikához is kell valamilyen elővélemény-rendszer a maga fantáziáival. A kötelező misztikák is ezen alapulnak.
  A misztikák lényege, hogy általa kell vagy lehet a világunkon túlit látni testi halál nélkül, és ezért éppolyan komoly dolgok, mint a mi világunk. Tehát odaát is kéne rendőr. És énrám ez erőltetve lett odaátról. Két világot kell tudatosan egyszerre és minden percben komolyan venni, jaj Istenem, mert misztikám van. Pedig engem csak érdekelt az ősvallás. De hát persze, hogy ez már azelőtt eldőlt, hogy lelkem testet választott volna a világ meglátogatásához. Ennyi elég. (Meg hogy azért azt le kéne írnom, hogy a kártyás történetben a tűzoltás akár szándékos volt, akár véletlen, Vávnak valószínűleg igénye volt Hé gondoskodására.) Most érdekes alfejezet következik. Ezt meg a varázsigés lapon folytatom, mint varázsige-kommentáló világkép-ismertetést.

Érdekes filozófiai és vallási alfejezet

A szittyák, jászok, bolgárok, magyarok és más sztyeppei meg tajgai népek kultúráját hasonlítom össze a kereszténységgel 10 pontban.
 1. Keresztény vallás: Isten a világvége előtt megbolondítja a gőgös bölcselkedőket, és bölcseket mondat a bolondokkal.
 2. Magyar népmesék: a gazdag ember nem tudja megmászni a Világfát, a jószívű pásztorlegény viszont igen.
 3. Keresztény vallás: a zsidók második királya Dávid egy jószívű pásztorlegény volt.
 4. Magyar népmesék: a jószívű pásztorlegényből király lesz.
 5. Keresztény vallás: nem tud róla, de én meg úgy vélem, hogy a szittyákat elveszett izraelitáknak nézték a júdeai zsidók.
 6. Magyar népmesék: a királylányok emberek, de az amatőr mesekutatók szerint istennők.
 7. Keresztény vallás: galambtól származó megváltó.
 8. Szittya vallás: sastól származó első táltos.
 9. Keresztény vallás: háborúkat jelképező állatharcok a zsidó jóslatokban.
 10. Szittya vallás: népeket nemző totemállatok harcai a művészetükben.
Semmi:
egységesség,
semmi,
Isten fölfoghatatlanja.
Ismeretlen okból
betűkkel és szefirákkal
akarva minden.
Végtelenség:
egységek,
semmi szefirái,
Isten esszenciája.
Fény:
Isten akarata,
végtelenség fénye,
Isten öntudata.

Kártya-dráma

Nem szükséges megírnom. Majd egyszer írok ilyet, ha akarok. Az elképzelt mítoszon alapult volna.

Kártyás javaslás helyett/mellett érvelések

Csalók semmit ne tudjanak másolni tőlem, szégyenemre. És én nem vágyok hírnévre, honlapként sem, azt  akarom nélkülem is rendes módszer legyen. Meg hogyha fellépő előadóművész lennék, lámpalázas lennék. Sajnos túl gyorsan lemásoltak a csalók, de remélhetőleg pontatlanul. Sok mindent kihúzok a korábbi hosszabb szövegeimből, hogy ne tudjanak még többen másolni. 2016 Szilveszterén panaszolva ez. Inkább kutatom megint a tarotot, de nem írok le mindent, csak azt, hogy hogyan használhatjuk elmélkedésre hitetlenül és érzelmi túlzások nélkül, de talán csak magamnak. Pár nap múlva kész leszek a kártyamentes és elvileg hitetlen meg fegyelmezett elmélkedésmóddal, ami jóslás nélkül írat jövőt, valamilyen jó vagy rossz döntésre biztatva fegyelmünk mértéke és elgondolásaink kisebb-nagyobb tévhitei szerint. Senki ne haragudjon rám, mérgesen és máshogy ne említsen. Elnézést kérek, sajnálom.

Álomfejtő próbálkozások csökevényei

Ami nem fért el a jegyzetekbe: A mástól kiakadás kártyáinak jelentései: ellenségtől vagy ellenségnek nézett más csoporttól kiakadás, másik frizurától kiakadás. Mert amik nagyon különböznek, nem férnek össze egyből/soha. Ez nagyon elvont, és a keresztényi ellenségszeretésből meg az autista maradiságból levezethető. Így jövögettem rá valamennyire indítékcsoportok kiadásaira a Négy Betű kirakásban. Talán nem tökéletes jegyzetek. És a lényeg: álomfejtésről még nem olvastam jó könyvet Jungén kívül, így egyelőre ajánlani sem tudok csak ilyen témájút, ami túlmutatna őrajta. Sajnálom.

Házilagos lélektanocska kártyásan

Hit kártyával házilag

Könyvajánló önkéntes olvasásra

A bibliában lehet félrefordítás, de ez általában nem túl nagy baj. Félrefordítás az általános örök kárhozat is, sokszor csak a tüze örök.

És oldalajánló, ezeket olvastam

Tartalom

 1. A magyar kártya pogányságai
   1. Eredet
   2. Lapok és kirakások
    1. Négy világ
    2. Négy betű, az egyetlen javasló kirakás, nem ismeretterjesztő
    3. Felsős kirakás
     1. Pszichopata
     2. Zsarnok
     3. Autista
    4. Vízkeresztelés
    5. Tűzkereszt
    6. Elfordított alsós kirakás megmagyarázandó istennevekkel
   3. Mítosz
   4. Táblázatom
    1. Unalmas tanfejezet érdeklődőknek a misztika-alapozódásról táblázatommal
    2. Érdekes filozófiai és vallási alfejezet
   5. Kártya-dráma
   6. Kártyás javaslás helyett/mellett érvelések
    1. Álomfejtő próbálkozások csökevényei
    2. Házilagos lélektanocska kártyásan
    3. Hit kártyával házilag
   7. Könyvajánló önkéntes olvasásra
    1. És oldalajánló, ezeket olvastam
   8. Tartalom