Labanc InfoN 


Labanc Infó.

Bíráló és megértő lap. Ellentmondásosnak tűnhet. Sajnálom, ha egy cikkem vagy linkem bántó lehet. Legfrissebb hírek legalul.

Régebbiek.

Műkedvelő magyarságkutatók

Friedrich Klára és Szakács Gábor

Forrai Sándor rovásíró körét vezetik. A kör honlapjának könyvajánlójában Szakács Gábor számos rock-szakkönyvét meg lehet találni. Furcsa, hogy ott vannak ajánlva a Kiadványok rovatban azon a honlapon, egyébként hasznosnak tűnnek. Friedrichék rovásírásunkra alakilag hasonló jeleket történeti levezetések, bizonyítások nélkül vesznek azonosnak elvont jeleket rovásjeleinkkel. Szerintem sokszor igazuk van, de a jelek hangértékét vagy jelentését sokszor nem ismerhetjük. Szóval szerintem sokszor igazuk van, de lusták bizonyítani igazukat. Így sokan nem hisznek neki azok közül, akik Varga Csaba grafológiai érveléseinek sem hisznek vagy azokat nem ismerik. Én sem hinnék nekik, ha nem tudnám, hogy igazuk van, bár igencsak nagy vonalakban rajzolták meg a helyes képet, hiányosan. És László Gyula gyerekkori barátjainak margitszigeti rováshamisítványát valódinak vélik. És Friedrich Klára a nevét rovásírással nem hajlandó fonetikusan leírni, csak átírja német vezetéknevének összes latin betűjét. F-r-ie-d-r-i-c-h helyett F-r-i-d-r-i-h alak lenne a helyes, mert más betűket használó írásrendszerbe mindig fonetikusan írjuk át az idegen kifejezéseket. Egyébként Friedrichéknek van csak szorgalmuk gyerekeket róni tanítani, mert Friedrich Klára pedagógus végzettségű.

Varga Csaba

A 8. művészet című könyvének olvasása közben az írást a művészetek közé sorolta. És észrevette, hogy mennyire hasonlítanak egymásra bizonyos gyönyörű betűs írásrendszerek, az őskortól napjainkig. Grafológus szemét a talán nagyon is szerves hasonlóságok, de aztán túl pontatlannak bizonyult, ám annál meggyőzőbbnek. És közben sajátnak hitt "bizonyos gondolatokat, amiket újraírt "megérzésekből" és forrásokból. A forrásokat műszerészek írták, akik nem sejtették, hogy az ő forrásaik pedig sértődött akadémisták voltak, akik a finnugor nyelvek csodás tulajdonságait és a sémi nyelvek különleges tulajdonságait hungarikumként mutatták be álműkedvelő könyveikben. Sértődésből árulók. Az ilyen könyvekhez hozzászokva lekicsinyeljük valódi, de jószívűségük és csapatmunkájuk és okosságuk miatt dicső valódi őseinket. Valódi őseink a honfoglalást honfoglalásként élték meg, többségük nem tudta, hogy ez véletlenül honvisszafoglalás is. Senkit ki nem irtottak, nyelvük közvetítőnyelv volt.

Varga Csaba centralista volt. Elítélte a felsőbbrendűsködést, irtózott a gyökértelenségtől. Kiadójánál egy akadémista zenész-kibernetikus könyve is megjelent, A zene ősnyelve címmel.

Varga Géza

Az írástörténeti Kutatóintézet alapítója, autodidakta íráskutató, képzett geológus és informatikus, Varga Csaba névrokona. Friedrichékkel többször került összetűzésbe a házaspár szakszerűtlenségei miatt. A nyelvtörténetet nem veszi figyelembe rovásírásunk kutatásakor, de figyelemmel kíséri az akadémikus és műkedvelői áltudományoskodást. Ezeket leleplezi vagy helyreigazítja, okosan. De sokszor tudálékos is, ilyenkor félreért kioktat komoly kutatási eredményeket is. Neki is sok tévedése van, de az ő elméletének lényege kidolgozottabb, elmélete megalapozottabb. Nagy súlyt fektet a történeti kuatásokra, érdeke a pontosság. Badiny-Jós Ferenc sumerológiai pontatlanságaival sokszor kellett szembesülnie. Badiny pontatlanságai támadhatóvá teszik elméleteit. Iz-e-na-ti: Szi+e+na+ti=üzenet, azaz a szarvas beszéd erejével neki. Ez Badiny sumerológiai okfejtése az üzen igéből képzett üzenet főnevünkkel kapcsolatban. Szi/Zi a sumerológusok szerint nem leht Iz/Isz. Persze lehet, hogy lehet, de erre nincs bizonyíték, kár biztosnak lenni a dologban. Pedig egy sumér-magyar nyelvrokonság-bizonyítás igen érdekesen hangzana. Érdekelne, mint ahogy a szabadságharcot szolgáló és végzetesen félreismert Hunfalvy Pált is érdekelte, egy ideig bizonyítottnak vélte elméletét a rokonságról. Mivel vitéz és sokáig ellenállt finnugor rokonaink halszagúak, Hunfalvy őket rokonnak tekintette, őt végzetesen félreismertük, mindennel vádoljuk.

Szekeres István

Autodidakta írástörténész. Magyarország legjobb rováskutatóinak egyike. Az írástörténeti kutatóintézetben dolgozott. Nagy könyve A székely és az ótörök írás jeltörténete, amely néhány tévedése és hiányos szöveggondozása ellenére nagyon szakszerű és élvezetes olvasmány. Varga Gézával sokszor félreértik egymást. Varga Gézát első tanulmányának tönkretevésével vádolja, pedig csak sokat gondozta a szöveget. Varga Géza tévedésből irigységgel vádolja őt, pedig csak félreérti őt és észreveszi a tudálékosságát. Szekeres István nagy könyvét a Mundus adta ki. Antikváriumokban egész biztosan kapható, valószínűleg nem kell vetélkedniük a vásárlóknak a megszerzéséért.

Hosszú Gábor

Nem értette meg, hogy miért vannak balról jobbra betűtükrözés nélkül írt rovásemlékeink, és azt hitte, hogy fölfedezte a pálos rovásírást. Dokumentációi pontatlanok. Az írás irányát az íráshordozó felület anyaga dönti el.

Michelangelo Naddeo

Nem tisztán olasz származású olaszországi nyugdíjas ember, aki elkezdte kutatni saját származását, és számos múzeumot meglátogatott, számos különleges szakirodalmat elolvasott. Ezekre honlapján hivatkozik: http://www.michelangelo.cn/. Észrevette, hogy a finn rúnák 4000 évesek, és hogy milyen változatos a magyarok történelme. Írástörténeti járatlanságai ellenére komoly munkát tett le az asztalra.

Uráli filozófia

Fél szem, fél fül, fél kéz, fél láb, fél fog a páratlan szem, páratlan fül, páratlan kéz, páratlan láb, hiányos fogazat. Egyik kézben tart magyarul: kezében tart, bal kezében tart, jobb kezében tart. Uráli filozófia, hogy 2=1. Ez az egy-ség. Ellentmondó utak közti választási lehetőség: ez a két-ség. Ilyenkor 2=2. Kötőszavak az uráli nyelvekben azért olyan késeiek és rokontalanok, mert mindent egymáshoz képest határozunk meg. Művek művész és közönség egysége által léteznek, a művésznek nincsen kultusza, nincs együttes, nincs unalmas tankönyv. A finnugor szabadság nem szabadosság, a finnugor nemzetvédelem nem más nemzetek másságuk miatti támadása. De bünteti keményen a szabadost és a másságát erőltetőt. És kötőszavas mondatok helyett mit mondtak? Hal és macska helyett ezt: hal macskával. Uráli grammatikát Arany János verseinek stílusából és Mikszáth novelláiból lehet jól tanulni és a Halotti beszédből, Ómagyar Mária-siralomból.

Hivatkozások könyvekben könyvekre

Makkay János: A tiszaszőlősi kincs. Gondolat Kiadó, Budapest, 1985. 54.végjegyzetben hivatkozik Ecsedy Istvánra, a jegyzet Röviden az Alföld korai és középső rézkoráról című fejezethez tartozik. A jegyzet hivatkozásai:

Grandpierre Attila: Atilla és a hunok. A királyi jogarhordozók népe című fejezetben hivatkozik Blagoje Govedarica hamburgi egyetemi régészprofesszornő Zeptertrager című tanulmányára, amelyet kiadott a Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rheinben; hivatkozott oldalak 18, 21, 48, 55. A vonaldíszes kerámiát Grandpierre rézkori kultúrának írja le, tévesen. A szkíta eredetmonda című fejezetben visszatér a jogarhordozók kultúráinak felfedezéséhez.

Michelangelo Naddeo Honfoglalás című könyvében két különálló kisebb fejezetnek is ez a címe: The "pontic Migration". A második ilyen című fejezetben hivatkozik George S. Lane-re, nyelvészre, aki egy Kr. e. 9-8. századi migrációt fedezett fel, amely Közép-Európából Belső-Ázsiába tartott. (Biztos valami ugorféle/előmagyarféle migráció volt, hogy tudtommal nincs valami komolyabb háborús régészeti nyoma.) A hivatkozás sajnos a honlapon is pontatlan, de lehetővé teszi a hivatkozott kutató azonosítását. Pontos hivatkozás róla egy honlapon 2014.02.19-én: http://www.oxuscom.com/eyawtkat.htm#indo. Személyéről: http://www.zoominfo.com/p/George-Lane/1142451992.

Szakács Gábor egyik könyve

Nem pártatlan, de sok mindent megmutat. Egy ilyen tényfeltárás pártatlanságához nem elég pesszimista jobbosnak lenni, hanem mások pesszimizmusát is meg kéne nézni. De sok fontos tényt megtudunk e félig azért mégis tárgyilagos és nagyon is jóakaró könyvből. A Nagy Rock 'n' Roll Könyv.

Kiegészítés

Újraolvasás. Elképesztő dolgokról ír. A szabadelvűség néhány hívének puszta tévedéseit ugyanakkor néha nem tudja megkülönböztetni a neoliberalizmustól. Ennek a szintén megdöbbentő megnyilvánulásnak az elvtelen szabadosok az okai, akiktől joggal hőkölt hátra. Véletlenül hozzájuk hasonlítja Müller Péter Sziámit, A Gergő és az álomfogók című meseregény egyik ötletgazdáját. Az viszont Szakács hibája, hogy a másságnak még ártatlan formáit is nehezen viseli olykor. De fontos kritika a könyve, alapos tényfeltáró munka, köszönet érte!

Nem volt vége a fejezetnek

Később vettem észre. A Sziámi elég bolondul viselkedett. Mentette bolondul a kudarcát. Pedig olyan jól indult. Kis befolyása volt már ez ügyben. Talán előretolt arc volt vagy mániákus kudarc-elkendőző, aki megcsömörlött és sajnálkozott?

Újraolvasás

Módszeres átolvasással újraolvastam néhány mondatot a nevével, fölfedeztem pár újabb mondatot, és ugyan nem csinálta tökéletesen, bizonyára ki is vették kezéből az irányítást fehérgalléros bűnözők, akikről nem mert beszélni, mint a közönség sem, de jobbára a világnézete miatt van elítélve. De ő is ítélt el világnézet miatt, jobboldali politikusokat. DE csak politikusokat, ez még mindig jobb, mintha híveiket is elítélte volna. Talán valamennyi türelmesség mégis van benne.

Varga Géza rováskutatásai és két rovásbetű kérdése

  1. A rovásírást olyan irányba írjuk, amilyenbe az íráshordozó engedi. A balról jobbra írt betűket nem kötelező tükrözni, nem is szokás.
  2. Nemcsak a pálosok írtak balról jobbra a papíron.
  3. Kutatótársai fölfedezései: rovásjeleink képszerűsége, nevük azonosítása akronófiával.

Két rovásbetű kérdése

  1. Ha 3×8 betűs volt a székely ábécé, vallási okokból, és minden bizonnyal volt már eF hang, mint kemény zöngétlen eH, akkor hogyhogy a kevésbé képszerű vagy ritkábban képszerű bizánci thétából származna? De lehetséges. Mert ekkor már másként hangzott a théta, hasonlóan az eF hanghoz.
  2. De volt eF hang, és nem volt eZ hang, amely különbözött volna az eD hangtól, akkor is 24 betűből állt a rovásírás. Lehet, hogy az eZ hang eredeti megfelelője a delta betű kései hangértékének megfelelő fonéma, az eD variánsa volt eredetileg. az eZ betű az eP betűből származik.

Finnugorokról röviden ismét és másokról is

A sumér-akkád kultúra régebben megjelent, minthogy észak hatással komoly nyelvi ehetett volna rá. Az egyiptomi sumér vezetőknek rendes hamita nyelvük volt, nem rokontalan. Tehát a sumér nyelv ősibb, mint a neolitikum. A dingir szó eredete számomra rejtély. Lehet, hogy kőkor végi jövevényszó északról? Vagy afroázsiai szó? A finnugor atyafiak a jéghatárt követve mentek északnak. Nyelvet válthattak genetikai rokonaik neolitikus kultúrájának hatására. Vallásukban ezért nem elem-anyák vannak, hanem elemek anyái. A magyarok urál-altájiak, a szittyák indo-uráliak. És a sumérok? Részben afroázsiaiak, részben hegyiek. Talán Iránból. Talán Haraliból. Tehát Pamír környékéről vagy Uráli környékéről. Talán türkökhöz van közük? Talán, mert az Urál hegység az Urál folyóról kapta nevét. Máshoz is lehet/van közük a részben pamíri eredetű türkökön kívül? Egyiptomhoz van. Az egyiptomi késő-ehnatonisták titkos mozgalma a vezető réteg tagjaival, a köznéppel és sémita rabszolgákkal tarkított csoport Palesztinába ment, és az északi héberek országa lett Izrael, ahol vallásszabadság, szerénység, szegénység és szociális érzékenység volt a kelet-mediterrán berendezkedés ellenére, részben folytatva az egyiptomi álmot. A déli szélsőséges-kapzsi héberek nevéből lett a minden héberre kiterjedő zsidó népnév.

Összefoglalva: sejtjük, hogyan váltak külön és olvadtak egybe népek, tisztáztuk a kronológiát, de nem tudjuk, honnan ered a tengri/dingir szó.

Virágrovásról ismét
NeM/NaM:
Nem, Nyom.
NyoM.
ikSZ:
Ős, Szülés.
aKh-SZi.
LuK:
Barlang, Méh.
LeKh.
TeN/eNT:
Is-Ten.
TeNy.
ikSZ:
Ős, Szülés.
eJSZ.
Ta/Te:
Tő, Tű, Vég.
Te.
ikS:
Kicsi.
eKh-IS.
TeN/eNT:
Is-Ten.
TeN.

Lentről felfelé: Nyomagh szilegh tenyisztegh isten.
Nyomó szülő tenyésztő Isten.
E minta szerint Isten egy lény két személyben: Anya és Atya. Nyomnak, türkül basznak, szül, tenyészt, sokasodik.

Az ótörök írás elő-ábécéjéből és az ugor nyelvű rovásírásból vehetett át jeleket fogalomjel-formában egy archaikusabb rovás-ábécé használója, ezt kiegészítette két kígyó-szirom-jellel, és megcsinálta ezt a virágmintát. Helyesbítés: Székely rovásírás képszerű jelei, ugor rovásírásos szempontból hangzósítva és alkalmi fogalomjellel kiegészítve.

Kárpát-medencei eredetű szittya baltatok reklámszövege

_ ____ _ _ _ _

Balról jobbra: LaK aSaETES ÜeD ES SzaB ES. Lakasacht ës vëd ës szab ës.
Lékesít is, véd is, szab is. Támadásra, védekezésre, munkára alkalmas.

Ez a tok tehát egy ugoros nyelvű nemzetség tagjának műhelyéből származhat. A táblázat jelei kicsit más alakúak és ligatúrákba összerántottak a valóságban.


Egy szittya ábécé, amit Fischer Károly Antal hamisítványnak vélt.

A germán rúnák eredete

Hun törzs-szövetség. A hun rovásírás nevei akár magyar nyelvi eredetre is vallhatnak? Ugoros nyelvű nemzetségek jelenlétére abban szövetségben, amelynek vezetőrétege altáji/iráni/indo-uráli eredetű lehet? Próbáljunk meg választ találni kérdésünkre.

  1. Fagh (Fog), Úr (Hím), Thúr (Szúr), Anyszüz (Kisasszony-totem), Redhe (Rés), Kan (Kan), Gabo (Gabalyodás), Winjo (Fény?/Fenyő?): totemmonda.
  2. Chawal/Chaghal (Fehéredik), Nädhe (Néz), Isä (Íz), Jár (Jár), Ei (Egybe?), Paratha (Tűz), Giz (Szeg), Szawol (Szál): beavatás.
  3. Täw (Tő, Új kezdet), Burko (Védelem, Mell), E (Ez?), Meny (Meny), Lew/Legh (Lé), Pänge (Fej, Méh), Oth (Rész),  Dugo (Beilleszt): férfivá válás.

Giz hangértékei: zé, ix. Dugo hangértékei: dé, dhé.

Gárdák és misztikumok

Szerintem vannak védelmezők és a nemzettársak megsegítése nélkül is a valós és/vagy vélt ellenségre támadók a népneves gárdákban. Így vélem.

A gárda kiagyalói mögött áll-e vajon egy Nofertiti-féle putyinkurva? Bábja-e valaki a feleségének és saját önvédelmi agresszív xenofóbiájának és politikusi elvtelen kapzsiságának és mindezek ellentmondásosságának? Közvetett vagy közvetlen báb-e az ostobaság és felfuvalkodottság avagy megfélemlítettség vagy tiszta elvtelenség miatt? Fölfogja-e, amit csinál, hogy barátai hamisak, élvezi-e munkája minden részét? Nem minden világos nekem, még egy áthallásos eset ellenére sem. Mindegy, akárki önző elvtelenül vagy ostobán, az baj.

A Monyákos Tuba és a csatornalidércek című mesében a gnómok gárdát alakítanak az emberi elnyomás ellen, de hivatalos főnökük egy álcázott ember, és az ő főnöke egy összemenni képes boszorkány. Mese sugallatra. Az áthallás ihlete sugallatra. Ugyanettől a szerzőtől: Aritmia Orbánc rémtündér rémuralma majdnem kiszárítja a Világfát a Gergő és az álomvámpírok második kötetében. Sugallt, de kósza képek Molnár F. Árpád nyers modorú és embergyűlölő emberjogvédő ismereteiről. Hadraputty, a görcstörp című mese: Nyirkai Jóslat teljes verziójára utalva Orbánc alteregója, vagyis a magát tökéletesnek és jóindulatúnak képzelő és veszélyesen bolond törpkirály meséje.

A teljes nyirkaiban alteregója, a Kiskanász már inkább ellentmondásos figura, mint közönséges bűnöző. A meggyőződéses bűnöző vagy ellentmondásos személy, ha bolond, igen veszélyes, mert meggyőződéses bolond. Szerintem bizonyítékok a sugalltságra. Böszörményi jó meséket ír. A boszorkányok közt vannak hagyományosan rosszak, tehát a kollektív bűnösséget nem pozitív sztereotípiákkal helyettesíti, hanem jellemek sokféleségével. És magyar sámánok mentik meg a világot ezekben a mesékben, és magyar boszorkányok lidérc-csemetéi, jó boszorkányok és rossz boszorkányok csemetéi. És a nácikat is megértő mesék ezek, csak a gyűlölködés önzését veti el Böszörményi, nem a gyűlölködők gyötrelmeit.

Egy érdekes link erről: egy különleges levélgyűjtemény. Amúgy nagyon jó meséket ír.

Példaszövegek rovásokkal, javítva

: TüWeTeNeMWeTe. Tüwete nem wete: Tűz nem víz. Az ugor rovásírást a finn, szittya és pannonikus ábécékből rekontsruáltam.

: LaTHaTaGaTLaTAJ. Lathataghat latai: Látja a láthatót. A ragozó nyelvek többségében a tárgy az állítmány előtt áll. A magyarban is így volt. A tárgyrag eredetileg a határozott tárgy ragja volt vagy lehetett.

: EETäWeLKäTeEWeL. E, e täwel käte, käte ewel: Egy, egytől kettő, kettő meg, azaz Egy, egyből kettő, kettő meg egy. A kiejtés bizonytalansága miatt másold le inkább ezt, de annak tudatában, hogy nem jelöli a szóközt, hosszúságot és számos magánhangzót: .

: NaPiSzTeN. Napisten: magyar szó ugor szótagjelekkel. Ezek az emp, isz, ent betűk, szótagjelként használva. A Napistent a Főisten harmadik fiának vagy leányának képzelték eleink. A régi obi-ugoroknál a Nap sokszor öregistennő, a Hold pedig sokszor öregisten.

A 3+1 rováspélda után jöjjenek újabbak

Az US rovásjel hangértéke inkább ISZ/IS. Lehetne IX hangértékkel is használni? Az ipszilon helyett ott van az Ü, a dupla-vé meg olyan hangot jelöl, amit a legtöbb magyar nem hall. DE meg lehet fordítani az eV rovásjelet, ha jelölni akarjuk. Az aMB rovásjelek az aMP rovásjelből származnak. Az uNK rovásjel hangértéke uNG is lehetett régen, hát ma is lehet az. Az eTePeRuS/eTePeRu rovásjelek egyike a prücsök és prüszköl szavak kezdőhangját, az ajakkal képzett pergőhangot jelölte a humanizmus korában. Csángó hang, szaknyelvi neve bilabiális tremuláns.

Következzenek a megfejtendő szövegek.
Magyarán a múltat nem a jelennel kell szembeállítani, hanem a jövővel összekötni.

Tervezett betűk, melyek a példákból kimaradtak: , , , , , , , , , , (kötőjel).

Akik még nem voltak a parlamentben

Egyenlőség-pártosoktól Munkáspárt, szabadság-pártosoktól Mafia, testvériség-pártosoktól Magyar Néppárt. És még sokan mások. Azt szeretsz ezek közül, akit szeretsz, és azt utálsz, akit utálsz. Te dolgod. Másé meg az, hogy ő hogy van ezzel. Legföljebb elmondhatod barátodnak, hogy mért nem bízol a kedvencében. Kár erőltetni a saját álláspontod, annak nem lesz foganatja, az nem meggyőzés, az erősködés. Az is rossz, ha mások így viselkednek veled.


Újabbak.