Labanc InfoN 


Labanc Infó.

Bíráló és megértő lap. Ellentmondásosnak tűnhet. Sajnálom, ha egy cikkem vagy linkem bántó lehet. Legfrissebb hírek legalul.

Régebbiek.

 Az előbb felsorolt pártok hátrányai

Munkáspárt: putyinbarát.

Mafia: ellentmondásos megítélésű.

Magyar Néppárt: hajléktalan az elnöke.

Újonnan tervezett székely betűk papíron írásra

eNCS, eSZT, eST: , , . Mert papíron balról jobbra írunk, boton jobbról balra. A nikolsburgi betűk a botrovás logikáját követik még, mert korai betűk. A nikolsburgi ligatúrák többsége amúgy az ómagyar latin betűk átírásához lett megalkotva.

4000 éves finn rúnák

  1. Wänte=Figyel, Ura=Úr, Any=Anya, Racsa=Rés, Kan=Kan, PäNGe=Fej, Jukon=Jonh, PoHa=Fiú.
  2. Nanycse=Nagy, Iszä=Ős-Apa, Minye=Meny, Pu=Fa, IktE=1, Lem=Lé, Szänge=Szöglet, Ta=Vég/Új.

A maradék törökös és latinos ligatúrák terve, eZD, eSD

, , , .

Az előbb felsorolt pártok előnyei

Munkáspárt: munkásbarát, munkanélküli-barát, devizásbarát stb.

Mafia: munkanélküli-barát, devizásbarát, jövőbarát stb.

Magyar Néppárt: devizásbarát, munkásbarát, magyarbarát.

Igen, ez a felsorolás szubjektív, és a saját véleményt is elnagyoltan mutatja, és megint nem volt reklámozva a többi új/kis párt. Nézz utánuk nyugodtan, ha érdekelnek, utánuk tudsz nézni, kik ők, mik ők. Az utánanézés hasznos dolog. Az utánajárás még nagyobb hasznot hozhat.

Szótagjeles rovás-szavak

SITYaK, PeMPÖ, aMBRuS, TeNTE, KeNDE, KuNKoR, ANGYaL, HANCUR, PALaCK, HANCS, eTCSÉG, ÉRT, TALToS, eZüST, KeZD, MOSDO, TeSZT, LANDZSA, eDZ:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Máté Imre: Lázadás a végbélben

Megint az orrom elé nyomták "kalapács" eszmefuttatásit, meg a még mindig műsoron tartott " YOTENGRIT a butítás művészetéről" szóló pocskondiázást. Cáfoljam meg őket! - így noszogatnak. Mit cáfoljak meg? Tartozom én magyarázattal nekik vagy a szuper magyarrá vedlett - álcázott sehonnani bitangnak, aki Máté Imre szélhámos" című videójával akarja elérni , hogy "aki távol sír a nemzeten, megutálni is kénytelen legyen"?. Szánalmas figura és annyira hazudik , hogy az már komédia. Hasonló jelenség Saddam  Husszein propagandaminiszteréhez. S ahogy szaladgál le föl idegesen kezében a Yotengrittel, minta ketreccsapdában a görény!

Szívet derítő látvány. Öli emészti a sárga irigység. -Irigyli a művet, a pénzt , ami fantáziájában mesés  összeggé gyarapodik. Meg azért is belefuserálhattam valamibe.: a Yotengrit megjelenése óta nehézzé vált a múlt iránt érdeklődőket zagyva táppal abrakolni. Mátét tehát gyalázniuk kell. Huszonegy néhány évvel korábban  "imperialista ügynöknek 2 minősítettek volna,- most az akkor elsajátított "csasztuskás" módszerrel " zsidó bérenc kommunistának"

Csak hogy ma utána lehet járni a dolgoknak. Közismert és bőségesen dokumentált , hogy 56 előtt is ellenálló voltam, a forradalomból pedig alaposan kivettem részemet. Történészek írtak szerepemről , írók emlékeztek  rám, és harcostársak Hogy lehetnek ezek ekkora marhák , hogy nem mást találnak ki hogy Máté elmagyartalanodott, nem irigykedik , nem rázza a rongyot, nem csal, nem lop, nem cseréli össze az ellenfelet az ellenséggel, stb!

Kalapács elvtárs más.  Nem akarom megbántani , de pseudoanonymnek " kalapácsot" használni? Talán Molotov tiszteletére?  Talán azt dokumentálni a sarlónak fuccs is mert oda a mezőgazdaság, nincs paraszt, a csillag osztálya pedig, az értelmiség elvándorol. marad a munkásököl, mely vasököl. -és alkalomadtán lesújt. Vagy talán a dominikánus  inkvízíció " Hexenhammer" -ja ihlette meg a boszorkányokra lesújtó kalapács?..... vagy együtt az egész? Összeférnek! Bal extrém meg jobb extrém ugyanannak az alsó szintű  lelkivilágnak  a hajtásai...

A magyar politikai életben  mindkettő veszélyesen jelen van. Nem én könyveim osztanak meg, tisztelt Kalapács úr!  ( megadom a tisztességet mert ön tisztességesen érvel, csak téved) A különféle szövetségek viszik romlásba a nemzetet , mert ha szervezőik jót is akarnak , hamar megkapják vírusaikat, akik károssá funkcionálják őket. Szemünk előtt zajlanak ilyen jelenségek. A magyar választó  jelenleg a nem jó és a rossz között válogathat.  Miként a gyógyíthatatlanná minősített  beteg könnyen válik sarlatánok áldozatává, ugyan úgy válhat politikai kalandorok áldozatává egy kilátástalanságba sodort nép!

Igen egységre volna szükség, ezt minden SZINT hangoztatja. Közös nevezőre kellene hozni - és lehetne is sok mindent, de úgy nem megy , hogy a magasabb   intelligencia alkalmazkodjék az alacsonyabbhoz, amint azt a szélső pártok és mozgalmak bőgőmajmai elvárnák. Ilyen szituációban a külső ellenség aknamunkájának is ki vagyunk téve a legnemzetibb szimbólumokba burkolva.

Tudja kalapács  úr mire hasonlít ez ? A végbél idegsejtjei föllázadnak az agyvelő ellen és át akarják venni az irányítást!

Tükör

Egy tükrös videóról van szó, aminek kommentárja részben egy molnári ironikus félmondat formájában előadott moralista fröcsögés. Így szól: magyar=szemét. Ezt a magyarkodás nemes művészetét az önvédelmi gyűlölet túlzott támogatásával társító kirekesztő emberekre érti, akik mindenkit kirekesztenek a magyarságból, aki másként hiszi a dolgokat. Mintha a hit önmagában elég lenne a vakhit nevű alantas lelkiállapothoz. Szörnyű videó, utálom annak ellenére, hogy egy hős csinálta, és annak ellenére is, hogy néha ki tudom ismerni mogorván burkolt keserű fricskáinak logikáját.

  1. Ha az Interneten egy videóban részletet mutatnak a Salamon király és Sába királynője című filmből,
  2. amelyben az egyiptomi hadsereg úgy zuhan a szakadékba, hogy megvakulnak a sereg lovai a szemükbe tükrözött istenfénytől,
  3. és ráadásul ez a képsor kapcsolatba van hozva, velünk, magyarokkal,
  4. akkor azt a kiragadott s kommentált részt ne vegyük komolyan.

A lovak vakulnak, a sereg a riadt futásuktól pusztul. Ha a ló nem támad, csak szállítja gazdáját, másrészt nem emberi és nem élősködő állat, mért volna rossz állat, büntetésből vakítandó? És mért van lovasnép kollektíven leszidva? Sok lovas ember toleráns, kivéve, ha szovjet nyomorban élt. De nem kollektíven kar korholni, de félrerted. Veszéyesen félreérthető, a lekezeléstől szörnyeteg módjára őrjönghetsz a másik szélsőségbe húzódva.

És milyen Isten-tükör az, ami csak vakításra jó? Nem erre jó ilyen tükör. És miféle babona az, ha a közönséget hibáztatják például egy dokumentumfilm félreértéséért. Kevésbé félreérthetően kell csinálni! Nem elég érthetően! Mert a a sereg egy közönséget jelképez, és a tükrös zsidók a dokumentumfilmeseket. Maguk a dokumentumfilmesek kommentálják dokumentumfilmjükbe tett Salamon-részletet.

És az Ég Anyácska által vezérelt dokumentumosok azt hiszik, ez is az Égistenségtől kapott jóslat, amelynek jelképvilága egy filmjelenetbe lett implantálva, mint egy filmrendező sajátnak tűnő ötlete. Én is nézem őket, mégsem vakulok. Ez lúdvérci szellemiségű jóslat, amit hazug sugallat hatására vettek észre dokumentumosaink, égi jóslatnak vélve.

  1. Ez a jóslat zsidóellenességet okozhat a tükörtartók miatt,
  2. bahá'í-ellenességet a tükörhasonlat miatt,
  3. és paradicsomdobálást a lekezelő fröcsögő hangnem miatt
Minden fontos dologtó elidegenít, ahogy az egy sátáni műhöz illik. És alternatíva-nélküli, másokkal primitíven szembeállítónak tűnő, fröcsögő jóslat. Kár volt bedőlniük annak a sugallatnak, sokan csalódhattak bennük, és válhattak még fröcsögőbbé, mit a jóslat. De a csalódottak a saját szemszögükből fröcsögnek.

Ligatúra

A hagyományos nikolsburgi eNeJ ligatúra nyomán. Balról jobbra olvasandó.


Újabbak.