Tengerszél Terv

Iszlamizmus

Az arabok is megkülönböztetik a népi tetteket a politikusi bűnöktől.
Első vad Korán-értelmezés csak Mohamed halála után.
A dzsihád a saját hibák megölése és fejlődésnek hercegnőmeséje.

Mohamednek jó ötletei voltak, de sok muszlim nem jó fej, nem tipikus kedves ujgur és más pusztai. Miért?

Az iszlamizmus modern jelenség, de: Az iszlám probléma lényegi részei az arabok és a tanítások. A Korán és más írások szerint egy tisztességes muszlim terjeszti hitét, mikor csak módja van rá. Börtönben elég sikeres tevékenység. A vilgágot nem népekre osztják, hanem jó muszlimra és a többiekre. Emiatt sok gyaurt és rossz muszlimnak tartott embert megölnek, a jó muszlimnak vélt emberek véletlen halála elfogadható árnak tűnik számukra.

Az iszlám vallás minden kultúrát kiírt, Boldogasszonyustúl is, kezdve letelepedéssel és szaporodással, folytatva a saría jog belső használatának követelésével, majd szaporodva és egyre több igényt kinyilvánítva erősítik helyzetüket. És amikor végül többségbe kerülnek, elfojtják a többi vallást, és a vallási ellenállás megszűnése után elterjesztik az arab kultúrát. Erőszakot csak a végén alkalmaznak, mikor már biztos a győzelem. Ez is egy dzsihád. Akár erőszakos, akár úgymond gyöngéd, a cél az asszimiláció, az arab kultúra elterjesztése, melyre jellemző a nagyszámú és durva rabszolgatartás. Ennyi rabszolgát szerezni kell valahonnan, egyelőre vendégmunkásból csinálnak olyat módszerrel szereznek extra adagot a szaúdiak. És ami még szörnyűbb, hogy nincs több Boldogasszony-kultusz.

Ahol például türbe vagy toronybarepülés stb. van, azt szent helynek tekintik a muszlimok, az arabok így kalifátus részének tekintik Magyarországot.

Jogrendszerük erőszakossága Mohamed igazán emberi jellemhibáira vezethető vissza, akit tulajdonképpen istenítenek, jobban imádva őt, mint Allahot. Ezért dühösek, ezért ilyen szörnyű mohamedán feleségnek lenni, akár 12 éves kortól egy életen át. De a burka mögött férfi is lehet, fegyver is rejtőzhet.

Templomaik neve moszk, tornyuk a mecset. De a templomokat ismerjük mecset néven.

Az igazi szkítakereszténység

Az igazi szkítakereszténység a szibériai türk népek Mitra-kultusza, mely szabírmagyar közvetítéssel jutott el Iránba az Altáj hegység vidékéről. Mitra jelképe a napkereszt. A székely rovás lyuk hieroglifájával lényegileg azonos napjelképünk a türk rovásbán már módosított jelként kende jelentésű. Őseink a Mitra-hitet hívták kereszténységnek. A bibliai hitet, a krisztiánizmust eredetileg keresztyénségnek nevezték görög-latin eredetű elnevezéssel, később a feszület hatására kereszténységnek. Mitra hite beleolvadt a zarathusztrizmusba, amely egy perzsa-mezopotám keresztyénségszerű vallásnak, a manicheizmusnak lett alapja. A perzsa-manicheus dualizmus a jó és rossz dualizmusa, amelynél az Urál-Altáji magyar dualizmus felsőbbrendűbb, mert a kettő az egy, az ellenség kívül álló erő. tehát mindkét fél jó fél, ezt jelképezi a kettőskereszt, mint székely hireoglifa, amelynek jelentése: Egy.

A mezopotám vallások az északi urál-altáji vallásosság mediterrán torzulásai. Egy elágazás délivé válása délen. A manicheizmusról utoljára még annyit e bekezdésben, hogy hívei könnyen téríthetők iszlámra, így az arab kultúra a legkönnyebben itt söpri el a Boldogasszony-kultuszt. Tehát a szkítakereszténységnek nevezett őstörténész vallásossággal vigyázni kell, mert abban egy kis manicheizmus van elrejtve, de ezt a zsidókeresztyénséggel is metehetik, mert mostanában nem nagyon ismerik még a hívek sem.

Tinódi Lantos Sebestyén:
Tudjátok, magyarok (részlet)

Az tereknek hiti erősen azt tartja,
Ha hittel, szép szóval kavort megcsalhatja,
Ajándokkal vagy lóval elragadhatja
Isten azért néki menyországot ada

Törökdúlás volt ugyan, de nem utáljuk a törököket, nem vagyunk fajgyűlölők. Az arabok egyre harciasabbak, erre tán réjétszik Amerika, mintha provokálna, mint titkos harmadik világháborút csinált hatalom.

Padányi Viktor: Dentumagyaria: Dentumagyaria keletkezése

al-Kaida

Amerika politikusi-bankári rétege megnyerte annak idején a titkos harmadik világháborút. Főnöke az Al-Kaidának, az al-Kaida barátja a szovjet és Orosz politikusoknak. Az al-Kaida sok helyen fonódik össze az iszlamizmussal, ha nem is mindenütt.

Ábrahám vallásai

A Tóra utálja Baált. Ez tökéletes. (L. az Álomfogók Rajongói Oldalnak Álomlények a valóságban c. cikkét.) A leviták istenének és az Egyistennek neve Jehova. Ez emberi. Az Evangélium alapja a Tóra. (A szittyakereszténység a türkök Mitra-kultusza, amelyet az irániak is átvettek, és amely hatott a zsidókereszténységre.) Zsidó-magyar ellentét oka: izmaeliták nyomták a többi népet, az állam az izmaelitákat, és ez félre lett értve a 19. században néhány történészünk által. A Korán alapja a Biblia. A keresztény arabokat üldözik a muszlim arabok.

Saría

Ha egy ország valamely részén a saría a törvény, akkor a rendőrök nem tudnak odamenni, például ha egy emberrablás történik.

Egyebek, korrekciók

Sztyeppén némely gazdagnak voltak rabszolgái, de nem túl rosszul bántak velük, bár követték urukat a túlvilágra, ez viszont sz*r. Ez romlott valamit az iszlámmal. És azóta még igazán természetes is lett! Az iszlám követői nem feltétlenül vadak, mert Mohamed néven ismert embernek a jobban hangzó szavaival is megelégednek. Arab országban amerikai és japán rajzfilmet is szinkronizáltak már. Nem mintha mind jók volnának, de élesen elütnek az arab kultrúa jó és rossz vonásaitól.

Tevék és lovak

A sémiták tevéi és a sztyeppiek lovai megmentenek a távolságtól ezért kedvenc állatok. Ha egy állat nagy hadi előnyt jelent, akkor népét meggyűlölik.

Ha-ha és megint egyebek